Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 6. szám · 2008. május 19.

Onkológiai centrum az Urológiai Klinikán

blank
blank
20080612.jpg

Az Uroonkológiai Centrum orvosai: (balról jobbra) Szűcs Miklós, Romics Imre, Mavrogenis Stelios és Riesz Péter

Immár 10 éve, hogy Romics Imre professzor az Urológiai Klinika vezetésének átvételét követően onkológiai központ létrehozását határozta el. A radikális urológiai daganatos műtétek teljes széles körének megőrzése és kiteljesítése mellett a gyógyszeres onkológiai kezelések elvégzésére uroonkológiai osztályt alapított. Ezen belül kemoterápiás részleg működése vette kezdetét.

Első lépés az urológiában már megfelelő gyakorlatot szerzett klinikai onkológus kiképzése és az önálló részleg kialakítása volt. Ezt a feladatot Szűcs Miklósra bízta, aki 1999-ben szakvizsgázott klinikai onkológiából és emellett még ebben az évben a képzést végző Országos Onkológiai Intézet urológus konzultánsává, később főorvosává nevezték ki.

A megfelelő személyzeti és technikai feltételek kialakítását követően ma már a heredaganatok kezelésén kívül valamennyi urológiai daganat komplex ellátása zajlik a klinikán.

A későbbiekben további két urológus, Mavrogenis Stelios és Riesz Péter is klinikai onkológus szakképzést szerzett, így ma már évente több mint ezer kemoterápiás kezelés történik az Urológiai Klinikán.

Rendszeres klinikopatológiai megbeszélések zajlanak, melyen belül külön figyelmet érdemelnek az onkológiai esetek. A patológusok mellett gyakran történt személyes egyeztetés a képalkotó vizsgálatok leletezőivel és szükség esetén sugárterápiás szakemberrel is. Így már évekkel ezelőtt rendszeresen történtek interdiszciplináris onkológiai megbeszélések, bár ezt akkor még nem „onkoteam”-nek nevezték.

A betegek jó része az intézet által operált és kezelt esetekből tevődik össze, de mivel hazánkban jelenleg ez az egyetlen urológiai osztályon működő, az előírt minimál feltételeket teljesítő onkológiai részleg, gyakori, hogy más intézetből is jelentkeznek betegek kiegészítő gyógyszeres kezelésre.

Mostanra érett meg a helyzet arra, hogy a különálló onkológiai részleg önálló osztállyá alakuljon.

2008 márciusában a Klinikai Központ vezetőségének döntése alapján az Urológiai Klinika „Uroonkológiai Centrum” elnevezésére jogosult.

Reményeink szerint további fejlődését anyagi korlátok nem fogják jelentősen befolyásolni.

Dr. Szűcs Miklós

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk