Ebben az évben, első alkalommal, a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia (Semmelweis International Students Conference) keretében, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa megrendezi a Kabay János Gyógyszerészeti Gyakorlati Csapatversenyt (János Kabay Pharmaceutical Practical Team Competition).

A versenyre 3-5 tagú csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkező csapatok tagjainak Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia vagy a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia regisztrált résztvevőinek kell lennie. Előadást tartaniuk nem kötelező, de a konferenciá(ko)n való részvételre regisztrálniuk kell. Továbbá, a csapattagok a Semmelweis Egyetem, vagy valamely, a konferenciára meghívott egyetem Tudományos Diákkörének regisztrált tagjai kell, hogy legyenek.

A verseny során a csapatoknak a gyógyszerésztudomány különböző területeihez kapcsolódó, gyakorlati jellegű problémákat kell majd megoldaniuk. A feladatok a szerves- és gyógyszerészi kémia vagy analízis, gyógyszertechnológia, gyógyszerhatástan, farmakognózia és gyógyszerügyi szervezés területéről kerülhetnek ki. A versenyen való sikeres részvételhez ajánlott, hogy a csapatok a gyógyszerésztudomány különböző területein megfelelő felkészültséggel rendelkező tagokból álljanak.

A versenyre való jelentkezés határideje azonos a konferenciára az előadáskivonatok beküldésének határidejével. A jelentkezést csapatonként várjuk a semmelweis.tdk@gmail.com e-mail címre, és abban részletezni kell a csapattagok nevét, oktatási intézményét és annak az intézetnek/tanszéknek a nevét, ahol TDK-munkát folytatnak. A csapattagok egyenkénti jelentkezését nem javasolt. Jó versengést kívánunk!