DÉLELŐTTI PROGRAM

08:30–10:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ – TANÁCSTEREM

–         Prof. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektorának megnyitó beszéde

–         Prof. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elnökének beszéde

–         A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője egyetemi kitüntetések átadása

–         A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Hallgatója kitüntetések átadása

–         Publikációs pályázat díjainak átadása

–         Felkért előadás: Prof. Langer Róbert rektorhelyettes, klinikaigazgató egyetemi tanár, Transzplantációs és Sebészeti Klinika: „Tudomány a molekulától a betegágyig a transzplantáció szemüvegén keresztül”

BIOKÉMIA, LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA – BARNA ELŐADÓTEREM, 10:00-13:45

10:00-10:15 Nagy Ádám Miklós SE GYTK V.
A BV-2 microglia sejtvonal oxidatív metabolizmusának összehasonlító vizsgálata Seahorse Extracellular Flux Analyzerrel és Clark elektróddal

10:15-10:30 Czizel Rita SE ÁOK IV.
A humán primordiális placenta foszfatidil-inozitol szintézise: az inozotol-exchange szerepe

10:30-10:45 Komlódi Tímea SE GYTK IV.
A metil-malonsav hatása a mitokondriumok működésére

10:45-11:00 Hujber Zoltán SE GYTK III.
A mintaelőkészítés optimálása tumorsejtek bioenergetikai folyamatainak műszeres analitikai jellemzéséhez

11:00-11:15 Berkó Barbara SE ÁOK IV.
A nekrostatin-1 gátolja az Iniparib indukált nekrózist zVADfmk kezelt U937 sejtekben

11:15-11:30 Tóth Luca Ilona SE ÁOK IV. – Kétszeri Máté SE ÁOK IV.
A Ras kis G-fehérje szerepe a cAMP-mediált hormonreceptorok MAP-kináz aktiváló hatásában

11:30-11:45 Csomó Krisztián Benedek SE FOK V. – Alasztics Bálint SE ÁOK VI.
A statinok hatása a citokróm c működésére

11:45-12:15 SZÜNET

12:15-12:30 Sódar Barbara SE ÁOK V.
Glikozidázok és szulfatázok vizsgálata rheumatológiai megbetegedésekben

12:30-12:45 Pittner Rebeka SE FOK V.
Glukóz metabolizmusában résztvevő enzimek vizsgálata HL-60 sejtek differenciálódása során

12:45-13:00 Alasztics Bálint SE ÁOK VI.
Humán placenta eNOS aktivitásának vizsgálata különböző redox állapotokban

13:00-13:15 Kovács Alexandra SE ÁOK IV.
Mikrovezikulák mérését befolyásoló preanalitikai tényezők vizsgálata

13:15-13:30 Kálmán Fanni Sára SE FOK V.
Természetes NCB5OR variánsok hatásának vizsgálata a fehérje expressziójára

13:30-13:45 Kleiner Dénes SE GYTK V. – Budai András SE ÁOK III.
Transzmetilezés és redox-homeosztázis kapcsolata a májbetegségek patomechanizmusában

GASZTROENTEROLÓGIA – LABOR 4-5., 10:00-13:15

10:00-10:15 Bödecs Fruzsina SE ÁOK V.
A Ca 19-9 szintjének vizsgálata HCV okozta májbetegségekben

10:15-10:30 Csontos Ágnes Anna SE ÁOK V. – Fekete Bálint András SE ÁOK V.
A gyomor polypoid képleteinek epidemilógiai vizsgálata

10:30-10:45 Golovics Petra Anna SE ÁOK VI.
A sebészeti beavatkozások rizikója és a gyógyszeres kezelés kapcsolata Crohn betegekben magyarországi, populáció alapú, cohort vizsgálatban

10:45-11:00 Bartalis Kinga SE ÁOK IV. – Fábián Orsolya SE ÁOK VI.
Acetaldehid szerepe a tripszin aktivitásában

11:00-11:15 Németh Dániel SE ÁOK VI. – Fábián Melinda SE ÁOK IV.
Akut májeégtelenség Wilson-kórban

11:15-11:30 Végh Zsuzsanna SE ÁOK VI. – Lovász Barbara Dorottya SE ÁOK VI.
Anti-foszfolipid antitestek (APLA) vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben

11:30-12:00 SZÜNET

12:00-12:15 Lovász Barbara Dorottya SE ÁOK VI. – Végh Zsuzsanna SE ÁOK VI.
Az IBD incidenciája, klinikai viselkedése és lefolyása különös tekintettel a gyermekkori indulású esetekre Nyugat-Magyarországon (1977-2008)

12:15-12:30 Constantinovits Miklós SE ÁOK V. – Radeczky Péter SE ÁOK V.
Az intravénásan adott keringő szabad DNS hatása a vastagbélhám regenerációra DSS-colitises egér modellben

12:30-12:45 Fábián Melinda SE ÁOK IV. Németh Dániel SE ÁOK VI.
CYP24A1 és CYP27B1 mRNS expresszió humán hepatocelluláris carcinomában

12:45-13:00 Kocsis Dorottya SE ÁOK V. Tóth Zsuzsanna SE ÁOK V.
Felnőtt coeliakias centrum beteganyagának retrospektív feldolgozása 14 évre visszamenőleg

13:00-13:15 Fekete Bálint András SE ÁOK V. Csontos Ágnes Anna SE ÁOK V.
Gastrooesophagealis reflux betegség epidemiológiai vizsgálata

IDEGTUDOMÁNYOK – SZ2-3, 10:00-13:00

10:00-10:15 Bendes Anna SE ÁOK V.
A benignus paroxysmalis positionalis vertigo hatása az életminőségre

10:15-10:30 Sipos Máté ELTE III.
A kor előrehaladtával idős férfiakban jelentkező morfológiai változások az infundibuláris mag kisspeptin és neurokinin B sejtjeiben

10:30-10:45 Radics Péter SE ÁOK VI.
A mély agyi stimuláció hatékonyságának vizsgálata Parkinson-kórban

10:45-11:00 Szabó Katalin SE ÁOK V.
A Myxovírus Rezisztencia Protein A (MxA) mRNS expresszió, mint predikciós marker a sclerosis multiplex személyre szabott kezelésében

11:00-11:15 Szőnyi András SE ÁOK V.
A raphe-hippokampális szinapszisok glutamát receptorainak vizsgálata

11:15-11:45 SZÜNET

11:45-12:00 Györgyi Zoltán Péter SE ÁOK VI.
Az emlőmirigy és az emlőbimbó autonóm beidegzésének kémiai jellemzése laktáló patkányban

12:00-12:15 Szadai Zoltán SE ÁOK VI.
Dendritikus integráció és aktív zónák CA1 interneuronokon

12:15-12:30 Schrancz Ágnes SE ÁOK V. – Kerepesi Nóra SE ÁOK VI. Ménière betegek utánkövetése szédülésnapló alapján

12:30-12:45 Horváth Gergő SE ÁOK IV.
Metilénkék; neuroprotekció alternatív elektron transzferrel? Bioenergetikai kísérletek metilénkékkel izolált és „in situ” mitokondriumokon

12:45-13:00 Rácz Adrien SE ÁOK V.
Multiplex mtDNS deléció következtében kialakuló phenotypus variációk és azok pnetotypus- genotypus elemzése

SEBÉSZET, IDEGSEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ I. – SZ4, 10:00-13:00

10:00-10:15 Czigány Zoltán SE ÁOK V. – Bulhardt Orsolya SE ÁOK III.
A máj ischaemia-toleranciájának növelése alsó végtagi conditionálással: Perconditionálás.

10:15-10:30 Ágg Bence SE ÁOK V. – Benke Kálmán SE ÁOK IV.
A Marfan-szindróma aortagyök rekonstrukciós beavatkozást igénylő manifesztációit előrejelző paraméterek nyomában

10:30-10:45 Gáti Endre SE ÁOK V. – Wyszoczky Anna SE ÁOK V.
A pancreas artériás vérellátásának sebészeti anatómiája – érvariációk vizsgálata

10:45-11:00 Fülöp András SE ÁOK VI. – Turóczi Zsolt SE ÁOK VI.
A postconditionálás hatása alsó végtagi ischaemiás-reperfúziós károsodást követő gastrointestinális szövődmények kialakulására

11:00-11:15 Takó Katalin SE ÁOK V. – Kaldenecker Dóra SE ÁOK VI.
A stentless aorta billentyű haemodinamikai paraméterei, középtávú eredmények

11:15-11:45 SZÜNET

11:45-12:00 Turóczi Zsolt SE ÁOK VI. – Móga Natália SE ÁOK VI.
Alsó végtagi akut kirekesztéseket követő izomkárosodás vizsgálata – Kísérlet és klinikum

12:00-12:15 Vajda Kinga SE ÁOK III. – Sándor Balázs, Miklós SE ÁOK III.
Bioaktív sebészeti varróanyag biomechanikai és felszívódási tulajdonságainak javítása

12:15-12:30 Nánási Rita SE ÁOK VI. – Szabó József SE ÁOK VI.
Infrarenalis aorta kirekesztést követő szisztémás gyulladásos válaszreakció csökkentése postconditionálással

12:30-12:45 Kürti Zsuzsanna SE ÁOK III. – Pápai Zsolt SE ÁOK VI.
Májrezekciók CT asszociált tervezése és szimulációja modellpreparátumokon, különös tekintettel a parciális májátültetésre

12:45-13:00 Horváth András Attila SE ÁOK V.
Mikroér-varratok fogó ujjhegy megtámasztással

ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN I. – SZ6, 10:00-13:30

10:00-10:15 Pihokker Norbert SE ÁOK IV.
A Gab2 adapter fehérje szerepe neutrofil granulociták jelátviteli folyamataiban

10:15-10:30 Ihionvien Katrine SE ÁOK V. – Répási Csaba SE ÁOK IV.
A hiperbárikus oxigén terápia (HBOT) nem okoz krónikus oxidatív és kardiovaszkuláris károsodást diabéteszes patkányokban

10:30-10:45 Kapui Réka SE ÁOK VI.
A mechanikai nyújtás a DUOX1 gén expressziójának regulátora az egér húgyhólyagjának urothel sejtjeiben

10:45-11:00 Tarszabó Róbert SE ÁOK V.
A microRNS-ek szerepe vese ischemia-reperfúzió (IR) károsodásban

11:00-11:15 Varga-Homola Zsuzsanna SE FOK IV. – Fábry Szabolcs SE ÁOK IV.
A p22phox fehérje expressziójának vizsgálata egér vesében

11:15-11:30 Dunay Gábor Artúr SE ÁOK V.
A szív ösztrogénhiányos állapotát jellemző csökkent iszkémia-tolerancia az intracelluláris kalciumháztartás sérülésének következménye

11:30-12:00 SZÜNET

12:00-12:15 Kovács Péter SE ÁOK III. – Bojtos Attila SE ÁOK IV.
Az acetilkolin komplex koronária hatásának mechanizmusa és tónusfüggése: vizsgálatok izolált patkányszíven

12:15-12:30 Herczeg Réka SE ÁOK V.
Fagocita sejtek ritmusos aktivitásának vizsgálata

12:30-12:45 Tarszabó Róbert SE ÁOK V. – Novák Ágnes SE ÁOK VI.
Inzulin rezisztencia és érfunkciós vizsgálatok patkány PCOS modellen

12:45-13:00 Horváth Magdolna SE ÁOK IV.
NADPH-oxidáz aktivitásának és alegységei kifejeződésének összehasonlítása egészséges emberek eozinofil és neutrofil granulocitáiban

13:00-13:15 Stagl Attila SE ÁOK V.
Rowett black hooded (BH) patkánytörzs vesefibrózissal szembeni rezisztenciájának oka a podocyták fokozott ellenálló képessége lehet

13:15-13:30 Répás Csaba SE ÁOK IV. – Ihionvien Katrine SE ÁOK V.
Δ9-tetrahydrocannabinol kezelés javítja a kardiovaszkuláris funkciót és csökkenti az oxidatív stresszt endotoxémiás patkánymodellben

GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK I. – TANÁCSTEREM, 11:00-14:15

11:00-11:15 Darcsi András SE GYTK V.
A dapoxetin és demetil-metabolitjainak szintézise és királis analitikai vizsgálata

11:15-11:30 Molnár István SE GYTK III.
A kénessav autokatalitikius oxidációjának vizsgálata

11:30-11:45 Jakó Tamás SE GYTK V.
A ketamin ciklodextrinnel alkotott komplexeinek elemzése CD és NMR spektroszkópiával

11:45-12:00 Balogh Réka SE GYTK IV.
Anyatej oligoszacharidok izolálása és szerkezetvizsgálata mágneses magrezonancia spektroszkópiával

12:00-12:15 Fejős Ida SE GYTK V.
Ciklodextrinek alkalmazása vinka alkaloidok elválasztásában: vizsgálatok kapilláris elektroforézissel

12:15-12:30 Urbancsok Zsuzsanna SE GYTK IV. – Fejős Ida SE GYTK V.
Dizájner drogok ciklodextrin kölcsönhatásainak jellemzése mágneses magrezonanciás és elektroforetikus módszerekkel

12:30-13:00 SZÜNET

13:00-13:15 Bubics Borbála SE GYTK V.
Eltérő kemotípusú Nepeta pannonica állományok feltárása a Bükki Nemzeti Parkban

13:15-13:30 Sólyomváry Anna SE GYTK V.
Lignánok a Cirsium vulgare – közönséges aszat kaszatterméseiben

13:30-13:45 Tóth Anita SE GYTK V.
Lysimachia fajok összehasonlító fitokémiai vizsgálata

13:45-14:00 Somlyay Máté SE GYTK II.
Spectinomicin sav-bázis tulajdonságainak és konformációjának vizsgálata NMR-spektroszkópiával

14:00-14:15 Bogdán Dóra SE GYTK IV.
Sztereo- és konstitúciós izomerek szerkezetvizsgálata korszerű NMR spektroszkópiai módszerekkel

FOGORVOSTUDOMÁNYOK I. – ZÖLD ELŐADÓTEREM, 11:00-14:15

11:00-11:15 Friedreich Dóra SE FOK V.
A klórdioxid mikrobákra kifejtett hatásának vizsgálata a fogorvosi alkalmazhatóság tükrében

11:15-11:30 Kis Patrik Attila SE FOK V. – Berkei Gábor SE FOK V.
A valós 3D fogászati röntgen kifejlesztése

11:30-11:45 Kovács Máté János SE FOK V.
Ép parodontális ligamentumok vizsgálata parodontitises beteganyagon.

11:45-12:00 Suskó Ivett Cecília SE FOK IV. – Kovács Noémi SE FOK IV.
Foggyökérhártya eredetű őssejtek tenyésztő és oszteogén médiumának optimalizálása

12:00-12:15 Trimmel Bálint SE FOK V.
Funkcionális, kétdimenziós epithelium létrehozása izolált emberi submandibuláris nyálmirigysejtekből

12:15-12:30 Lukács Gabriella Anna SE FOK V.
Három fluoridtartalmú liner dentális eróziót gátló hatásának in vitro vizsgálata

12:30-13:00 SZÜNET

13:00-13:15 Breier Anna SE FOK V. – Sápi Béla SE FOK IV.
Lézerrel aktivált fogfehérítőanyag vizsgálata

13:15-13:30 Balaton Péter Miklós SE FOK IV.
Noggin BMP kötő doménjére specifikus aptamer szelektálása – terápiás potenciál fog- és csontszövetek regenerációjának javítására

13:30-13:45 Fábián Zoltán SE FOK IV. – Szabó Zsuzsánna SE FOK IV.
Opto-elektronikus axiográf fejlesztése

13:45-14:00 Gánti Bernadett SE FOK IV.
Patkány pulpa eredetű őssejtek izolálásának, tenyésztésének optimalizálása és a felületkezelés hatása az idegi differenciáció morfológiájára

14:00-14:15 Lippmann Anna Luise SE FOK IV. – Antal Dóra SE FOK IV.
Zusammenhänge zwischen zahnärtlicher Furcht, deren körperliche Effekte und Graphologie

Közegészségtan, epidemiológia, orvosi történelem – SZ5, 11:00-14:30

11:00-11:15 Galgóczy Péter SE ÁOK VI.
A szepszis nemzetközi kezelési ajánlásainak betartása: felmérés budapesti intenzív osztályokon

11:15-11:30 Haraszti Réka Ágnes SE ÁOK VI. – Herczeg Réka SE ÁOK V.
A szociális jetlag és az egyetemi tanulmányi teljesítmény összefüggése

11:30-11:45 Dános Zsófia SE ÁOK VI.
Alacsonyabb szociális helyzet, mint stroke-rizikó. Agyi érbetegek utánkövetése budapest VIII. és XII. Kerületében

11:45-12:00 Balla Bettina Claudia SE ÁOK VI.
Életmód-felmérés a Semmelweis Egyetem magyar és angol nyelvű képzésében tanuló hallgatói körében

12:00-12:15 Koller Anita SE ÁOK V. – Varsányi Péter SE ÁOK VI.
Életmódvizsgálat 8. osztályos diákok körében

12:15-12:30 Nagy Dóra SE ÁOK IV. – Almási Zsuzsanna SE ÁOK VI.
Endometriózis, mint multidiszciplináris probléma

12:30-13:00 SZÜNET

13:00-13:15 Váradi Tímea SE ÁOK VI. – Bakonyi Barbara BCE V.
Költség-hatékonyság: van-e kardiovaszkuláris haszna a fix gyógyszerkombinációk alkalmazásának hypertoniában?

13:15-13:30 Váradi Zsófia SE ÁOK VI.
Multirezisztens infekciók gyakorisága és ennek hatásai sebészeti intenzív osztályon kezelt betegekre

13:30-13:45 Horváth N. Orsolya SE ÁOK V.
Öngyilkossági körkép Miskolcról

13:45-14:00 Abu Khait Suzan SE GYTK V.
Primer kutatás a tüdőrákos dohányosok kezeléséről, dohányzásról való leszokásukról

14:00-14:15 Lendvai Zsófia SE ÁOK VI. – Kiss Gergely SE ÁOK VI.
Saját szerkesztésű kérdőív szerepének vizsgálata gyermekkori alvásdiagnosztikában

14:15-14:30 Rosta Máté SE ÁOK VI.
Védőoltások jelentősége napjainkban az orvostanhallgatók szemszögéből

 DÉLutáni PROGRAM

GYERMEKGYÓGYÁSZAT I. – SZ2-3, 13:30-17:30

13:30-13:45 Lehner Tamara SE ÁOK V.
A BPD és a ROP okainak vizsgálata az igen igen kis súlyú koraszülötteknél

13:45-14:00 Szedresi Dóra SE ÁOK VI.
A hipocapnia és acidózis szerepe az aszfixiás újszülöttek prognózisában

14:00-14:15 Dobi Marianna SE ÁOK V.
A mannóz-kötő lektin gén polimorfizmusainak vizsgálata gyermekkori hemato-onkológiai kórképekhez társult infekciókban

14:15-14:30 Nagy Viktória SE ÁOK IV.
Asparaginase kezelések mellékhatásainak elemzése gyermekkori ALL-ben

14:30-14:45 Szabó Viktória SE ÁOK VI.
Az ikerterhesség neonatológiai vonatkozásai

14:45-15:00 Csohány Rózsa SE ÁOK VI.
Az NPHS2 és a WT1 gének mutáció-szűrésének hazai bevezetése gyermekkori szteroid-rezisztens nephrosis szindrómában

15:00-15:15 Tokodi Zsófia SE ÁOK V. – Jordán Zsófia SE ÁOK V.
Daganatellenes kezelésen átesett gyermekek késői pulmonális toxicitásának vizsgálata

15:15-15:45 SZÜNET

15:45-16:00 Lukács Miklós SE ÁOK VI. – Szakmár Enikő SE ÁOK III.
Helyszíni aktív kontrollált hypotermia az újszülöttkori asphyxiában

16:00-16:15 Taller Borbála SE ÁOK V.
Interleukin-6 és Interleukin-8 mint szepszis markerek őssejt-transzplantált gyermekekben

16:15-16:30 Széll Erzsébet SE ÁOK V. – Németh Ágota SE ÁOK VI.
Intrauterin gyulladás gyakorisága újszülöttkori aszfixia és hipoxiás enkefalopátia hátterében

16:30-16:45 Magyar Zsófia SE ÁOK V.
Magzati vese- és húgyúti fejlődési rendellenességek perinatális diagnózisa és kimenetele

16:45-17:00 Tóth Fanni SE ÁOK VI.
Memóriaműködés vizsgálata Williams szindrómás gyermekeknél

17:00-17:15 Váradi Zsófia SE ÁOK VI.
mTOR aktivitás és rapamycin-érzékenység vizsgálata gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában

17:15-17:30 Zsbán Marcell SE ÁOK V.
Tumor viabilitás vizsgálata diffúzió súlyozott MRI-vel és FDG PET-CT-vel gyermekkori limfómák esetén

RADIOLÓGIA, NONINVAZÍV KÉPALKOTÁS – SZ4, 13:30-17:15

13:30-13:45 Rácz Adrien SE ÁOK V. – Nedelykov Ágnes SE ÁOK V.
A carotis intervención és műtéten átesett betegek összehasonlító koponya mágneses rezonanciás (MR) vizsgálata

13:45-14:00 Bozó Anna SE ÁOK V.
A maradék májszövet térfogatának és funkciójának összehasonlítása vena portae embolizáció után 99mTc-Mebrofenin SPECT/CT-vel

14:00-14:15 Wyszoczky Anna SE ÁOK V. – Gáti Endre SE ÁOK V.
A pancreas artériás vérellátásának CT-vizsgálati módszere és ennek klinikai jelentősége

14:15-14:30 Czibor Sándor SE ÁOK IV.
A szívizomperfúzió EKG-kapuzott vizsgálatának klinikai jelentősége

14:30-14:45 Kertész Lóránd Tamás BME IV. – Kiss Márton SE ÁOK III.
Aorta aneurysmák vizsgálatára alkalmas szoftver fejlesztése

14:45-15:00 Németh Ágota SE ÁOK VI. – Széll Erzsébet SE ÁOK V.
Asphyxiás és egészséges újszülöttek placentájának postpartum CT-angiográfiás vizsgálata

15:00-15:15 Dobai Adrienn SE ÁOK VI.
Az enukleáció hatása az orbita térfogatára

15:15-15:45 SZÜNET

15:45-16:00 Nagy Zoltán SE ÁOK VI.
Extrakorporális keringést alkalmazó szívműtét fNIRS képalkotó módszerrel kimutatható agyi hemodinamikai zavarral jár

16:00-16:15 Máté Marcell SE ÁOK V. – Jakabfi Péter SE ÁOK V.
Minőségellenőrzés az angiológiai betegellátás diagnosztikai tevékenységében

16:15-16:30 Rácz Kitti SE GYTK V. – Hegedűs Nikolett SE GYTK V.
Új típusú nano kontrasztanyag in vitro és in vivo vizsgálata

16:30-16:45 Kiss Márton SE ÁOK III. – Csima Géza BME V.
Új utak az aorta aneurizmák kockázatbecslésében, avagy mit rejt a CT felvétel – pilot tanulmány

16:45-17:00 Kolossváry Márton SE ÁOK II.
Újszülöttkori encephalopathia és MR képalkotás: látható-e a két éves fejlődésneurológiai kimenetel az első élethét diffúziós paramétereiben?

17:00-17:15 Tábory Judit SE ÁOK VI. – Pesti Szilárd SE ÁOK III.
Unilateralis és bilateralis artéria uterina embolizáció a symptomaticus myoma kezelésében

PATOLÓGIA, ONKOLÓGIA, IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN I. – LABOR 4-5., 13:45-16:45

13:45-14:00 Rókusz András SE ÁOK V.
A patkány máj regenerációja felgyorsítható a progenitor sejtkompartment kiterjesztésével

14:00-14:15 Regős Eszter SE ÁOK V.
A syndecan-1 szerepe a máj fibrosisában és ezt követő gyógyulásában

14:15-14:30 Szabó Vanessza ELTE V.
Az E-cadherin csendesítés hatása a HT25 kolorektális karcinóma ereződésére

14:30-14:45 Sztupinszki Zsófia SE ÁOK V. Mihály Zsuzsanna SE ÁOK VI.
Célzott terápiás kezelésre adott válasz biomarkereinek vizsgálata világossejtes veserákban

14:45-15:00 Stánicz Gábor SE ÁOK IV. Daher Tamás SE ÁOK IV.
Glivec és TGFβ hatása a máj progenitor sejtek részvételével zajló regenerációjára

