Általános belgyógyászat, családorvostan

Elnök: Dr. Rurik Imre DEOEC tanszékvezető, tanszékvezető egyetemi docens, DEOEC Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

Tagok:

 • