Intézkedési terv a 2020/2021-es oktatási év blokkosított traumatológiai oktatásával kapcsolatban (ÁOK)

 Az elmúlt oktatási év traumatológiai oktatásának OMHV értékelése, az oktatásban résztvevő tanszéki telephelyek és a bevonható külső oktató intézmények aktuális helyzete, valamint  a korábbi évek tapasztalati alapján a 2020/2021-es tanév blokkosított traumatológiai oktatásával kapcsolatban az alábbi főbb módosításokat tervezzük.

Az angol és a németnyelvű oktatás kizárólag a tanszéki telephelyeken történik. A magyarnyelvű oktatás során a blokkon belül három nap a tanszéki telephelyeken, míg a fennmaradó időszak a külső telephelyek tematizált oktatása keretében rotációs rendszerben nyújt betekintést a főváros különböző traumatológiai centrumainak gyakorlatába. Ennek során a hallgatók a Szent János, a Délpesti Centrum Kórház és a Honvédkórház traumatológiai osztályainak baleseti ügyeleti ellátásába is bepillantást nyerhetnek.

Az oktatás elméleti és gyakorlati részét az ajánlott irodalmakon túl a Tanszék weboldalára feltöltött előadások, gyakorlati videok és egyéb oktatási anyagok segítik. A korábbi évekhez viszonyítva a gyakorlati oktatás során tovább szűkítettük az elméleti anyag szemináriumszerű áttekintését a gyakorlati jellegű ismeretszerzés idejének bővítése céljából. Ennek során műtő, baleseti ambulancia, kórtermi, gipszelő és gyógytorna helyszíneken rotációban biztosítunk lehetőséget a mindennapi traumatológiai gyakorlatból történő információszerzésre.

A blokkosított oktatás programjában megadott kezdési és befejezési időpontokat, valamint a megjelölt helyszínek gyakorlati feltételeit folyamatosan ellenőrizzük. Azoknak a hallgatóknak, akik baleseti ügyelet vagy a gyakorlat lehetőségein túli műtői érdeklődéssel rendelkeznek, a tanulmányi felelőssel történt egyeztetés útján lehetőséget biztosítunk oktató helyeink munkájába történő hosszabb betekintésre is.

Figyelembe véve az esetleges járványhelyzettel kapcsolatos korlátozásokra, de attól függetlenül is lehetőséget biztosítunk egy megadott idősávban internetes konzultációra.

 

Intézkedési terv a 2020/2021-es oktatási év Elsősegély tantárgy oktatásával kapcsolatban (GYTK)

 

Az Elsősegély tantárgy OMHV értékelése alapján a 2020/2021-es tanévre az alábbi módosításokat tervezzük:

Az Elsősegély tantárgy oktatása magyar, angol és a német nyelven is online, a  Semmelweis Egyetem E-learning portálján (Moodle) keresztül zajlik, 12 témakörben töltöttünk fel tananyagot a Moodle rendszerbe. Minden tananyagrészhez egy 5 kérdésből álló mini teszt kapcsolódik. Ezeket kell sikeresen megoldani ahhoz, hogy a soron következő tananyagrész és teszt megnyíljon. 

A félév végi aláírás követelményei a teljes elektronikus tananyag áttanulmányozásán és a tananyagrészekhez kapcsolódó rövid tesztek kitöltésén felül a szemeszter során 1 alkalommal újraélesztési gyakorlat elvégzése a Traumatológiai Tanszék által szervezett gyakorlatok valamelyikén. A 2019/2020-as tanév második félévében a járványügyi intézkedések miatt az újraélesztési gyakorlatok elmaradtak. A hallgatói visszajelzések alapján szükséges lenne az újraélesztési gyakorlatok megtartására valamilyen formában, ezért ebben a tanévben, felkészülve az esetleges járványügyi szigorításokra, ennek az anyagát beépítettük az elektronikus tananyagba.

A hallgatóknak lehetőséget biztosítunk, hogy a tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket a tanév elején meghirdetett időpontokban tartott Zoom konzultációk keretein belül a kijelölt oktatóval megbeszéljék.