Az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet munkatársa, Dr. Magyar Lóránt nemrégiben megszerzett oklevelével az első nemzetközi igazságügyi antropológus szakértő Magyarországon. Ez egy olyan profil, amivel jelenleg sem intézmény, sem szakértő nem rendelkezik rajta kívül. Az új képesítéssel – igazságügyi orvostan szakvizsga mellett – igazságügyi antropológia területen lehet szakértő véleményt előterjeszteni – mondta Dr. Magyar Lóránt. Az igazságügyi antropológia a csontmaradványok vizsgálata alapján az életkor, a nem, a halál időpontjának meghatározásával, a testmagasság becslésével, a csontmaradványokon lévő sérülések, egyedi személyazonosító jegyek értékelésével, a személyazonosság megállapításával foglalkozik.

A nemzetközi igazságügyi szakértőket tömörítő szervezet (International Academy of Legal Medicine) minősítő vizsgái nemzetközi jogosultságokat adnak. A vizsgákat évente rendezik, a jelentkezés feltétele egy portfólió leadása, ami tartalmazza, hogy a jelentkező milyen képzéseken vett részt, képzettségét hol szerezte és milyen gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik igazolható módon, ebbe beletartozik a személyazonosítással foglalkozó eseteinek bemutatása is. Dr. Magyar Lóránt – hazánkban elsőként – ennek a szervezetnek a vizsgáját tette le Milánóban, így kapta meg az igazságügyi antropológus szakértői oklevelet. Képzettségét nem csak a csontok vizsgálata során, hanem az országban egyedülálló módon a fényképfelvételek alapján történő személyazonosításban is tudja hasznosítani.

Dr. Magyar Lóránt 2004 óta dolgozik az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetben, kiemelt szakterületeként csontmaradványok alapján történő személyazonosítással foglalkozik. Heti rendszerességgel egy koponyából vagy éppen egy combcsontból kell megállapítani, hogy hány éves embertől származik a maradvány, férfi vagy nő volt az eltűnt, illetve milyen sérülések láthatók a vizsgált csonton.

Kiss-Bódi Bernadett
Fotó (archív): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.