Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 6. szám · 2008. május 19.

Hírek, események – röviden, csak weben

blank

EZ AZ ÍRÁS CSAK WEBEN OLVASHATÓ!

blank
blank
blank

Muzsikáló orvosok | Fotókiállítás klubéletről | Egészségtudomány interneten | Nőgyógyászati infekciók | Patológus Japánból | Filmvetítés beteg gyerekeknek | Gyermekpulmonológiai tanfolyam | Dékáni pályázat | Folyamatosan fogyatkozunk | Svéd-finn kapcsolat | Takarítási nap | Értekezés megvédése


Muzsikáló orvosok

A Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete és a Rátkai Márton Klub szeretettel meghívja Önt és kedves Családját május 29-én 18 órai kezdettel a Rátkai Márton Klub előadótermében (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.) tartandó „Orvosok a zenében” című sorozat előadására. Az est szervezője: Kósáné Kertai Daisy, házigazdája: Kósa Dénes. A rendezvény első részében Liszt szerzemények hallhatók, zongorán közreműködik: dr. Szilágyi András. A szünet után pedig Telemann, Tartini, Mendelssohn, Goltermann és Chr. Bach műveket ad elő dr. Lakatos János gordonkán, zongorán kísér dr. Kölbe Ilona. A hangversenyre a belépés díjtalan, de az egyesületnek szóló adományokat köszönettel fogadják a szervezők. A következő előadás időpontja: szeptember 25.


blank
200806191.jpg
blank
200806192.jpg

Fotókiállítás klubéletről

Egyetemünk Aesculap Fotóklubja – dr. Godó Ferencnek, a kollégiumok főigazgatójának szíves segítségével – nagysikerű kiállítást rendezett a Korányi Frigyes Szakkollégiumban. Klubkollekciós kiállítás volt ez, mellyel a rendezők a klub életét, tevékenységét kívánták az érdeklődőknek bemutatni. A tárlat megnyitóján, Godó főigazgató mellett, megjelent Kún Éva igazgató (Marketing és Kommunikációs Igazgatóság), dr. Tamási Sándor ny. egyetemi tanár, nagyszámú szakmabeli és az érdeklődő közönség. A kiállítás házigazdája Szarvassy Imre, a fotóklub vezetője volt.

K.E.


Egészségtudomány interneten

Nagy előrelépést tett a Magyar Higiénikusok Társasága: ezen túl interneten is elérhető az Egészségtudomány, a népegészségüggyel foglalkozó kutatók és érdeklődők folyóirata, amelynek munkatársai várják az érdeklődő olvasókat és a témában publikálni szándékozókat. A lap elérhetősége: www.higienikus.hu

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Nőgyógyászati infekciók

A Magyar Nőorvos Társaság (MNT) Közép-Magyarországi Szekciója "Szülészet-nőgyógyászati infekciók aktuális kérdései" címmel tudományos akkreditált továbbképzést tartott április 4-én délután, a II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében. A megnyitó beszédet az MNT említett szekciójának elnöke, dr. Pajor Attila klinikaigazgató professzor mondta. Az előadásokon szó volt a szifilisz és a terhesség összefüggéseiről, a szexuálisan terjedő fertőzések diagnosztikájáról, a terhességben bakteriális vaginózisról, az urogenitális mycoplasmák klinikai jelentőségéről. Az előadók többek között megemlítették a HPV-fertőzés gyógyszeres kezelési lehetőségeit, a terhesség alatti infekciók és az újszülöttkori agykárosodás összefüggéseit. Az esemény akkreditált, tesztvizsgával zárult. Kedves színfoltja volt az eseménynek, hogy prof. dr. Pajor Attila köszöntötte 80. születésnapja alkalmából Zsolnai Béla professzor urat, aki nagyon sokat tett a hazai nőgyógyászat kutatásáért, fejlődéséért. (Az elhangzott beszéd írásos változatát külön közöljük).


Patológus Japánból

Április 29-én a II. számú Patológiai Intézetbe látogatott Manabe Toshiaki, a Kyoto University Hospital patológiai részlegének vezető professzora. A japán vendég hazájának nemzetközileg elismert kutatója a tüdő- és bőrpatológia területén, különös tekintettel a tüdőgyulladások, a tüdőtumorok, valamint a festékes bőrdaganatok patogenezisére. A neves tudós megismerkedett az intézet munkájával, munkatársaival és tudományos előadást tartott „A tüdő normál szerkezete, valamint a pneumonia kialakulásának kóroktani folyamata” címmel.


Filmvetítés beteg gyerekeknek

A II. számú Gyermekgyógyászati Klinika 100 kis betege vett részt április 14-én a Vuk rajzfilm Corvin moziban rendezett bemutatóján. A film rendezője, Gát György hívta meg a gyermekeket, akik a vetítés után lelkesen mesélték, hogy szeretnék újra megnézni az alkotást.


Gyermekpulmonológiai tanfolyam

A I. számú Gyermekgyógyászati Klinika Koós termében gyermekpulmonológiai, allergológiai és klinikai immunológiai szakorvosjelöltek, gyermekorvosok, gyermekpulmonológusok, gyermekgyógyász szakorvosok és szakorvosjelöltek számára gyermekpulmonológiai tanfolyamot rendeztek április 21-22. között, ahol a klinika szakorvosai színvonalas előadásokat tartottak. Szó volt a képalkotó eljárás alkalmazásáról, az újszülött- és csecsemőkori pneumóniákról, a légutak immunológiájáról kisded és gyermekkorban, a korai prevencióról allergiás légúti betegségekben, valamint az allergizáltság és a légzésfunkció vizsgálatáról obstruktív megbetegedésekben. A gyakorlatban mutatták be az asztmaellenes gyógyszerek bejuttatásának módjait, ismertették az alternatív kezelési módokat atópiás légúti betegségeknél, beszéltek az asztmás gyermek életmódjáról, életminőségéről. Kiderült az is, mennyire fontos az anafilaxis és kezelése. Előadást tartottak a tüdőtranszplantációról, a mellkasdeformitások műtéti megoldásáról, a légzőszervek malignus tumorairól. A tanfolyamot az egyetem akkreditálta, a tesztvizsgát tevők számára 50 kreditpont járt, vizsga nélkül 25 kreditpontot írtak jóvá. A rendezvény egyúttal az egyetem gyermekpulmonológiai szakvizsgára felkészítő tanfolyama volt, melyen az 5 rezidensen kívül további 20 résztvevő jelent meg az ország más kórházaiból is – tudtuk meg prof. dr. Cserháti Endre egyetemi tanártól (I. Gyermekklinika).


Dékáni pályázat

Fiatal kutatók számára kiírt dékáni pályázatot nyert a közelmúltban dr. Jakus Zoltán tanársegéd (Élettani Intézet). Nyertes pályázatának címe „A foszfolipáz C-Gamma 2 szerepe a neutrofil granulociták működésében és az autoimmun gyulladásos folyamatokban”.


Folyamatosan fogyatkozunk

Hazánk lakosainak száma évente körülbelül 30 ezerrel csökken. A születések aránya már az 1970-es évektől kezdődően alatta volt a halálozásnak. Ez a tendencia az EU-15 tagállamában is hasonló, de lassúbb ütemű a fogyás. Kérdés, hogy hazánk lakossága miért fogy ilyen ütemben, hiszen az abortuszok száma fokozatosan csökken, tehát a reprodukciós képességgel valószínűleg biológiai alapon is baj lehet. A dohányzás, a környezetszennyezés, a fokozott mentális stressz és az alkoholizmus – főleg a fiatalok káros szenvedélyei – mind hozzájárulnak a szomorú kép kialakulásához. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet szervezésében május 21-én a Nagyvárad tér 2. szám alatti Fodor teremben rendezik meg a XV. Primer Prevenciós Fórumot (PPF), melynek témája „A környezeti ártalmak és a szaporodás összefüggései”. Ezt a konferenciát immáron tizenöt éve, évente egy alkalommal rendezik meg, és a prevenció tükrében mindig más-más témakört tárgyalnak. A fórumon való megjelenés orvosoknak és gyógyszerészeknek 10 kredit pontot ér. Az elmúlt években a rendezvény jelentős szakmai érdeklődést váltott ki, átlagosan 400 fős részvétellel. A fórum elsősorban a betegségek elsődleges megelőzésével kapcsolatos ismeretek terjesztését és a legújabb eredmények népszerűsítését szolgálja. A rendezvény működési feltételeit főleg szponzorok támogatásával és a részvételi díjból biztosítják. A fórum előadói lesznek többek között prof. dr. Tulassay Tivadar rektor, gyermekgyógyász, a MTA rendes tagja, prof. dr. Fekete György gyermekgyógyász, az MTA doktora (a II. számú Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója), prof. dr. Urbancsek János szülész-nőgyógyász, az MTA doktora (I. számú Nőgyógyászati Klinika), prof. dr. Pucsok József kutatóorvos (az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgató-helyettese), prof. dr. Túry Ferenc (a Magatartástudományi Intézet igazgatója), valamint sok más szakmai kiválóság az andrológia, a pszichiátria és az egészségtudomány területéről – tudtuk meg prof. dr. Tompa Annától (a Közegészségtani Intézet igazgatójától), a PPF elnökétől.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Svéd-finn kapcsolat

Az Egészségtudományi Karra látogatott április 1-jén Annamari Raikkola és Riitta Kalpio poló-oktató a Karelia University of Applied Sciences finn felsőoktatási intézményből. A kar a szóban forgó egyetemmel többéves remek Erasmus-kapcsolatot ápol. Az oktatók két hétig vendégeskedtek az ETK-n, előadásokat és szemináriumokat tartottak a hallgatóknak, valamint tanórákat és kórházakat látogattak meg. Hozzájuk csatlakozott Margareta Meyer, a világhírű svéd Karolinska Intézet munkatársa, aki április 2-án érkezett a karra, és az említettekkel hasonló programokon vett részt. Mind a svéd, mind a finn partnerekkel a cserekapcsolatokon túlmutató jövőbeni együttműködésről egyeztetett az ETK nemzetközi osztálya.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

Takarítási nap

A TF-en immár 7. alkalommal, a Föld Napja keretében rendezték meg a „takarítási napot” április 23-án 15 órától. A tanárok, a dolgozók, valamint a diákok részvételével a kar közvetlen környezetét tették rendbe. A közös munka után pizzázás mellett tanárok és tanítványaik még jól el is beszélgettek mindennapi gondjaikról.


Értekezés megvédése

A TF Pszichológia Tanszékének egyetemi adjunktusa, Kormosné dr. Acsai Irén április 24-én délután 14 órakor a kar Dísztermében védte meg értekezését „Az egyetemi diáktanácsadás pedagógiai-pszichológiai tapasztalatai (Egy működő gyakorlat elemzése)” címmel. Témavezetője dr. Gombocz János egyetemi tanár volt.

Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk