Délelőtti program

KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI IMMUNOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA – TANÁCSTEREM, 9:00-12:45

9:00-9:15 Weisinger Júlia SE ÁOK IV.
A CARD9 szerepe neutrofil granulociták Fcγ-receptor jelátvitelében

9:15-9:30 Zotter Zsuzsanna SE ÁOK VI.
A herediter angioneurotikus ödémás  roham kiváltó tényezőinek vizsgálata

9:30-9:45 Nemes Judit SE ÁOK V.
A mannóz-kötő fehérje hiányának szerepe az immunhiány kivizsgálásában

9:45-10:00 Lippai Rita SE ÁOK IV. – Diczig Brigitte SE ÁOK IV.
A peroxiszóma proliferációt aktiváló receptor gamma (PPAR-γ) aktivitásának vizsgálata coeliákiás gyermekekben

10:00-10:15 Trendl Judit Anna ELTE II.
A PLCγ2 szerepének sejtvonal-specifikus vizsgálata autoantitest-indukált arthritisz modellben

10:15-10:30 Guszejnov Szabina SE ÁOK V.
A sérülés súlyosságát leíró paraméterek összefüggése a traumát követő gyulladásos válasszal és a gyulladásos szövődmények gyakoriságával

10:30-10:45 Szabó Judit SE ÁOK V.
Az ARHGAP25 és a p50RhoGAP összehasonlító vizsgálata: specifikusan, vagy egymást helyettesítő módon működnek a GAP-ok?

10:45-11:15 SZÜNET

11:15-11:30 Lux Chen SE ÁOK IV.
Biofilm formation of streptococcus pneumoniae

11:30-11:45 Marosvári Krisztina Anna SE ÁOK V.
Neutrofil granulocita eredetű mikrovezikulumok eltarthatóságának és energiaigényének vizsgálata

11:45-12:00 Szarvas Gábor Zsombor SE ÁOK IV.
Neutrofil granulociták szuperoxid-termelő komplexére ható gtpáz aktiváló proteinek (GAP) vizsgálata

12:00-12:15 Mikes Bálint SE ÁOK V.
Neutrophil aktiváció thromboticus thrombocitopeniás purpurában

12:15-12:30 Kolonics Ferenc SE ÁOK V. Béres András SE ÁOK V.
Szeptikus állapotok hatása humán neutrofil granulociták működésére

12:30-12:45 Varga Ádám SE ÁOK V.
Újszülöttekből és édesanyjukból izolált Streptococcus agalactiae törzsek összehasonlító vizsgálata

 FARMAKOLÓGIA – ZÖLD ELŐADÓTEREM, 9:00-12:45

9:00-9:15 Tóth Ágnes Anita SE ÁOK V.
14-o-metilmorfin-6-szulfát: egy új, nagy hatékonyságú és hatáserősségű, szelektív µ-opioid receptor agonista

9:15-9:30 Hanuska Adrienn SE ÁOK VI.
1-es típusú glicin transzporter (GlyT-1) gátlók hatása a hypoxia indukálta glicin felszabadulásra izolált patkány retinában

9:30-9:45 Tallósy Bernadett SE ÁOK IV. – Hoffmann Péter SE ÁOK IV.
A foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát szerepének vizsgálata G-fehérjéhez kapcsolt receptorok endocitózisában HEK 293 sejtben

9:45-10:00 Tóth Viktória SE GYTK V.
A nociceptin és nocisztatin koronária hatásainak vizsgálata

10:00-10:15 Tóth Balázs SE GYTK V.
A paracetamol bioenergetikai hatásai májmitokondriumokon, és máj eredetű sejtvonalakon

10:15-10:30 Boros Eszter SE ÁOK V.
A ß-arresztin2 szerepe a CB1 kannabinoid receptor agonista-indukált internalizációjában

10:30-10:45 Káldy Mercédesz SE FOK V. – Szabó Emese SE FOK V.
A tanulási képesség kor-függő hanyatlásának gátlása patkányon (-)-BPAP-val

10:45-11:15 SZÜNET

11:15-11:30 Fodor Anna SE ÁOK VI.
A vazopresszin hiány hatása a laktáló nőstények magatartására Brattleboro patkányokban

