Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 2. szám · 2008. március 3.

Hírek, események – röviden

blank

Hallgató fórum | ALKOSS | Gasztroenterológiai fórum | Ajándék műalkotás | Házi TDK a TF-en | Módosult tudománymetriai adatok | Székfoglaló előadás | Szemészeti kurzus | Nők a tudományért | Erasmus-hallgatók | Tengerentúli vendégprofesszor | Házi megmérettetés | Kártyások gesztusa | Jubileumi közlemények | Családorvosi továbbképzés | Nyílt nap | Előkészítés szakvizsgára | Hétköznapi katasztrófák | TDK konferencia | Fergeteges jégfarsang | Öngyilkosság megelőzése | Ünnepre készülnek | Téli diplomaosztó | A Semmelweis Egyetem újság megjelenésének ütemezése


Hallgató fórum

Március 5-én a NET-ben 18 óra 30 perctől tájékoztató fórumot szervez a Hallgatói Önkormányzat a tandíjról és a rezidensképzés átalakításáról. Főszervező: Papp Magor. Mindenkit szeretettel várnak!


ALKOSS

Idén március 6-án 18 órai kezdettel tartják a Semmelweis Egyetemi Kulturális Napok nyitó rendezvényét, az Alkoss képzőművészeti pályázat díjátadó ünnepségét a NET Dísztermében. Mint azt a rendezőktől megtudtuk, a több mint harminc műből a zsűri hatot díjazott. A rendezvényre sok szeretettel várják az érdeklődőket!


Gasztroenterológiai fórum

Gasztroenterológiai konferenciát tartottak február 7-9-ig a Hélia szállodában. A VIII. továbbképzőt az egyetem I. gasztroenterológiai kötelező szinten tartó tanfolyamával együtt rendezték meg. Az eseményen 32 kreditpontot lehetett szerezni. A kötelező szinten tartó tanfolyam elektronikus, internetes vizsgával zárult és a gasztroenterológiai szakvizsga további 5 évre történő megújítását biztosította. A konferencia elnöke dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár, akadémikus, a II. számú Belgyógyászati Klinika igazgatója volt. A korábbi továbbképzőkön hazaiak mellett nemzetközi előadók is szerepeltek, egy alkalommal pedig az EAGE (European Association of Gastreonterology and Endoscopy) nemzetközi továbbképző tanfolyama is a rendezvénnyel egybekötve zajlott Budapesten. A mostani, VIII. konferencián 43 előadót kértek fel előadás megtartására, 16-ot egyetemünkről (II. Belklinika, I. Sebészeti Klinika, Transzplantációs és Sebészeti Klinika). A program áttekintette a modern gasztroenterológia legfontosabb fejezeteit. Szóba került a májbetegségek kezelése, a legújabb adatok a vastagbélrákról, az emésztőrendszer zavarainak kezelése, endoszkópiája, a biológiai kezelés új lehetőségei, a gyulladásos bélbetegségek megítélésének változásai, a vékonybél működése és ritka betegségei, valamint a GERD újabb klinikai szempontjai. A eseményen megközelítően félezer szakember vett részt, a konferencia tudományos anyagát a Magyar Belorvosi Archívum teljes terjedelmében megjelentette és a résztvevők rendelkezésére bocsátotta.


Ajándék műalkotás

A II. számú Gyermekgyógyászati Klinika kis betegeit támogató Együtt a daganatos gyermekekért Alapítvány február 14-én újabb ajándékot kapott, ezúttal az Artoris Műterem jóvoltából. A 76x203 centiméteres SplitDecoT (a szó jelentése osztott dekoráció, és az e stílusban alkotott festmények gyűjtőneve) anyaga vászon, falemezre kasírozva készült. A képet Orgoványi Gábor 2006-ban alkotta egy filmforgatással kapcsolatos hír alapján. A történet szerint az ausztrál partoknál forgató filmstábnak egy mérges medúza miatt le kellett állnia a munkával. Ez a hír különböző áttételes gondolatokat indított el a művészben. Műve nemcsak egyedi dekorációként szolgál, hanem igazi értéket képvisel, a tér funkcionális elemeit is műalkotássá varázsolja. Az említett műterem művészei céljuknak tekintik a beteg gyermekek gyógyításának támogatását. Az alkotást az alapítvány az Angyal utcai mamalakásban helyezte el.


Házi TDK a TF-en

Az idei tanév házi TDK-ját február 21-én tartották a TF-en, a kar Dísztermében. A tudományos erőmérőre 40 hallgató jelentkezett. A rendezvény megnyitóbeszédét dr. Nádori László professzor emeritus tartotta, akit 85. születésnapja alkalmából prof. dr. Tihanyi József mb. dékán köszöntött.


Módosult tudománymetriai adatok

A 2008 évi 9. évf. 1 szám „Tudomány” rovatában megjelent „Egyetemi publikációs adatbázis” című közlemény táblázatában – Semmelweis Egyetem tudománymetriai összesítő táblázat 2000-2006 – változás történt, a FOK adatai módosultak: az Orálbiológiai Tanszék 2006 évi közleményeinek listája egy impakt faktoros cikkel bővült. Az FOK összes közleményeinek száma: 47, a külföldi lapokban megjelent közlemények: 17 lett, IF érték: 17,242. Ebből következően az összesítésnél az egyetemi összes közlemények száma 1499-ről 1500-ra módosult. A külföldi lapokban megjelent közlemények száma: 618-ról változott 619-re. Az egyetemi összesített IF érték: 1637,959-ről emelkedett 1640,071-re.


Székfoglaló előadás

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya február 12-i előadóülésén prof. dr. Falus András akadémikus székfoglaló előadást tartott. Egyetemünk Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója „Útvonal térképek az orvosi genomikában és immunológiában: irány a rendszerszemléletű biológia” címmel ismertette mondanivalóját az Akadémia székháza Nagytermében.

Február 20-án szintén az MTA-n tartotta Ádám Veronika rektorhelyettes, az MTA rendes tagja (Orvosi Tudományok Osztálya) székfoglaló előadását A hatékonyság ára a sejtek energiatermelésében. Toxikus oxigénszármazékok a központi idegrendszerben címmel.


Szemészeti kurzus

Az egyetem Szemészeti Klinikája február 29-én délután 13.30 és 17.30 között uveitis (a szem eres burkának gyulladásairól szóló) kurzust tartott angolul a Mária utcai tanteremben. A magyar szemorvosok számára rendezett ingyenes ismeretbővítőn a londoni Moorfields Eye Hospital uveitis ambulanciájának vezetője, Sue Lightman professzor asszony, valamint kollégája, Simon Taylor, illetve a Sydney-i Liverpool Hospital szemészeti osztályának vezetője, Peter McCluskey professzor adott elő az elülső és hátsó uveitisek diagnosztikájáról és kezeléséről, külön kitekintéssel a gyerekkori uveitisekre, amelyek diagnosztikája és kezelése fontos szakmai kérdés. Mindhárom szakember igen tapasztalt, szakterületén nagy nemzetközi elismertséget vívott ki, és a Budapesten zajló ISOPT nemzetközi konferencia alkalmából tartózkodott hazánkban. A rendezvényt prof. dr. Németh János klinikaigazgató nyitotta meg.


Nők a tudományért

Ötödik alkalommal osztották ki a L’ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság „Nők a tudományért” közös ösztöndíjprogramjának díjait, a prof. dr. Ádám Veronika akadémikus által vezetett rangos szakmai zsűri döntése alapján. A három nyertes közül ketten a Semmelweis Egyetem oktatói: dr. Medvecz Márta bőrgyógyász szakorvos, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, az MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoportjának tanársegédje, aki a súlyos, gyakran halálos kimenetelű, öröklődő bőrgyógyászati betegségek genetikai hátterének azonosítása terén ért el jelentős kutatási eredményeket. A másik díjazott, dr. Solymosi Katalin biológus, tanársegéd (az ELTE TTK, Biológiai Intézet, Növényszervezettani Tanszék) részt vesz a gyógyszerészi növénytan című tárgy oktatásában egyetemünkön, emellett nemzetközi figyelmet ért el a növényi színtestek és a fotoszintetikus apparátus fejlődésének megértése terén végzett kutatásaival. A korábbi években is díjaztak már nálunk oktatókat az MTA védnöksége alatt álló programban, melynek célja a hazai felsőoktatási intézményekben, illetve az Akadémia kutatóintézeteiben dolgozó 30, 35 és 45 év alatti, az élet- vagy anyagtudományok területén tudományos tevékenységet folytató kutatónők támogatása.

-ó.a.-


Erasmus-hallgatók

Az első Erasmus hallgatókat fogadta január 14-én az ETK. A két svéd optometrista diák a világhírű Karolinska Egyetemről érkezett Stockholmból. Ugyanebből az intézményből még két ápoló szakos hallgatót várnak. Rajtuk kívül 2 török és 1-1 holland és spanyol diákot fogadnak a tavaszi félév során. Az ETK-ról idén 15 hallgató utazik külföldre az Erasmus program keretében.


Tengerentúli vendégprofesszor

A Fulbright program keretében január 17-én megérkezett az ETK-ra dr. Matthew J. Temple egyetemi tanár a New York állambeli rochesteri Nazareth College-ből. A bioinformatikával és genetikával foglalkozó professzor két éve már járt nálunk egy hétig, most viszont egy egész féléven át oktatja majd a hallgatókat. Speciális kurzusok keretében az ETK-n oktató kollégáknak is bemutatja szakterületét. A vendég június közepéig tartózkodik hazánkban.


Házi megmérettetés

Az idei félévben a házi Tudományos Diákköri Konferenciáját február 21-én rendezte meg a TF. Az utóbbi években megnőtt a TDK előadások jelentősége, mivel azok a PhD programok felvételi követelményei közé tartoznak. Továbbá a külföldi egyetemek tanulmányi ösztöndíjainak pályázati feltétele a tudományos konferenciákon való részvétel. Ezentúl az előadások értékelésénél (a helyezések megállapításánál) az összefoglalók formai és tartalmi megjelenése hangsúlyos szerepet kapott – tudtuk meg a TF TDK tanárelnökétől, dr. Kovács Katalintól.


Kártyások gesztusa

Rendhagyó pókerpartit szerveznek az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány támogatói. A verseny nevezési díja egyben az az adomány, amelyet felajánlanak a szervezet javára. Már mintegy harmincan jelentkeztek, hogy szívesen játszanának március 30-án a Benczúr Hotel konferenciatermében. Nevezni a dgy@dgy.hu e-mail címen lehet.


Jubileumi közlemények

a 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubileumi díszoklevelet adományoz. Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az egyetem jogelődjénél, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1938-ban, 1943-ban, 1948-ban, illetve 1958-ban szerezték, és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, május 31-ig a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) nyújthatják be kérelmüket a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett. A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és az értesítési címet. Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni Hivatalban telefonon (266-8884), levélben (a fenti címen) vagy letölthető a kar honlapjáról (www.gytk.sote.hu).

* * *

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz. Azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1958-ban szerezték meg, és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, az arany díszoklevél elnyerése érdekében május 20-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) nyújthatják be kérelmüket. A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet. A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan október közepén kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.


Családorvosi továbbképzés

A Családorvosi Tanszék, az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiumával együttműködve, továbbképzést tartott február 16-án a II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében. A témák között szerepelt több terápiás újdonság, például a korszerű daganatos fájdalomcsillapítás, az otthon szerzett pneumoniák modern antibiotikus kezelése, az insomnia és az anyagcsere betegségek, illetve a dyslipidaemia kezelése. Előadást tartottak még a lipidcsökkentő kezelés legfontosabb céljairól, valamint a kombinációs terápia szerepéről fokozott cardivascularis kockázatú betegekben. Az ingyenes tanfolyam kreditpontos volt és tesztírással zárult.


Nyílt nap

Április 5-én. szombaton a KÚT konferenciatermében az egyetem Családorvosi Tanszéke nyílt napot szervez. A megnyitó beszédet dr. Kalabay László tanszékvezető egyetemi tanár mondja. A résztvevők előbb filmvetítésen ismerkednek a családorvoslással, majd bemutatják nekik a tanszéket, az ott folyó elméleti – graduális és posztgraduális – képzést. Szóba kerül majd a szakdolgozat, a TDK-munka, illetve a kéthetes gyakorlat fontossága a szigorlóévben, a rezidens-felvételi, a szakképesítés megszerzése, a mentor-rezidens kapcsolat, továbbá a praxishoz jutás, a vidéki családorvos munkája, a sürgősségi ellátás és a háziorvos kompetenciája. Kitérnek még a praxis-managementre, a családorvosi pályamodellre, a páciensekkel való kommunikáció és viselkedés mikéntjeire is.


Előkészítés szakvizsgára

Február 25-étől március 14-ig hetente egy napig tüdőgyógyász szakvizsgázók részére vizsga előtti speciális, ingyenes tanfolyamot szerveznek a Pulmonológiai Klinika tantermében „A tüdőgyógyászat alapfogalma” címmel. A rendezvényen a négy hazai orvosegyetem előadói tartanak előadásokat az alapokról, ezen belül az onkológiáról, a tüdősebészetről, a radiológiáról és az immunológiáról.
blank

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Hétköznapi katasztrófák

Az ÁOK Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxyológiai Tanszéke február 19-étől április 11-ig 3-szor egynapos tanfolyamot szervez oxyológusok, háziorvosok, foglalkozás-egészségügyi szakorvosok, illetve a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok számára „A helyszíni sérült ellátás aktualitásai, illetve a lélegeztetés az oxiológiai gyakorlatban” címmel. Az előadások felölelik a betegvizsgálat és a sérültellátás lépéseit, a koponyaagy-, a mellkas-, a végtag- és a hasi sérülések helyszíni ellátásának módszereit. Szó lesz még a reanimáció speciális körülményeiről, a diabetes mellitus oxyológiai vonatkozásairól, a lélegeztetett beteg monitorizálásáról, illetve a respirátorok használatáról az oxyológiában. A tanfolyami napok tesztvizsgával zárulnak, kreditpontot lehet szerezni.


TDK konferencia

Hatalmasra duzzadt jelentkezői áradat (sic) miatt, idén három napon át hallgathattuk egyetemünk TDK-s hallgatóinak előadásait. A konferencia február 13-án, szerdán rektor úr nyitó szavaival kezdődött, majd péntek délutánig több mint 350 előadás hangzott el. A termeket róva sok színvonalas, ám néha-néha kevésbé érdekfeszítő előadást hallgattam meg. Fontos volt szerintem, hogy a zsűri rendszerint kérdezett az előadások után, ezzel is visszajelzést adva az előadóknak. Jómagam nagyon élveztem előadni, még akkor is ha egy inkább alapkutatásba illő előadással egy kicsit nehézkesen tudtam magam megértetni egy klinikai szekcióban. A nyertesek névsorát későbbi lapszámban olvashatják.

N.P.


Fergeteges jégfarsang

A hagyományos jégfarsang február 19-én este fergetegesre sikerült. Bár többet kellett utazni az erzsébeti helyszínre, mint a korábbi években, de aki elment, nem bánta meg. Éjfélig tartott a vidám mulatság. Két kategóriában: csoportosban és egyéniben honorálta a zsűri az ötletes jelmezeket a támogatók jóvoltából a szervezők rendelkezésére álló ajándékokból. A két szervező: Lőrinczy Katalin ötödéves és Peskó Gergely negyedéves ÁOK hallgató volt és Kiss Kálmán, a TSK igazgatója. Van remény rá, hogy az újság későbbi számában fotókat közlünk a jeges mulatságról.

tolnai


Öngyilkosság megelőzése

A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika tantermében térítésmentes továbbképzés zajlott február 19-én „Depresszió, epidemiológia, szuicid prevenció és terápia” címmel mintegy félszáz résztvevővel. Itt egyebek ismertették egy, a depressziós tünetekkel kapcsolatos felmérés tapasztalatait is. A tanfolyamon 6 kreditpontot lehetett szerezni.
blank

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

Ünnepre készülnek

A TF (Tehetséges Fiatalok) Műhelye kari barátaival együtt március 12-én este a MOM Művelődési Házban „Magyar sors” címmel zenés-irodalmi esetet tart a közelgő március 15-i ünnep alkalmából. Az ünnepségsorozat tovább folytatódik majd a karon. Március 13-án a kultúrát kedvelő TF-es fiatalok zenés-irodalmi műsorral emlékeznek az 1848-as márciusi ifjakra, a 19. századi magyar szabadságharcra – tudtuk meg Nemerkényiné Hidegkuti Krisztinától, a TF-műhely tanárelnökétől.


Téli diplomaosztó

A TF téli diplomasztóját február 23-án délelőtt 11 órakor tartotta a kar dr. Bácsalmási Péter Atlétika Csarnokában. Ezen alkalomból 238 végzős diák vehette át diplomáját, közöttük voltak nappali és levelező tagozatosok, valamint olyanok is, akik posztgraduális képzésben vettek részt. Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, a kar tudományos és külkapcsolati dékánhelyettese köszöntette a végzős diákokat, az eskü szövegét pedig dr. Jakabházi László szaktanácsadó, a rekreációs szak korábbi vezetője mondta.


A Semmelweis Egyetem újság megjelenésének ütemezése
Lapszám
Lapzárta
Várható megjelenés
4. lapszám
március 11.
március 28.
5. lapszám
március 25.
április 11.
6. lapszám
április 22.
május 9.
7. lapszám
május 6.
május 23.
8. lapszám
május 20.
június 9.

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/2. szám | Előző cikk | Következő cikk