A konferencia helyszíne: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Az számít érvényes részvételnek, ha az előadó  saját előadása megtartása mellett  végighallgatja a saját szekcióját.

Az előadók a konferencia ideje alatt egy külön szemináriumi teremben tekinthetik meg előzetesen a vetítésre szánt ábráikat.

Az előadások időtartama 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.

VIGYÁZAT! A zsűri az időtúllépést pontlevonással bünteti (l. lentebb a pontozási szempontokat). A vetítés projektorral történik.

Kérünk minden előadót, hogy demonstrációs anyagát ppt kiterjesztésű fájlban pendrive-on, CD-n vagy DVD-n hozza magával. A fájl elnevezése utaljon az előadó nevére. Minden teremben Windows XP operációs rendszer és 2003-as Office áll rendelkezésükre. Van lehetőség videófájl beillesztésére is, de ezt érdemes kipróbálni előtte, és kérjük, külön fájlban is hozzák el. Saját laptop használatára nincs lehetőség!A technikai problémák elkerülése érdekében kérjük az előadókat, hogy a prezentációk elkészítésekor gondoljanak annak méretére is, igyekezzenek elkerülni a túlméretezett fájlokat. A vetítésre szánt ábrákat a számítógépekre feltölteni kizárólag az előadást tartalmazó szekciót megelőző szünetben lehet, ellenkező esetben a bíráló bizottság dönti el, megtarthatják-e előadásukat.

Tanulságok és tanácsok

További jótanácsok

A TDK előadás bemutatásának pontozási szempontjai:

  • Egy előadásra adható pontszám: maximum 25 pont
  • Az előadás kivonatára adható pontszám: maximum 5 pont
  • Az előadás tartalmának értékelése adható pontszám: maximum 10 pont
  • A hallgató előadókészségének vitakészségének adható pontszám: maximum 10 pont

Előadás kivonata (0-5 pont)

Az absztrakt megfelel a konferencia felhívásában közzétett formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és korrekt, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az előadásban szerepelnek. Stílusa megfelel a tudományterület szabványainak.

Az előadás tartalma (0-10 pont)

A témaválasztás aktuális és a tudományterület szempontjából fontos, esetleg potenciális szerepe van a gyógyításban, illetve a betegségek patomechanizmusának megértésében. Az eredmények ismertetése tárgyilagos és lényegre törő, az előadó a diszkusszióban említi a terület kurrens irodalmi forrásait, az alkalmazott módszerek a tudományterület jelenlegi korszerű módszerei közé tartoznak. A képi dokumentáció alátámasztja az elmondottakat, szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját; jól látható, érthető, nem szorul magyarázatra. A statisztikai eljárások korrekt módon és meggyőzően bizonyítják az előadó állításait.

Előadókészség, vitakészség, stílus (0-10 pont)

Folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus. Az előadó a kérdésekre jól válaszol, a kérdéseket arra használja, hogy irodalmi tájékozottságát és a kísérleti munkában való jártasságát, a saját maga által elvégzett önálló munkát bizonyítsa. A szekció egésze során való aktivitás számít! A zsűri munkájának megkönnyítése érdekében a feltett kérdések előtt javasoljuk, mutatkozzanak be.

A bírálói pontrendszert a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2006. áprilisi ülésén fogadta el.

A konferencia minden résztvevőjének sok sikert, jó eredményt kívánnak a konferencia szervezői