11:30-11:45 Fehér Ágnes SE ÁOK V.
Imidazolin ligandok hatásának vizsgálata a gyomormotilitásra α2 adrenoceptor génkiütött egerekben

11:45-12:00 Pomázi Katalin SE GYTK IV.
Oligotuftsin hordozóhoz kötött W-S-EWS peptidek hatása makrofág sejtvonalak kemotaxisára és adhéziójára

12:00-12:15 Fekete Rebeka ELTE TTK II.
Purinerg receptor mediálta kalcium szignalizáció halló egerek Corti szervének támasztó sejtjeiben

12:15-12:30 Magyar Máté SE ÁOK V. – Becker Anita SE ÁOK V.
Új típusú antipszichotikumok hatásai pszichózis állatkísérletes modelljeiben I (fenciklidin-indukálta hiperlokomoció)

12:30-12:45 Becker Anita SE ÁOK V. – Magyar Máté SE ÁOK V.
Új típusú antipszichotikumok hatásai pszichózis állatkísérletes modelljeiben II (amfetamin-indukálta hyperlokomoció, spontán hyperlokomoció)

 BIOFIZIKA, BIOINFORMATIKA – LABOR 4-5., 9:00-12:00

9:00-9:15 Hoffmann Péter SE ÁOK IV. – Tallósy Bernadett SE ÁOK IV.
A molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas Bimolekuláris Fluoreszcencia Komplementáció (BiFC) módszer beállítása emlős sejtben

9:15-9:30 Sallai Judit SE ÁOK V.
A titin óriás izomfehérje oligomerizációs tulajdonságai

9:30-9:45 Veres Dániel SE ÁOK V.
ComPPI: kompartmentalizált fehérje-fehérje kölcsönhatási adatbázis

9:45-10:00 Dúl Zoltán SE FOK IV. – Módos Dezső SE ÁOK VI.
Cross-talk motívumok: az emberi jelátviteli útvonalak együttműködésének szabályozói

10:00-10:15 Vermes Anna BME VI.
Csont növekedés kvantifikáció geometriai parametrizációval in vivo állatkísérletekben

10:15-10:45 SZÜNET

10:45-11:00 Huszár István Norbert SE ÁOK II.
Határfelületi víz biofizikai vizsgálata

11:00-11:15 Gulácsi György SE ÁOK III. – Almádi Zsófia SE ÁOK III.
Humán vörösvértestek nanomechanikai viselkedése optikai csipeszben

11:15-11:30 Goldschmidt Gergely BME VI. – Kovaliczky Éva BME V.
In situ kiértékelésű biodozimetriai kísérlet űrbéli alkalmazása

11:30-11:45 Herczeg Kata SE ÁOK VI. – Kósa Nikoletta SE GYTK III.
Izoniazid tartalmú liposzómák előállítása és vizsgálata

11:45-12:00 Orosz Ádám Péter SE GYTK IV.
Kationos porfirinek, tetrapeptid konjugátumaik és nukleoprotein komplex kölcsönhatásának elemzése spektroszkópiai módszerekkel

SEBÉSZET, IDEGSEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ II. – SZ2-3, 9:00-12:00

9:00-9:15 Patai Bernadett Bettina SE ÁOK VI.
A vékonybél tumorok diagnosztikai nehézségei és akut hassal való összefüggésük

9:15-9:30 Berta Nóra SE ÁOK VI. – Kosik Anna SE ÁOK III.
Akut és krónikus renin elválasztás vizsgálata a vese ischémia/reperfúziós károsodásában hím és nőstény patkányokban

9:30-9:45 Rudolf András SE ÁOK VI.
Angiotenzin konvertáló enzim-inhibitor (ACEi) biztonságos kezdése vesetranszplantált (KTx) betegekben

9:45-10:00 Hidi László SE ÁOK V. – Tóth Richárd Gábor SE ÁOK VI.
Antifibrinolítikumok a posztoperatív vérzéscsillapításban: aprotinin és tranexámsav

10:00-10:15 Lex Dániel SE ÁOK VI. – Takó Katalin SE ÁOK V.
Gyermekkori szívműtétek során a posztoperatív veseelégtelenség és a szövődmények kapcsolata

10:15-10:45 SZÜNET

10:45-11:00 Berényi Beáta SE ÁOK V. – Herczeg György SE ÁOK VI.
Mennyire tekinthető objektívnek a műtéti időn alapuló tanulási görbe? Az asszisztens, mint a tanulási görbe alakulását befolyásoló tényező

11:00-11:15 Ghimessy Áron SE ÁOK IV. – Nagy Kristóf SE ÁOK IV.
Metabolikus paraméterek vizsgálata szimultán vese-pancreas átültetés után

11:15-11:30 Kepes Lilla SE ÁOK IV.
Tápláltsági állapot hatása a májhipertrófiára, arginin tartalmú tápszeres kiegészítéssel, portalis occlusiot követően, májtumoros betegeken

11:30-11:45 Herczeg György SE ÁOK VI.
„Upside-down gyomor” laparoscopos műtéteinek eredményei

11:45-12:00 Szpaszkij László SE ÁOK IV.
Van-e összefüggés az elektív laparoscopos cholecystectomia (LC) után visszahagyott Winslow-drain és a postoperatív fájdalom között?

GYERMEKGYÓGYÁSZAT II. – SZ6, 9:00-12:45

9:00-9:15 Sárközi Adrienn SE ÁOK V. – Cseh Domonkos SE ÁOK VI.
A kardiovagális baroreflex-érzékenység és az a. carotis tágulékonyságának összefüggése Fallot-tetralógiában

9:15-9:30 Dömötörffy Dóra SE ÁOK V.
Cardiovascularis rizikó felmérése 1-es típusú diabeteses gyermekeknél

9:30-9:45 Köles Katalin SE ÁOK V. – Diczig Brigitte SE ÁOK IV.
Csont-markerek és a bélpermeabilitás változása egy éves infliximab terápiát követően Crohn beteg gyermekekben

9:45-10:00 Nagy Kristóf SE ÁOK IV. – Bognár Fanni SE ÁOK IV.
Egyes anyagcsere paraméterek összefüggései magas testtömegindexű gyermekekben

10:00-10:15 Bendes Anna SE ÁOK V. – Szász Barbara SE ÁOK V.
Életminőség vizsgálata juvenilis idiopathiás arthritisben szenvedő betegekben

10:15-10:30 Bozsaki Gábor SE ÁOK VI.
Ízületi érintettség gyermekkori Crohn-betegségben

10:30-10:45 Ferenczy Katalin SE ÁOK V.
Krónikus ITP-s gyermekek életminőség vizsgálata romiplostim kezelés és hagyományos terápia kapcsán

10:45-11:15 SZÜNET

11:15-11:30 Vida Eszter SE ÁOK V. – Kecskeméti Nóra SE ÁOK IV.
Mennyi ideig tartó gondozás után változnak jelentősen az inzulin rezisztencia szindrómás serdülők különböző paraméterei?

11:30-11:45 Veres-Székely Apor BME III.
SMAD 2 és 3 aktiválódása gyulladásos bélbetegségben

11:45-12:00 Hajósi-Kalcakosz Szofia SE ÁOK V. – Blázsik Réka SE ÁOK V.
Széklet calprotectin jelentősége krónikus gyulladásos bélbetegségben és nem gasztrointesztinális fertőzésben szenvedő gyermekekben

12:00-12:15 Molnár Ágnes SE ÁOK V.
Tapasztalataink a 3-metilkrotonil-KoA karboxiláz hiánnyal

12:15-12:30 Laczkovszki Melinda SE ÁOK VI.
Tehéntej és tojás allergén terheléses vizsgálatok gyermekkorban

12:30-12:45 Diczig Brigitte SE ÁOK IV. – Lippai Rita SE ÁOK IV.
Thymic stromal lymphopoetin (TSLP) és receptorának (TSLP-R) expressziója cöliákiás gyermekek duodenum-nyálkahártyájában

 

DÉLUTÁNI PROGRAM

16:00-TÓL DÍJÁTADÓ – ZÖLD ELŐADÓTEREM