Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 6. szám · 2008. május 19.

Minőséget garantáló tanúsítványok

blank
blank
20080604.jpg

Szathmári Miklós, Jákó Kinga, Kákonyi András, Tulassay Tivadar, Ódorné Cziegler Mária és Stubnya Gusztáv

A Semmelweis Egyetem Központi Irányítása ISO minőségirányítási rendszerről kapott oklevelet, az I. sz. Belgyógyászati Klinika és az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika pedig MEES szerinti tanúsítást szerzett. A tanúsítási okmányokat ünnepélyes találkozó keretében adták át április 15-én délután az auditálást végző SGS független tanúsító cég képviselői.

Csaknem két évig tartó munka eredménye, hogy sor került a Semmelweis Egyetem Központi Irányításának minőségügyi biztosítására, valamint az I. sz. Belklinika és az I. sz. Gyermekklinika egészségügyi ellátási standardok szerinti tanúsítására. Tulassay Tivadar rektor úr az átadó ünnepségen – amellett, hogy kifejezte az ISO 9001 bevezetése fölött érzett örömét – a jövő célkitűzéseiről is szólt.

Folyamatos standardizálás

Az elkövetkező években a Semmelweis Egyetem elsősorban területileg kívánja kiterjeszteni a minőségügyi standardizálást, minden évben újabb és újabb szervezeti egységet csatolva a rendszerhez. A cél, hogy az egyetemen belül idővel szakmai szempontból valamennyi klinika auditálva legyen. A közelebbi jövő célkitűzéseként további 8-10 klinika minőségügyi standardizációjáról beszélt a rektor. A betegellátásban és az oktatásban ugyan nehezebben megszervezhető, ám annál inkább szükséges a minőségbiztosítás – fűzte hozzá. A standardok bevezetéséhez szerinte segítségül szolgálhat például az Oktatási Centrum és a Fogorvostudományi Központ jövőbeni újrarendeződése. A 6 klinika, a 2 korbonctani intézet, a 4 kutatóintézet, valamint a Kútvölgyi Klinikai Tömb járóbeteg-ellátó része oly módon is segítséget kap az auditáláson már túlesett szervezeti egységektől, hogy azok rendelkezésükre bocsátják a tanúsításuk idején vezetett „intézeti munkadokumentációjukat”.

Az SGS Hungaria Kft. képviseletében Kákonyi András tanúsítási igazgató gratulált az ISO bevezetéséhez. A rendszer haszna és jövője volt felszólalásának két fő szempontja. A tanúsítvány eszköz a menedzsment kezében – mondta –, hogy az egyetemet – ezt a komplex szervezetet – úgy irányítsa, hogy valamennyi dolgozó számára a rendszerbe illesztve jelölje ki az elvégzendő feladatát, így lehetővé téve a jobb és hatékonyabb munkát. Az ISO 9001 az auditáló szakember szerint keretet ad a működéshez. „Önök fogalmazták meg a kereteket, de a kitűnő minőséghez az idő előrehaladtával mindig más-más út vezet” – figyelmeztetett. Ennek megfelelően folyamatos korrekcióra és fejlesztésre van szükség, a gyakorlatok kölcsönös átadása egyetemen belül pedig szintén a minőségfejlesztés eszköze lehet. Maga az audit – hangsúlyozta Kákonyi – impulzust adhat ennek a vég nélküli fejlesztőmunkának. „Ha csak tükröt tartunk időnként, már az is segítség” – mondta.

Tanácsadóra támaszkodva

Dr. Jákó Kinga, az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy az auditálást lehetővé tevő munka folyamán a Központi Irányításnál minden egyes profil saját munkarend szerint tekintette át munkafolyamatait, külön munkautasításokat készítve. Valamennyi profil dokumentációja – a munkaköri leírásoktól a más szervezeti egységek számára átadott különböző dokumentumokig – standardizációs folyamaton esett át. A felkészítést egy tanácsadó céggel együttműködve végezték. Ez a cég közvetítette az egyetemnek a tanúsító cég elvárásait és segített a dokumentumok elkészítésében.

Az I. sz. Belklinika és az I. sz. Gyermekklinika a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerinti tanúsítást szerezte meg. A klinikáknak a gyógyítás, a kutatás és az oktatás folyamataira vonatkozóan kellett biztosítaniuk a standardizált minőséget. Az auditálást lehetővé tevő munkafolyamatot a klinikák illetékes munkatársai vállalták magukra, ahogyan a Központi Irányítás minőségirányítási csapata is a különböző szervezeti egységek minőségirányítási megbízottjaiból állt. A szakemberek munkaidejükön túl, munkaköri kötelességeiken felül vállalták a projekt megvalósítását.

Radnai Anna

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk