Kiemelkedő teljesítményük elismeréseként tizenhat oktató vehetett át Merit-díjat az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK). Az elismerést a hallgatók szavazatai alapján ítélik oda a legtöbb voksot kapó tantermi előadóknak, illetve gyakorlatvezetőknek. A rendezvény keretében adták át a Dr. Beznák Aladár Emlékérem és Jutalomdíjat és a Dr. Haynal Imre Emlékérem és Jutalomdíjat is.

A kiemelkedő oktatási tevékenységért járó Merit-díjjal kapcsolatban az ÁOK II-VI. éves hallgatói az előző tanév folyamán hallgatott tárgyak legjobbnak ítélt egy-egy tantermi előadójára, gyakorlatvezetőjére tehettek javaslatot. A Merit-díjat az az előadó, illetve gyakorlatvezető kapja, akire a legtöbb szavazat érkezett évfolyamonként. A szavazás minden évben június 15-étől szeptember 15-éig tart. A jelölés akkor érvényes, ha az adott évfolyamhoz tartozó hallgatók legalább 10 százaléka szavazott. A 2021/2022-es tanévben tizenhatan vehették át a díjat kiemelkedő oktatási tevékenységük elismeréseként a Kari Tanács decemberi ülése keretében.

Oktatói Merit-díjban részesült:

 • dr. Balla András, az Élettani Intézet egyetemi docense,
 • dr. Barna János, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetegyetemi docense,
 • dr. Csala Miklós, a Molekuláris Biológiai Tanszék egyetemi tanára,
 • dr. Gulyás Dániel, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet rezidense,
 • dr. Kató Erzsébet, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi adjunktusa,
 • dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet egyetemi tanára,
 • dr. Köles László, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense,
 • dr. Kuroli Enikő, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika klinikai főorvosa,
 • dr. Madaras Lilla, a II. Sz. Patológiai Intézet egyetemi docense,
 • dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatóhelyettese,
 • dr. Matolcsy András, az ÁOK dékánhelyettese, az I. Sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet egyetemi tanára, 
 • dr. Riba Pál, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense,
 • dr. Szanda Gergő, az Élettani Intézet egyetemi docense,
 • dr. Tislér András, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egyetemi docense,
 • dr. Törőcsik Beáta, a Biokémiai Tanszék egyetemi docense,
 • dr. Várnai Péter, az Élettani Intézet egyetemi tanára.

A rendezvény keretében adták át a Dr. Beznák Aladár és a Dr. Haynal Imre Emlékérem és Jutalomdíjakat is.

Dr. Beznák Aladár Emlékérem és Jutalomdíjban részesült Miklós Gabriella V. éves hallgató. Az elismerés azoknak a hallgatóknak adományozható, akik kiemelkedő egy, maximum két társszerzős pályamunkát nyújtottak be az elméleti szakterületen az adott évben kiírt pályázatokra.

Dr. Haynal Imre Emlékérem és Jutalomdíjat vehetett át Száraz Lili V. éves hallgató. Az elismerés azoknak a hallgatóknak adományozható, akik kiemelkedő egy, maximum két társszerzős pályamunkát nyújtottak be a klinikai szakterületen az adott évben kiírt pályázatokra.

Horváth Dóra
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.