Általános belgyógyászat, családorvostan

Elnök: Dr. Rurik Imre tanszékvezető egyetemi docens, DEOEC Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

Tagok:

Dr. Békési Gábor egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Müller Veronika igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE ÁOK Pulmonológiai Klinika

Dr. Szelényi Zsuzsanna klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Vajer Péter egyetemi docens, SE ÁOK Családorvosi Tanszék

Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia I.

Elnök: Dr. Banczerowski Péter osztályvezető főorvos, Országos Idegtudományi Intézet

Tagok:

Dr. Krenács Tibor tudományos főmunkatárs, SE ÁOK I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens, SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Dr. Szász Attila Marcell gyakornok, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet

Valasek Tamás adjunktus, SE ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia II.

Elnök: Dr. Horváth Judit egyetemi docens, PTE ÁOK Anatómiai Intézet

Tagok:

Dr. Altdorfer Károly egyetemi adjunktus, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Hruska Anett egyetemi adjunktus, SE ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Prof. Dr. Kulka Janina egyetemi tanár, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet

Dr. Törő Klára  egyetemi docens, SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Anyagcsere, endokrinológia, hematológia

Elnök: Dr. Jermendy György címzetes egyetemi tanár, Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Sz. Belgyógyászati Osztály

Tagok:

Dr. Pánczél Pál egyetemi docens, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Szombath Gergely klinikai orvos, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Prof. Dr. Szabolcs István tudományos dékánhelyettes. tanszékvezető egyetemi tanár, SE ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Dr. Takács István egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Biofizika, bioinformatika

Elnök: Prof. Dr. Juhász Gábor egyetemi tanár, ELTE TTK Biológiai Intézet, Proteomikai Csoport

Tagok:

Dr. Balog Erika egyetemi adjunktus, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Cserző Miklós tudományos munkatárs, SE ÁOK Élettani Intézet

Dr. Mukli Péter PhD-hallgató SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Dr. Smeller László egyetemi docens, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Biokémia, laboratóriumi diagnosztika

Elnök: Dr. Vértessy Beáta tudományos tanácsadó, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet

Tagok:

Dr. Herényi Levente egyetemi docens, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Kolev Kraszimir egyetemi docens, SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet

Nagy Szilvia Krisztina PhD-hallgató, SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus, SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Bőrgyógyászat, reumatológia, rehabilitáció

Elnök: Dr. Szolnoky Győző egytemi adjunktus, SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Tagok:

Dr. Berta Balázs központi gyakornok, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Prof. Dr. Géher Pál részlegvezető egyetemi tanár, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika I. Sz. Kihelyezett Részleg (Betegápoló Irgalmasrend – Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán)

Dr. Holló Péter egyetemi adjunktus, SE ÁOK Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Dr. Szakonyi József egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Élettan, kórélettan I.

Elnök: Prof. Dr. Bartha Tibor osztályvezető, egyetemi tanár, SZIE ÁOTK Élettani Osztály

Tagok:

Dr. Arányi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
Dr, Kiss LEvente egyetemi adjunktus, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Dr. Kőhidai László egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Tóth Dániel PhD-hallgató, SE ÁOK Élettani Intézet

Élettan, kórélettan II.

Elnök: Prof. Dr. habil Szabó Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Kórélettani Intézet

Tagok:

Dr. Cervenak László tudományos főmunkatárs, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Ella Krisztina PhD-hallgató, SE ÁOK Élettani Intézet

Dr. Kékesi Violetta egyetemi docens, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Várnai Péter egyetemi docens, SE ÁOK Élettani Intézet

Farmakológia

Elnök: Prof. Dr. Détári László tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Dr. Köles László egyetemi docens, SE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Riba Pál egyetemi docens, SE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Tóbiás Bálint PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Prof. Dr. Török Tamás egyetemi tanár, SE GYTK Gyógyszerhatástani Intézet

Fogorvostudományok I.

Elnök: Prof. Dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár, SZTE FOK Orálbiológiai Tanszék

Tagok:

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, igazgatóhelyettes, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Molnár Bálint egyetemi tanársegéd, SE FOK Parodontológiai Klinika

Prof. Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár, SE FOK Orális Diagnosztika Tanszék

Prof. Dr. Simon György ny. egyetemi tanár, SE FOK Orálbiológiai Tanszék

Fogorvostudományok II.

Elnök: Dr. Vágó Péter igazgató, Országos Sztomatológiai Intézet

Tagok:

Prof. Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Jász Máté egyetemi tanársegéd, SE FOK Fogpótlástani Klinika

Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus, SE FOK Konzerváló Fogászati Klinika

Dr. Rigó Orsolya szakmai és tudományos kapcsolatok vezetője, Oral Care Scientific & Professional Relations Procter&Gamble Central Europe South

Gasztroenterológia

Elnök: Dr. Demeter Pál osztályvezető főorvos, Főv. Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház, Gasztroenterológiai Osztály

Tagok:

Dr. Herszényi László egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Horváth Henrik Csaba egyetemi tanársegéd, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Mihály Emese egyetemi adjunktus, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Szmola Richárd klinikai orvos, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinik

Genetika, molekuláris biológia

Elnök: Prof. Dr. Váradi András egyetemi tanár, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet

Tagok:

Dr. Darvas Zsuzsanna egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet

Prof. Dr. Enyedi Péter egyetemi tanár, SE ÁOK Élettani Intézet

Dr. Mészáros Tamás egyetemi adjunktus, SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Dr. Tóth Sára egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet

Gyermekgyógyászat I.

Elnök: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, dékáni tanácsadó, PTE ETK Egészségtudományi Intézet

Tagok:

Dr. Csordás Katalin PhD-hallgató, SE ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szabó Attila egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Tomsits Erika egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Vásárhelyi Barna tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

Gyermekgyógyászat II.

Elnök: Dr. Szabó László tanszékvezető főiskolai tanár, SE ETK Családgondozási Módszertani Tanszék

Tagok:

Prof. Dr. Hajdú Júlia egyetemi tanár, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Prókai Ágnes PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Tory Kálmán egyetemi tanársegéd, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Gyógyszerészeti tudományok I.

Elnök: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda főigazgató-helyettes, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – Országos Gyógyszerészeti Intézet

Tagok:

Dr. Balázs Andrea tudományos munkatárs, SE GYTK Farmakognóziai Intézet

Szabó Barnabás PhD-hallgató, SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Richter Gedeon NyRt.

Dr. Szoboszlai Norbert egyetemi adjunktus, ELTE TTK Analitikai Kémiai Tanszék

Prof. Dr. Tóth Gábor ny. egyetemi tanár BME VBK, az SE GYTK címzetes egyetemi tanára

Gyógyszerészeti tudományok II.

Elnök: Dr. Tihanyi Károly laborvezető, Richter Gedeon NyRt., Preklinikai Képalkotó Laboratórium

Tagok:

Dávid Ádám fejlesztő technológus, EGIS Gyógyszergyár NyRt.

Dr. Kovács Béla ny. egyetemi docens, SE GYTK Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Orgován Gábor PhD-hallgató, SE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Tábi Tamás egyetemi adjunktus, SE GYTK Gyógyszerhatástani Intézet

Idegtudományok

Elnök: Dr. Nusser Zoltán József csoportvezető, tudományos tanácsadó, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Tagok:

Dr. Arányi Zsuzsanna egyetemi adjunktus, SE ÁOK Neurológiai Klinika

Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Gyombolai Pál egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Élettani Intézet

Prof. Dr. Nagy Zoltán tudományos igazgatóhelyettes, egyetemi tanár, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia I.

Elnök: Prof. Dr. Tóth Kálmán igazgató egyetemi tanár, PTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Tagok:

Dr. Jánoskúti Lívia egyetemi docens, SE ÁOK III. Belgyógyászati Klinika

Prof. emeritus Monos Emil, egyetemi tanár, SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Dr. Németh Tamás rezidens, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Szelid Zsolt László egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia II.

Elnök: Prof. Dr. Merkely Béla tanszékvezető egyetemi tanár, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Tagok:

Dr. Édes István klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Hidvégi Edit egyetemi adjunktus, SE ÁOK Pulmonológiai Klinika

Dr. Marozsán Ibolya klinikai szakorvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Vereckei András egyetemi docens, osztályvezető, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia III.

Elnök: Dr. Tenczer József profilvezető főorvos, Főv. Önk. Szent Imre Kórház, Általános Kardiológiai Profil

Tagok:

Dr. Becker Dávid igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Nagy Viktor klinikai főorvos, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Szilágyi Szabolcs tanársegéd, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Zsáry András egyetemi adjunktus, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia IV.

Elnök: Prof. Dr. Préda István egyetemi tanár, Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

Tagok:

Dr. Igaz Péter egyetemi adjunktus, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Jambrik Zoltán tanársegéd, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Maurovich-Horvat Pál klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Prohászka Zoltán tudományos főmunkatárs, SE ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika

Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia

Elnök: Prof. Dr. Erdei Anna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Immunológiai Tanszék

Tagok:

Dr. Buzás Edit általános igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Pállinger Éva tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Pós Zoltán adjunktus, SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Toldi Gergely PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Közegészségtan, epidemiológia, orvosi történelem

Elnök: Dr. Szűcs Sándor egyetemi docens, DEOEC Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

Tagok:

Dr. Bagyura Zsolt PhD-hallgató, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Népegészségtani Intézet

Dr. Janik Leonárd egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Népegészségtani Intézet

Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Magatartástudomány, pszichiátria I.

Elnök: Dr. Gádoros Júlia főorvos, Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia

Tagok:

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Harmatta János címzetes egyetemi docens, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dr. Martos Tamás egyetemi adjunktus, SE EKK Mentálhigiéné Intézet

Dr. Tölgyes Tamás egyetemi adjunktus, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Magatartástudomány, pszichiátria II.

Elnök: Dr. Perczel Forintos Dóra tanszékvezető, egyetemi docens, SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

Tagok:

Dr. Aszalós Zsuzsa egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Pilinszki Attila egyetemi tanársegéd, SE EKK Mentálhigiéné Intézet

Dr. Simon Lajos egyetemi docens, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Ortopédia, traumatológia

Elnök: Dr. Szerb Imre főorvos, Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály

Tagok:

Dr. Flóris István intézetvezető főorvos helyettes, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

Dr. Kiss János egyetemi adjunktus, SE ÁOK Ortopédiai Klinika

Dr. Lakatos József egyetemi docens, SE ÁOK Ortopédiai Klinika

Dr. Pánics Gergely egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Traumatológiai Tanszék

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan I.

Elnök: Prof. Méhes Gábor     tanszékvezető egyetemi docens, DEOEC Pathologiai Intézet

Tagok:

Dr. Felszeghy Endre egyetemi adjunktus, SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Rásó Erzsébet tudományos főmunkatárs, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet

Dr. Sebestyén Anna tudományos főmunkatárs, SE ÁOK I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Várnainé Dr. Tóth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan II.

Elnök: Prof. Simon Károly egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Főv. Önk. Szent Imre Kórház, Patológiai Osztály

Tagok:

Dr. Hubay Márta egyetemi adjunktus, SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Kardos Magdolna klinikai szakorvos, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet

Dr. Kiss András igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet

Dr. Peták István tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Radiológia, noninvazív képalkotás

Elnök: Dr. Harkányi Zoltán osztályvezető főorvos, Heim Pál Gyermekkórház

Tagok:

Dr. Doros Attila klinikai főorvos, SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dr. Hegyesi Hargita mb. osztályvezető, Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Dr. Szidonya László klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Tarján Zsolt osztályvezető egyetemi docens, SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Sebészet, idegsebészet, transzplantáció I.

Elnök: Prof. Dr. Oláh Attila orvos-igazgató, osztályvezető főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Sebészeti Osztály

Tagok:

Dr. Csukás Domokos egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

Dr. Garbaisz Dávid PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. ifj. Sótonyi Péter egyetemi adjunktus, SE ÁOK Érsebészeti Klinika

Dr. Sugár István egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Sebészeti Klinika

Sebészet, idegsebészet, transzplantáció II.

Elnök: Prof. emeritus Perner Ferenc ny. egyetemi tanár, SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Tagok:

Prof. Dr. Entz László egyetemi tanár, SE ÁOK Érsebészeti Klinika

Dr. Hartyánszky István igazgató-helyettes egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Szívsebészeti Klinika

Dr. Rosero Olivér PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika

Szabó Györgyi egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

Szemészet, szájsebészet, fül-orr-gégészet

Elnök: Dr. Farkas Henriette egyetemi docens, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Tagok:

Dr. Kraxner Helga egyetemi adjunktus, SE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Lukáts Olga egyetemi adjunktus, SE ÁOK Szemészeti Klinika, Tömő utcai részleg

Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, SE FOK Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Vámos Rita egyetemi adjunktus, SE ÁOK Szemészeti Klinika, Mária utcai részleg

Szülészet, nőgyógyászat, urológia

Elnök: Dr. Lintner Ferenc osztályvezető főorvos, Főv. Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent János Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály

Tagok:

Dr. Görbe Éva egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Gullai Nóra rezidens, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Keszthelyi Attila egyetemi adjunktus, SE ÁOK Urológiai Klinika

Dr. Melczer Zsolt egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika