Elizabeth Blackburn Nobel díjas tudós részvételével és köszöntő beszédével nyitották meg a Quintess Tudásközpontot a Magyar Tudományos Akadémián. Dr. Falus András akadémikus, a nonprofit szervezet elnöke, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója bejelentette a területen kiemelkedő eredményeket elérő alkotókat jutalmazó Francis Crick díj megalapítását is.

Az „egészségünk jövőjéért és jövőnk egészségéért” mottóval működő nonprofit szervezet missziója a legkorszerűbb, tudományosan igazolt egészség-megőrzési és -fejlesztési módszerek meghonosítása hazánkban.

Eddig hazánkban nem, és a világban is csak elvétve létezett olyan egészségügyi intézmény, amely teljes egészében a preventív medicinára és az emberi élet teljes idejére kiterjedő egészség-megőrzési és -fejlesztési programokra fókuszálna. A Quintess Tudásközpont megalapítását az inspirálta, hogy még mindig nem tudatosodott megfelelően szakmai körökben, a közvéleményben és a politikai közgondolkodásban, hogy az utóbbi években tudományos igazolást nyert a környezet és az életmód meghatározó szerepe számos súlyos betegség megelőzésében és lefolyásában. Ma már bizonyított tény, hogy az életmód fejlesztésével a betegségek jelentős része valóban megelőzhető, sőt akár génjeink működése is módosítható, amely által maga az öregedés is bizonyos mértékig lelassítható.

Az évi 5000 Euro összegű Quintess Francis Crick díjat a Quintess Tudásközpont egy független testület döntése alapján adományozza minden év októberében. Olyan hazai vagy külföldi személy kapja majd, aki különösen kimagasló teljesítményt ért el az egészségkultúra, egészségmegőrzés, a rendszerszemléletű orvoslás és az ismeretterjesztés területén. A zsűri három terület jeles képviselői közül választhat: orvos, pedagógus, vagy tudományos újságíró lehet a díjazott. A Quintess Tudásközpont elnökségének meggyőződése, hogy a díj segít majd időről-időre ráirányítani a közvélemény és a különféle szakterületek képviselőinek figyelmét a korszerű módszerekre, gyakorlatokra az egészségmegőrzés területén.

A Semmelweis Egyetemen a személyre szabott orvoslás témaköre szintén kiemelt figyelemben részesül. A kutatóegyetemi címhez kapcsolódó „Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen” projekt prevenciós modulja kutatói-oktatói szemlélettel ötvözi az egyetem tudományos tevékenységét felismerve, hogy a gyógyításban a személyre szabott orvoslásé a jövő.

További cikkek a témában:

Forrás: MTA

SzZs