Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · IX. évfolyam 6. szám · 2008. május 19.

Hírek, események – röviden

blank

Felhívás jelentkezésre | Címbejelentés | Vendégprofesszori előadások | Meghívó | Megújuló pszichoterápia | Felhívás | Dékánt választottak | Teniszbérlet vagy teniszjegy | Török vendég | Fórum ápolásáról | Fotókiállítás klubéletről | Meghívó | Kiállítás | Kulturális Napok | Versjáték, örömjáték | A Semmelweis Egyetem újság megjelenésének ütemezése


Felhívás jelentkezésre

A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet a Doktori Iskolában folytatott nappali – ösztöndíjas – vagy levelező képzés szerinti tanulmányokra a 2008/2009. tanévtől induló képzési időre az orvostudomány és társadalomtudomány területén akkreditált doktori iskolákba (elméleti orvostudomány, klinikai orvostudomány; gyógyszertudomány; egészségtudomány; idegtudomány; molekuláris orvostudomány; patológiai tudományok; sporttudomány).

A doktori képzésre egyetemi végzettséggel rendelkezők vagy olyan egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik okleveleiket 2008. december 31-ig megszerzik.

Részletes tájékoztatás és csekk a Doktori Titkárságon kapható (1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 14. Telefon: 266-2343, 266-7483).

Jelentkezési határidő: 2008. május 27.

A felvételi beszélgetésekre június 9-20. között kerül sor. Felvétel esetén a beiratkozást követően az egyetem és az állami ösztöndíjasok, illetve a költségtérítéses doktoranduszok között hallgatói jogviszony jön létre. Az ösztöndíjak folyósítása 2008. szeptember 1-től 36 hónapon keresztül történik.

Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, rektor
Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, a Doktori Tanács elnöke


Címbejelentés

Örömmel értesítjük, hogy a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék az OPNI bezárását követően a VIII. kerületi Tömő utcában működik tovább. Szakambulanciánkat továbbra is finanszírozza az OEP, ahol pszichoterápiás rendelés folyik. Az alábbi kórképek, problémák ellátását vállaljuk (az eddigieknek megfelelően): szorongásos zavarok, (pánikzavar, hypochondriasis, generalizált szorongás, poszttraumás stressz zavar, agorafóbia, szociális fóbia, specifikus fóbiák, pszichoszomatikus zavarok), hangulatzavarok (depresszió), alkalmazkodási zavarok, kapcsolati zavarok, életvezetési nehézségek, önértékelési zavarok, személyiségzavarok, serdülőrendelés.

Új cím: 1083, Budapest, Tömő u. 25-29. (Szemklinika épülete) III. emelet. Titkárság: telefon/fax: 459-1493, e-mail: klinpszicho@kpt.sote.hu.

Oktatás: telefon: 459-1500/1737, e-mail: pszichotanszek@kpt.sote.hu.

A szakambulanciára bejelentkezés a titkárságon keresztül e-mailben vagy telefonon történik.


Vendégprofesszori előadások

Örömmel értesítjük a kedves kollegákat, hogy június 2-13. között a Szemészeti Klinika vendégprofesszora lesz prof. dr. Achim Langenbucher (Friedrich-Alexander Egyetem, Erlangen, Németország). Langenbucher professzor az Orvosi Optikai részleg vezetője a Friedrich-Alexander Egyetemen, fő kutatási területe a szemészeti lézerek diagnosztikus és terápiás alkalmazása. Vendégprofesszori látogatása alatt a következő angol nyelvű tantermi előadásokat tartja, amelyre minden kedves kollegát szeretettel várunk.

Június 2. 15:00, Mária utcai tanterem

Basics in ophthalmic optics and model eyes

Június 4. 14:00, Tömő utcai tanterem

A) Lasers in ophthalmology – diagnostic tools in ophthalmology
B) Femtosecond lasers

Június 9. 15:00, Mária utcai tanterem

Optical tools in ophthalmic diagnostics (keratometers, topographs, specular microscopes, telecentric fundus cameras, confocal microscopes)

Június 11. 14:00, Tömő utcai tanterem

A) Toric intraocular lenses – theory and clinical practice
B) Accomodative intraocular lenses.


Meghívó

A G-protein-mediated signalling in cardiovascular physiology and pathology című előadásra
Előadó: prof. Stefan Offermanns, a Heidelbergi Egyetem Farmakológiai Intézetének igazgatója
Időpont: május 28. (szerda), 16 óra
Helyszín: a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet (1082 Budapest, Üllői út 78/A) könyvtára.

Dr. Kollai Márk egyetemi tanár, igazgató
Dr. Benyó Zoltán egyetemi docens


Megújuló pszichoterápia

„A pszichoterápia új irányzatai” címmel az egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája, valamint a Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület közösen továbbképzést hirdetett április 22-24. között pszichoterapeutáknak. A klinika tantermében tartott eseményen mintegy 60-an vettek részt. A képzés akkreditált volt és 25 kreditpontot lehetett szerezni. Az utóbbi időszakban a kutatásoknak különösen nagy lendületet adott a pszichoterápia egészségügyi szolgálatok közé való besorolása. A mostani tanfolyamon szó volt a szakma fő kutatási irányairól, az intézeti pszichoterápia kérdéseiről, a súlyos rekkurens depresszió kezeléséről, az öngyilkosság megelőzésének aktuális kérdéseiről, a szexuális zavarokról és azok terápiájáról, illetve a gyermekpszichoterápia időszerű kérdéseiről.


Felhívás

Volvo Országos Orvosi Teniszbajnokság

Időpont: június 20-22.
Helyszín: Újbuda, Park Teniszklub (1114 Bp., Bartók Béla út 63-65. – a Feneketlen tónál)

Nevezési határidő: június 19. 16 óra

Aláírásos nevezési határidő a helyszínen: június 20. 11 óra

Versenykiírás és jelentkezési lap letölthető a www.mtsztenisz.hu weboldal Szabadidős tenisz rovatából, vagy kérhető részletes információval együtt Szobóczki Bea szervezőtől (telefon: 06-30/7491578, e-mail: eszbea@freemail.hu).

Jelentkezés: BP Sport Szolgáltató Bt. (1012 Budapest, Logodi u. 19/A., fax: 06-1-214-6995, e-mail: eszbea@freemail.hu)

Minden kolleginát és kollégát szeretettel várunk!

Magyar Orvosteniszezők Testülete


Dékánt választottak

A TF Kari Tanácsa 25 igen és 1 tartózkodás mellett április 22-én dr. Tihanyi József tanszékvezető egyetemi tanár urat választotta meg a TF dékánjának. A megbízatás 2008. július 1. és 2011. június 30. közötti időszakra szól.


Teniszbérlet vagy teniszjegy

A Népligeti Sporttelepen még igényelhető kedvezményes teniszbérlet az egyetem hallgatói és dolgozói részére az intraneten megtalálható érvényes díjtábla alapján.

A Testnevelési és Sportközpont igazgatósága minden kedden és csütörtökön 17-19 óráig 3-3 pályán testnevelő tanár vezetésével, térítésmentes tenisz oktatást – edzést szervezett. Az edzési időn kívül is – előre egyeztetett időpontban – a hallgatók (FOK, GYTK, ÁOK, EÜ Ügyvitelszervező és EÜ Informatikus, valamint a karok PhD hallgatói) a Népligetben térítésmentesen teniszezhetnek, amennyiben a nyilvántartásban rögzítik jelenlétüket. Költségeiket a Testnevelési-és Sportközpont a nyilvántartás alapján megtéríti. A teniszbérlet térítésköteles. Felszerelést (ütő, labda) szertár hiányában biztosítani nem tudunk.

Információ kérhető:

Teniszbérlet esetén: Balogh Attiláné létesítményvezetőtől (telefon: 06-1-2625529, fax: 264-14-08, e-mail: balogh.attilane@gmf.usn.hu).

Alkalmai teniszezés esetén: a Népligeti Sporttelepen, időegyeztetés telefonon: 06-1-2629570 vagy 06-30-5702418.

Teniszedzésről hallgatóknak: Lehel Zsolt teniszedzőtől (TSK), telefon: 06-20/825 0615.


Török vendég

Április 22-én érkezett az ETK-ra dr. Neriman Inanc, a török Erciyes Universitesi Dietetikai Tanszékének vezetője. Egy hónappal ezelőtt beosztottja, Dilek Katranci látogatott a Vas utcába. Ezúttal a tanszékvezető professzor asszony tisztelte meg a magyar oktatási intézményt. Az ETK Dietetikai Tanszéke számos szakmai programot szervezett az egy hétig itt tartózkodó neves vendégnek, aki találkozott a karon Erasmus-ösztöndíjjal tanuló két török hallgatóval is.


Fórum ápolásáról

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központja ápolóinak és asszisztenseinek kezdeményezésére, dr. Tulassay Tivadar rektor úr vezetésével, fórumot szerveztek az ápolásról május 15-én 14 órakor, a NET Dísztermében. A rendezvény időszerűségét az adta, hogy hónapok óta hiába adnak fel hirdetéseket ápolói munkakörökre, ezekre senki, vagy egy-egy döntően szakképzetlen jelentkező van. Az ápolók kritikus helyzetének felméréséből egyértelműen kiderül, hogy országos problémáról van szó, amely tarthatatlan. Az ápolói utánpótlás kérdése a klinikai betegápolás/betegellátás mellett a felsőoktatást is érinti. Az ügy fontosságára való tekintettel rektor úr meghívta az egészségügyi és az oktatási minisztert, az országos tisztifőorvost és tiszti főnővért, valamint a Magyar Kórházszövetség, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének, a Magyar Ápolási Egyesület, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói és az Orvosi Kamara elnökeit, továbbá az egyetem vezető tisztségviselőit, az orvos és humánerőforrás gazdálkodási igazgatókat, a SOTESZ és a KAT elnökeit, a klinikák igazgatóit és klinikavezető főnővéreit. A fórummal kapcsolatos javaslataikat, kérdéseiket juttassák el Csetneki Juliannához (e-mail: csetneki@kkt.sote.hu; telefon: 318-5364).


blank
20080601.jpg

Fotókiállítás klubéletről

Egyetemünk Aesculap Fotóklubja – dr. Godó Ferencnek, a kollégiumok főigazgatójának szíves segítségével – nagysikerű kiállítást rendezett a Korányi Frigyes Szakkollégiumban. Klubkollekciós kiállítás volt ez, mellyel a rendezők a klub életét, tevékenységét kívánták az érdeklődőknek bemutatni. A tárlat megnyitóján, Godó főigazgató mellett, megjelent Kún Éva igazgató (Marketing és Kommunikációs Igazgatóság), dr. Tamási Sándor ny. egyetemi tanár, nagyszámú szakmabeli és az érdeklődő közönség. A kiállítás házigazdája Szarvassy Imre, a fotóklub vezetője volt.

K.E.


Meghívó

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre májusi rendezvényét május 28-án, szerdán 17 órai kezdettel tartja.

Pogram

„Semmelweis Ignác ükunokája”: prof. dr. Hüttl Kálmán (Ér- és Szívsebészeti Klinika),

„Az egyetemtörténet forrásai az Országos Levéltárban”: prof. dr. Gecsényi Lajos Főigazgató (Magyar Országos Levéltár)

A rendezvény helye: Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Díszpáholya (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

Szeretettel várjuk Önt! Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is! A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

Dr. Turóczy Gergely, a Baráti Kör titkára
Prof. emer. dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke


Kiállítás

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon „A magyarországi bába-szülésznő mesterség a 18. század második felétől a 20. század közepéig” címmel kiállítást rendeztek, melyet május 30-ig láthatnak az érdeklődők a kar Vas utca 17. szám alatti épületének 5. emeletén, a Szél Éva teremben.


Kulturális Napok

Nagy sikerrel zajlott a Semmelweis Egyetemi Kulturális Napok rendezvény sorozat. Következő lapszámunkban olvashatnak az eseményről.


Versjáték, örömjáték

Április 10-én nagy lelkesedéssel és örömmel éltük végig hagyományos vers – játék – fesztiválunkat.

Íme az eredmények:

Legjobb színészi díj: Sánta Eszter (Orvosi Mikrobiológiai Intézet)
Legdrámaibb előadó: Kovács Kinga (II. Női Klinika)
Legígéretesebb előadó: Vajda Gergely (FOK)
Leghumorosabb előadó: Kollár Márk (II. Belklinika)
Szakszervezet különdíja: Czibula Enikő (Nyomda)
Vízöntő Pinceklub különdíja: Antoni Viktor (FOK)

A díjazottak egyetemi dolgozóink gyermekei. Gratulálunk!

Tósoki Anikó


A Semmelweis Egyetem újság megjelenésének ütemezése
Lapszám
Lapzárta
Várható megjelenés
7. lapszám
május 13.
május 30.
8. lapszám
május 27.
június 16.
9. lapszám
szeptember 2.
szeptember 19.

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2008/6. szám | Előző cikk | Következő cikk