Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológia Tanszékének TDK munkacímei és témavezetői a 2019/2020. tanévben

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
1.      Ritmuszavarok mechanizmusainak és non-farmakológiás kezelésének vizsgálata. Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár, Dr. Nagy Klaudia Vivien, Ph.D., tanársegéd
2.      A kardiológiai szűrés eszközei és jelentősége sportolóknál      Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kiss Orsolya Ph.D., adjunktus
3.      Terhelésélettani vizsgálatok a sportolók kardiológiai szűrésében és követésében  Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kiss Orsolya Ph.D., adjunktus
4.      Az MRI alkalmazásának lehetséges kardiális indikációi. Dr. Merkely Béla Ph.D., D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens
5.      Hirtelen szívhalál és a sport. Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár, Dr. Bárczi György, tanársegéd
6.      A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése, aktuális kérdések. Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kutyifa Valentina, Ph.D., tanársegéd; Dr. Kosztin Annamária Ph.D., adjunktus
7.      Szöveti Doppler echocardiographia szerepe a reszinkronizációs kezelés során. Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kutyifa Valentina Ph.D., tanársegéd; Dr. Kosztin Annamária, Ph.D., adjunktus
8.      CRT Upgrade-en átesett betegek klinikai válaszkészsége Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kosztin Annamária Ph.D., adjunktus
9.      A CRT reponderitást befolyásoló klinikai paraméterek Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kosztin Annamária Ph.D., adjunktus
10.  Diasztolés szívelégtelenség terápiája Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Kosztin Annamária Ph.D., adjunktus
11.  In-stent restenosis kialakulásában szerepet játszó genetikai tényezők vizsgálata. Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár; Dr. Bagyura Zsolt Ph.D., külső tudományos segédmunkatárs
12.  A carotis intima-media megvastagodásban szerepet játszó tényezők vizsgálata. Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár, Dr. Kiss Loretta Ph.D. hallgató; Dr. Bagyura Zsolt Ph.D.,  külső tudományos segédmunkatárs
13.  Arritmogén mitrális prolapszus szindróma Dr. Nagy Andrea Ph.D., tanársegéd, Dr. Czimbalmos Csilla Ph.D. hallgató
14.  Billentyű dysfunkció és thrombosis prevalenciája TAVI-t követően Dr. Apor Astrid tanársegéd, Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus; Dr. Kováts Timea Ph.D., adjunktus
15.  A mitralis apparatus fiziológiás geometriája és funkciója 3D echocardiographiával Dr. Apor Astrid tanársegéd, Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
16.  Idiopathiás kamrai ritmuszavarok jellemzése, diagnózisa és kezelési lehetőségei Dr. Ábrahám Pál, Ph.D. , adjunktus
17.  Kriptogén stroke aritmológiai hátterének vizsgálata Dr. Ábrahám Pál Ph.D., adjunktus; Dr. Nardai Sándor Ph.D., adjunktus
18.  Nyitott foramen ovale perkután zárásával összefüggő aritmiák vizsgálata Dr. Ábrahám Pál Ph.D., adjunktus; Dr. Nardai Sándor Ph.D., adjunktus
19.  A perioperatív véralvadásgátló kezelés gyakorlatának változása ritmusszabályozó eszköz beültetések és katéteres ablációk esetén.  Dr. Ábrahám Pál Ph.D., adjunktus, Dr. Kugler Szilvia szakorvosjelölt
20.  Az érrendszer noninvasív képalkotó diagnosztikája. Dr. Balázs György klinikai főorvos
21.  Akut coronaria syndroma kimenetelét befolyásoló tényezők Dr. Becker Dávid Ph.D., egyetemi docens
22.  Az intravascularis coronarias képalkotás modern lehetőségei. Dr. Édes István Ferenc Ph.D. adjunktus
23.  A rotabláció hosszú távú eredményei diverz magyar betegpopulációban. Dr. Édes István Ferenc Ph.D., adjunktus
24.  Humán őssejtek alkalmazása a 3D szövetépítésben. Dr. Földes Gábor Ph.D, egyetemi docens, Dr. Gara Edit Ph.D., szakorvosjelölt
25.  Humán pluripotens őssejtek és kardiovaszkuláris származékaik, új kutatási terület, jelenlegi és jövőbeli terápiás elképzelések. Dr. Földes Gábor Ph.D, egyetemi docens, Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D, adjunktus
26.   Betegségmodellezés humán pluripotens őssejtekkel. Dr. Földes Gábor Ph.D, docens, Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D, adjunktus
27.  Myocardiális remodelling és fibrózis végstádiumú szívelégtelenségben: új biomarkerek vizsgálata Dr. Földes Gábor Ph.D, docens, Dr. Gara Edit Ph.D., szakorvosjelölt
28.  Tumor-ellenes gyógyszerek toxicitásának vizsgálata in vitro sejtkultúrában és ex vivo humán myocardiumon  Dr. Földes Gábor Ph.D., docens, Dr. Gara Edit Ph.D., szakorvosjelölt
