A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
– MPT –

és

A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA®

– MOT®

– az Elnökség útján –

 

tudományos tevékenység támogatása céljából

meghirdeti a

 

„KROMPECHER ÖDÖN”

pályázatot

 

A pályázat/pályamunka témája, címe:„Ritka Tumorok”

A pályamunka formája: tanulmány

A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

  • a pályázók köre: a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát
  • a pályázat terjedelme: a pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal terjedelmű
  • a pályamunka benyújtásának módja: a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre kerül – kell mellékelni; a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a “KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot; a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos
  • a pályamunka beadási határideje: 2018. november 30.
  • a pályamunka benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathologiai Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.
  • az értékelés szempontjai: a mű eredetisége; a mű stílusa, szerkezete; a felhasznált irodalom korszerűsége
  • a pályázat elbírálásának módja, a bírálók köre: a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói
  • a pályázat elbírálásának határideje: január hó 11. nap
  • az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye: az elbírálási határidőt követően, a 2019. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2019. február 1-jén Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében. Az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül
  • egyéb tájékoztatás: a Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni.

 

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a

Magyar Onkológia folyóiratban

a

MOT® honlapján (www.oncology.hu) és


az MPT honlapján (www.pathology.hu) történik

 

 

Budapest, 2018. február 28.

az MPT részéről:

Dr. Sápi Zoltán            dr. Zalatnai Attila        dr. Arató Gabriella

    az MPT Elnöke            az MPT Főtitkára           az MPT Pénztárosa             

 

a MOT® részéről:

Dr. Mátrai Zoltán            Dr. Nagy Péter              dr. Vincze Borbála

     a MOT® Elnöke              a MOT® Főtitkára           a MOT® Kincstárnoka

 

A 2017-es pályázati kiírás nyerteseinek névsora ide kattintva olvasható.