Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán Schmitt Pál ún. kisdoktori értekezésével kapcsolatban létrehozott tényfeltáró bizottság befejezte munkáját. Az öt főből álló bizottság 1157 oldalas jelentést készített, amelyet tájékoztatásul, valamint állásfoglalás végett dr. Tulassay Tivadar rektor elküldött a nemzeti erőforrás miniszternek. A jelentés összefoglalója az egyetemi honlap Médiasarok felületén olvasható.