29.  Új sejtterápiás lehetőségek az ischemiás szívbetegség kezelésében Dr. Földes Gábor Ph.D, docens, Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D, adjunktus
30.  Kardiológiai intervenciók vascularis szövődményeinek endovascularis ellátása. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár, Dr. Nagy Klaudia Vivien Ph.D., tanársegéd
31.  Ritmuszavarok mechanizmusainak és nonfarmakológiás kezelésének vizsgálata. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Salló Zoltán rezidens
32.  Posztinfarktusos betegek kamrai tachycardiájának ablációs kezelése. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Nagy Klaudia Vivien Ph.D., tanársegéd
33.  Reszinkronizációs terápia speciális eseteinek vizsgálata. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Molnár Levente klinikai főorvos
34.  Pitvari flutter, PSVT-abláció hosszú távú eredményei. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Osztheimer István Ph.D., adjunktus
35.  Pitvarfibrilláció abláció hosszú távú eredményei. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Herczeg Szilvia rezidens
36.  Pitvarfibrilláció kezelési lehetőségei szívelégtelenség esetén. Dr. Gellér LászlóPh.D., egyetemi tanár; Dr. Nagy Klaudia Vivien Ph.D., tanársegéd
37.  Katéteres abláció szerepe a kamrai tachycardia kezelésében. Dr. Gellér László Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Szegedi Nándor klinikai szakorvos
38.  Cardiogen és septikus shokk. Sepsis ellátása infarctus után a coronaria-őrzőben. Dr. Heltai Krisztina Ph.D., adjunktus
39.  Sepsis kialkulásának mechanizmusa kritikus kardiális állapotban. Dr. Heltai Krisztina Ph.D., adjunktus
40.  Szívtranszplantációs várólistára-helyezés folyamatának buktatói  Dr. Heltai Krisztina Ph.D., adjunktus
41.  Szívelégtelenség gondozás szívelégtelenség ambulancián és területi kardiológián Dr. Heltai Krisztina Ph.D., adjunktus
42.  Szívelégtelenség gondozás feladatai , elmaradások feltérképezése Dr. Heltai Krisztina Ph.D., adjunktus
43.  Szívtranszplantációs várólista régen és ma, régi és új feladatok Dr. Heltai Krisztina Ph.D., adjunktus
44.  A primer percutan coronaria intervencio mortalitását meghatározó tényezők vizsgálata. Dr. Hizoh István Ph.D., c. egyetemi docens
45.  Percutan coronaria interventio acut coronaria syndromában. Dr. Hizoh István Ph.D., c. egyetemi docens
46.  Az aorta aneurysmák endovascularis ellátása Dr. Fontanini Daniele szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., adjunktus
47.  Szén-dioxid angiográfia alkalmazása a vaszkuláris intervenciók során Dr. Gyánó Marcell szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., adjunktus
48.  Kontrasztanyag nélküli alsó végtagi MR angiográfiás technikák Dr. Suhai Ferenc Imre klinikai szakorvos; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., adjunktus
49.  Bal közös törzsön végzett percután katéteres intervenciók rövid és hosszú távú utánkövetése. Dr. Jambrik Zoltán Ph.D., adjunktus, külső munkatárs
50.  In-stent restenosis kezelése gyógyszerkibocsátó ballon segítségével. Dr. Jambrik Zoltán Ph.D., adjunktus  külső munkatárs
51.  Csecsemő és gyermekkori szívbetegségek noninvazív diagnosztikája és nyomon követése. Dr. Kádár Krisztina Ph.D., egyetemi tanár
52.  Gyermekvállalás és szívbetegség. Dr. Kádár Krisztina Ph.D., egyetemi tanár; Dr. Liptai Csilla klinikai szakorvos
53.  Kawasaki betegség hosszú távú nyomonkövetése. Dr. Kádár Krisztina Ph.D., egyetemi tanár
54.  Magzati kardiológia Dr. Kádár Krisztina Ph.D., egyetemi tanár
55.  A myocardialis kontraktilis funkció javításának lehetőségei egyes kórállapotokban: kísérletes vizsgálatok Dr. Kékesi Violetta Ph.D., egyetemi docens; Dr. Nagy Klaudia Vivien Ph.D., tanársegéd
56.  Aritmiák előfordulása és kezelése műszíves és szívtranszplantált betegeknél Dr. Király Ákos kardiológus szakorvos
57.  A jobb kamrai adaptáció vizsgálata élsportolókban. Dr. Kováts Tímea Ph.D., adjunktus
58.  A sportszív pitvari és kamrai mechanikájának jellemzése speckle tracking echocardiographiával. Dr. Kovács Attila Ph.D., klinikai szakorvos tanársegéd; Dr. Lakatos Bálint, rezidens
59.  A háromdimenziós echocardiographiával mért jobb kamrai volumenek mérésének kivitelezhetősége, pontossága egészséges személyekben. Dr. Kovács Attila Ph.D., klinikai szakorvos tanársegéd; Dr. Lakatos Bálint, rezidens
60.  Az intraventricularis dyssynchronia mérési lehetőségei fejlett szívultrahangos technikákkal. Dr. Kovács Attila Ph.D., klinikai szakorvos tanársegéd; Dr. Lakatos Bálint, rezidens
61.  Mitralis regurgitáció vizsgálata CRT kezelésben részesült betegekben Dr. Liptai Csilla klinikai főorvos
62.  Szívelégtelenség és diabetes mellitus Dr. Liptai Csilla klinikai szakorvos
