Felhívás

Semmelweis Egyetem

Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia

2011/2012.

Helyszín:

Nagyvárad téri Elméleti Tömb

Időpont:

2012. február 15–17.

Jelentkezési határidő:

2011. december 15. (csütörtök) 24 óra

A jelentkezés módja

www.tdk.sote.hu honlapon, a TDK-konferencia 2012 menüpont alatt kell majd regisztrálni, és az absztraktot feltölteni. A legutóbbi konferenciához hasonlóan nemcsak az előadóknak, hanem a résztvevőknek is regisztrálniuk kell.

A regisztrációs felületek várhatóan a jövő héttől működnek majd.

A jelentkezés feltételei

  • a hallgató a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének tagja, és TDK-tagságát a kutatóhely a Tudományos Diákköri Tanácsnak bejelentette
  • az első szerző az adott kutatóhelyen legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös, kivéve az idegennyelvi, valamint az osztott képzésben résztvevő hallgatókat
  • a bejelentett előadásoknak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet
  • egy hallgató ugyanarról a kutatóhelyről csak egy előadásnak lehet első szerzője
  • PhD hallgató nem lehet szerző vagy szerzőtárs a TDK-előadásban.

A konferencia nyelve:

  • magyar
  • angol*
  • német**.

Önálló idegennyelvi szekciókat megfelelő számú előadás esetén tudunk szervezni.

*Többek kérésének eleget téve magyar anyanyelvűek is adhatnak elő angolul a konferencián.

**Az OTDK hivatalos nyelvei a magyar és az angol!

Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.

A konferencián projektor használatára van lehetőség.

A beérkezett összefoglalók a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. Akik munkáját az összefoglalója alapján a szakmai bizottság bemutatásra nem fogadta el, értesítést küldünk.

A konferenciával kapcsolatos további híreket a www.tdk.sote.hu honlapon tesszük közzé.

Kérdéseikkel Szilágyi Edit TDK-koordinátorhoz fordulhatnak.

 

Dr. Széplaki Gábor

Dr. Merkely Béla

Dr. Káldi Krisztina

klinikai orvos

egyetemi tanár

egyetemi docens

a TDT titkára

a TDT elnöke

a TDT alelnöke