Tisztelt Hallgatók!

A Semmelweis Egyetem ÁOK Traumatológiai Tanszéke által oktatott Elsősegélynyújtás (GYKTRA110G1M) tantárggyal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Elsősegélynyújtás_2020_2021_GYKTRA110G1M

 

Tisztelt Hallgatók!

A jelen járványügyi helyzet miatt a Semmelweis Egyetem ÁOK Traumatológiai Tanszéke által oktatott Elsősegélynyújtás (GYKTRA110G1M) tantárggyal kapcsolatban korábban meghirdetettek a következőképpen módosulnak:

CPR gyakorlatok nem kerülnek meghirdetésre, ennek anyagát beépítettük az elektronikus tananyagba, a félév elfogadásának feltétele így módosult, elegendő a 12 témakör elsajátítása és az azt követő tesztek kitöltése, minimum 80%-os eredménnyel.

A tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket (igény esetén, nem kötelező) az alábbi időpontban tartott Zoom konzultációkon tehetik fel a hallgatók előzetes jelentkezést követően. A jelentkezéseket a tanszéki email címre küldhetik el: trauma_office@med.semmelweis-univ.hu

Zoom konzultáció_1:

Időpont: 2020.10.21. 11:00

Zoom meeting:

Topic: GYTK_Elsősegélynyújtás (GYTRAELSE1M)

Time: Oct 21, 2020 11:00 AM Budapest

Meeting ID: 925 7698 3580

 

Zoom konzultáció_2:

Időpont: 2020.11.25. 11:00

Zoom meeting:

Topic: GYTK_Elsősegélynyújtás (GYTRAELSE1M)

Time: Nov 25, 2020 11:00 AM Budapest

Meeting ID: 957 2963 8701

 

 

A félév végi aláírás követelményei (fentebb módosítva):

A teljes elektornikus tananyag áttanulmányozása a Semmelweis Egyetem E-learning portálján (moodle), illetve a tananyagrészekhez kapcsolódó rövid tesztek kitöltése. A tesztek mindegyikén legalább 80%-os eredmény elérése szükséges. Továbbá a szemeszter során 1 alkalommal újraélesztési (CPR) gyakorlat elvégzése a Traumatológiai Tanszék által szervezett gyakorlatok valamelyikén.

Az Elsősegélynyújtás tantárgyhoz 12 témakörben töltöttünk fel tananyagot a Moodle rendszerbe. Az első előadás, a bevezetés kivételével minden témakörhöz 5 kérdésből álló mini teszt kapcsolódik. Ezeket kell sikeresen (csak 1 hibás válasz lehet) megoldani ahhoz, hogy a soron következő tananyagrész és teszt megnyíljon Önöknek. A tesztek kitöltése korlátlan számban újra próbálható.

A 12 témakör elsajátítását és a tesztsorok elvégzését követően lesz lehetőségük jelentkezni a CPR gyakorlatok valamelyikére. Minden hallgatónak 1 CPR gyakorlaton kell részt vennie a félév során. Az egyes gyakorlatokra maximum 25 fő jelentkezhet. A félév során 6 alkalommal hirdetünk ilyen gyakorlatot.

Az egyes gyakorlatokra a gyakorlatot megelőző nap 14 óráig van lehetőségük jelentkezni a Moodle rendszerben.

A gyakorlatokról való távolmaradást csak orvosi igazolás mellett tudjuk elfogadni és ezen hallgatóknak az utolsó meghirdetett időpontban van lehetőségük pótolni, maximum 25 fős létszámhatárig. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tananyagok és tesztek elvégzését ne a félév utolsó időszakára hagyják, mert nem fognak tudni jelentkezni a limitált létszámú gyakorlatokra. Ennek hiányában pedig nem kapnak aláírást a félévükre.

Gyakorlat helyszíne:

 

A gyakorlatok időpontjai: