Gyakorlati verseny a nemzetközi TDK konferencia keretein belül – 2015. február 10 -13.

Ebben az évben már második alkalommal hirdet meg gyakorlati versenyt a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia keretében.

Bíztatjuk az egyetemi és/vagy a nemzetközi TDK konferencián regisztrált ELŐADÓ hallgatókat, hogy fontolják meg részvételüket egy, a képzési területüknek megfelelő gyakorlati versenyen is az alábbiak közül:

  • Sebészeti Gyakorlati Verseny
  1. Kabay János Gyógyszerészeti Gyakorlati Csapatverseny
  • Fogászati Gyakorlati Verseny

A gyakorlati versenyek megszervezésével az a célunk, hogy az elméleti megmérettetés mellett a konferencia résztvevői gyakorlati tudásukat is összemérhessék külföldi kollégáikkal.

A sebészeti- és fogászati gyakorlati versenyen egyéni résztvevők, míg a gyógyszerészeti versenyen 3 fős csapatok indulására van lehetőség.

A gyakorlati verseny aktív résztvevőinek (ill. a résztvevő csapatok tagjainak) a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia vagy a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia regisztrált ELŐADÓJÁNAK kell lennie. A versenyzők (a csapattagok) továbbá a Semmelweis Egyetem, vagy valamely, a konferenciára meghívott egyetem Tudományos Diákkörének regisztrált tagjai kell, hogy legyenek.

A versenyek részletesebb ismertetése:

  1. Kabay János Gyógyszerészeti Gyakorlati Verseny

(2nd János Kabay Pharmaceutical Practical Team Competition)

A verseny a konferencia ideje alatt, előreláthatóan a konferencia csütörtöki napján kerül megrendezésre, a gyakorlati feladatok a Gyógyszerésztudományi Kar résztvevő Intézeteinek laboratóriumaiban lesznek megtartva. A verseny pontos napjáról, a kezdés idejéről és a találkozó helyéről a regisztrált versenyzőket e-mailben tájékoztatjuk.

A verseny során a csapatoknak a gyógyszerésztudomány különböző területeihez kapcsolódó, gyakorlati jellegű problémákat kell majd megoldaniuk. Az előző versenyhez hasonlóan, a csapatok ez alkalommal is a gyógyszerészi kémia és gyógyszeranalízis, a gyógyszertechnológia, valamint a gyógyszerhatástan területeiről kapnak majd különböző feladatokat. A versenyen való sikeres részvételhez ajánlott, hogy a csapatok a gyógyszerésztudomány különböző területein megfelelő felkészültséggel rendelkező tagokból álljanak.

Regisztráció: e-mailben a marattesz@gmail.com címre. A regisztrációnak tartalmaznia kell a csapat nevét, a hallgató nevét, egyetemét, karát, évfolyamát, annak az Intézetnek/Tanszéknek/Klinikának a nevét, ahol TDK munkáját folytatja, valamint a témavezető nevét. A sikeres regisztráció feltétele, hogy a hallgató előadást jelentsen be az egyetemi- vagy nemzetközi TDK konferenciára.

  • Fogorvosi Gyakorlati Verseny

A verseny során a résztvevőknek fogorvosi gyakorlati esetet kell megoldaniuk. A verseny során felső egyes fog preparációja és kompozit direkt héj restauráció készítése lesz a feladat. Minden feladat előtt egy bemutató műtét lesz megtartva a verseny standardizálása érdekében.

Felhívás a versenyre

Jó versengést kívánunk!

Budapest, 2014. december 05.                                                       A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa