Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 2. szám · 2008. március 3.

Juhász Miklós sebész emlékezete

blank
blank
20080216.jpg

Juhász Miklós

Egyetemünk III. Sebészeti Klinikájának húsz évig volt munkatársa dr. Juhász Miklós (1938-2007) c. egyetemi docens, a Városligeti fasori BM Kórház Sebészeti Osztályának vezető főorvosa.

1962-ben summa cum laude végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Már medikusként készült hivatására, elméleti tudását az I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos diákkörében mélyítette el, felsőbb éves korában fizetéses demonstrátor volt.

Végzés után az István Kórház „A” épületében, a klinikán, Stefanics János igazgató professzor mellett dolgozott. 1974-ben Marton Tibort nevezték ki a klinika élére. Tanulmányi felelős és tantermes adjunktus volt (mindkét professzornál), medikus csoportokat és szakorvosjelölteket oktatott.

Szakmai elismertsége alapján 1983-ban a BM Kórház Sebészeti Osztályának vezető főorvosává nevezték ki. Felkérték, hogy fogadja el az állást, professzorát pedig, hogy engedje el. Igen nagy számú műtétet végzett, rátermettségét mutatja, hogy betegei között számos ismert művész és vezető közéleti személyiség is volt. 2002-ben vonult nyugdíjba, majd szakmai tanácsadóként tevékenykedett haláláig.

Tudományos érdeklődése az epeutak sebészete, a bélelzáródás és a vascularis ileus, az ischaemiás vékonybél funkcionális károsodásai, a lumbalis sympathectomia, az emlő- és veserák témakörök területét ölelte fel. Mintegy harminc közlemény és több mint hetven tudományos előadás jelzi munkásságát. 1973-ban az Egyesült Államokban, a detroiti Ford Kórházban érsebészetén töltött 5 hetet, Szilágyi professzor mellett.

Az egyetemmel nem szakadt meg a kapcsolata. A medikus oktatásban, a szakorvosképzésben továbbra is részt vett. A BM Kórház az egyetem kihelyezett oktató kórháza volt. 1990-ben c. egyetemi docens címet kapott. Haláláig az Államvizsga Bizottság tagja volt és aktívan részt vett a munkában.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: Egészségügy Kiváló Dolgozója (1976), SOTE Kiváló Oktató (1982), Kiváló Orvos (l989), Miniszteri Dicséret (1997, 1998, 1999).

Szülőfaluja, a Fejér megyei Vál község 1998-ban díszpolgárává választotta.

Magatartását a humánum, az empátia jellemezte, ezt a tulajdonságát bizonyára Alma Matere szellemiségéből, a székesfehérvári József Attila Gimnáziumból (korábban egyházi iskola) hozta, ahol 1956-ban kitűnő eredménnyel érettségizett.

Hirtelen és váratlanul hunyt el Balatonfűzfőn 2007. július 13-án. Évekkel korábban is volt szívinfarktusa. Nagy részvéttel temették el szülőfalujában.

Sírkőavatása halála 1 éves évfordulóján lesz: 2008. július 13-án (vasárnap) 11 órakor, szülőfalujában, a Fejér megyei Vál községben.

Kedves Miklós! Tisztelettel őrizzük emlékedet.

Honti József dr.

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk