1.        Ács Orsolya Dóra SE ÁOK V. – Grolmusz Vince Kornél SE ÁOK V.: A glükokortikoid receptor gén polimorfizmusai jelentősége mellékvesekéreg daganatos betegekben
Témavezető(k): Dr. Patócs Attila, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Rácz Károly, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
2.        Ágg Bence Károly SE ÁOK IV.: Marfan cardiomyopathia a perioperatív echocardiographiás vizsgálatok tükrében
Témavezető(k): Dr. Szabolcs Zoltán, Szívsebészeti Klinika
3.        Al-Aissa Zahra SE ÁOK VI.: Laboratory methods used to measure glycated hemoglobin comparison study
Témavezető(k): Dr. Nemes-Nagy Enikő, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Biokémia Tanszék
4.        Almási Zsuzsanna SE ÁOK V. – Karácsony István SE ÁOK V.: A Humánia Pályaszocializációs Műhely című kurzus hatása az orvostanhallgatók mentálhigiénés készségeire
Témavezető(k): Dr. Hegedűs Katalin PhD, Magatartástudományi Intézet és Konkolÿ-Thege Barna PhD, Magatartástudományi Intézet
5.        Antalfi Réka SE ÁOK IV. – Balogh Eszter SE ÁOK IV.: Cisztás vesebeteg gyermekek adatbázisa
Témavezető(k): Dr. Tory Kálmán, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
6.        Antal-Varga Dóra SE ÁOK VI.: Diétás ajánlások betartása krónikus betegségben szenvedő pácienseknél
Témavezető(k): Dr. Torzsa Péter, Családorvosi Tanszék és Dr. Kalabay László, Családorvosi Tanszék
7.        Apponyi Györgyi SE ÁOK VI. – Pilecky Dávid SE ÁOK V.: Terápiás hypothermia indukálta EKG-változások retrospektív vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Zima Endre, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
8.        Babaeva A. Y. PFUR V.: Pharmacognostic studying if nine species of medical plant hairy roots
Témavezető(k): V. V. Vandyshev, Department of Botany, Plant Physiology and Biotechnology, PFUR and I. N. Kuzovkina
9.        Bagoly Anna Zsuzsa SE ÁOK II.: BNP és nongeometriai echocardiographiás paraméterek szerepe a csecsemő- és gyermekkori szívizombetegségekben
Témavezető(k): Prof. Dr. Kádár Krisztina, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
10.     Bakos Bence SE ÁOK V. – Ternai Zita SE ÁOK V.: Jódizotóp kezelés hatékonyságának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Takács István, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
11.     Balandina Margarita PFUR V. – Kobozev Michael PFUR V. : Modified Surgical Approach to Orbital Floor Fractures
Témavezető(k): Professor V.I. Gynko, Department of Maxillofacial and Oral Surgery, PFUR
12.     Balázs Bálint PPKE II.: A Syk és az Src-kinázok in vivo szerepének vizsgálata Arthus-reakcióban
Témavezető(k): Futosi Krisztina, Élettani Intézet és Dr. Mócsai Attila, Élettani Intézet
13.     Balicza Péter SE ÁOK V.: Innovatív biobanking a fiatalkori Parkinson-kóros betegek genotípus-fenotípus vizsgálatára
Témavezető(k): Dr. Bereznai Benjamin, Neurológiai Klinika és Dr. Molnár Mária Judit, Neurológiai Klinika
14.     Balla Bettina Claudia SE ÁOK V. – Dobos Gábor SE ÁOK V.: A méhnyakrák a primer prevenció tükrében
Témavezető(k): Dr. Terebessy András, Népegészségtani Intézet és Prof. Simon Tamás, Népegészségtani Intézet
15.     Balogh Andrea SE ÁOK V.: Kolesztatikus májbetegségek miatt végzett májátültetések elemzése a hazai programban
Témavezető(k): Dr. Nemes Balázs Ph.D, Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Dr. Miheller Pál Ph.D, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
16.     Balogh Christine SE ÁOK V. – Streitzig Johannes SE ÁOK V.: Pulmonary manifestations in rheumatoid arthritis (RA) – systemic lupus erythematosus (SLE) overlap and SLE patients
Témavezető(k): Veronika Müller MD, Department of Pulmonology és Andras Bikov MD, Department of Pulmonology
17.     Balogh Eszter SE ÁOK IV. – Antalfi Réka SE ÁOK IV.: Az NPHP1 homozigóta deléció szűrése juvenilis nephronophthisisben. A nephronophthisis és az ADPKD közötti különbségek a vese morfológiájában
Témavezető(k): Dr. Tory Kálmán, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
18.     Balogh Júlia SE ÁOK VI. – Olimb Denise SE ÁOK VI.: Nitrogén oxid szintetáz 3 polimorfizmus összefüggése az vízipóló olimpiai válogatott szívfunkciójával
Témavezető(k): Dr. Szelid Zsolt, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
19.     Balogh Nóra Éva SE ÁOK V.: Az intersticiális tüdőbetegség gyakorisága és jelentősége progresszív szisztémás sclerosisban
Témavezető(k): Dr. Kiss Emese, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán)
20.     Balogh Sára SE ÁOK V.: A platina érzékenység vizsgálata az ERCC1 expresszió tükrében, kemoterápiás kezelés előtti, rosszindulatú petefészek daganatok különböző szövettani típusainál
Témavezető(k): Dr. Szánthó András, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Dr. Moldvay Judit, Pulmonológiai Klinika
21.     Balogh Tamás SE GYTK IV.: Permeábilitás hőmérséklet-függésének vizsgálata különböző membrán modelleken
Témavezető(k): Takácsné Dr. Novák Krisztina, Gyógyszerészi Kémiai Intézet és Dr. Sinkó Bálint, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
22.     Barad Csilla Mária SE ÁOK II.: A vastagbélidegrendszer embryonális fejlődésének karakterizálása madár embryoban
Témavezető(k): Dr. Nagy Nándor, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
23.     Baráth Emese SE ÁOK IV.: A nikotinsav-receptor GPR 109A expressziója és szerepe sebocytákban
Témavezető(k): Prof. Dr. Benyó Zoltán, Élettani Intézet és Dr. Fekete Katalin, Élettani Intézet
24.     Bárdos Réka SE ÁOK V. – Hegyi Erika SE ÁOK IV.: A fetuin-A és a metabolikus-szindróma kapcsolatának vizsgálata carotis stenosisos betegekben
Témavezető(k): Dr. Szeberin Zoltán, Érsebészeti Klinika
25.     Barkai László SE ÁOK V.: Az AT1-es angiotenzin receptor G-fehérje aktiválásának vizsgálata energia transzfer módszerrel
Témavezető(k): Dr. Szalai Bence, Élettani Intézet és Dr. Hunyady László, Élettani Intézet
26.     Becze Ádám SE ÁOK VI. – László Gergely SE ÁOK VI.: A depresszió, az alváshatékonyság és a szomatikus komorbiditás összefüggései a családorvosnál alváspanasszal jelentkező idős betegeknél
Témavezető(k): Dr. Torzsa Péter PhD, Családorvosi Tanszék és Dr. Novák Márta PhD, Magatartástudományi Intézet
27.     Beinschróth Zoltán SE ÁOK IV. – Kruk Emese SE ÁOK IV.: A depresszió és a szív-érrendszeri megbetegedések közös genetikai hátterének vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Keszler Gergely, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Prof. Dr. Sasvári Mária, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
28.     Bendes Melinda Réka SE ÁOK IV. – Nagy Zoltán SE ÁOK IV.: A mitotán hatásai mellékvesekéreg carcinoma sejtvonalon
Témavezető(k): Dr. Igaz Péter, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
29.     Benkő Zsolt BME VBK VI. – Farkas Áron SE ÁOK II.: Humán zsírszövet eredetű őssejtek csökkentik a sejthalált in vitro iszkémia-reperfúzió-modellben
Témavezető(k): Dr. Kiss Levente, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Lacza Zsombor, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
30.     Berceli Mónika BME IV. – Nagy Dóra BME IV.: A cirkadián ritmus RASGEF függő szabályozása
Témavezető(k): Gyöngyösi Norbert, Élettani Intézet és Dr. Káldi Krisztina, Élettani Intézet
31.     Berényi Beáta SE ÁOK IV. – Pálházi Péter SE ÁOK V.: Röntgen vezérelt minimál invazív beavatkozások begyakorlása – sugárterhelés nélkül
Témavezető(k): Dr. Lukovich Péter, I. Sz. Sebészeti Klinika
32.     Béres Nóra J. SE ÁOK IV. – Szabó Magdolna SE ÁOK II.: Tartósan emelkedett oxidatív stressz, változatlan nitratív stressz és PARP aktiváció gesztációs diabéteszt és egészséges terhességet követően
Témavezető(k): Dr. Horváth Eszter M., Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
33.     Berta Nóra SE ÁOK V.: A PTPN22 polimorfizmus vizsgálata vesetranszplantált betegekben
Témavezető(k): Dr. Szabó Attila, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
34.     Berze Ildikó SE FOK V.: Szájvizek dentális eróziót gátló hatásának in vitro vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Jász Máté, Fogpótlástani Klinika és Prof. Dr. Varga Gábor, Orálbiológiai Tanszék
35.     Beyaty Sahin SE ÁOK IV. – Szlovák György SE ÁOK IV.: A HFE–asszociált haemochromatosis öröklődése, klinikai megjelenése, és kezelésének eredményessége
Témavezető(k): Dr. Lengyel Gabriella, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
36.     Biró László ELTE TTK IV. – Sörös Petra SE ÁOK V.: Korai szociális izoláció hatására megjelenő abnormális agresszivitás patkányban
Témavezető(k): Dr. Haller József, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
37.     Bognár Zita SE ÁOK IV.: A WFS1 gén új polimorf variánsainak mérése és összefüggése az impulzivitás személyiségvonással.
Témavezető(k): Dr. Rónai Zsolt, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Németh Nóra, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
38.     Bógyi Péter SE ÁOK V.: Cardialis reszinkronizációs terápia hatása biventricularis upgrade-en átesett betegeink körében, hosszú távú utánkövetés
Témavezető(k): Prof. Dr. Merkely Béla, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Kutyifa Valentina, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
39.     Bolgár Bence SE ÁOK V. – Arany Ádám BME VI.: Hatóanyagok új indikációkban történő felhasználhatóságának vizsgálata mellékhatásaik és kémiai szerkezetük alapján
Témavezető(k): Prof. Dr. Mátyus Péter, Szerves Vegytani Intézet és Dr. Antal Péter, BME MIT
40.     Boros Eszter SE ÁOK IV.: A CB1 kannabinoid receptor aktivitás- és β-arrestin független konstitutív internalizációja
Témavezető(k): Dr. Gyombolai Pál, Élettani Intézet és Dr. Turu Gábor, Élettani Intézet
41.     Botlik Dóra SE ÁOK VI. – Novoszel Csilla SE ÁOK VI.: Testzsírösszetétel normálértékeinek meghatározása gyermekekben DEXA módszerrel
Témavezető(k): Dr. Hosszú Éva, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
42.     Bozsaki Gábor SE ÁOK V. – Lőrincz Kende SE ÁOK V.: Epidermalisan SOD2 deficiens egértörzs hosszú távú UV kezelése
Témavezető(k): Dr. Wikonkál Norbert, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
43.     Bőcskei – Antal Barnabás SE ÁOK VI.: Fényérzékenyítő anyagok összehasonlítása spektroszkópiai módszerekkel
Témavezető(k): Dr. Herényi Levente, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
44.     Bölöny Eszter ELTE TTK IV.: Szomatikus onkogén mutációk összehasonlító vizsgálata pajzsmirigy tumorszövetekben
Témavezető(k): Prof. Dr. Lakatos Péter, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Kósa János, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
45.     Brauswetter Diána SE ÁOK V. – Dános Kornél SE ÁOK V.: Epidemiológiai trendek, rizikófaktorok fej-nyaki daganatokban: nemzetközi és saját adatok összehasonlító elemzése
Témavezető(k): Dr. Tamás László, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály és Prof. Dr. Répássy Gábor, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
46.     Brauswetter Diána SE ÁOK V. – Elek Zsuzsanna ELTE TTK V.: A 2-es típusú diabetes rizikófaktoraként azonosított FABP2 gén  mikroRNS-kötőhely polimorfizmusának funkcionális vizsgálata
Témavezető(k): Prof. Sasvári-Székely Mária, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Dr. Kovács-Nagy Réka, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
47.     Breier Anna SE FOK IV. – Várnai György Sándor SE FOK IV.: Tesztrendszer kidolgozása lézerrel aktiválható fogfehérítő anyagok vizsgálatához
Témavezető(k): Dr. Lohinai Zsolt, Konzerváló Fogászati Klinika és Dr. Gyurkovics Milán, Konzerváló Fogászati Klinika
48.     Bukosza Éva Nóra SE ÁOK V. – Marcsa Boglárka SE ÁOK V.: Autonom neuropathia – nem (csak) diabetesben: egy vizsgálat kezdeti tanulságai
Témavezető(k): Dr. Préda István, Állami Egészségügyi Központ és Dr. Gulácsi-Bárdos Petra, Állami Egészségügyi Központ
49.     Butykai Ádám BME IV.: Malária diagnózisa mágnesesen indukált kettőstörés révén
Témavezető(k): Prof. Zelles Tivadar, Orálbiológiai Tanszék és Dr. Kézsmárki István, BME Fizika Tanszék
50.     Celeng Csilla SE ÁOK V. – Váradi Tímea SE ÁOK V.: Thrombocyta aggregáció gátlás hatásossága  a clopidogrel teíltő dózis függvényében stentelt STEMI-s betegeknél
Témavezető(k): Dr. Becker Dávid, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Skopál Judit, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
51.     Czigány Zoltán SE ÁOK IV. – Turóczi Zsolt SE ÁOK V.: Távoli szervi ischaemiás perconditionálás hatásának vizsgálata patkánymáj ischaemia-reperfúziós modellben
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila, I. Sz. Sebészeti Klinika
52.     Csete Dániel SE ÁOK V.: A PI3-kináz p110 β és δ szerepe az oszteoklasztok fejlődésében és működésében
Témavezető(k): Dr. Mócsai Attila, Élettani Intézet és Dr. Győri Dávid, Élettani Intézet
53.     Csévi Dóra SE EKK II. – Sztahovics Anett SE EKK II.: A biometeorológia jelentősége az egészséges emberek életében
Témavezető(k): Dr. habil Dinya Elek egyetemi docens, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet
54.     Csibi Noémi SE ÁOK V.: Primer emlőtumorok és távoli áttétek elemzése: hasonlóságok és különbségek
Témavezető(k): Dr. Tőkés Anna-Mária, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Szász Attila Marcell, II. Sz. Patológiai Intézet
55.     Csiki Vanda SE ÁOK VI.: Kialakul-e a neuropathia gestetios diabetes esetén?
Témavezető(k): Dr. Ács Nándor, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Prof. Dr. Kempler Péter, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
56.     Csitári Gergő László SE ÁOK V. – Paksicza Lilla Mária SE ÁOK V.: Idiopátiás scoliosis hatása a nagyízülek helyzetére
Témavezető(k): Dr. Holnapy Gergely, Ortopédiai Klinika és Dr. Terebessy Tamás, Ortopédiai Klinika
57.     Csomó Krisztián Benedek SE FOK IV. – Fábián Orsolya SE ÁOK V.: A statinok pleitróp hatása: statinok és pancreatitis
Témavezető(k): Dr. Kukor Zoltán, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
58.     Csorvási Ágnes SE ÁOK IV.: A komplement aktiváció szerepe a Fuchs-disztrófia, és a pszeudofákiás bullózus keratopátia patogenezisében
Témavezető(k): Dr. Füst Ágnes, Szemészeti Klinika (Tömő utca)
59.     Dániel Ádám SE ÁOK V. – Rosero Olivér SE ÁOK VI.: Postconditionálás hatása a lokális és szisztémas károsodás alakulására arteria mesenterica superior occlusio patkánymodelljében
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila Ph.D., I. Sz. Sebészeti Klinika
60.     Dános Kornél SE ÁOK V. – Brauswetter Diána SE ÁOK V.: A hisztológiai altípus szerepe a fej-nyaki daganatok prognózisában
Témavezető(k): Dr. Tamás László, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és prof. Dr. Répássy Gábor, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
61.     Dános Zsófia SE ÁOK V.: Landau-Kleffner szindróma neuropszichológiai profilja
Témavezető(k): Prof. Kálmánchey Rozália, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
62.     Debreceni Dávid SE ÁOK V.: Valós idejű elemzésen alapuló, orvosi döntéshozatalt támogató rendszer bevezetése a gyermekonkológiai ellátásban
Témavezető(k): Dr. Garami Miklós, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Györffy Balázs, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
63.     Dégi Arianna Amália SE ÁOK VI. – Göblyös Bozsáná SE ÁOK VI.: Az érfalrugalmasság vizsgálata vesetranszplantált gyermekek körében
Témavezető(k): Dr. Kis Éva, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Prof. Dr. Reusz György, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
64.     Dékány Csaba SE ÁOK V. – Kornfeld Ákos SE ÁOK IV.: Osteopontin és CD44 vizsgálata primer emlőtumorokban és távoli áttétjeikben
Témavezető(k): Dr. Tőkés Anna-Mária, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Szász Attila Marcell, II. Sz. Patológiai Intézet
65.     Dérczy Péter Dániel SE ÁOK II. – Kala Márton Tamás SE ÁOK II.: A salsolinol és más tetrahidroizokinolin származék hatásának több paraméteres (LAMBA) vizsgálata az amfetamin kiváltotta hipermotilitásra.
Témavezető(k): Dr. Nagy M. György, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Bodnár Ibolya, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
66.     Déri Eszter SE ÁOK V. – Suhai Ferenc Imre SE ÁOK V.: Élsportolói normálértékek meghatározása és különböző sportágak kardiális hatásainak összehasonlítása szív mágneses rezonancia vizsgálattal
Témavezető(k): Dr. Vágó Hajnalka, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Tóth Attila, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
67.     Dobai Adrienn SE ÁOK V.: Orbita volumen változások mérése CBCT adatállományon
Témavezető(k): Dr. Vizkelety Tamás, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika és Markella Zsolt, Óbudai Egyetem
68.     Domonkos Andor SE ÁOK V.: A nucleus raphe medianus VGLUT3-tartalmú neuronjainak tüzelésmintázata és kapcsoltsága a hippocampus aktivitásához
Témavezető(k): Dr. Varga Viktor, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
69.     Dongó Eleni SE ÁOK IV. – Benkő Zsolt BME VBK V.: Réskapcsolatok szerepének vizsgálata in vitro iszkémia modell megmentő sejtjeinek túlélésében
Témavezető(k): Dr. Kiss Levente, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Cselenyák Attila, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
70.     Dóra Dávid SE ÁOK V.: Nyúlványos CD45+ sejtek ontogenezisének tanulmányozása madárembryoban
Témavezető(k): Dr. Nagy Nándor, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
71.     Dorogi Bence SE ÁOK V. – Börzsönyi Anna SE ÁOK II.: Az ingerképző és vezető rendszer vénás elvezetése. A vénás drenázs anatómiai variációi és lehetséges klinikai jelentőségük.
Témavezető(k): Dr. Nemeskéri Ágnes, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Karlinger Kinga, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
72.     Döbrentey Zsolt SE FOK IV. – Geiszelhardt Bence SE FOK IV.: A fogzománc demineralizációs folyamatainak in vitro vizsgálata DIAGNOdent készülékkel
Témavezető(k): Dr. Bartha Károly, Konzerváló Fogászati Klinika
73.     Dúcz András SE FOK V.: Állcsontdefektusok augmentációjához használt autológ csontok átépülésének vizsgálata CBCT alapján
Témavezető(k): Dr.  Bogdán Sándor, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika és Dr. Huszár Tamás, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
74.     Dudás Emese SE ÁOK VI. – Szabó József SE ÁOK V.: A postconditionálás kedvező hatása az ischaemiás –reperfusiós károsodás  távoli szervi következményeire
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila Ph.D., I. Sz. Sebészeti Klinika
75.     Dúl Zoltán SE FOK II. – Módos Dezső SE ÁOK V.: Hálózati motívumok azonosítása és elhelyezkedése a jelátviteli útvonalak hálózatában
Témavezető(k): Korcsmáros Tamás, ELTE TTK Biológiai Intézet és Prof. Csermely Péter, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
76.     Dunay Gábor Artúr SE ÁOK IV.: Az enalapril kezelés óvja a szívizom intracelluláris kalcium (Ca2+i) háztartását kísérletes diabéteszben
Témavezető(k): Dr. Miklós Zsuzsanna, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Ivanics Tamás, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
77.     Egervári Gábor SE ÁOK VI.: A bcl-2 család és az mTOR jelátviteli útvonal tagjai, mint prognosztikai faktorok akut myeloid leukémiában
Témavezető(k): Peter T. Daniel, Hematoonkológiai Klinika, Charité, Humboldt Egyetem, Berlin, Németország
78.     Egyed Tamás SE ÁOK V.: A plazma N/OFQ szintjének vizsgálata szív-érrendszeri betegeken
Témavezető(k): Dr. Sótonyi Péter, Érsebészeti Klinika és Dr. Csobay-Novák Csaba, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
79.     Elek Zsuzsanna ELTE TTK V. – Brauswetter Diána SE ÁOK V.: A WFS1 gén polimorf miRNS kötőhelyének funkcionális vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Rónai Zsolt, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Dr. Sasvári Mária DSc, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
80.     Ender Gábor SE ÁOK VI. – Madari Adrián SE ÁOK VI.: A Captopril növeli a kísérletes vastagbél anasztomózis szakítási nyomását
Témavezető(k): Prof. Dr. Rosivall László, Kórélettani Intézet
81.     Enzsöl Veronika SE ÁOK V.: A korai diagnózis felállításának nehézségei a gyermekonkológiában
Témavezető(k): Dr. Garami Miklós, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Jakab Zsuzsanna, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
82.     Erős Fanni Rebeka SE ÁOK V.: A prenatalis ultrahang-diagnosztika hatékonysága az újszülötteknél megjelenő urogenitalis fejlődési rendellenességek kimutatásában
Témavezető(k): Dr. Beke Artúr, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
83.     Fábián Katalin SE ÁOK VI.: Agyi metastasist adó tüdőrákok klinikopatológiai jellemzői
Témavezető(k): Dr. Moldvay Judit, Pulmonológiai Klinika
84.     Fábián Melinda SE ÁOK II. – Németh Dániel SE ÁOK V.: Krónikus C és B hepatitises betegek földrajzi megoszlása Magyarországon
Témavezető(k): Dr. Szalay Ferenc, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
85.     Fábián Orsolya SE ÁOK V.: Az emésztőrendszeri lipidek szerepe a tripszinaktivitás szabályozásában
Témavezető(k): Dr. Kukor Zoltán, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
86.     Farkas Enikő Krisztina SE ÁOK V. – Farkas Szabolcs Dávid SE ÁOK V.: Mentalizációs képesség zavara borderline személyiségzavarban
Témavezető(k): Dr. Unoka Zsolt, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
87.     Farkas M. Kristóf SE ÁOK VI.: A H1N1 influenzajárvány gyermekkori neurológiai szövődményeinek vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Cseh Áron, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Osman Farooq M.D., Women and Children’s Hospital of Buffalo, New York, USA
88.     Farkas Mátyás SE FOK IV. – Kovács Viktória SE FOK IV.: A szájüregi formaérzékelés és a nyál szekretoros ráta kölcsönhatásának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Beck Anita, Orálbiológiai Tanszék és Dr. Fábián Tibor Károly, Fogpótlástani Klinika
89.     Farkas Szabolcs Dávid SE ÁOK V. – Farkas Enikő Krisztina SE ÁOK V.: Borderline személyiségzavaros személyek döntéseinek vizsgálata ultimátum játékban
Témavezető(k): Dr. Unoka Zsolt, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
90.     Farkas Tamás SE ÁOK V. – Takó Katalin SE ÁOK IV.: A szorongás és iskolázottság szerepe szívműtétek után: hosszútávú követés
Témavezető(k): Dr. Székely Andrea, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
91.     Farkasdi Sándor PFUR V.: Dental status of patients with ischemis stroke
Témavezető(k): Professor E.L. Sokov, Department of Neurology and Neurosurgery PFUR, Municipal Hospital .№64, Moscow és Dr. Vastagh Ildikó, Department of Neurology Semmelweies University, Budepest
92.     Fejszák Nóra ELTE TTK V.: 7H3: egy új hemopoietikus és T sejt specifikus monoklonális ellenanyag
Témavezető(k): Dr. Nagy Nándor, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
93.     Fekésházy Olívia SE ÁOK VI.: A C57Bl6 egértörzs rezisztens a TGF-ß1 indukált vesefibrózis kialakulására
Témavezető(k): Dr. Kökény Gábor, Kórélettani Intézet és Dr. Mózes Miklós, Kórélettani Intézet
94.     Fekésházy Olívia SE ÁOK VI.: Szaglás vizsgálata kétoldali, recidív orrpolipozitásban szenvedő betegek kombinált ultraibolya fénnyel történő fototerápiás kezelése során
Témavezető(k): Dr. Krasznai Magdolna, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika és Dr. Kraxner Helga, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
95.     Fekete Melinda Kinga SE ÁOK V.: Súlyos sérültek volumetriás hemodinamikai monitorizálásának sajátosságai és hatása a terápiára
Témavezető(k): Dr. Nardai Gábor, Traumatológiai Tanszék
96.     Ferenczy Katalin SE ÁOK IV.: Refrakter ITP-s gyermekek Romiplostim kezelése
Témavezető(k): Dr. Csóka Monika, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
97.     Fitala Dávid SE ÁOK V. – Szöllősi Adrienn SE ÁOK V.: 1-es típusú cukorbetegek szelektív figyelmi funkciójának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Nagy Géza, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Szémán Barbara, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
98.     Fodor Anna SE ÁOK V.: A vazopresszin hiány hatása a laktáló nőstények magatartására Brattleboro patkányokban
Témavezető(k): Dr. Zelena Dóra, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
99.     Forgács Gábor SE ÁOK V.: Hallásjavulás cochlearis implantátum beszédprocesszorának cseréje után
Témavezető(k): Dr. Küstel Marianna, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika és Dr. Kiss Zsuzsanna, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
100.  Gámán György SE ÁOK V.: Hosszútávú veseérintettség a májátültetés után
Témavezető(k): Dr. Nemes Balázs, Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Dr. Sárváry Enikő, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
101.  Gara Edit SE ÁOK V.: A hidrogén-peroxid (H2O2) és a prosztaglandin H2 (PGH2)/ tromboxán A2 (TxA2) szerepe a kis vénák vazomotor működésének szabályzásában
Témavezető(k): Prof. Dr. Koller Ákos, Kórélettani Intézet
102.  Garbaisz Dávid SE ÁOK VI. – Nánási Rita SE ÁOK V.: Postconditionálás – érsebészeti technika infrarenális aortaműtétek veseszövődményeinek csökkentésére
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila, I. Sz. Sebészeti Klinika
103.  Gasparovics Anita SE ÁOK V. – Györgyi Zoltán Péter SE ÁOK V.: Gyógyszerinterakciók a mindennapi gyakorlatban – Esetismertetés: Hiperkalémia
Témavezető(k): Dr. Kapocsi Judit, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
104.  Gáti Endre SE ÁOK IV. – Németh Károly SE ÁOK VI.: A felső hasi artériás variációk vizsgálata, különös tekintettel a pancreas vérellátására
Témavezető(k): Dr. Nemeskéri Ágnes, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Harsányi László, I. Sz. Sebészeti Klinika
105.  Gawlowska Paulina Medical University of Lodz VI. – Kowalska Ewa Medical University of Lodz VI.: Estimation of self-etch adhesive system and resin cement shear bond strength to root dentin with and without prior etching: pull-out test and SEM analysis
Témavezető(k): Cezary Langot, Department of Prosthodontics és Mariusz Kochanowski, Department of Prosthodontics
106.  Gellai Renáta SE ÁOK V. – Rosta Máté SE ÁOK V.: A renin-angiotenzin rendszer gátlószerek csökkentik a renális Na/K ATPázt hiperglikémiás tubulussejteken
Témavezető(k): Dr. Fekete Andrea, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Bánki Nóra Fanni, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
107.  Gémes Blanka SE ÁOK V.: A glypican3 expresszió vizsgálata jó és rosszindulatú májtumorokban
Témavezető(k): Dr. Kiss András, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Patonai Attila, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
108.  Gérecz Balázs SE ÁOK V. – Marczell István SE ÁOK VI.: A tibolone és aktív metabolitjainak antioxidáns hatása
Témavezető(k): Dr. Várbíró Szabolcs, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Dr. Békésy Gábor, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
109.  Gerencsér Dóra SE ÁOK V. – Szabó Viktória SE ÁOK VI.: Intravénás amiodarone májelégtelenséget okozó hatásának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Zima Endre, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
110.  Gerő András SE ÁOK V.: Újabb paraméterek, melyek befolyásolhatják a CRT eredményességét
Témavezető(k): Prof. Dr. Böhm Ádám, Állami Egészségügyi Központ
111.  Gesztesi László SE ÁOK V.: Autoimmun pajzsmirigybetegségek társulása szisztémás autoimmun kórképekkel
Témavezető(k): Dr. Kiss Emese phd, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán)
112.  Gieszer Balázs SE ÁOK V. – Nagy Gergely SE ÁOK V.: Kombinált vese-pancreas transplantatioban részesült és transplantatiora váró betegek szénhidrát-anyagcseréjének vizsgálata folyamatos glükóz monitorozással
Témavezető(k): Dr. Toronyi Éva, Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Dr. Langer Róbert, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
113.  Golovics Petra Anna SE ÁOK V.: A biológiai kezelés rövid és hosszú távú hatékonysága és mellékhatásai Crohn betegekben egy centrum adatai alapján
Témavezető(k): Dr. Lakatos Péter László, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
114.  Golovics Petra Anna SE ÁOK V.: Az idősebb korosztály viszonya a betegséghez és a halálhoz a társadalmi- és társas támogatottság tükrében
Témavezető(k): Dr. Hegedűs Katalin, Magatartástudományi Intézet
115.  Göblyös Bozsáná SE ÁOK VI. – Dégi Arianna Amália SE ÁOK VI.: A csontanyagcsere és az érfalrugalmasság kapcsolata vesetranszplantált gyermekeknél
Témavezető(k): Dr. Cseprekál Orsolya, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Prof. Dr. Reusz György, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
116.  Görög Anna SE ÁOK V.: Fibrinolízis vizsgálata dermatitis herpetiformis Duhring (DHD)-ban szenvedő betegeknél
Témavezető(k): Prof. Dr. Kárpáti Sarolta, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika és Dr. Silló Pálma, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
117.  Grolmusz Vince Kornél SE ÁOK V. – Ács Orsolya Dóra SE ÁOK V.: Genetikai tényezők a policisztás ovárium szindróma fenotípusának kialakításában
Témavezető(k): Dr. Reismann Péter, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Patócs Attila, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
118.  Grundtner Bálint SE ÁOK IV. – Csikász András SE ÁOK IV.: Proteinalkotó 20 aminosav kemotaxisra és kemokinézisre kifejtett hatásának vizsgálata módosított kapilláris assay-vel
Témavezető(k): Dr. habil. Kőhidai László, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet és Dr. Láng Orsolya, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
119.  Gulácsi Ágnes SE ÁOK V.: Farmakokinetikai tényezők jelentőségének vizsgálata osteosarcomás gyermekek methotrexát kezelésében
Témavezető(k): Dr. Z.Hegyi Márta, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Kovács Gábor, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
120.  Gulyás Gergő SE ÁOK V.: A plazmamembrán PtdInsP2 depléciós rendszer optimalizálása bicisztronos vektor és T2A peptid alkalmazásával
Témavezető(k): Dr. Várnai Péter, Élettani Intézet
121.  Guszejnov Szabina SE ÁOK IV.: A Hsp70 fehérje szérumszintjének és genetikai polimorfizmusának összefüggése a súlyos sérülést követő szövődményekkel
Témavezető(k): Dr. Nardai Gábor, Traumatológiai Tanszék
122.  Gyenes Andrea SE ÁOK VI.: Pentacam rotációs Scheimpflug-kamera mérési pontossága keratoconusban
Témavezető(k): Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Prof. Dr. Mike P. Holzer, Augenklinik Heidelberg, Németország
123.  Gyimesi Klára SE ÁOK IV.: A CART peptid lehetséges szerepének funkcionális és morfológiai vizsgálata az endomorfin 2 de novo bioszintézisében
Témavezető(k): Dr. Puskár Zita, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet és Dr. Kozsurek Márk, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
124.  Gyöngyösi Benedek SE ÁOK VI.: Az adipophilin immunhisztokémiai kimutatása a lipidfelhalmozódás markere humán betegségekben
Témavezető(k): Dr. Kiss András, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Beate Straub, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institute of Pathology
125.  Györgyi Zoltán Péter SE ÁOK V. – Gasparovics Anita SE ÁOK V.: Gyógyszer interakciók a mindennapi gyakorlatban-Esetismertetés: Kumarinok és statinok.
Témavezető(k): Dr. Kapocsi Judit, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
126.  Hajósi-Kalcakosz Szofia SE ÁOK IV.: Képalkotó vizsgálómódszerek összehasonlító elemzése gyermekkori gyulladásos bélbetegségben
Témavezető(k): Dr. Veres Gábor, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Várkonyi Ildikó, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
127.  Hanuszka Brigitta SE ÁOK IV.: PlGF gyorsteszt diagnosztikus szerepe terhességi hipertóniákban
Témavezető(k): Dr. Stenczer Balázs, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
128.  Haraszti Réka Ágnes SE ÁOK V.: A kronotípus kapcsolata a vegetatív működések, a kortizolszint és az érzelmi állapotok cirkadián oszcillációjával
Témavezető(k): Salavecz Gyöngyvér, Magatartástudományi Intézet és Dr. Purebl György, Magatartástudományi Intézet
129.  Haraszti Réka Ágnes SE ÁOK V.: Szívfrekvencia-variabilitás és vérnyomás megváltozott cirkadián ritmusa 2. típusú diabetes mellitusban
Témavezető(k): Prof. Dr. Kempler Péter, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
130.  Hegedüs Miklós SE ÁOK VI.: A GABA-erg sejtek tónusos gátló szerepe a stressz-válaszban az agytörzsi noradrenerg és dopaminerg neuronokon
Témavezető(k): Dr. Palkovits Miklós, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
131.  Hegedűs Nikolett SE GYTK IV. – Rácz Kitti SE GYTK IV.: Multimodális nanopartikulum szintézise és vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Szigeti Krisztián, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet és Dr. Kellermayer Miklós, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
132.  Hegedűs Orsolya SE FOK II.: Klórdiazepoxid hatása fiatal házi csirkék félelmi viselkedésére szociális izoláció során és ragadozó jelenlétében.
Témavezető(k): Dr. Zachar Gergely, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
133.  Herczeg György SE ÁOK V.: Percutan endoscopos gastrostoma általános és speciális indikációi
Témavezető(k): Dr. Lukovich Péter, I. Sz. Sebészeti Klinika
134.  Herczeg Réka SE ÁOK IV.: VIVID: egy „molekuláris napszemüveg” szerepe a cirkadián ritmus szabályozásában
Témavezető(k): Dr. Káldi Krisztina, Élettani Intézet
135.  Hetényi Gergely SE GYTK II. – Bogdán Dóra SE GYTK II.: Dibenzo-oxazonin vázas vegyületek  előállítása tercier-amino effektus alkalmazásával
Témavezető(k): Prof. Mátyus Péter, Szerves Vegytani Intézet és Dr. Dunkel Petra, Szerves Vegytani Intézet
136.  Hokstok Orsolya SE ÁOK V.: A depresszió és öngyilkossági gondolat előfordulása túlsúlyos és elhízott betegeknél
Témavezető(k): Dr. Torzsa Péter, Családorvosi Tanszék és Dr. Kalabay László, Családorvosi Tanszék
137.  Hontvári Dorina BME V. – Trimmel Bálint SE FOK IV.: Újabb eredmények a fogcsírahiányok genetikai hátterének vizsgálatában
Témavezető(k): Jobbágy-Óvári Gabriella, Orálbiológiai Tanszék és Páska Csilla, Orálbiológiai Tanszék
138.  Horti Ildikó SE ÁOK VI. – Nguyen Thuy Tien SE ÁOK V.: A V. Hepatica és a V. Portae társuló beszájadzási és oszlási variációinak vizsgálata, jelentőségük májsebészetben, parciális májgraft transzplantációban
Témavezető(k): Dr. Nemeskéri Ágnes, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Kóbori László, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
139.  Horváth Erzsébet Zsófia ELTE TTK VI.: Monoamin transzporter gének asszociáció elemzése gyermekpszichiátriai zavarok körében
Témavezető(k): Dr. Nemoda Zsófia, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
140.  Horváth Klára SE ÁOK VI.: Alvásstruktúra vizsgálata rémálomzavarban
Témavezető(k): Dr. Bódizs Róbert, Magatartástudományi Intézet
141.  Horváth Lilla SE ÁOK IV.: Az életminőség összefüggése a beteg állapotának súlyosságával
Témavezető(k): Dr. Zubek László, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
142.  Horváth Orsolya SE ÁOK IV.: A cukoranyagcsere és a vérnyomás vizsgálata elhízott gyermekekben
Témavezető(k): Prof. Dr. Reusz György, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Halász Zita, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
143.  Horváth Péter SE ÁOK V.: Tetralon származékok antiproliferatív hatása D-vitamin kezelés mellett colorectalis carcinoma sejtekben
Témavezető(k): Prof. Dr. Lakatos Péter András, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Kósa János, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
144.  Humli Viktória ELTE TTK II.: Narkolepsziában az MCH-1 receptor farmakológiai blokkolása a tünetek enyhüléséhez vezet
Témavezető(k): Dr. Kántor Sándor, MTA-Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
145.  Illyés Ildikó SE ÁOK IV.: Axilláris státusz megítélése sentinel nyirokcsomó vizsgálatával emlőrákos betegekben
Témavezető(k): Dr. Kulka Janina, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Tőkés Anna-Mária, II. Sz. Patológiai Intézet
146.  Iszlai Zoltán MOGYE IV. – Balan Róbert MOGYE IV.: Regionális akut miokardiális infarktus regiszter – 5 év tapasztalata
Témavezető(k): Prof. Dr. Benedek Imre Sándor, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
147.  Itzkovitz Diana SE EM IV.: Detection of pili in clinical isolates of Streptococcus pneumoniae
Témavezető(k): Dr. Dobay Orsolya, Department of Medical Microbiology
148.  Ivancsó István SE ÁOK VI.: A perifériás Thelper1/Thelper2/Thelper17/regulatorikus T sejtarányok változása asztmás terhességben
Témavezető(k): Dr. Tamási Lilla, Pulmonológiai Klinika
149.  Janicsek Zsófia SE ÁOK IV. – Szepes Mónika BME VI.: Előkezelt sejtek alkalmazása sejtalapú terápiában in vitro iszkémia-reperfúzió modellben
Témavezető(k): Dr. Kiss Levente, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Lacza Zsombor, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
150.  Jánosi Olivér SE ÁOK V. – Pepó Lilla SE ÁOK V.: Egy új intraventricularis dyssynchronia EKG kritérium javítja a reszinkronizációs terápia hatásosságának előrejelzését
Témavezető(k): Dr. Vereckei András, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
151.  Jászay Emese SE ÁOK VI.: Betegségteher Index vizsgálata rheumatoid arthritises betegek és hozzátartozóik körében
Témavezető(k): Dr. Németh Erzsébet, Magatartástudományi Intézet és Dr. Rojkovich Bernadette, Budai Irgalmasrendi Kórház
152.  Jermendy Ádám SE ÁOK V. – Steinbach Rita SE ÁOK V.: A metabolikus szindróma összetevőinek genetikai meghatározottsága: ikervizsgálatok eredményei
Témavezető(k): Dr. Osztovits János, Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház
153.  Józsvai Dávid SE GYTK IV.: Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia az α-kimotripszin alkaloidkötésének vizsgálatában
Témavezető(k): Dr. Zsila Ferenc, MTA KK Biomolekuláris Kémiai Intézet
154.  Kachelmann Sára SE FOK V.: Antikoaguláns kezelésben részesülő páciensek szájsebészeti ellátásának klinikai vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Joób F. Árpád, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
155.  Kakuk Tímea SE ÁOK IV. – Almási Zsuzsanna SE ÁOK V.: Az acut myocardialis infarctus gyakoribb-e a csigolyatöréssel szövődött osteoporosis eseteiben?
Témavezető(k): Dr. Mikó Ibolya, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán)
156.  Kaldenecker Dóra SE ÁOK V.: Connatalis syphilis laboratóriumi diagnosztikája
Témavezető(k): Dr. Ostorházi Eszter, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
157.  Kaller Réka MOGYE IV.: Lokális versus szisztémás fibrinolizis tüdőembólia kezelésében
Témavezető(k): Dr. Kovács István, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
158.  Kálmán Fanni Sára SE FOK IV.: A zsírsav-deszaturációban résztvevő SCD1 és NCB5OR géntermékek mutációanalízise
Témavezető(k): Dr. Csala Miklós, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Dr. Kereszturi Éva, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
159.  Kalocsa Helga SE ÁOK VI. – Erdélyi Zoltán SE ÁOK VI.: A delta antagonista cha-TIPPpsi dózisfüggő potencírozó hatása a mű agonista DAMGO spinális antinociceptív hatására opioid-naív patkányokban
Témavezető(k): Dr. Riba Pál, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet és Dr. Király Kornél, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
160.  Kapás Orsolya SE ÁOK V. – Frank Veronika SE ÁOK VI.: Akut Koronária Szindrómán átesett betegek utánkövetéses vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Vajer Péter, Családorvosi Tanszék és Dr. Kalabay László, Családorvosi Tanszék
161.  Kardeván Dóra Éva SE ÁOK IV.: Multidrog rezisztens tumorsejtekre szelektíven toxikus anyagok vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Szakács Gergely, MTA Enzimológiai Intézet
162.  Kardulecz Ottilia SE ÁOK V.: Dizlipidémia 1-es típusú diabéteszes gyermekekben
Témavezető(k): Dr. Körner Anna, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
163.  Kecskeméti András SE ÁOK VI.: Human placentaris eNOS aktiválása pravastatinnal: a praeeclampsia potenciális kezelési módja
Témavezető(k): Dr. Valent Sándor, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Dr. Kukor Zoltán, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
164.  Keglevich Laura SE ÁOK V.: A pitvari septumdefectus összehasonlító megítélése 2 és 3 dimenziós echocardiographiával
Témavezető(k): Dr. Temesvári András, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
165.  Kehler Nils SE ÁOK VI.: Isolation fetaler freier Nukleinsäuren aus dem mütterlichen Plasma und Nachweis des fetalen Geschlechtes
Témavezető(k): Dr. Nagy Bálint, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
166.  Kelemen Andrea SE ÁOK VI. – Becze Ádám SE ÁOK VI.: Paradox inszomnia? – A poliszomnográfiával mért és a szubjektíven becsült alvásadatok összehasonlítása inszomniás betegekben
Témavezető(k): Szentkirályi András MD, PHD, Magatartástudományi Intézet és Novák Márta MD, PHD, Magatartástudományi Intézet
167.  Keller Balázs SE ÁOK V.: A követő szemmozgások és a kalorikus ingerlés elektronystagmográfiás analízise egyensúlyrendszeri betegségekben
Témavezető(k): Dr. Szirmai Ágnes, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
168.  Kerényi Áron SE ÁOK II.: A teljes-test hypothermia (35, 33 és 30 C) szisztémás hatásai az újszülöttkori asphyxia állatkísérletes modelljében
Témavezető(k): Dr. Szabó Miklós, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Nicola J. Robertson, Institute for Women’s Health, University College London, London, Egyesült Királyság
169.  Kerepesi Nóra SE ÁOK VI. – Daru Eszter SE ÁOK V.: Ménière betegségben szenvedő betegek életminősége, kérdőíves felmérés alapján
Témavezető(k): Dr. Szirmai Ágnes PhD, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
170.  Kérész Sándor György SE ÁOK VI.: A kollaterális vénás hálózat fejlődése patkány vena saphena főágának parciális szűkületét követően
Témavezető(k): Prof. Monos Emil, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Nádasy György L., Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
171.  Kirizs Tekla MOGYE VI.: GABAA receptorok farmako-genetikai manipulációja.
Témavezető(k): Sümegi Máté, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és Dr. Nusser Zoltán, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
172.  Kirst Enikő SE ÁOK V.: Retrospective study of kidney tumours in childhood. Increased risk of Wilms’ tumour after IVF?
Témavezető(k): Dr. Jenővári Zoltán, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
173.  Kis Patrik Attila SE FOK IV. – Berkei Gábor SE FOK IV: Transzparens 3D intravitális mikroszkópia és 3D RTG kifejlesztése, valamint potenciális fogászati alkalmazásuk
Témavezető(k): Dr. Lohinai Zsolt, Konzerváló Fogászati Klinika és Dr. Gyurkovics Milán, Konzerváló Fogászati Klinika
174.  Kiss Emília SE ÁOK V.: A színtévesztés mértékének vizsgálata különböző mószerekkel
Témavezető(k): Dr. Varsányi Balázs, Szemészeti Klinika (Mária utca)
175.  Kiss Gergely SE ÁOK V. – Lendvai Zsófia SE ÁOK VI.: Alvásvizsgálatok gyermekkorban
Témavezető(k): Dr. Szabó J. Attila, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
176.  Kiss Loretta SE ÁOK V.: A VEGF G405C és VEGF C2578A polimorfizmusok vizsgálatának prediktív értéke az in-stent restenosis prevalenciájában
Témavezető(k): Dr. Merkely Béla, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Bagyura Zsolt, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
177.  Kiszner Dénes SE GYTK IV.: Az aszkorbát fotooxidációjának mechanizmusa fejes káposzta (Brassica oleacea L.) belső leveleiben
Témavezető(k): Böddi Béla, ELTE TTK Biológiai Intézet
178.  Kleiner Gergő SE ÁOK VI.: A sejtciklus szabályozása melanoma malignumban és naevus pigmentosusban
Témavezető(k): Dr. Krenács Tibor, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
179.  Kobozev Michael PFUR V. – Balandina Margarita PFUR V.: Identification of the pathogenic proteins of subgingival microflora by real-time PCR
Témavezető(k): Professor V.S. Bulgakov, Department of Dentistry
180.  Kocsis Adrienn Nikoletta SE ÁOK V.: Celluláris faktorok szerepének vizsgálata a HPV16-indukálta vírus-carcinogenezisben
Témavezető(k): Dr. Jeney Csaba, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
181.  Kocsis Koppány SE ÁOK VI.: Az új fejlesztésű Sanat Swing típusú total felszínpótló térdprotézis prospektív összehasonlító vizsgálatának korai eredményei
Témavezető(k): Prof. Dr. Hangody László, Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Orthopéd-traumatológiai Osztály
182.  Kocsmárszky József SE GYTK IV.: Mátrixtabletták préselhetőségének optimálása és hatóanyagleadásának szabályozása
Témavezető(k): Dr. Antal István, Gyógyszerészeti Intézet
183.  Kohl Gyula Márton SE ÁOK VI.: Eredeti közösségükben élő hazai igen idős hipertóniás betegek CV kockázata, a vérnyomás kontrolláltságának foka, a kezelés intenzitása
Témavezető(k): Prof. Dr. Székács Béla, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
184.  Kohl Gyula Márton SE ÁOK VI.: Segítők segítése – a gyermekvédelemben dolgozók egészségügyi kockázatai, különös tekintettel a kiégés okozta veszélyeztetettségre
Témavezető(k): Prof. Dr. Túry Ferenc, Magatartástudományi Intézet
185.  Kokas Márton SE GYTK IV. – Sztupinszki Zsófia SE ÁOK IV: RNS interferencia kísérlet előkészítése a RAS izoformák hatásának meghatározására a tirozinkináz inhibitorokkal szembeni rezisztenciában
Témavezető(k): Dr. Győrffy Balázs, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
186.  Koller Júlia SE ÁOK VI.: Egy hiszton-dezacetiláz-gátlószer hatása a monoaminerg neurotranszmisszióra
Témavezető(k): Dr. Keszler Gergely, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Prof. Sasvári-Székely Mária, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
187.  Kolumbán Zsuzsa SE ÁOK VI.: Polinomillesztésen alapuló prognózisgörbe LINAC sztereotaxiás sugársebészeti kezelés utáni változások dinamikájának bemutatására
Témavezető(k): Dr. med. habil Julow Jenő, MTA doktora, Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet
188.  Koncz Judit SE ÁOK V.: Konjugált epesavak meghatározása szárított vércseppből tandem tömegspektrometriával
Témavezető(k): Dr. Jávorszky Eszter, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Szőnyi László, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
189.  Kósik-Csorba Gabriella SE ÁOK VI.: Addiktológiai betegek családi struktúrájának, konfliktusmegoldó stratégiáinak és pszichiátriai komorbiditásának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Léder Rózsa, Magatartástudományi Intézet
190.  Koszorús Erzsébet SE ÁOK V.: Az endometriosis életminőségre gyakorolt hatása egy prospektív monocentrikus tanulmány eredményeinek tükrében
Témavezető(k): Dr. Bokor Attila, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
191.  Kovács Ágnes SE ÁOK V.: Hisztidin dekarboxiláz knockout egerek kamrai elektrofiziológiai paraméterei kontroll és diabeteses körülmények között: rosiglitazon hatása
Témavezető(k): Dr. Kecskeméti Valéria, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet és Dr. Szebeni Andrea, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
192.  Kovács Attila SE ÁOK V.: A kétdimenziós longitudinális strain echokardiográfia és a hagyományos echokardiográfia összehasonlítása akut koronária szindrómában
Témavezető(k): Dr. Nagy Andrea, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Apor Astrid, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
193.  Kovács Dorottya SE ÁOK V. – Pákó Judit SE ÁOK IV: Tüdőtranszplantált betegek követése elektronikus orr segítségével
Témavezető(k): Dr. Horváth Ildikó, Pulmonológiai Klinika és Dr. Bikov András, Pulmonológiai Klinika
194.  Kovács Evelin SE ÁOK V. – Restár László SE ÁOK VI.: Az antiösztrogén kezelés hatása a biszfoszfonát okozta állcsont nekrózis prognózisára
Témavezető(k): Dr. Vaszilkó Mihály Tamás, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika és Dr. Ujpál Márta, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
195.  Kovács Hajnal Anna SE ÁOK IV.: A peroxidazin rövid izoformájának jellemzése
Témavezető(k): Dr. Péterfi Zalán, Élettani Intézet és Dr. Geiszt Miklós, Élettani Intézet
196.  Kovács Orsolya Mária SE ÁOK IV. – Solymossy Katalin SE ÁOK V.: A cryoballonos pulmonalis véna izoláció sikerességének és biztonságosságának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Széplaki Gábor, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Gellér László, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
197.  Kovács Viktória SE FOK IV. – Farkas Mátyás SE FOK IV: Komplex íz mintázatok hatása a nyál szekretoros rátára
Témavezető(k): Dr. Beck Anita, Orálbiológiai Tanszék és Dr. Fábián Tibor Károly, Fogpótlástani Klinika
198.  Köles Katalin SE ÁOK IV. – Pozsonyi Etelka SE ÁOK IV: Ebstein anomália gyermek és felnőttkorban
Témavezető(k): Dr. Környei László, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
199.  Körei Anna SE ÁOK V.: Az autonom neuropathia és a hypertonia közötti összefüggés régóta fennálló és frissen felfedezett 1-es típusú diabetesben
Témavezető(k): Dr. Keresztes Katalin, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Prof. Dr. Kempler Péter, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
200.  Kővári Éva Gabriella SE ÁOK VI. – Szabó Dolóresz SE ÁOK VI.: A csont-anyagcsere változásai infliximabbal kezelt Crohn-beteg gyermekekben
Témavezető(k): Dr. Veres Gábor, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
201.  Kövesdi Zsófia Magdolna SE ÁOK VI.: A HSD11B1 gén polimorfizmusainak szerepe endogén hypercortisolismushoz társult csontbetegségben
Témavezető(k): Dr. Feldman Karolina, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Patócs Attila, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
202.  Kruk Emese SE ÁOK IV.: Szerotonin 1B receptor gén polimorfizmusok és agresszív viselkedés asszociáció vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Nemoda Zsófia, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Dr. Keszler Gergely, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
203.  Kulcsár Zoltán SE ÁOK VI.: A vénák biomechanikai tulajdonságainak örökletes jellege
Témavezető(k): Dr. Molnár Andrea Ágnes PhD, Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály és Dr. Nádasy L. György, PhD, orvostudományok kandidátusa, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
204.  Lakatos Dóra ELTE TTK IV.: Különböző stabilitású aggregátumok a lizozim aggregációs útvonalán
Témavezető(k): Dr. Smeller László, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
205.  Lakatos Kinga SE ÁOK VI.: Hirschsprung betegség miatt minimálisan invazív módszerrel műtött gyermekek utánkövetése
Témavezető(k): Dr. Kálmán Attila Ph.D., I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
206.  Lakatos Marianna SE ÁOK V. – Oláh Dóra SE ÁOK IV.: A májelzsírosodás vizsgálata idült C hepatitisben színkód alapú szegmentálásos módszerrel
Témavezető(k): Dr. Lengyel Gabriella, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
207.  Láng Júlia SE ÁOK IV.: A SIRT1 deacetiláz hősokk válaszra gyakorolt hatásának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Nguyen Minh Tu, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Dr. Sőti Csaba, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
208.  Lantos András SE ÁOK IV.: Az interim FDG PET vizsgálat prognosztikai értéke kombinált kemo-immunoterápiával kezelt non-Hodgkin limfómák esetén
Témavezető(k): Dr. Györke Tamás, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
209.  Laurik Kornélia Lenke SE ÁOK V. – Varga Boglárka Enikő SE ÁOK V.: A retina korai elváltozásainak vizsgálata 1-es típusú diabeteses betegeken
Témavezető(k): Dr. Somfai Gábor Márk, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Tátrai Erika, Szemészeti Klinika (Mária utca)
210.  Lendvai Zsófia SE ÁOK VI. – Rónai Katalin SE ÁOK VI.: Az obstruktív alvási apnoe és a szívfrekvencia variabilitás összefüggése metabolikus szindrómás betegekben
Témavezető(k): Dr. Mucsi István, Magatartástudományi Intézet
211.  Lex Dániel SE ÁOK V. – Bors Máté SE ÁOK VI.: A posztoperatív infekció kialakulásában szerepet játszó tényezők gyermekek szívsebészeti műtétje során
Témavezető(k): Dr. Székely Andrea, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
212.  Licker-Fóris Erna SE ÁOK VI. – Ölbei Mária SE ÁOK VI.: A biológiai terápia hatékonyságának vizsgálata rheumatoid arthritisben
Témavezető(k): Prof. Dr. Poór Gyula, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán)
213.  Lohinai Zoltán SE ÁOK V.: Becsülhető-e CT vizsgálattal az idegentestek által okozott intraocularis szemsérülések postoperatív prognózisa?
Témavezető(k): Dr. Karlinger Kinga, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
214.  Lombos Eszter SE FOK V.: A fogpótlások alkalmazásának fejlődése az újkori történelemben
Témavezető(k): Dr. Forra Judit, Népegészségtani Intézet
215.  Lovász Barbara Dorottya SE ÁOK V. – Gellai Renáta SE ÁOK V.: MR vizsgálatok anesztéziája gyermekkorban
Témavezető(k): Dr. Korponay Zsuzsanna, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
216.  Lovász Barbara Dorottya SE ÁOK V. – Végh Zsuzsanna SE ÁOK V.: A 12 hónapos Adalimumab kezelés hatékonyságának markerei Crohn betegekben. Multicentrikus magyarországi vizsgálat eredményei
Témavezető(k): Dr. Lakatos Péter László, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
217.  Lőrincz Kende Kálmán SE ÁOK V. – Farkas Réka Dóra SE ÁOK VI.: A Hedgehog szignáltranszdukciós útvonal elemeinek DNS és fehérjeszintű vizsgálata basaliomában szenvedő betegeken
Témavezető(k): Dr. Wikonkál Norbert, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
218.  Lugosi Katalin SE ÁOK VI. – Szakály Mária SE ÁOK VI.: Volt koraszülött gyermekek csapfunkciójának elektrofiziológiai vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Ecsedy Mónika, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Récsán Zsuzsa, Szemészeti Klinika (Mária utca)
219.  Lupták Orsolya SE ÁOK V.: Riboflavin kezelés eredményei keratoconusos betegeken
Témavezető(k): Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Miháltz Kata, Szemészeti Klinika (Mária utca)
220.  Maghami Katayoon SE GYTK II.: Liposomes for topical use: physico-chemical comparison of vesicles prepared from egg or soy lecithin
Témavezető(k): Dr. Budai Marianna, Gyógyszerészeti Intézet
221.  Magyar András SE ÁOK V.: Különböző kijelzőkből adódó VEP-eltérések
Témavezető(k): Dr. Varsányi Balázs, Szemészeti Klinika (Mária utca)
222.  Mahalek Judit Mária SE ÁOK VI. – Sadeghian Sam SE EM V.: Gliovaszkuláris kapcsolatok és vér-agy gát sérülés utáni vizsgálata patkányban
Témavezető(k): Dr. Kálmán Mihály, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
223.  Maier Maria Christina SE FOK V.: ICON-Caries Infiltration in okklusalen Zahnfissuren
Témavezető(k): Dr. Lohinai, Zsolt, Konzerváló Fogászati Klinika és Dr. Gyurkovics, Milán, Konzerváló Fogászati Klinika
224.  Majoros Zsuzsanna SE ÁOK VI. – Hering Kriszta SE ÁOK VI.: A verapamil alkalmazása transradialis coronarographiak és interventiok esetén. Valóban szükséges?
Témavezető(k): Dr. Hizoh István PhD., Állami Egészségügyi Központ
225.  Makay Klára SE ÁOK V. – Borbély Gergő SE ÁOK VI.: Congenitalis adrenalis hyperplasiában szenvedő felnőtt betegek klinikai és genetikai jellemzői a kezelés tükrében
Témavezető(k): Prof. Dr Rácz Károly klinikaizgató, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Vajda Zsolt, Heim Pál Gyermekkórház
226.  Marcsa Boglárka SE ÁOK V. – Bukosza Éva Nóra SE ÁOK V.: Angina pectorisban szenvedő, de negatív coronarogrammal bíró betegek érrendszerének komplex, non-invazív vizsgálata
Témavezető(k): dr. Préda István, MTA-SE Gyulladásbiológiai- és Immunogenomikai Kutatócsoport, Kardiovaszkuláris Munkacsoport, Honvéd Kórház- Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály és Dr. Gulácsi-Bárdos Petra, MTA-SE Gyulladásbiológiai- és Immunogenomikai Kutatócsoport, Kardiovaszkuláris Munkacsoport, Honvéd Kórház- Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály
227.  Margitics Anikó SE ÁOK V.: miR-122 és miR-221 expressziós szint vizsgálata steatotikus hepatitis C-vírus-pozitív májbiopsziákban
Témavezető(k): Dr. Lendvai Gábor, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Kiss András, II. Sz. Patológiai Intézet
228.  Márkfy Anna Fruzsina SE ÁOK V. – Haraszti Réka SE ÁOK V.: A mozgás és a szubjektív egészség, boldogság összefüggése
Témavezető(k): Salavecz Gyöngyvér, Magatartástudományi Intézet
229.  Marosi Attila SE GYTK V.: pH-modulált kismolekulájú receptormodellek keresése: új ciklohexántrimetanol-aminosav-észterek sav-bázis tulajdonságai
Témavezető(k): Dr. Béni Szabolcs, Gyógyszerészi Kémiai Intézet és Dr. Noszál Béla, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
230.  Marosi Csilla SE FOK V.: A félelem és fájdalom leküzdésének története a fogászati ellátásban
Témavezető(k): Dr. Forrai Judit, Népegészségtani Intézet
231.  Marton Nikolett SE ÁOK V.: Biolgóiai terápiába spondylitis ankylopoeticában
Témavezető(k): Dr. Nagy György, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport I. Sz. Kihelyezett Részleg (a Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán)
232.  Melcher Bálint Mihály SE ÁOK VI.: Van-e szerepe a korábbi urogynaecológiai beavatkozásoknak a női inkontinencia-gátló műtétek utáni vizelési zavarok kialakulásában?
Témavezető(k): Dr. Majoros Attila, Urológiai Klinika és Dr. Nyirády Péter, Urológiai Klinika
233.  Mészáros Gergő SE ÁOK VI.: Kinetikus áramlási citométeres vizsgálatok T-limfocitákon
Témavezető(k): Dr. Vásárhelyi Barna, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
234.  Mészáros Judit SE ÁOK V.: D-vitamin ellátottság elemzése szisztémás lupus erythematosusos (SLE) betegek körében
Témavezető(k): Dr. Kiss Emese PhD., III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán)
235.  Mészáros Krisztina SE ÁOK VI.: Peritoneális dialízis gyermekkorban – a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinika gyakorlata és tapasztalatai
Témavezető(k): Dr. Rusai Krisztina, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Szabó J. Attila, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
236.  Mezei Tünde SE ÁOK V.: Emlőcarcinómára predisponáló tényezők vizsgálata postmenopauzális hormonszubsztitúciós kezelésben részesülő betegeknél
Témavezető(k): Dr. Magyar Zoltán, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
237.  Micsinay Anna SE FOK IV. – Molnár Eszter SE FOK V.: Fény és hang sorozat impulzusok hatása a nyál szekretoros rátára
Témavezető(k): Dr. Beck Anita, Orálbiológiai Tanszék és Dr. Fábián Tibor Károly, Fogpótlástani Klinika
238.  Mihalicza Ingrid SE ÁOK VI.: Gyermekkori testkép
Témavezető(k): Dr. Simon Judit Rita, Családorvosi Tanszék
239.  Mihalik Noémi SE ÁOK VI.: Klinikai tapasztalataink mastocytosisban
Témavezető(k): Dr. Hidvégi Bernadett, MD, PhD, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
240.  Mihály Zsuzsanna SE ÁOK V. – Kokas Márton SE GYTK IV.: RAS izoformák szerepe a tirozinkináz inhibitorokkal szembeni rezisztencia létrejöttében
Témavezető(k): Dr. Győrffy Balázs, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
241.  Mikó Lilla SE ÁOK VI.: Az ultrahang szerepe a bőrgyógyászati daganatok diagnosztikájában illetve követésében
Témavezető(k): Prof. Dr. Kárpáti Sarolta, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika és Dr. Szalai Klára, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
242.  Milanovich Dániel SE ÁOK IV.: Amygdalostriatalis axonok végződési mintázata és kémiai természete patkányagyban
Témavezető(k): Dr. Csillag András, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
243.  Milley György Máté SE ÁOK II.: Az mtDNS G8292A polimorfizmus vizsgálata migraines betegekben
Témavezető(k): Dr. Gál Anikó, Neurológiai Klinika
244.  Módos Dezső SE ÁOK V. – Fazekas Dávid ELTE TTK IV.: Kritikus pontok a jelátviteli hálózatban
Témavezető(k): Prof. Csermely Péter, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Korcsmáros Tamás, ELTE TTK Biológiai Intézet
245.  Mogyoródi Bence SE ÁOK V.: A nucleus paralemniscalis medialis efferens neuronális kapcsolatai patkányban
Témavezető(k): Dr. Dobolyi Árpád, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
246.  Mohammed Muhemin SE ÁOK IV. – Kőszegi Andrea SE ÁOK VI.: Fokális vírus-perzisztencia vizsgálata idiopathiás cardiomyopathiában
Témavezető(k): Dr. Ifj. Hartyánszky István, Szívsebészeti Klinika
247.  Mohan Vignes PFUR V.: The Phenomenological Analysis of Impaired Age Self-Consciousness in Latent Schizophrenia
Témavezető(k): Roman Suleiymanov, Department of Psychiatry and Medical Psychology
248.  Mohilla Eszter SE ÁOK V.: Cutan HPV fertőzések (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) epidemiológiája
Témavezető(k): Dr. Szalai Zsuzsanna PhD, Heim Pál Gyermekkórház
249.  Molnár Ágnes SE ÁOK IV.: Coronaria anastomosisok jelentősége az ischaemiás szívbetegségekben
Témavezető(k): Dr. Nemeskéri Ágnes, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
250.  Molnár Borbála SE GYTK IV. – Csontos Júlia Diána SE GYTK II.: Gyógyszermaradványok elemzése szennyvizekben trimetilszilil származékokként,  GC-MS eljárással
Témavezető(k): Perlné Dr. Molnár Ibolya, P.D, D.Sc, ELTE TTK Kémiai Intézet
251.  Molnár Eszter SE FOK V. – Micsinay Anna SE FOK IV.: Fény sorozat impulzusok és komplex képek hatása a nyál szekretoros rátára
Témavezető(k): Dr. Beck Anita, Orálbiológiai Tanszék és Dr. Fábián Tibor Károly, Fogpótlástani Klinika
252.  Molnár Melinda SE ÁOK IV.: A vér-agy gát sérülés és daganattérfogat közötti korreláció vizsgálata multimodális in vivo képalkotással egér glioma modellben
Témavezető(k): Dr. Szigeti Krisztián, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet és Dr. Kellermayer Miklós, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
253.  Molnár Zsanett ELTE TTK II.: Humán metafázisos kromoszómák nanomechanikai vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Kellermayer Miklós, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet és Dr. Murvai Csilla Ünige, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
254.  Molnosi Zsófia SE ÁOK V. – Dobra Mónika SE ÁOK V.: Az emlőrák primer szisztémás terápiája, és a klinikai válasz monitorozása
Témavezető(k): Dr. Dank Magdolna, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika és Dr. Székely Borbála, II. Sz. Patológiai Intézet
255.  Monori-Kiss Anna SE GYTK V.: Quercetin direkt koronária-relaxációs hatása patkány intramurális rezisztencia arteriákon
Témavezető(k): Dr. Nádasy György L., Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Monos Emil, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
256.  Muresan Anita MOGYE IV.: 2. típusú diabéteszes betegek koszorúérplakk morfológiájának vizsgálata 64 szeletes angio-CT-koronaroangiográfia és calcium scoring meghatározás segítségével
Témavezető(k): Dr. Benedek Theodora, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
257.  Nagy Dóra BME IV. – Berceli Mónika BME IV.: Szuperoxid-anion: egy új fogaskerék a cirkadián órában
Témavezető(k): Dr. Káldi Krisztina, Élettani Intézet és Gyöngyösi Norbert, Élettani Intézet
258.  Nagy Dóra Zsuzsanna SE ÁOK V. – Borbély Eszter SE ÁOK IV.: Szérum S-100 B protein vizsgálat újszülöttkori aszfixia kimenetelének előrejelzésében
Témavezető(k): dr. Szabó Miklós, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
259.  Nagy Gergely SE ÁOK V. – Puskás László SE ÁOK V.: Thrombophilia előfordulása és a thrombosis veszélye veseátültetett betegeknél.
Témavezető(k): Dr. Toronyi Éva, Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Dr. Földes Katalin, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
260.  Nagy Klaudia Vivien SE ÁOK VI.: Remodelling és dyssynchronia vizsgálata élsportolóinkban
Témavezető(k): Dr. Apor Astrid, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Kutyifa Valentina, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
261.  Nagy Zoltán SE ÁOK V. – Mukli Péter SE ÁOK VI.: Humán agykérgi kognitív működés dinamikájának noninvazív vizsgálata funkcionális közeli infravörös (fNIRS) képalkotó módszerrel
Témavezető(k): Dr. Eke András, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Harmann András, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
262.  Nagy Zsolt SE ÁOK IV.: Az Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálatának adatbázisában az ST elevációs myocardialis infarctussal kezelt betegek ellátásának vizsgálata
Témavezető(k): Prof. Dr. Jánosi András, Főv. Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
263.  Nagy-Répás Péter SE ÁOK IV. – Marczell István SE ÁOK VI.: A szteroidok in vivo antioxidáns hatásának vizsgálata kísérletes állatmodellen
Témavezető(k): Dr. Békési Gábor, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
264.  Nemes Zoltán SE GYTK IV.: In vitro and computational analysis of Aurora inhibitors.
Témavezető(k): Őrfi László, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
265.  Németh Balázs Tamás SE ÁOK IV. – Hidi László SE ÁOK IV.: A Custodiol N, új szervkonzerváló oldat hatásai szívtranszplantáció során
Témavezető(k): Dr. Radovits Tamás, Ph.D., Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Veres Gábor Ph.D., Szívsebészeti Klinika
266.  Németh Csenge SE GYTK IV. – Szalay Erika SE GYTK IV.: A mátrix NADH és a dihidrolipoil dehidrogenáz szerepe a mitokondriumok Reaktív Oxygén Származék termelésében
Témavezető(k): Dr. Tretter László, Orvosi Biokémiai Intézet
267.  Németh Dániel SE ÁOK V. – Pesti Veronika SE ÁOK V.: A D-vitamin metabolizmusban szerepet játszó gének expresszióváltozása különböző hepatocellularis carcinoma sejtvonalakon in vitro
Témavezető(k): Dr. Szalay Ferenc, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Horváth Evelin, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
268.  Németh Éva Judit SE ÁOK V. – Erhardt Luca Anna SE ÁOK IV.: LVAD vagy BiVAD – a klinikai döntés vizsgálata tartós mechanikus keringéstámogatás esetén
Témavezető(k): Dr. Kassai Imre Ph.D, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
269.  Németh Gréta SE ÁOK V.: Orális allergia szindróma bőrtünetei a SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Allergológiai Szakambulancia beteganyagában
Témavezető(k): Dr. Temesvári Erzsébet, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
270.  Németh Károly SE ÁOK VI. – Zuaiter Kareem SE ÁOK II.: Clinical anatomy of the extra- and intrahepatic arteries of the human liver
Témavezető(k): Dr. Nemeskéri Ágnes, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Kiss Mátyás, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
271.  Németh Orsolya SE ÁOK V.: GIST (gastrointestinalis stromalis tumor) regiszter és jelentősége különös tekintettel a molekuláris vizsgálatokra
Témavezető(k): Dr. Sápi Zoltán, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
272.  Nyemecz Dorottya SE ÁOK IV. – Köles Katalin SE ÁOK IV.: Eszközös terápia gyermekkori szívritmuszavarokban
Témavezető(k): Dr. Környei László, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
273.  Orosz Ádám Péter SE GYTK II.: Kationos porfirinek és tetrapeptid konjugátumaik DNS-kötődésének elemzése spektroszkópiai módszerekkel
Témavezető(k): Dr. Csík Gabriella, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
274.  Ölbei Mária SE ÁOK VI. – Licker-Fóris Erna SE ÁOK VI.: A bázisterápia hatékonyságának vizsgálata rheumatoid arthritisben
Témavezető(k): Prof. dr. Poór Gyula, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán) és Dr. Simon Judit, Családorvosi Tanszék
275.  Ölvedy Veronika SE ÁOK VI.: A corneális idegrostok és a macula eltéréseinek vizsgálata korai diabeteses neuropathiában
Témavezető(k): Dr. Somfai Gábor Márk, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Tátrai Erika, Szemészeti Klinika (Mária utca)
276.  Pákó Judit SE ÁOK IV. – Kovács Dorottya SE ÁOK V.: Emelkedett plazma VEGF pulmonalis hypertoniában
Témavezető(k): Dr. Horváth Ildikó, Pulmonológiai Klinika és Dr. Bikov András, Pulmonológiai Klinika
277.  Paksicza Lilla Mária SE ÁOK V.: A vesetranszplantált betegek saját vesejében kialakult vesesejtes rák jellemzése
Témavezető(k): Dr. Végső Gyula, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
278.  Paksicza Lilla Mária SE ÁOK V. – Csitári Gergő László SE ÁOK V.: Idiopathiás scoliosisos gyermekek propriocepciójának és talpnyomásának vizsgálata
Témavezető(k): Dr.Terebessy Tamás, Ortopédiai Klinika és Dr. Holnapy Gergely, Ortopédiai Klinika
279.  Pál Gabriella SE ÁOK IV.: A TGF-β fehérjék expressziója patkányagyban kísérletesen indukált fokális ischaemiát követően
Témavezető(k): Dr. Dobolyi Árpád, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
280.  Pál Szidónia MOGYE IV.: 64 szeletes angio CT versus virtuális szövettannal társított intravaszkuláris ultrahang vizsgálat az instabil plakk complex vizsgálatában
Témavezető(k): Prof. Dr. Benedek Imre Sándor, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
281.  Pálfy Adrienn SE ÁOK V. – Szabó Eszter SE ÁOK V.: A depressziós tünetek meghatározói korábban gesztációs diabéteszes és kontroll nők között
Témavezető(k): Dr. Tabák Gy. Ádám, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Prof. Dr. Tamás Gyula, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
282.  Pálházi Péter SE ÁOK V. – Berényi Beáta SE ÁOK IV.: Overtube a mágnesekkel készített gastro-enterális anastomosis kivitelezésének megkönnyítésére
Témavezető(k): dr. Lukovich Péter, I. Sz. Sebészeti Klinika
283.  Pálinkás Dániel SE ÁOK V. – Papp Márton SE ÁOK V.: Az érfali rugalmasságot meghatározó tényezők korábban gesztációs diabéteszes (GDM) és kontroll asszonyokban
Témavezető(k): Prof. Dr. Tamás Gyula, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Tabák Ádám, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
284.  Pap Eszter Barbara SE ÁOK V.: Erythema exsudativum multiforme tüneteivel jelentkező gyógyszerexanthemák
Témavezető(k): Prof. Dr. Temesvári Erzsébet, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
285.  Pap Viktor SE GYTK IV.: Az elágazó aminosavak hatása a mitokondriális metabolizmusra izolált agyi mitokondriumokban
Témavezető(k): Dr. Tretter László, Orvosi Biokémiai Intézet
286.  Pápai Zsolt SE ÁOK V. – Kürti Zsuzsanna SE ÁOK II.: Új szimulációs technika a parciális májátültetés modellezésére, ér- és epeútszerkezeti asszociációs variációk tanulmányozására
Témavezető(k): Dr. Kóbori László, Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Dr. Kiss Mátyás, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
287.  Papp Dániel SE ÁOK VI.: Magyar gyártmányú protézisszárakkal végzett csípőprotézis revíziós műtétek hosszútávú utánkövetése az Ortopédiai Klinikán
Témavezető(k): Dr. Rodler Endre, Ortopédiai Klinika
288.  Papp Györgyi SE ÁOK VI. – Asztalos Márton SE ÁOK V.: A. uterina embolizáció a myoma ellátásában
Témavezető(k): Dr. Bérczi Viktor, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika és Dr. Kalina Ildikó, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
289.  Papp Violetta SE ÁOK VI.: A családorvosok dohányzással kapcsolatos attitűdjeinek felmérése
Témavezető(k): Dr. Vajer Péter, Családorvosi Tanszék
290.  Pásztor Vivien SE ÁOK VI.: A szem elülső szegmentumának vizsgálata
Témavezető(k): Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Takács Ágnes Ildikó, Szemészeti Klinika (Mária utca)
291.  Pataky Borbála SE ÁOK IV.: Az oxidált lipidek lehetséges szerepe a pancreatitis kialakulásában
Témavezető(k): Dr. Kukor Zoltán, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
292.  Pekli Damján SE ÁOK V. – Vajda Noémi SE ÁOK VI.: Percutan transhepaticus drainage elzáródásos sárgaságban
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila PhD, I. Sz. Sebészeti Klinika
293.  Pepó Lilla SE ÁOK V. – Jánosi Olivér SE ÁOK V.: Megőrzött ejectiós frakciójú szívelegtelenségben nem fokozódik kompenzatorikusan a radialis systoles bal kamra funkció
Témavezető(k): Dr. Vereckei András, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
294.  Pesti Veronika SE ÁOK V. – Németh Dániel SE ÁOK V.: D-vitamin adását követő CYP24A1 mRNS expresszió fokozódás kinetikája hepatocellularis carcinoma sejteken in vitro
Témavezető(k): Dr. Szalay Ferenc, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Horváth Evelin, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
295.  Pilecky Dávid SE ÁOK V. – Szudi Gábor SE ÁOK II.: Reanimációt jellemző „Utstein”-adatbázis feldolgozása a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központban 2010-ben
Témavezető(k): Dr. Zima Endre PhD, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
296.  Pittner Rebeka SE FOK IV.: Glukóz metabolizmusában résztvevő enzimek vizsgálata HL-60 sejtek differenciálódása során
Témavezető(k): Dr. Kardon Tamás, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet és Dr. Száraz Péter, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
297.  Polgár Lívia SE ÁOK VI.: Új, impedancia alapú technika alkalmazása thrombocyta-adhézió mérésére
Témavezető(k): Dr. Soós Pál PhD, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Kőhidai László PhD, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
298.  Pomizs István SE ÁOK V. – Udvarhelyi Gábor SE ÁOK V.: Postconditionálás ciklushosszának vizsgálata patkány vékonybél ischaemiás-reperfusiós modellben
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila Ph.D., I. Sz. Sebészeti Klinika
299.  Pongrácz Mónika SE ÁOK V. – Móró Viven SE ÁOK V.: Az intraoperatív hőmérséklet csökkenésének megelőzése a beadott infúzió melegítésével
Témavezető(k): Dr. Csomós Ákos PhD, I. Sz. Sebészeti Klinika és Prof. Darvas Katalin, I. Sz. Sebészeti Klinika
300.  Poros Eszter SE GYTK V.: pH oszcillátorok előállítása zárt fizikai-kémiai rendszerekben
Témavezető(k): Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina, ELTE TTK Kémiai Intézet
301.  Pozsonyi Etelka SE ÁOK IV. – Nyemecz Dorottya SE ÁOK IV.: Kamrai reszinkronizációs terápia gyermekkorban
Témavezető(k): Dr. Környei László, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
302.  Puskás László SE ÁOK V. – Gieszer Balázs SE ÁOK V.: Poszttranszplantációs anaemia kezelése folyamatos erythropoietin receptor stimuláló szerekkel(CERA)
Témavezető(k): Dr. Toronyi Éva, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
303.  Püspöki Zsuzsanna SE ÁOK V. – Kosztin Annamária SE ÁOK VI.: A gondozás hatása akut miokardiális infarktus miatt hospitalizált, csökkent szisztolés bal kamra funkciójú betegek túlélésére
Témavezető(k): Dr. Nyolczas Noémi, Állami Egészségügyi Központ
304.  Quinn-Holtzberg Yael SE ÁOK V. – Tábory Judit SE ÁOK V.: Complications in uterine artery embolization
Témavezető(k): Dr. Bérczi Viktor, Department of Diagnostic Radiology and Oncotherapy
305.  Rácz Adél SE ÁOK V.: Iskolás korosztály fénytörési hibáinak vizsgálata- szemüveg felírás
Témavezető(k): Dr. Szamosi Anna, Szemészeti Klinika (Mária utca)
306.  Rádi Katalin SE ÁOK V.: A kontakt szenzibilizációs Köbner-jelenségek vizsgálata bőrgyógyászati beteganyagon
Témavezető(k): Dr. Pónyai Györgyi PhD, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
307.  Radics Péter SE ÁOK V.: A putamen és a motoros kéregterületek működésének vizsgálata electroencephalograhiával és electrocorticographiával
Témavezető(k): Dr. Tamás Gertrúd, Neurológiai Klinika és Dr. Erőss Loránd, Országos Idegtudományi Intézet
308.  Rátosi Orsolya SE ÁOK VI. – Lőrincz Judit SE ÁOK VI.: Az alsó végtagi perifériás verőérbetegség előfordulási gyakorisága és prognosztikai jelentősége
Témavezető(k): Dr. Járai Zoltán, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
309.  Regős Eszter SE ÁOK IV.: A syndecan-1 szerepe a máj fibrogenezisében és az ezt követő gyógyulásában
Témavezető(k): Baghy Kornélia, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet és Dr. Kovalszky Ilona, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
310.  Reha Gábor MOGYE VI.: Humán gyakorlatban szerzett tapasztalatok osteoinduktív típusú biodegradábilis anyaggal
Témavezető(k): Dr. Szerb Imre, Traumatológiai Tanszék
311.  Reynbakh Olga PFUR V.: Effectiveness of transesophageal pacing in termination of type I atrial flutter
Témavezető(k): Tarasov A. V., MD, Moscow regional Center for Cardiology on the basis of Municipal Clinical Hospital, Zhukovsky, Russia és Davtyan K.V., MD, D.Sc., Bakoulev Center for Cardiovascular Surgery RAMS, Moscow, Russia
312.  Richter Hardy SE ÁOK IV.: Frequency-dependent modulation of noradrenergic transmission by cannabinoids in the rat prefrontal cortex (PFC)
Témavezető(k): Sperlágh Beáta MD PhD DSc, Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences
313.  Rókusz András SE ÁOK IV.: A máj progenitor sejtcompartmentjének kiterjedése felgyorsítja a regenerációt
Témavezető(k): Dr. Nagy Péter, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
314.  Romics Miklós SE ÁOK V.: A radicalis prostatectomia szerepe az idősödő prosztatarákos betegek kezelésében
Témavezető(k): Dr. Majoros Attila, Urológiai Klinika és Dr. Nyirády Péter, Urológiai Klinika
315.  Rosta Máté SE ÁOK V. – Gellai Renáta SE ÁOK V.: A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer gátlás protektív hatásai streptozotocin indukálta diabéteszes nefropátiában
Témavezető(k): Dr. Fekete Andrea, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Bánki Fanni, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
316.  Rozmer Katalin SE GYTK IV.: Terápiában alkalmazott biszfoszfonátok protonálódásának multinukleáris NMR vizsgálata
Témavezető(k): Mazákné Dr. Kraszni Márta, Gyógyszerészi Kémiai Intézet és Dr. Noszál Béla, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
317.  Rusakova O.V. PFUR V.: Study of microbiological purity of the gel on the basis of dry Arnica extract
Témavezető(k):, O.A. Semkina, E.G. Kravtcov, A.C. Ulyantcev, Department of Botany, Plant Physiology and Biotechnology
318.  Sághi Márton SE ÁOK IV.: Hasnyálmirigy aspirációs citológiai vizsgálata, mint pre-, és intraoperatív diagnosztikai módszer
Témavezető(k): Dr. Székely Eszter, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Járay Balázs, II. Sz. Patológiai Intézet
319.  Salamon Petra SE ÁOK IV. – Illyés Ildikó SE ÁOK IV.: A katekolamin bioszintézis egyes enzimeinek immuncitokémiai kimutatása egér hipofízis elülső lebenyében.
Témavezető(k): Dr. Bodnár Ibolya, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Oláh Márk, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
320.  Sándor Ágnes Dóra SE ÁOK VI.: A kardiális reszinkronizációs kezelés hosszú-távú bal kamrai reverz remodellizációs hatása krónikus szisztolés szívelégtelenségben
Témavezető(k): dr. Nyolczas Noémi, Állami Egészségügyi Központ
321.  Sándor Gábor László SE ÁOK VI.: Femtolézeres capsulotomiák és kézi capsulorhexisek összehasonlítása
Témavezető(k): Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Kránitz Kinga, Szemészeti Klinika (Mária utca)
322.  Sándor Réka Zsuzsanna SE ÁOK V. – Reinhoffer Viktória SE ÁOK VI.: A hipofízis elülső lebenyi tirozin-hidroxiláz (TH) és dopamin-béta-hidroxiláz (DBH) enzimek funkcionális vizsgálata.
Témavezető(k): Dr. Bodnár Ibolya, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Nagy M. György, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
323.  Sándor Sára ELTE TTK II.: Transzpozon alapú génbeviteli eljárások összehasonlító vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Orbán Tamás, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
324.  Sári Csaba SE ÁOK V.: Az intraaortikus-ballonpumpa kezelés lehetőségei és korlátai
Témavezető(k): Dr. Hódi Gabriella, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és Dr. Zupán Kristóf PhD, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
325.  Sárközi Adrienn SE ÁOK IV. – Cseh Domonkos SE ÁOK V.: Az endotélfunkció és a kardiovagális autonóm aktivitás összefüggése fiatalokban
Témavezető(k): Dr. Pintér Alexandra, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Kollai Márk, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
326.  Sas Balázs SE ÁOK V.: Nátriumcsatorna gátlók jellemzése a “biofizikai térben” elfoglalt hely alapján
Témavezető(k): Dr. Mike Árpád, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
327.  Sawalhe Anna-Dalal SE ÁOK VI.: Metabolic side effects in patients treated for schizophrenia – results from a naturalistic study
Témavezető(k): Dr. János Réthelyi, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
328.  Schablik Georgina SE FOK IV.: Különböző fogszín meghatározási módszerek összehasonlítása
Témavezető(k): Dr. Hermann Péter, Fogpótlástani Klinika és Dr. Borbély Judit, Fogpótlástani Klinika
329.  Scheer Ildikó Zsófia BME V.: A humán dUTPáz magi lokalizációjáért felelős molekuláris kölcsönhatások azonosítása
Témavezető(k): Dr. Vértessy Beáta, MTA SzBK Enzimológiai Intézet és Dr. Takács Enikő, MTA SzBK Enzimológiai Intézet
330.  Sébor Zsófia Anna SE ÁOK V.: A komplement rendszer alternatív reakcióút aktivitásának mérésére és jellemzésére alkalmas funkcionális mérési rendszer beállítása
Témavezető(k): Dr. Prohászka Zoltán, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
331.  Seetul Bhooneswar PFUR V.: Сircannual Rhythm as a Marker of Adaptive Reactions in Central African Students
Témavezető(k): Professor Sergey Shastun, Department of Physiology
332.  Selmeci Laura SE ÁOK V.: A zaj okozta halláscsökkenés fiatal korban
Témavezető(k): Dr. Gáborján Anita, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
333.  Selmeci Laura SE ÁOK V.: Citológia a gyakorlatban
Témavezető(k): Dr. Járay Balázs, II. Sz. Patológiai Intézet és Dr. Székely Eszter, II. Sz. Patológiai Intézet
334.  Simon Andrea SE ÁOK IV.: Intramurális koronária rezisztencia artériák hálózati átépülése a korosodással
Témavezető(k): Dr. Nádasy György, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Monos Emil, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
335.  Simon Zsófia Eszter SE ÁOK V. – Závorszky Lőrinc SE ÁOK VI.: A szociális kogníció összefüggése a szerotonin-transzporter és neuregulin 1 génekkel egészségesekben és szkizofrén betegekben
Témavezető(k): Dr. Réthelyi János, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
336.  Sipos Bernadett BME V. – Koletics Eszter SE FOK II.: Terápiás fehérje bevitele nyálmirigy géntranszferrel
Témavezető(k): Dr. Rácz Gábor Zoltán, Orálbiológiai Tanszék
337.  Sisak Orsolya Mária SE ÁOK VI.: A háziorvoshoz forduló betegek alábecsülik kardiovaszkuláris kockázatukat
Témavezető(k): Dr. Vörös Krisztián, Családorvosi Tanszék
338.  Solymossy Katalin SE ÁOK V.: A katéterablációs kezelés hatékonysága pitvarfibrillációs betegeink körében
Témavezető(k): Dr. Gellér László Alajos, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Szilágyi Szabolcs, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
339.  Sólyomváry Anna SE GYTK IV.: Lignán-összetétel vizsgálata a fészkesvirágzatúak családjából kiválasztott növényfajok terméseiben
Témavezető(k): Boldizsár Imre, ELTE TTK Biológiai Intézet
340.  Sörös Petra SE ÁOK V. – Biró László ELTE TTK IV.: Traumatikus élmény rövid- és hosszútávú neurobiológiai hatásai egy PTSD állatmodellben
Témavezető(k): Dr. Haller József, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
341.  Spitzer Klaudia ELTE TTK II.: A PTSD kialakulása megelőzhető az endocannabinoid szint növelésével
Témavezető(k): Dr. Kántor Sándor, MTA-KOKI Magatartásélettan és Stressz Kutatócsoport
342.  Stagl Attila SE ÁOK IV.: Az eminentia mediana-nucleus arcuatus tirozin-hidroxiláz foszforiláció/defoszforiláció összefüggése a hipofízis prolaktin elválasztásával
Témavezető(k): Dr. Bodnár Ibolya, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet és Dr. Oláh Márk, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
343.  Steinbach Rita SE ÁOK V. – Jermendy Ádám SE ÁOK V.: A kardiovaszkuláris autonóm idegrendszeri működés genetikai meghatározottsága ikervizsgálatok alapján
Témavezető(k): Dr. Osztovits János, Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház
344.  Stréhn Anita SE ÁOK VI.: Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség (PTLD) szerv- és csontvelő-transzplantált gyermekekben és fiatalokban
Témavezető(k): Dr. Dezsőfi Antal, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
345.  Sulyok Mihály SE ÁOK VI.: Az antiretrovirális kezelés  hatása a magyarországi HIV fertőzöttek cerebrális toxoplasmosis utáni túlélésére
Témavezető(k): Dr. Ludwig Endre, II. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszéki Csoport és Dr. Szlávik János, Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet
346.  Supák Dorina SE ÁOK V.: Magasabb szérum ghrelin-szintek összefüggése a terhességi testsúllyal, az inzulinrezisztenciával és a magzat antropometriai paramétereivel
Témavezető(k): Dr. Melczer Zsolt, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
347.  Supák Dorina SE ÁOK V. – Papp Márton SE ÁOK V.: A fehérvérsejtszám a gesztációs diabétesz (GDM) független prediktora
Témavezető(k): Dr. Tabák Ádám, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Magenheim Rita, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
348.  Sydó Nóra SE ÁOK IV.: Kiterjesztett Holter analízis a sportolók kardiológiai szűrésében
Témavezető(k): Dr. Kiss Orsolya, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Merkely Béla, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
349.  Szabados Beatrix SE ÁOK V. – Szepesi Ágnes SE ÁOK VI.: Az autoinflammatios kórképek, periódikus láz szindrómák epidemiológiájának vizsgálata Magyarországon
Témavezető(k): Dr. Constantin Tamás, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
350.  Szabó Dolóresz Ildikó SE ÁOK VI. – Kővári Éva Gabriella SE ÁOK VI.: Széklet calprotectin jelentősége krónikus gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő gyermekekben
Témavezető(k): Dr. Veres Gábor PhD, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
351.  Szabó Erika SE ÁOK VI.: Herediter Angioneurotikus Oedemas betegek endotheljének vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Farkas Henriette PhD, DSc., III. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Zsáry András PhD, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
352.  Szabó Eszter SE ÁOK V. – Pálfy Adrienn SE ÁOK V.: A postocclusiv reaktív hyperaemia vizsgálata korábban gesztációs diabéteszesekben
Témavezető(k): Prof. dr. Tamás Gyula, I. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Tabák Gy. Ádám, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
353.  Szabó Ildikó SE ÁOK VI.: Az uropathogén kórokozók spektrumának és érzékenységének követése az elmúlt hét év során
Témavezető(k): Dr. Tenke Péter, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Urológiai Osztály és Dr. Nagy Károly, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Urológiai Osztály
354.  Szabó József SE ÁOK V.: A Fiatalkori palmaris- és axillaris hyperhidrosis kezelése szimultán kétoldali thoracosopos sympathectomiával
Témavezető(k): Dr. Kálmán Attila, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
355.  Szabó Judit SE ÁOK IV. – Wisniewski Éva SE ÁOK IV.: Az ARHGAP25 az FcγR-mediált fagocitózis Rac-on keresztüli negatív regulátora
Témavezető(k): Csépányi-Kömi Roland, Élettani Intézet és Prof. Dr. Ligeti Erzsébet, Élettani Intézet
356.  Szabó Katalin SE ÁOK IV. – Odler Balázs SE ÁOK II.: Dexamethasone és dohányfüst együttes hatása az alveoláris epithelsejt hősokkfehérje (HSP) 72 rendszerére
Témavezető(k): Dr. Müller Veronika, Pulmonológiai Klinika és Dr. Gál Krisztina, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
357.  Szabó Krisztina MOGYE IV.: Összefüggések a bal pitvari remodelling és a ritmus-kontroll, illetve frekvencia-kontroll között pitvarfibrillációban – egy 3D echokardiográfiás tanulmány eredményei
Témavezető(k): Dr. Kovács István, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
358.  Szabó Lóránt SE ÁOK IV.: Az Src-kinázok szerepe neutrofilek posztmigrációs jelátviteli folyamataiban autoantitest-indukált arthritis során
Témavezető(k): Dr. Kovács Miklós, Élettani Intézet és Dr. Mócsai Attila, Élettani Intézet
359.  Szabó Roxána SE ÁOK VI. – Szabó Viktória SE ÁOK VI.: Acut coronaria syndroma és szívelégtelenség kapcsán fellépő acut veseelégtelenség vizsgálata, kezelése
Témavezető(k): Dr. Zima Endre, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
360.  Szadai Zoltán SE ÁOK V.: Dendritikus aktív zónák CA’ interneuronokon
Témavezető(k): Dr. Rózsa Balázs, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és Kaszás Attila, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
361.  Szakács Miklós SE ÁOK VI.: Az IVF-kezelések kimenetele az alkalmazott gonadotropin készítmény függvényében
Témavezető(k): Prof. Dr. Urbancsek János, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Dr. Murber Ákos, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
362.  Szakács-Németh Blanka SE ÁOK VI.: Álomminőség, alvásminőség és személyiségjegyek mig-rénes és egészséges populációban és a relaxáció hatása migréneseknél
Témavezető(k): Dr. Purebl György, Magatartástudományi Intézet
363.  Szakadáti Gyöngyi SE ÁOK IV.: Agonisták hatása a receptorok plazmamembrán mikrodomén lokalizációjára
Témavezető(k): Prof. Hunyady László, Élettani Intézet és Dr. Balla András, Élettani Intézet
364.  Szalóki Tibor SE ÁOK VI.: Elektronisztagmográfiás vizsgálati eredmények fülzúgást panaszoló betegeink körében
Témavezető(k): Dr. Bencsik Beáta, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
365.  Szántó Balázs SE ÁOK IV.: Immunsejtek apoptózisa során keletkező vezikulák méreteloszlásának vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Buzás Edit, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
366.  Szanyi Szilárd SE ÁOK V.: A máj retranszplantációk vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Nemes Balázs, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
367.  Szanyi Szilárd SE ÁOK V.: Membránvezikulák vizsgálata pancreas adenocarcinomában
Témavezető(k): Dr. Darvas Zsuzsanna, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
368.  Szegedi László SE ÁOK V.: A gyermekkori hátsó scala tumorok túlélési mutatóit befolyásoló tényezők elemzése magyar tapasztalatok alapján
Témavezető(k): Dr. Garami Miklós, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Markia Balázs, Országos Idegtudományi Intézet
369.  Szegő Andrea SE ÁOK V. – Litván Zsuzsa SE ÁOK V.: Hidroxiapatit csontpótló graftok in vitro és in vivo tesztelése
Témavezető(k): Dr. Lacza Zsombor, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Pankotai Eszter, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
370.  Szentiványi Dorottya SE ÁOK IV.: ADAMTS13 gén genetikai polimorfizmus vizsgálata haplotipizáló technikával
Témavezető(k): Dr. Doleschall Márton, SE – MTA,  Gyulladásbiológiai és Immungenomikai Kutatócsoport és Dr. Prohászka Zoltán, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
371.  Szepes Mónika BME II. – Daher Tamás SE ÁOK II.: A kőtörőfű (Phyllanthus amarus) tumorellenes hatása in vivo egérmodellben
Témavezető(k): Dr. Kiss Levente, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet és Dr. Guruvayoorappan Chandrasekaran, Karunya University, Department of Biotechnology, India
372.  Szepesi Ágnes SE ÁOK VI. – Szabados Beatrix SE ÁOK V.: A methotrexat terápia hatékonysága enthesitis asszociált arthritisben
Témavezető(k): Dr. Constantin Tamás, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
373.  Szikszai Adél SE ÁOK V.: Ciszplatin metabolizmus szerepe a kemoterápiás kezelés ototoxikus mellékhatásában
Témavezető(k): Dr. Noszek László, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika és Dr. Prekopp Péter, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
374.  Szilvásy-Szabó Ágnes SE GYTK V.: Szájban széteső tabletta formulálása fagyasztva szárításos technikával
Témavezető(k): Kovács Kristóf, Gyógyszerészeti Intézet
375.  Szőnyi András SE ÁOK IV.: A periszomatikus gátlás nitroxiderg modulációja a hippokampuszban
Témavezető(k): Dr. Nyíri Gábor, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
376.  Szpaszkij László SE ÁOK II.: Egyportos sebészet –  Single Port Cholecystectomia – híd a laparoscopia és a NOTES között?
Témavezető(k): Dr. Lukovich Péter, I. Sz. Sebészeti Klinika és Prof. Dr. Kupcsulik Péter, I. Sz. Sebészeti Klinika
377.  Sztupinszki Zsófia SE ÁOK IV. – Mihály Zsuzsanna SE ÁOK V.: A daganat terápiában használt tirozin-kináz inhibitorokkal szembeni rezisztencia mechanizmusok azonosítása sejtvonalakon
Témavezető(k): Dr. Győrffy Balázs, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
378.  Szukovics Petra Ágota SE ÁOK VI. – Lukács Adrienn SE ÁOK VI.: A tokplasztikával kiegészített Schede műtét 3-4 éves eredményei
Témavezető(k): Dr. Mády Ferenc, Ortopédiai Klinika
379.  Szura András SE FOK V. – Flumbort Laura SE FOK V.: Többszörös ínyrecessziók kezelési lehetőségeinek összehasonlító klinikai értékelése
Témavezető(k): Dr. Molnár Bálint, Parodontológiai Klinika
380.  T. Báthory Edit SE FOK IV.: A nők és férfiak fogszín meghatározó képessége közötti különbség vizsgálata számítógépes oktatóprogram segítségével
Témavezető(k): Dr. Hermann Péter, Fogpótlástani Klinika és Dr. Borbély Judit, Fogpótlástani Klinika
381.  Takács Júlia SE ÁOK V. – Szigeti László SE ÁOK V.: Invazív koronária beavatkozás közvetlen, illetve hosszútávú endotheliális és szisztémás hatásainak elemzése stabil angina pectorisban
Témavezető(k): Dr. Kiss Róbert Gábor, PhD, Állami Egészségügyi Központ
382.  Tallós Zsuzsa SE ÁOK VI.: Izolált corpus callosum agenesiával szövődött esetek fejlődésének követése
Témavezető(k): Dr. Beke Anna, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika , I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
383.  Tamás Bianka SE GYTK II.: Porfirin-tetrapeptid konjugátumok hatása a DNS szerkezeti stabilitására
Témavezető(k): Dr. Csík Gabriella, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
384.  Tiszolci Ildikó SE ÁOK V.: Újszülöttkori kritikus valvularis aortastenosis ballonkatéteres dilatációja – hosszú távú nyomonkövetés
Témavezető(k): Dr. Ablonczy László, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
385.  Toldi Gergely SE ÁOK VI.: Az IL-17 termelő limfociták emelkedett perifériás prevalenciája preeclampsiában
Témavezető(k): Dr. Rigó János, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Molvarec Attila, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
386.  Toldi Gergely SE ÁOK VI. – Mészáros Gergő SE ÁOK VI.: Limfociták kalcium beáramlási kinetikájának vizsgálata béta interferonnal vagy anélkül kezelt sclerosis multiplexben
Témavezető(k): Dr. Vásárhelyi Barna, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
387.  Tóth Ágnes Anita SE ÁOK IV.: Nagy szelektivitású mü-opioid agonisták antinociceptív hatása visceralis fájdalom modellen, patkányon
Témavezető(k): Dr. Al-khrasani Mahmoud Ph. D., Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet és Dr. Fürst Zsuzsanna prof. emeritus, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
388.  Tóth Ágnes SE ÁOK V.: Kontakt szenzibilizáció kialakulása és klinikai tünetei az anogenitalis régióban
Témavezető(k): dr. Temesvári Erzsébet, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
389.  Tóth András SE ÁOK IV.: Receptor-kölcsönhatások szerepének vizsgálata a béta2-adrenerg receptor béta-arresztin kötésében
Témavezető(k): Dr. Gyombolai Pál, Élettani Intézet és Dr. Hunyady László, Élettani Intézet
390.  Tóth Balázs SE GYTK IV.: Acetaminophen, valamint BGP-15 hatásai normál, és cyclophilin D knock-out egerek máj mitokondriumain
Témavezető(k): Dr. Tretter László, Orvosi Biokémiai Intézet és Dr. Kardon Tamás, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
391.  Tóth Eszter SE GYTK V.: Korszerű tömegspektrometriás lehetőségek a bioanalitikában: a kazettás módszer előnyei és nehézségei
Témavezető(k): Dr. Szabó Éva, Egis Gyógyszergyár Nyrt. és Dr. Budai Lívia, Gyógyszerészeti Intézet
392.  Tóth Klaudia SE ÁOK IV.: Az UV sugárzás sejtek adhéziójára és migrációjára kifejtett hatása eltérő invazivitású melanoma sejtvonalak esetében
Témavezető(k): Dr. Kőhidai László, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet és Dr. Láng Orsolya, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
393.  Tóth Laura Andrea SE ÁOK IV. – Fejér Bence SE ÁOK IV.: Aptamer alapú vírusfehérje detektálás real-time PCR alkalmazásával
Témavezető(k): Dr. Mészáros Tamás, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
394.  Tóth Richárd Gábor SE ÁOK V. – Németh Balázs SE ÁOK IV.: A vérzéscsillapítás új gyógyszeres lehetőségei a szívsebészetben
Témavezető(k): Dr. Veres Gábor, Szívsebészeti Klinika és Dr. Radovits Tamás, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
395.  Tóth Zsuzsanna SE ÁOK IV. – Kocsis Dorottya SE ÁOK IV.: A HER2 receptor expressziójának incidenciája gyomorákban egy gastroenterológiai centrum egyéves anyagában vizsgálva
Témavezető(k): Dr. Juhász Márk, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
396.  Tőkés Tímea SE ÁOK V. – Barna Orsolya SE ÁOK V.: Cryoballonos pulmonális véna izoláció a paroxysmális pitvarfibrilláció kezelésében. Korai rekurrencia és középtávú eredmények.
Témavezető(k): Dr. Kardos Attila, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
397.  Tőkés Tímea SE ÁOK V. – Iványi Kálmán SE ÁOK V.: Emlőrák primer szisztémás kezelése: Diagnosztikai vizsgálatok kapcsolódása
Témavezető(k): Dr. Dank Magdolna, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika és Dr. Györke Tamás, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
398.  Török Krisztina SE ÁOK II. – Nagy Ádám Miklós SE GYTK IV.: A mitokondriális funkciók megváltozása Ca2+ terhelés hatására, a „kábult” mitokondrium vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Tretter László, Orvosi Biokémiai Intézet
399.  Turóczi Zsolt SE ÁOK V. – Fülöp András SE ÁOK V.: Hosszú idejű alsó végtagi verőér-elzáródások lokális következményeinek csökkentése postconditionálással
Témavezető(k): Dr. Szijártó Attila, I. Sz. Sebészeti Klinika
400.  Ujvárosi Boróka Éva SE ÁOK VI.: A nátriuretikus peptid prekurzor B gén (TTTC)n polimorfizmus vizsgálata egészséges és preeclampsiás terhesek DNS mintáiban.
Témavezető(k): Dr. Szabó Gábor, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Dr. Nagy Bálint, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
401.  Vágási Andrea SE ÁOK VI. – Csatlós Dalma Dorottya SE ÁOK IV.: Szűrővizsgálatok fontossága a háziorvosi praxisban
Témavezető(k): Dr. Ádám Ágnes, Családorvosi Tanszék
402.  Vančová Ildikó SE ÁOK VI.: Az internetes „gyermekorvos szakértő” szerepének vizsgálata a gyermekorvosi ellátásban
Témavezető(k): Dr. Hauser Péter, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
403.  Vandrus Boglárka SE ÁOK V.: A csontminőség változásának összefüggése a WHO új kockázatbecslő rendszerével
Témavezető(k): Dr. Horváth Csaba, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
404.  Van-Weert Szuzan ELTE TTK II.: A felnőttkorban születő hippocampalis szemcsesejtek elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata
Témavezető(k): Szabadics János, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
405.  Váradi Zsófia SE ÁOK V.: A rapamycin érzékenység és a rictor expresszió összefüggésének vizsgálata lymphoid eredetű tumorsejtekben
Témavezető(k): Dr. Csóka Monika, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Sebestyén Anna, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
406.  Várady Tímea SE ÁOK V. – Kelemen Andrea SE ÁOK VI.: Az endogén eritropoetin szint kapcsolata a gyulladás és a vashiány markereivel vesetranszplantált betegekben
Témavezető(k): Dr. Mucsi István, Magatartástudományi Intézet és Dr. Molnár Miklós Zsolt, Kórélettani Intézet
407.  Varga Boglárka Enikő SE ÁOK V.: A macula szerkezetének változása sclerosis multiplexes betegekben
Témavezető(k): Dr. Somfai Gábor Márk, Szemészeti Klinika (Mária utca) és Dr. Tátrai Erika, Szemészeti Klinika (Mária utca)
408.  Varga Éva SE ÁOK V.: Perforáló keratoplastika utáni astigmia vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Imre László, Szemészeti Klinika (Tömő utca)
409.  Varga Szabolcs MOGYE IV.: Lézer angioplasztika és sztent implantáció a. iliaca elzáródásban
Témavezető(k): Prof. Dr. Benedek Imre Sándor, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
410.  Varga Zsófia Mária SE ÁOK IV.: Az MMP-2, MMP-7, MMP-9, TIMP-1 és TIMP-2 viselkedése colorectalis carcinomában és gyulladásos bélbetegségben
Témavezető(k): Dr. Herszényi László, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
411.  Varsányi Péter SE ÁOK V. – Koller Anita SE ÁOK IV.: A testtömeg index (BMI) szerepe a gyermek és serdülőkori steatosis hepatis kialakulásában
Témavezető(k): Dr. Szamosi Tamás, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
412.  Végh Zsuzsanna SE ÁOK V. – Lovász Barbara Dorottya SE ÁOK V.: A hs-CRP Crohn-betegségben: klasszifikációs marker?
Témavezető(k): Dr. Lakatos Péter László, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
413.  Veres Dániel SE ÁOK IV.: Kompartmentalizált fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózaton alapuló öregedési modell vizsgálata
Témavezető(k): Prof. Csermely Péter, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
414.  Vigváry Gergely SE ÁOK V.: A felnőttkori aortabillentyű szűkület kezelésének perkután lehetőségei
Témavezető(k): Dr. Andréka Péter, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és Dr. Fontos Géza, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
415.  Vincze Eszter SE ÁOK V.: Emlőrákok és agyi metasztázisainak ER, PR és Her2/neu összehasonlító vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Sápi Zoltán, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
416.  Vingender Szonja SE FOK IV.: A temporomandibularis ízületi diszfunkciók intraarticularis kezelése szteroiddal illetve hyaluronsavval
Témavezető(k): Dr. Vaszilkó Mihály, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika és Dr. Schmidt Péter, Fogpótlástani Klinika
417.  Visolyi Gergely SE ÁOK IV. – Berecz Edina SE ÁOK IV.: Az oldalkamrában elhelyezkedő szubventrikuláris zóna fejlődésének immunhisztokémiai követése patkányban
Témavezető(k): Dr. Kálmán Mihály, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet és Dr. Adorján István, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
418.  Volek Éva SE ÁOK VI.: Melanoma malignum chorioideae magasságának retrospektív, összehasonlító vizsgálata az ultrahangos lelet és a kórszövettani minta alapján
Témavezető(k): Dr. Csákány Béla, Szemészeti Klinika (Tömő utca)
419.  Werner Dóra SE DM V. – Mózes Viktor SE ÁOK VI.: Gyermekkori dilatatív cardiomyopathia retrospektív vizsgálata hazai adatbázis alapján
Témavezető(k): Dr. Szőnyi László, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Ablonczy László, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
420.  Wettstein Dániel SE ÁOK IV.: Szervtranszplantációt követő gyermekvállalás Magyarországon
Témavezető(k): Dr. Gerlei Zsuzsanna, Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Dr. Prof. Langer Róbert, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
421.  Winkler Ágnes SE ÁOK V.: A diákok ismeretei a HPV-ről, a méhnyakrákról és a HPV elleni vakcináról
Témavezető(k): Dr. Bánhidy Ferenc, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
422.  Winkler János SE EKK II.: Egészségügyi Szolgáltatások és Szolgáltatók Elérhetőségi Vizsgálata
Témavezető(k): Dr. Daragó László, Egészségügyi Informatikai Fejlesztõ és Továbbképzõ Intézet
423.  Wisniewski Éva SE ÁOK IV. – Szabó Judit SE ÁOK IV.: A fehérvérsejt-specifikus ARHGAP25 RacGAP lehetséges szabályozási mechanizmusainak vizsgálata
Témavezető(k): Csépányi-Kömi Roland, Élettani Intézet és Prof. Dr. Ligeti Erzsébet, Élettani Intézet
424.  Wyszoczky Anna SE ÁOK IV.: Glaucoma szűrés osteoporosis betegegyesületben
Témavezető(k): Prof. Holló Gábor, Szemészeti Klinika (Tömő utca)
425.  Zelei Edina Bernadett SE ÁOK II.: A neuropeptid Y hnRNS-ének és mRNS-ének eltérő szabályozása a hypothalamusban és az agytörzsben különböző stresszorok hatására
Témavezető(k): Dr. Kovács Krisztina, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és Dr. Ferenczi Szilamér, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
426.  Zóka András SE ÁOK VI.: Hepatikus stellata-sejtek extracellularis mátrix-termelésének változása incretin mimetikum és resistin kezelés hatására
Témavezető(k): Dr. Firneisz Gábor, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Dr. Kiss Katalin, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet
427.  Zoltán Gergely SE ÁOK V.: Kardiális reszinkronizációs kezelésben részesülő, szívelégtelenség ambulancián gondozott betegek klinikai reszponderitása és túlélése
Témavezető(k): Dr. Nyolczas Noémi, Állami Egészségügyi Központ és Dr. Dékány Miklós, Állami Egészségügyi Központ
428.  Zubek Gábor SE ÁOK VI.: Rotabláció 75 év felett, hatékony revaszkularizációs eljárás a meszes koronária szűkületektől szenvedő időskorú betegek kezelésében
Témavezető(k): Dr. Nardai Sándor, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék és Dr. Szabó György, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
429.  Zsbán Marcell SE ÁOK IV.: Az FDG PET-CT és MRI DWIBS vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása gyermekkori limfómák utánkövetése során
Témavezető(k): Dr. Csóka Mónika, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Dr. Rudas Gábor, Szentágothai Tudásközpont – Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont
430.  Zsigmond Borbála SE ÁOK VI.: Intenzív kezelést igénylő újszülöttek hallásszűrése
Témavezető(k): Dr. Gáborján Anita, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika