Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 2. szám · 2008. március 3.

MRSA kimutatás rekordidő alatt

blank
blank
20080206.jpg

Ludwig Endre, Melles Márta és Nagy Károly, az MRSA fórum elnökei

Napjaink kiemelt jelentőségű kórházi kórokozója, a világszerte „szuper kórokozóként” emlegetett multirezisztens baktérium, a methicillinre rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA). Előfordulását tekintve Magyarország még az európai középmezőnyhöz tartozik, ám gyakorisága az elmúlt 5 évben megkétszereződött. Felderítése, a fertőzések megelőzése világszerte kiemelt feladata az infekció kontroll tevékenységet folytató munkacsoportoknak. Az ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratóriuma 2006 novemberétől kezdődött átformálásának során egyik legfontosabb feladatának tekinti az aktív – mikrobiológiai tenyésztésekre támaszkodó – infekció kontroll megvalósítását az egyetem klinikái számára. Ennek keretében valósult meg külső támogatással az MRSA kimutatása közvetlenül a vizsgálati anyagból, valósidejű PCR rendszerrel. A kimutatás ideje 75 perc.

Az MRSA kérdés minden vonatkozását áttekintő szakmai fórumot rendeztek január 16-án „Hová tartunk az MRSA szűréssel” címmel, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet kezdeményezésére. Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Fodor József termében elnökölt: dr. Melles Márta OEK főigazgató mellett prof. dr. Nagy Károly intézetigazgató és prof. dr. Ludwig Endre, egyetemünk Infektológiai Tanszéki Csoportjának és Infektológiai Hálózatának irányítója. A fórumon képviseltette magát az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is.

Az ülést vezető Ludwig professzor nyitóelőadásában vázolta az MRSA kialakulásának előzményeit, az általa okozott infekciók jellemzőit, a kezelés elveit és lehetőségeit és az infekció kontroll célkitűzéseit a fejlettebb egészségüggyel rendelkező országok tapasztalatainak fényében. A tudományos programban előadások hangozottak el az MRSA magyarországi előfordulásáról, a hazai és több európai országban érvényes módszertani előírásokról, a kórokozó okozta többletráfordítás mértékéről, a jogszabályi háttér változtatásának szükségességéről. Dr. Barcs István, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet klinikai diagnosztikai laboratóriumának vezetője a mikrobiológiai labor szerepét ismertette az infekció kontrollban, valamint összefoglalta az MRSA kimutatásának, szűrővizsgálatának lehetséges és az egyetemen jelenleg elérhető módszereit, előnyeit, korlátait. A program külföldi előadója, dr. Stephen O’Hara (londoni Imperial College Healthcare) az infekció kontroll tevékenységéről számolt be. A rendezvény részeként bemutatták azt az új eljárást, amely – szelektív előtenyésztést követően, mágneses részecskékkel jelzett antitestek felhasználásával – 4 óra alatt szeparálja a mintából az MRSA sejtjeit, ezáltal a nagy sorozatban végezhető szűrővizsgálat érzékeny és magas specificitású módszerét biztosítja.

A fórumon elhangzottak, illetőleg a vita során kialakult vélemények összegzésével javaslat készül a szűrővizsgálatok gyakorlatának átdolgozására. Így még időben kezdhetik meg – a külföldi tapasztalatokra építve – a hazai szűrés és megelőzés korszerű rendszerének kiépítését annak érdekében, hogy a nosocomialis fertőzések minél nagyobb hányadát felismerhessék az egyetem orvosai, kutatói, és a valódi adatok birtokában hozhassák meg a szükséges intézkedéseket. Ennek a tevékenységnek a megindítója az országban a Semmelweis Egyetem lehetett.

I. M.

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk