Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Szimpóziummal köszöntötték kollégái és tanítványai dr. Monos Emilt, a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet professor emeritusát 80. születésnapja alkalmából az Elméleti Orvostudományi Központban. Az ünnepeltet elsőként, a rendezvény főszervezőjeként és házigazdájaként dr. Benyó Zoltán intézetigazgató köszöntötte.

RS27750_KA-20150123-IMG_9985-scrA Semmelweis Egyetem emblematikus oktatója mögött nehéz és gyönyörű életpálya áll – mondta dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes. Dr. Monos Emilt iskolateremtő tudósnak, sikeres oktatónak nevezte, aki eredményeit annak is köszönheti, hogy oktatóként sosem volt irigy tanítványaira. A Baráti Kör létrehozásával hozzájárult az öregdiák hálózat kiépítéséhez, ebben a munkában pedig a mai napig aktív szerepet tölt be – emelte ki a rektorhelyettes, hozzátéve, hogy az ünnepelt mentalitása követendő példa a fiatalabb generációk számára is.

RS27738_KA-20150123-IMG_0018-scrDr. Monos Emil számos együttműködést ápol a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, ezekről dr. Jobbágy Ákos, a BME rektorhelyettese számolt be. Kifejtette: a közös munka az oktatás, kutatás és nevelés terén több évtizedes múltra tekint vissza. A professzor eleinte kurzusokat tartott, később aktív szerepet vállalt az orvosbiológiai mérnök képzés elindításában, de közös kutatásokban is részt vett, így számos ponton erősítette a két egyetem kapcsolatát.

RS27736_KA-20150123-IMG_0033-scrAz Általános Orvostudományi Kar oktatói és hallgatói nevében dr. Hunyady László dékán köszöntötte az ünnepeltet. Mint fogalmazott, dr. Monos Emil pályafutása során fáradtságot nem ismerve, maximális odaadással szolgálta az egyetem és az élettan oktatásának, kutatásának ügyét, emellett előremutató módon számos területen ma is aktuális problémák megoldására törekedett. Hozzátette: az elméleti és klinikai kutatás egységének megteremtése jelenleg is fontos feladat, aminek eredményeihez szintén hozzájárult. Már 1995 és 1999 között, oktatási rektorhelyettesként is hatékony, a gyakorlati képzést támogató oktatási rendszert igyekezett felépíteni, akkori törekvéseit pedig a jelenlegi vezetés is szem előtt tartja.

RS27734_KA-20150123-IMG_0039-scrNyitott, kiegyensúlyozott és végtelenül korrekt, olyan személyiség, aki vonzza az embereket, ez pedig, a tárgyi tudás mellett, az iskolateremtő képesség egyik titka – jellemezte az ünnepeltet dr. Lénárd László, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa. Dr. Monos Emil az oktatásban és a kutatásban is rendkívül innovatív, és számos, ma is élő nemzetközi kapcsolat kiépítésében volt kezdeményező szerepe – hangsúlyozta. Példaként említette a Nemzetközi Patofiziológia Társaságot, amit dr. Monos Emil „hozott be az élettani köztudatba”, és melynek elnökeként Patofiziológiai Világkongresszust is szervezett.

RS27731_KA-20150123-IMG_0060-scrDr. Sótonyi Péter, a Semmelweis Egyetem rector emeritusa az ünnepelthez kötődő baráti kapcsolatáról beszélt. Mint mondta dr. Monos Emil meghatározó személyiség, aki az egyetemet mindig mindennél előbbre, első helyre sorolta. Mindig is példát mutatott arról, hogyan kell felvállalni a tisztességes konfliktusokat, miközben a kompromisszumok megtalálására törekszünk – vélekedett dr. Sótonyi Péter, aki szerint nagy eredmény az is, hogy a Baráti Kört az egyetemi testületek rangjainak sorába emelte.

RS27729_KA-20150123-IMG_0070-scr (1)Dr. Monos Emilt hallgató korom óta, 45 éve ismerem, kezdetben messziről, mint szigorú oktatót, majd közelebbről, mint segítő professzort, később mint munkatársat, majd atyai jóbarátot, aki mindenben segít, támogat – emlékezett vissza dr. Rosivall László, a Kórélettani Intézet egyetemi tanára. Kiemelte: Monos professzort egyebek mellett az ősök tisztelete, a fiatal tehetségek támogatása, a határtalan érdeklődés, az emberi kapcsolatok ápolása, a fegyelmezett, minden szélsőségektől mentes kiegyensúlyozottság és a fizikai munka tisztelete jellemzi.

RS27727_KA-20150123-IMG_0083-scrDr. Tringer László, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika professor emeritusa az ünnepeltről elmondta: kísérleti szemléletet, tudományos egzaktságot adott át tanítványainak. Dr. Monos Emil minden helyzetben képes a dolgok, az emberek pozitív oldalát látni. Ő a pozitív pszichológia előfutára és az élettan oldaláról megtestesítője, nem véletlen, hogy olyan előszeretettel foglalkozik a magatartás szabályozásának fiziológiai alapjaival – fogalmazott. 

RS27726_KA-20150123-IMG_0088-scrDr. Fedina László, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet korábbi osztályvezető főorvosa arra emlékezett, hogy 1955-től dr. Monos Emil is tagja volt a Puskin utcai Élettani Intézet kutatócsoportjának, melyből az akkori Budapesti Orvostudományi Egyetem Külső Műtéti Klinikák Kísérleti Kutató Laboratóriuma alakult. „Dr. Monos Emilről itt hamar kiderült, hogy perfekcionista, aki mindig a lehető legtökéletesebbre törekszik, tudatosan tervez és építkezik, és párhuzamosan több problémával is képes hatékonyan foglalkozni” – emelte ki.

RS27720_KA-20150123-IMG_0108-scrHatvan éve vagyok egyetemi polgár, ekkor kezdtem el TDK munkámat az Élettani Intézetben – idézte fel dr. Monos Emil. Beszámolt arról, hogy az elmúlt évtizedek alatt mintegy 25 ezer graduális és posztgraduális hallgatót oktatott itthon és külföldön, a PhD-képzés elindításában is részt vett és a mai napig tanít. Felhívta a figyelmet az idei Nemzetközi Semmelweis Emlékévre, melynek tízfős Emlékbizottságában elnökként vesz részt. Óriási dolog a Semmelweis Egyetem polgárának lenni, hiszen névadónkat az egész világ tiszteli – hangsúlyozta.

RS27742_KA-20150123-IMG_0007-scr

A szimpóziumot dr. Nádasy György, dr. Bérczi Viktor, dr. Ács Nándor, dr. Dörnyei Gabriella, valamint dr. Szentiványi Mátyás szakmai előadása zárta.

Mozer Mária

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.