Helyszín: Nagyvárad téri Elméleti Tömb
Időpont: 2014. április 2-4.
Jelentkezési határidő: 2014. január 17. (péntek) 24 óra

A jelentkezés módja

Az alábbi oldalon lehet regisztrálni az elméleti és gyakorlati versenyre.
Idén először az elméleti megmérettetésen túl lehetőség van részt venni manuális versenyen is a következő szakirányokban:

 • Sebészet
 • Gyógyszerésztudomány
 • Fogászat

Az előadóknak és a résztvevőknek egyaránt regisztrálniuk szükséges. A gyakorlati részvételhez feltétele, hogy a hallgató szóbeli előadással is szerepeljen a konferencia keretein belül.

A jelentkezés feltételei

 • a hallgató a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének tagja, és TDK-tagságát a kutatóhely a Tudományos Diákköri Tanácsnak bejelentette
 • az első szerző az adott kutatóhelyen legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös, kivéve az idegennyelvi, valamint az osztott képzésben résztvevő hallgatókat
 • a bejelentett előadásoknak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet
 • egy hallgató ugyanarról a kutatóhelyről csak egy előadásnak lehet első szerzője
 • PhD hallgató nem lehet szerző vagy szerzőtárs a TDK-előadásban.

A konferencia nyelve

 • magyar
 • angol*
 • német**.

Önálló idegennyelvi szekciókat megfelelő számú előadás esetén tudunk szervezni.
*Többek kérésének eleget téve magyar anyanyelvűek is adhatnak elő angolul a konferencián.
**Az OTDK hivatalos nyelvei a magyar és az angol!

Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.
A konferencián projektor használatára van lehetőség.

A beérkezett összefoglalók a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. Akik munkáját az összefoglalója alapján a szakmai bizottság bemutatásra nem fogadta el, értesítést küldünk.

A konferenciával kapcsolatos további részleteket híreket az TDK Konferencia 2014 aloldal tudja megtekinteni

Kérdéseikkel Müller Mónika TDK-koordinátorhoz fordulhatnak.