2002. okóber 22-én dr.Rácz Jenő egészségügyi miniszter és dr. Tulassay Tivadar Egyetemünk rektora felavatta Semmelweis Ignác Fülöp szobrát.

2004. október 22-én került sor ünnepélyes keretek között Semmelweis Ignác Fülöp egészalakos szobrának leleplezésére a Semmelweis Egyetemen (Üllői út 26. Belső Klinikai Telep)

Az ünnepélyen részt vett dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter, dr. Tulassay Tivadar a Semmelweis Egyetem rektora, és az egyetem vezető tisztségviselői. A szobrot leleplezte és ünnepi beszédet mondott dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter és dr. Tulassay Tivadar rektor.

A Semmelweis Egyetem névadóját, Semmelweis Ignác Fülöpöt megörökítő egész alakos szobor elkészítésének és a Semmelweis Egyetem területén történő elhelyezésének gondolata 1998-ban született meg. Ebben meghatározó szerepet játszott dr. Sótonyi Péter Rector Emeritus, az Egyetem korábbi rektora, akinek elképzeléseit az Egyetem jelenlegi vezetése váltotta valóra. A szobor megalkotásával a Semmelweis Egyetem Domonkos  Béla szobrászművészt bízta meg, aki már korábban elkészítette és az Egyetemnek ajándékozta az 1956-os harcokban elesett orvosok és orvostanhallgatók neveit megörökítő emléktáblát. A szobor talpazatának elkészítését Szilasi László nemzetközileg is elismert kőfaragó mester vállalta.

A szobor felállításának és átadásának tervezett dátuma 2004. november 7., a Nagyszombati Egyetem-i Orvoskar megalapításának 235. évfordulója volt.(1769. november 7-én, Mária Terézia rendelkezése nyomán indult meg a Nagyszombati Orvoskar megszervezése.) A szobor felállításhoz szükséges parkrendezési munkálatok azonban már 2004. október elején befejeződtek. Így született az a döntés, hogy a szobor átadása a Semmelweis Egyetem 2004. október 22-én megrendezésre kerülő forradalmi megemlékező ünnepségének keretében történjen meg.

Fontos megemlíteni, hogy a Semmelweis Ignác szobra kizárólag alapítványi támogatások és egyéni adományok segítségével jött létre. Az adományozók között számos egyetemi dolgozó van illetve olyan személyek, akik korábban a Semmelweis Egyetem dolgozói voltak.