63.  Veleszületett szívbetegek gondozásának szempontjai felnőtt korban Dr. Liptai Csilla klinikai szakorvos
64.  Atheroscleroticus coronaria plakk-karakterizálás 256-szeletes CT-vel. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit Ph.D. hallgató
65.  Koszorúér betegség vizsgálata pitvarfibrilláló betegekben. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
66.  A bal pitvar és a tüdővénák anatómiájának CT angiográfiás vizsgálata. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
67.  Az alkohol kardiális hatásainak vizsgálata. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
68.  Coronaria CT angiográfiás vizsgálat elvégzésének felső calcium score határértéke 256-szeletes CT-vel. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
69.  Dobutamin stressz echokardiográfia, valamint invazív módon és CT angiográfia során meghatározott frakcionális flow rezerv vizsgálatok összehasonlítása határérték non-culprit koszorúér-szűkületek vonatkozásában, miokardiális infarktust követően Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
70.  Új generációs fenotipizálás coronaria CT segítségével szívinfarktust elszenvedett betegek körében (XPECT-MI) vizsgálat. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
71.  Ultra alacsony dózisú mellkas-CT felvétel iteratív rekonstrukciós módszerrel, mint a hagyományos mellkasröntgen alternatívája szívműtétek előtt (CRICKET Study). Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
72.  Meszes coronaria plakk modifikáció intavascularis ultrahang technológia felhasználásával Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Simon Judit PhD. hallgató
73.  Funkcionális CT vizsgálatok stabil anginás betegek körében. Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., egyetemi docens; Dr. Szilveszter Bálint Ph.D., klinikai szakorvosjelölt
74.  Pitvari funkció vizsgálata kriptogén stroke esetén Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D., adjunktus; Dr. Nardai Sándor Ph.D., adjunktus
75.  A funkcionális mitrális regurgitáció transzkatéteres struktúrális intervenciójának klinikai és echokardiográfiás vizsgálata Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D. egyetemi adjunktus, Dr. Nagy Klaudia Vivien, Ph.D. tanársegéd
76.  Nyitott foramen ovale perkután zárásával összefüggő pitvari deformáció/strain változás vizsgálata echokardiographiával Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D., adjunktus; Dr. Ábrahám Pál Ph.D., adjunktus
77.  A bal kamrai morfológia és funkció genetikai meghatározottságának vizsgálata Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D. adjunktus, Dr. Kovács Attila Ph.D, klinikai szakorvos tanársegéd
78.   Innovatív vizsgálómódszerek a transzkatéteres billentyű beültetésben Dr. Molnár Levente klinikai főorvos
79.  Különböző  típusú transcatheteres aorta műbillentyűk eredményeinek összehasonlítása. Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
80.  Transcatheteres aorta billentyű implantációt (TAVI) követően várható funkcionális javulás prediktoriai Dr Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
81.  A bal pitvari funkció vizsgálata transcatheteres aorta billentyű implantáción (TAVI) átesett betegek körében. Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
82.  A bal pitvari strain prediktív értéke cardiovascularis interventiókban Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus; Dr Varga Andrea klinikai szakorvos
83.  A bal pitvari deformáció kvantifikációja CT-vel és echocardiographiával Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus; Dr. Szilveszter Bálint Ph.D., klinikai szakorvosjelölt
84.  A pseudoxanthoma elasticum kardiológiai vonatkozásai Dr. Medvecz Márta Ph.D. egyetemi docens; Dr. Nagy Anikó Ilona PhD
85.  Plazma pirofoszfátszint mérése atherosclerotikus betegekben Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus; Szeri Flóra Ph.D., külső tudományos munkatárs
86.  Transcatheteres aorta billentyű implantáció kognitív funkcióra gyakorolt hatása Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
87.  Bal pitvari anatómia es funkció prediktív értéke stroke kialakulására Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
88.  Infectív endocarditis prevalenciája TAVI-t illetve sebészi műbillentyű impalntációt követően Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
89.  Újszerű kvantitatív dobutamin stress echocardiographiás metódus fejlesztése ischaemia kimutatására. Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus
90.  Idő előtti mortalitás prediktorai a TAVI-n átesett betegek körében Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus; Dr. Apor Astrid tanársegéd Dr. Papp Roland klinikai szakorvos
91.  Low flow low gradient aorta stenosisos betegek utánkövetése TAVI-t követően Dr. Nagy Anikó Ilona Ph.D., adjunktus, Dr. Apor Astrid tanársegéd
92.  In vivo állatmodellek az ishaemiás stroke vizsgálatában. Dr. Nagy Zoltán D.Sc., professor emeritus
93.  MMP 9 szerepe a reperfúziós agykárosodás kialakulásában. Dr. Nagy Zoltán D.Sc., professor emeritus
94.  NOGO rendszer és agyi plaszticitás Dr. Nagy Zoltán D.Sc., professor emeritus
95.  Ismeretlen etiológiájú agyi nagyér elzáródások kimenetelét befolyásoló prognosztikai tényezők klinikai vizsgálata.  Dr. Nardai Sándor Ph.D., adjunktus; Dr. Molnár Andrea Ágnes Ph.D., adjunktus
96.  Nyitott foramen ovale perkután zárásának eredményei kriptogén stroke-ot követően. Dr. Nardai Sándor Ph.D., adjunktus; Dr. Ábrahám Pál Ph.D., adjunktus
97.  Carotis interna restenotikus szűkületének kezelése. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
98.  Aortaív ágain lévő szűkületek intervenciós ellátásának szövődményei. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
99.  Kritikus alsóvégtagi ischaemia intervenciós ellátása. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
100.          Arteria iliaca communis elzáródás endovascularis kezelésének hosszútávú eredményessége. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
101.          Embólia védelemben végzett carotis interna stentelés eredményeinek vizsgálata. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
102.          Stentbeültetés vena cava superior syndromában. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
103.          Bronchialis embolisatio eredményessége a tüdővérzések kezelésében Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
104.          Akut iliofemoralis vénás elzáródás intervenciós kezelésének hatékonysága Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
105.          Renalis eredetű akut vérzések intervenciós ellátása Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
106.          Amplatzer eszközzel végzett nagyér elzárás hatékonysága Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
107.          Transradialis carotis stentelés eredményei Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
108.          Transpedalis alsó végtagi intervenciók alkalmazása Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
109.          Térd alatti intervenciók eredményessége kritikus végtagi ischemia kezelésében Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
110.          Krónikus bélischemiában miatt végzett intervenciók eredményei Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
111.          Transradialis carotis intervenciók eredményességének vizsgálata. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
112.          Transpedalis alsó végtagi intervenciók eredményeinek vizsgálata.  Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
113.          Transradialis carotis intervenciók eredményességének vizsgálata. Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
114.          Transpedalis alsó végtagi intervenciók eredményeinek vizsgálata.  Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens
115.          Diabeteses cardiomyopathia – új terápiás stratégiák vizsgálata patkánymodellekben Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens 
116.          Rendszeres fizikai terhelés során kialakuló balkamra-hipertrófia vizsgálata patkánymodellen Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens és Dr. Oláh Attila Ph.D., klinikai szakorvos tanársegéd
117.          Egyszeri kimerítő fizikai terhelés kardiális hatásainak vizsgálata patkánymodellen Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens és Dr. Oláh Attila Ph.D.,  klinikai szakorvos tanársegéd
118.          Sportkardiológiai elektrofiziológiai vizsgálatok patkánymodelleken Dr. Oláh Attila Ph.D., klinikai szakorvos tanársegéd és Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
119.          Időskori cardiovascularis diszfunkció és nitro-oxidatív stessz Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
120.          A kardioprotekció új lehetőségeinek vizsgálata ischaemia/reperfúzió állatmodelljein Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
121.          Experimentális szívtranszplantációs vizsgálatok Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens és Dr. Benke Kálmán Ph.D., rezidens
122.          Fiziológiás és pathológiás miokardium-hipertrófia vizsgálata kisállatmodelleken Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens és Dr. Oláh Attila Ph.D., klinikai szakorvos tanársegéd
123.          A szívelégtelenség kialakulásának és progressziójának vizsgálata patkánymodelleken Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
124.          A szívelégtelenség új kezelési lehetőségeinek vizsgálata patkánymodelleken Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
125.          A centrális nagyerek pótlásának új lehetőségei Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
126.          A vaszkuláris funkció vizsgálata kardiológiai megbetegedésekben Dr. Radovits Tamás Ph.D., egyetemi docens
127.          Coronaria CTO recanalisatio transradialis behatolásból Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D., egyetemi docens
128.          A perifériás érbetegek (kritikus ischaemia) coronaria intervenciója- INCORPORATE study Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D., egyetemi docens
129.          Distalis transradialis behatolásból végzett coronaria angioplastica Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D., egyetemi docens
130.          Distalis behatolásból végzett peripherias angioplastica Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D., egyetemi docens
131.          A distalis radialis behatolás alkalmazása coronaria és vascularis intervenciók során Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D.,  egyetemi docens
132.           A perifériás érbetegség kardiológiai vonatkozásai Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D., egyetemi docens
133.          A myocarditis infarctus ischemia és reperfúziós károsodása Dr. Ruzsa Zoltán Ph.D., egyetemi docens
134.          Immunszuppresszív gyógyszerek metabolizmusának vizsgálata szívtranszplantált betegeknél Dr. Sax Balázs Ph.D.,  egyetemi adjunktus
135.           Szívtranszplantált betegek egészségműveltségének vizsgálata Dr. Sax Balázs Ph.D.,  egyetemi adjunktus
136.           Hosszú távú eredmények bal kamrai keringéstámogató eszközzel élő betegeknél Dr. Sax Balázs Ph.D.,  egyetemi adjunktus
137.          Donor specifikus antitestek jelentősége szívtranszplantáción átesett betegek kilökődési reakciójában Dr. Sax Balázs Ph.D., egyetemi adjunktus
138.          CMV vírusfertőzés előfordulása és megelőzése szívátültetésen átesett betegeknél Dr. Sax Balázs Ph.D.,  egyetemi adjunktus
139.          A kardiális allograft rejekció és a kardiális allograft vaszkulopátia non-invazív diagnosztikájának új lehetőségei. Dr. Sax Balázs Ph.D.,  egyetemi adjunktus; Dr. Tarjányi Zoltán, szakorvosjelölt
140.          Akut koronária betegek trombocita aggregációs és klinikai adatainak összevetése Dr. Skopál Judit Ph.D., tudományos munkatárs
141.          A CT diagnosztikus szerepe pitvarfibrilláló betegcsoportban Dr. Szegedi Nándor  klinikai szakorvos; Dr. Szilveszter Bálint Ph.D., rezidens; Dr. Herczeg Szilvia rezidens
142.          A myocardium ischaemia és infarctus gén-alapú prognosztizálása. Dr. Szelid Zsolt Ph.D., adjunktus, külső munkatárs
143.          Kardiovaszkuláris szempontból releváns genetikai polymorfizmusok vizsgálata sportolókon. Dr. Szelid Zsolt Ph.D., adjunktus, külső munkatárs
144. Cardiovascularis epidemiológiai vizsgálat a közép-magyarországi régióban – SNP alvizsgálatok, személyre szabott rizikóbecslés. Dr. Szelid Zsolt Ph.D., adjunktus, külső munkatárs; Dr. Kiss Loretta Ph.D. hallgató, Dr. Bagyura Zsolt Ph.D., külső tudományos segédmunkatárs
145.          Ca-score aszimptomatikus populációban: Budakalász alvizsgálat. Dr. Szelid Zsolt Ph.D., adjunktus, külső munkatárs; Dr. Maurovich-Horvat Pál Ph.D., M.P.H., adjunktus
146.          Pszichoszociális faktorok szerepe a szívműtétek kimenetelében. Dr. Székely Andrea Ph.D., egyetemi docens, külső munkatárs
147.          A szívműtétek nem kardiális eredetű rizikófaktorai Dr. Székely Andrea Ph.D., egyetemi docens, külső munkatárs
148.          Szisztémás jobb kamra funkció és terhelhetőségi kapacitás korrelációja. Dr. Tóth Attila tanársegéd; Dr. Bálint Olga Hajnalka Ph.D., főorvos
149.          Jobb kamra funkció és terhelhetőségi kapacitás korrelációja Fallot tetralogiás betegeknél. (Dr. Tóth Attila tanársegéd; Dr. Bálint Olga Hajnalka Ph.D., főorvos)
150. RVOT aneurysma jellemzése szív MR-rel és a terhelhetőségi kapacitás korrelációja veleszületett szívbetegeknél. Dr. Tóth Attila tanársegéd; Dr. Bálint Olga Hajnalka Ph.D., főorvos
151.          Új trabekula kvantifikációs módszer a szisztémás jobb kamrával rendelkező betegek MR vizsgálatának kiértékeléséhez Dr. Tóth Attila tanársegéd
152.          A pulmonális regurgitáció és szűkület hatása a jobb kamrai trabekulákra Fallot-tetralógiás betegeken Dr. Tóth Attila tanársegéd
153.          Veleszületett szívbetegségek MR-el történő vizsgálata Dr. Tóth Attila tanársegéd
154.          Ferumoxytol MR kontrasztanyagként való alkalmazása sclerosis multiplexben. Dr. Varga Andrea klinikai szakorvos
155.          Ferumoxytol MR kontrasztanyagként való alkalmazása a carotis atheroscleroticus megbetegedésének diagnosztikájában. Dr. Varga Andrea klinikai szakorvos
156.          Cerebrális hipoperfúzó, mikrovérzések és iszkémiás terhelés mértéke a RETORIC vizsgálatban résztvevő betegek koponya MR vizsgálatán. Dr. Varga Andrea klinikai szakorvos, Dr. Suhai Ferenc Imre klinikai szakorvos, Dr. Panajotu Alexis klinikai szakorvos, Dr. Balázs György klinikai főorvos, Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár
157.          Kognitív funkció és diffúziós tenzor képalkotás paramétereinek összefüggése a RETORIC vizsgálatban résztvevő betegekben. Dr. Varga Andrea klinikai szakorvos, Dr. Suhai Ferenc Imre klinikai szakorvos, Dr. Panajotu Alexis klinikai szakorvos, Dr. Balázs György klinikai főorvos, Dr. Merkely Béla D.Sc., egyetemi tanár
158.          Szív MR vizsgálat bal kamra hypertrophia esetén. Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens; Dr. Tóth Attila tanársegéd
159.          Szív MR diagnosztika . (Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens; Dr. Tóth Attila tanársegéd)
160.          Szív MR vizsgálat szerepe ischaemiás szívbetegségben (Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens; Dr. Tóth Attila tanársegéd)
161.          Reanimált betegek MR vizsgálata Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens; Dr. Tóth Attila tanársegéd
162.          Peri- és myocardium betegségek MRI diagnosztikája Dr. Vágó Hajnalka Ph.D,. adjunktus, Dr. Tóth Attila tanársegéd, Dr. Szűcs Andrea Ph.D., adjunktus
163.    Szív mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe hypertrophiás cardiomyopathia esetén Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens; Dr. Dohy Zsófia, Ph.D. hallgató
164.    Szív mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe szívtranszplantációt követően Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens; Dr. Czimbalmos Csilla, Ph.D. hallgató
165.          Non-compact cardiomyopathia kardiológiai képalkotó diagnosztikája Dr. Szűcs Andrea Ph.D,. adjunktus, Dr. Tóth Attila tanársegéd, Dr. Vágó Hajnalka Ph.D., egyetemi docens
166.          Az akut és krónikus szívelégtelenség patomechanizmusa, rizikóstratifikációja, diagnosztikája és166. Az akut és krónikus szívelégtelenség patomechanizmusa, rizikóstratifikációja, diagnosztikája és kezelése:  
·         Oxidatív és nitro-oxidatív stressz és a PARP aktiváció prognosztikai, diagnosztikus jelentőségének vizsgálata. Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens, Dr. Molnár Levente klinikai főorvos,
Dr. Bárány Tamás, klinikai orvos
·          Levosimendan terápiás hatékonyságának, biztonságosságának vizsgálata Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
·         Inotróp és vazoaktív szerek hatásának és mellékhatásainak vizsgálata. Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
·         Kardiogén sokk és többszervi elégtelenség. Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
167. Kórházon belüli és kívüli újraélesztés prognosztikai faktorainak, és a post-cardiac-arrest syndroma intenzív hypothermiás kezelésének vizsgálata.  Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
168. Telekardiológiai monitorozási lehetőségek vizsgálata pacemekeres és implantálható cardioverter defibrillátoros betegeknél. Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
169.          Katecholaminok alkalmazása cardiogén shock-ban Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
170.          A hypertonia eszközös kezelése a baroreflex aktivációs terápiával szerzett tapasztalatok Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens, Dr. Perge Péter, rezidens
171.          Defibrillátor sokk-hullámforma és újraélesztés minőségét javító visszajelző eszközök experimentális és klinikai fejlesztése, validálása. Dr. Zima Endre Ph.D., egyetemi docens
172. Bal pitvari strain mitralis regurgitatio különböző formáiban Dr. Nagy Anikó Ilona, Dr Apor Astrid
173. A NETs (neutrophil extracelluar traps) szerepének vizsgálata a daganatos betegekben létrejövő artériás thrombosisban  Dr. Nagy Anikó, Dr. Sótonyi Péter  
174.Bal pitvari fülcsezárás  biztonságossága és hatékonysága – hazai tapasztalat Dr. Nagy Anikó Ilona, Prof. Dr. Gellér László

TDK topics and consultants of the Heart Center of the Cardiovascular Center in academic year 2019/2020

TDK topics Supervisor (degree)
New electrophysiological methods Prof. László Gellér M.D., Ph.D.
István Osztheimer M.D., assistant lecturer
Role of catheter ablation in the treatment of Ventricular Tachycardia  Prof. László Gellér M.D., Ph.D.
Klaudia Vivien Nagy M.D., clinical physician
Human stem cells in 3D tissue engineering Gábor Földes M.D., Ph.D., assistant professor
Andrea Ágnes Molnár M.D.,Ph.D., Cardiologist
Edit Gara M.D., Ph.D., clinical physician
 Human pluripotent stem cells and their cardiovascular derivatives –  a developing field of cardiovascular research and therapy Gábor Földes M.D., Ph.D., assistant professor
Andrea Ágnes Molnár M.D.,Ph.D., Cardiologist
Edit Gara M.D., Ph.D., clinical physician
 Disease modelling with human pluripotent stem cells Gábor Földes M.D., Ph.D., assistant professor
Andrea Ágnes Molnár M.D.,Ph.D., Cardiologist
Edit Gara M.D., Ph.D., clinical physician
New biomarkers in myocardial remodelling and fibrosis in end-stage heart failure Gábor Földes M.D., Ph.D., assistant professor
Edit Gara M.D., Ph.D., clinical physician
Anti-tumor therapy-induced myocardial toxicity: in vitro and ex vivo human myocardial studies Gábor Földes M.D., Ph.D., assistant professor
Edit Gara M.D., Ph.D., clinical physician
Cardiogenic and septic shokk. The sepsis treatment after myocardial infarction in CCU Krisztina Heltai M.D., Ph.D., assistant professor
Endovascular treatment of aortic aneurysms Prof. Kálmán Hüttl M.D., Ph.D.
Haemodinamic changes after carotid artery stenting Prof. Kálmán Hüttl M.D., Ph.D.
Endovascular treatment of vascular complications at cardiological interventions Prof. Kálmán Hüttl M.D., Ph.D.
Prof. László Gellér M.D., Ph.D.
Treatment of restenosis of internal carotid artery Prof. Kálmán Hüttl M.D., Ph.D.
Balázs Nemes M.D., associate professor
Complications of the interventional treatment of stenotic aotric branches Prof. Kálmán Hüttl M.D., Ph.D.
Balázs Nemes M.D., associate professor
Interventional treatment of critical ischemia in lower limb Prof. Kálmán Hüttl M.D., Ph.D.
Balázs Nemes M.D., associate professor
Treatment of in-stent restenosis with drug-eluting balloon Zoltán Jambrik M.D., assistant professor, external collaborator
Short- and long-term follow-up of percutaneous catheter interventions on left main stem Zoltán Jambrik M.D., assistant professor, external collaborator
Non-invasive diagnosis and follow–up of heart diseases in childhood and infancy Prof. Krisztina Kádár M.D., Ph.D., external collaborator
Long-term follow-up of the Kawasaki disease Prof. Krisztina Kádár M.D., Ph.D., external collaborator
Fetal Cardiology Prof. Krisztina Kádár M.D., Ph.D., external collaborator
Right ventricular adaptation in elite athletes Tímea Kováts M.D., Ph.D., assistant lecturer
Characterization of response to Cardiac Resynchronization Therapy Valentina Kutyifa M.D., Ph.D., assistant lecturer
Vivien Klaudia Nagy M.D., clinical physician
   
Predictors of coronary artery disease: imaging and biomarkers Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H.,associate professor
Coronary CT angiography in patients with atrial fibrillation Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H.,associate professor
Cardiovascular risk prediction using coronary CT angiography Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Márton Kolossváry M.D., Ph.D. fellow
Radiomics using coronary CT angiography Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Márton Kolossváry  M.D., Ph.D. fellow
Assessment of coronary artery disease in atrialfibrillation patients Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Júlia Karády M.D., Ph.D.  fellow
CT angiography imaging of the left atrium Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Júlia Karády M.D., Ph.D.  fellow
Left atrial heritability assessment Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Júlia Karády M.D., Ph.D.  fellow
Epicardial fat volume measurement among atrial fibrillation patients Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Júlia Karády M.D., Ph.D.  fellow
The association of myocardial bridge and coronary artery disease on coronary CT angiography Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Júlia Karády M.D., Ph.D.  fellow
Assessment of coronary plaque progression using 256-slice CT angiography Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Bálint Szilveszter M.D., Ph.D. , clinical physician
56. Assessment of left ventricular reverse remodeling by cardiac ct after transcatheter aortic valve implantation using ct angiography Pál Maurovich-Horvat M.D., Ph.D., M.P.H., associate professor
Bálint Szilveszter M.D., Ph.D. , clinical physician
In vivo animal models in investigation of ischemic stroke Prof. Zoltán Nagy M.D., D.Sc.
Role of MMP-9 in evolution of reperfusional cerebral damage Prof. Zoltán Nagy M.D., D.Sc.
NOGO system and cerebral plasticity Prof. Zoltán Nagy M.D., D.Sc.
Stent-implantation in superior caval vein syndrome Balázs Nemes M.D., Ph.D., associate professor
Diabetic cardiomyopathy – development of new treatment strategies in rat models  Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Investigation of left ventricular hypertrophy induced by endurance training in a rat model  Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Attila Oláh MD, PhD, clinical physician
Investigation of cardiac effects of acute exhaustive exercise stress in a rat model Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Attila Oláh MD, PhD, clinical physician
 Investigation of electrophysiological aspects of sports cardiology in rat models Attila Oláh MD, PhD, clinical physician
Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
 Aging-associated cardiovascular dysfunction and nitro-oxidative stress Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
 Investigation of novel cardioprotective therapies on animal models of ischemia/ reperfusion  Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Experimental heart transplantation studies Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
 Investigation of physiological and pathological myocardial hypertrophy in small animal models Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Attila Oláh MD, PhD, clinical physician
Investigation of the development and progression of heart failure in rat models.  Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Investigation of novel treatment options for heart failure in rat models.  Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Novel options for large vessel replacement Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Investigation of vascular function in heart diseases Tamás Radovits MD, PhD, associate professor
Effect of deprenyl on the expression of neurotrophins in culture of brain capillary endothelial cells Judit Skopál Ph.D., scientific advisor
Developement of a new impedimetric method to measure platelet adhesion Pál Soós M.D., Ph.D., assistant professor, external collaborator
Kőhidai László M.D., Ph.D., med.habil., associate professor
Genetic prognostic markers of myocardial ischaemia and infarction Zsolt Szelid M.D., Ph.D., assistant professor, external collaborator
Genetic polymorphisms associated with the cardioascular system in athletes Zsolt Szelid M.D., Ph.D., assistant professor, external collaborator
The role of the psychosocial factors in the outcome of heart surgical interventions Andrea Székely M.D., Ph.D., associate professor, external collaborator
4D MR flow measurement in congenital heart disease Attila Tóth M.D., assistant lecturer
Olga H. Bálint M.D., Ph.D., specialist
MRI examination of heart Hajnalka Vágó M.D., Ph.D., associate professor
Attila Tóth M.D., assistant lecturer
Cardiac examination of competitive sportmen Hajnalka Vágó M.D., Ph.D., associate professor
Attila Tóth M.D., assistant lecturer
New method for characterization of heart muscle with cardiac MRI Hajnalka Vágó M.D., Ph.D., associate professor
Attila Tóth M.D., assistant lecturer
Pathomechanism, risk stratification, diagnostics and treatment of acute and chronic heart failure: Examination of prognostic and diagnostic value of oxidative, nitro-oxidative stress and PARP activation Endre Zima M.D., Ph.D., associate professor
Levente Molnár M.D., clinical physician,
Tamás Bárány M.D., clinical physician
Pathomechanism, risk stratification, diagnostics and treatment of acute and chronic heart failure: Investigation of therapeutic efficacy and safety profile of levosimendan in heart failure Endre Zima M.D., Ph.D., associate professor
Pathomechanism, risk stratification, diagnostics and treatment of acute and chronic heart failure: Investigation of (side)effects of inotropic and vasoactive agents Endre Zima M.D., Ph.D., associate professor
Pathomechanism, risk stratification, diagnostics and treatment of acute and chronic heart failure: Cardiogenic shock and multi-organ failure Endre Zima M.D., Ph.D., associate professor
Investigation of prognostic factors of in- and out-of-hospital cardiac arrest, post cardiac arrest intensive hypothermic treatment modalities Endre Zima M.D., Ph.D., associate professor
Investigation of telecardiological monitoring options in pacemaker and ICD patients Endre Zima M.D., Ph.D., associate professor