Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 2. szám · 2008. március 3.

Hamburgban is Semmelweis-diploma

blank
blank
20080203.jpg

Tulassay Tivadar, Jörg Weidenhammer és Stubnya Gusztáv

A nemrégiben bejelentett hír – mely szerint az akkreditációs eljárás lezárulásával a Semmelweis Egyetem egy németországi képzőhellyel bővül – fontosságában majdnem felér azzal, mint amikor 1983-ban először fogadott akkor még nyugatnémet hallgatókat egyetemünk. A nemrégiben Németország egyik legnagyobb klinikai központjával, az Asklepios Kliniken LBK Hamburg GmbH-val (http://www.asklepios.com /hamburg/) kötött szerződés értelmében közös képzés indul a két intézmény részvételével. Az akkreditációt követően 42 német hallgató – az első két Magyarországon teljesített elméleti év után – Hamburgban tanul majd tovább.

A diákok az Asklepios Klinika világviszonylatban is élen járó intézményeiben szerzik meg a gyakorlati képzést, s tanulmányaik végeztével EU-konform Semmelweis-diplomát kapnak. Csakúgy, mint a magyarországi hallgatók. Az új felsőoktatási törvény szerint ez elfogadott, úgynevezett székhelyen kívüli képzésnek minősül. E képzési forma rendkívüliségét csak fokozza, hogy idehaza és Európában is elsőként a Semmelweis Egyetem indított ilyet.

Kezdetek

Mint ahogy az új képzést bemutató február 7-i sajtórendezvényen dr. Tulassay Tivadar rektor elmondta: négy éve kezdődtek a tárgyalások e magas tudományos és orvos-szakmai színvonalú németországi intézménnyel. A német hallgatók az elméleti képzés után amúgy is visszaigyekeznek hazájukba, hogy saját nyelvi és medicinális környezetükben szerezzék meg a gyakorlati képzettséget. Számukra ez a képzési forma megkönnyíti a visszatérést. A tervek között szerepel, hogy évente több magyar hallgató is teljesíthesse majd kórházi gyakorlatát Hamburgban. Az Unión belüli mobilitási lehetőségeket az oktatásban is érdemes kihasználni, nem beszélve az együttműködés azon előnyéről, ami nemzetközi pénzforrások megszerzésére is utat nyit. E német-magyar hosszú távú szakmai kapcsolatnak az oktatáson kívül a kutatásban és a gyógyítás területén is várhatók hozadékai. Annál is inkább, mert az Asclepios Klinika professzionális működtetése követendő példával is szolgálhat számunkra – mondta a rektor.

Dr. Jörg Weidenhammer, az Asklepios Klinika ügyvezetője a többi közt intézménye felépítéséről beszélt: 130 főorvost, köztük 80 professzort foglalkoztatnak a hamburgi klinikán. Hajdan városi kórház volt, amely mára már 150 különböző tudományos projekt bölcsője – 84 németországi egyetemi klinikát, 6 kaliforniai és több távol-keleti kórházat működtetnek. Éves forgalmuk 6 millió euró. Számítanak egyetemünkre mind a kutatásban, mind az oktatásban. Az oktatókat ők biztosítják, a diplomát viszont a Semmelweis Egyetem adja a végzett orvosoknak.

Weidenhammer úr lapunk kérdésére elmondta, tapasztalatból tudják, hogy kiváló elméleti felkészültséggel rendelkeznek azok a hallgatók, akik nálunk végzik az első két évet. Tudásuk biztos alapot jelent a gyakorlati felkészülés számára. Az igazságügyi orvostant kivéve minden tárgyat megfelelő képzettségű német szakember oktatja majd.

Tolnai Kata

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk