Szerzők

 • Elsőszerzős előadást csak az a hallgató tarthat, aki legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös ugyanazon a kutatóhelyen.
  Kivételt képeznek ez alól az idegennyelvi és az osztott képzésben részt vevő hallgatók.
 • Egy hallgató ugyanabból az intézetből/klinikáról csak egy előadásnak lehet első szerzője.
 • Egy előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet.

 

Előadások

 • Az előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott adatok részletes leírását.
  A szöveg szóközökkel együtt maximum 2400 karakter hosszú lehet!
 • Külön kérjük az előadás témájában a témavezető vagy csoportja által megjelentetett korábbi publikációk listáját, bemutatva, hogy a jelen előadás azokat mely elemében haladja meg.
  A lista szóközökkel együtt maximum 500 karakter hosszú lehet!
 • A beérkezett előadás-kivonatok a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. E bizottság az előadás-kivonatok mintegy 90-95t fogja engedni a konferencián való bemutatásra, és a pontatlan, hibás, nyilvánvalóan színvonaltalan előadás-kivonatok bemutatását nem engedélyezi. Az elutasítás okairól a benyújtót e-mail-ben értesítjük.
 • A Tudományos Diákköri Tanács kötelező jelleggel minden előadás végén kérni fogja egy olyan ábra bemutatását, amely részletezi, hogy az előadó(k)nak mi volt a saját munkája a bemutatott anyagban.

 

Választható szekciók

1.        Élettan, kórélettan

2.        Biokémia, laboratóriumi diagnosztika

3.        Farmakológia

4.        Biofizika, bioinformatika

5.        Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia

6.        Genetika, molekuláris biológia

7.        Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia

8.        Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan

9.        Idegtudományok

10.     Közegészségtan, epidemiológia, orvosi történelem

11.     Gyógyszerészeti tudományok

12.     Fogorvostudományok

13.     Szervezéstan, menedzsment, informatika

14.     Konzervatív orvostudomány – általános belgyógyászat, családorvostan

15.     Konzervatív orvostudomány – gyermekgyógyászat

16.     Konzervatív orvostudomány – keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia

17.     Konzervatív orvostudomány – anyagcsere, endokrinológia, hematológia

18.     Konzervatív orvostudomány – gasztroenterológia

19.     Konzervatív orvostudomány – radiológia, noninvazív képalkotás

20.     Konzervatív orvostudomány – bőrgyógyászat, reumatológia, rehabilitáció

21.     Konzervatív orvostudomány – magatartástudomány, pszichiátria

22.     Műtéti orvostudomány – sebészet, idegsebészet, transzplantáció

23.     Műtéti orvostudomány – szemészet, szájsebészet, fül-orr-gégészet

24.     Műtéti orvostudomány – szülészet, nőgyógyászat, urológia

25.     Műtéti orvostudomány – ortopédia, traumatológia

26.     Sportegészségtan