15:00-15:30 SZÜNET

15:30-15:45 Daher Tamás SE ÁOK IV. Stánicz Gábor SE ÁOK IV.
Glivec hatása a máj ovális sejtes regenerációjára patkányban

15:45-16:00 Énzsöly Miklós SE ÁOK VI. Grundtner Bálint
SE ÁOK V. Halálos kimenetelű közlekedési balesetek szív- és nagyérsérülései

16:00-16:15 Biczó Dávid József SE ÁOK V. Váradi-T. Aletta SE ÁOK II.
Halálos kimenetelű tüdőembóliák pathomorphologiai jellegzetességei és predisponáló környezet-meteorológiai tényezői

16:15-16:30 Futó Ildikó SE ÁOK IV.
Májdaganatok in vivo parametrizációja állatmodelleken

16:30-16:45 Nagy Eszter SE ÁOK V. Rókusz András SE ÁOK V.
Morfometriai vizsgálatok cirrhotikus májakon – osztályozható-e a cirrhosis?

GENETIKA, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA – SZ6, 14:00-18:00

14:00-14:15 Zelei Edina Bernadett SE ÁOK IV. – Winkler Zsuzsanna ELTE V.
A fraktalkin receptor hiányos egér stressz-reakciójának és neuroendokrin fenotípusának jellemzése

14:15-14:30 Bartos Balázs SE ÁOK IV.
A p190RhoGAP új arca

14:30-14:45 Gölle László SE ÁOK IV.
A PLCγ1 és PLCγ2 fehérjék retrovirális rekonstitúciója oszteoklasztokban

14:45-15:00 Fenyves Bánk SE ÁOK III.
A RasGAP-ok szerepe Caenorhabditis elegans tanulási és memóriafolyamataiban

15:00-15:15 Nagy Dóra BME V.
A reaktív oxigén származékok meghatározó szerepet játszanak a molekuláris óra működésében

15:15-15:30 Kutszegi Nóra SE GYTK V.
Antraciklinek kardiotoxikus hatásának farmakogenetikai vizsgálata gyermekkori akut limfoblasztos leukémia esetén

15:30-15:45 Szabó Bálint Gergely SE ÁOK IV. – Kis Ibolya SE ÁOK
Az angiostatin felhasználási lehetőségei tumorellenes terápiákban IV.

15:45-16:15 SZÜNET

16:15-16:30 Milley György Máté SE ÁOK III.
Az egyénre szabott aminoglycosid terápia lehetősége

16:30-16:45 Perczel Kristóf SE ÁOK VI.
Egy szteroid-rezisztens nephrosis szindrómáért felelős új gén kóroki szerepének alátámasztása

16:45-17:00 Kovács Hajnal Anna SE ÁOK V.
Egy új szívspecifikus fehérje jellemzése

17:00-17:15 Kétszeri Máté SE ÁOK IV.
Intracelluláris ciklikus AMP szint monitorizálása nagy érzékenységű BRET módszerrel

17:15-17:30 Nagy Zsófia Brigitta ELTE II.
mikroRNS-ek azonosítása a tumorfejlődés során C57BL/6-C38 egér colon adenocarcinoma tumormodellben

17:30-17:45 Bendes Melinda Réka SE ÁOK V.
Neuroblastomák és phaeochromocytomak funkcionális genomikai metaanalízise

17:45-18:00 Pálinkás Hajnalka Laura BME IV.
Sejtmagba irányuló transzport során kialakuló makromolekuláris komplexek vizsgálata

 

 

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA I. – BARNA ELŐADÓTEREM, 14:15-17:45

14:15-14:30 Erhardt Luca Anna SE ÁOK V. – Németh Éva Judit SE ÁOK VI.
A gyermekkori nyitott szívműtétek szövődményeként kialakult infekció és a vérkészítmények perioperatív alkalmazásának kapcsolata

14:30-14:45 Pepó Lilla SE ÁOK VI. – Jánosi Olivér SE ÁOK VI.
A normális ejectiós frakciójú hypertoniás betegek genetikailag hajlamosak oxidatív stresszre a bal kamrai diastolés dysfunctioval arányosan

14:45-15:00 Németh Balázs Tamás SE ÁOK V. – Birtalan Ede SE ÁOK IV.
A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválásának hatásai diabéteszes kardiomiopáthiában

15:00-15:15 Szilveszter Bálint SE ÁOK IV. – Benke Kálmán SE ÁOK IV.
ACS-ben végzett rotációs atherectómia: egy átfogó utánkövetés

15:15-15:30 Varga Zoltán SE ÁOK V. – Szudi Gábor SE ÁOK IV.
Akut coronaria szindrómát súlyosbító szívelégtelenségben szenvedő betegek prognosztikai faktorainak vizsgálata

15:30-15:45 Lendvai Zsófia SE ÁOK VI. – Várady Tímea SE ÁOK VI.
Az obstruktív alvási apnoe (OSA) hatása éjszakai szöveti cukorszint változásra metabolikus szindrómás (MS) betegekben

15:45-16:15 SZÜNET

16:15-16:30 Apró Anna SE ÁOK V. – Sztupinszky Zsófia SE ÁOK V.
Clopidogrel kezelés hatékonyságának felmérése és a terápia optimalizálása akut és elektív perkután koronária intervenciót követően

16:30-16:45 Marcsa Boglárka SE ÁOK VI.
Egészséges önkéntesek érrendszeri állapotának és kardiovaszkuláris rizikófaktorainak felmérése

16:45-17:00 Gara Edit SE ÁOK VI.
Humán embrionális őssejt – eredetű endothel-sejtek jellemzése: új terápiás lehetőség kardiovaszkuláris betegségekben?

17:00-17:15 Kaldenecker Dóra SE ÁOK VI. – Lex Dániel SE ÁOK VI.
Invazív hemodinamikai paraméterek és oxigén transzport nyitott szívműtéten átesett újszülöttekben és csecsemőkben

17:15-17:30 Suhai Ferenc Imre SE ÁOK VI. – Déri Eszter SE ÁOK VI.
Szív mágneses rezonancia vizsgálat szerepe ST-eleváció, szívenzim pozitivitás és negatív koronarográfia esetén

17:30-17:45 Gulyás Zalán SE ÁOK VI.
Új kockázati score primer percutan intervencióval kezelt ST elevációs myocardialis infarctusban: a TIRESIAS score

 

 

MAGATARTÁSTUDOMÁNY, PSZICHIÁTRIA I. – TANÁCSTEREM, 14:45-17:30

14:45-15:00 Terstyánszky Kata SE ÁOK V.
A Brattleboro patkány, mint schizophrenia-modell

15:00-15:15 Kruk Emese SE ÁOK V.
A tumor nekrózis faktor-alfa gén polimorfizmusainak asszociáció-vizsgálata obszesszív-kompulzív zavarban és Tourette-szindrómában

15:15-15:30 Balázsfi Diána Gabriella ELTE II. – Kovács Krisztina Bea ELTE II.
A vazopresszin centrális támadásponttal befolyásolja a szorongás-depresszió-szerű magatartás kialakulását patkányokban

15:30-15:45 Hermán Levente SE ÁOK VI. – Simon Zsófia Eszter SE ÁOK VI.
Deficit-szkizofréniában szenvedő betegek kognitív funkcióinak vizsgálata CANTAB neuropszichológiai szoftverrel

15:45-16:00 Perneczki Andrea SE ÁOK V. – Lőrinczy Emese SE ÁOK
Kényszeres alcsoport anorexia nervosában

16:00-16:30 SZÜNET

16:30-16:45 Bacskai Anita SE ÁOK V.
Kognitív gátlás és flexibilitás vizsgálata borderline személyiségzavarban

16:45-17:00 Winkler Zsuzsanna ELTE V. – Zelei Edina SE ÁOK IV.
Magatartási eltérések fraktalkin-receptor (CX3CR1) hiányos egereken

17:00-17:15 Brindza Nóra SE ÁOK V.
Repülésfóbia kezelése Virtuális Valóság terápiával

17:15-17:30 Kovács Krisztina Bea ELTE II. – Balázsfi Diána Gabriella ELTE II.
Szorongás-depresszió-szerű magatartás és a kapcsolódó agyterületek c-fos aktivációja vazopresszin hiányos nőstény Brattleboro patkányokban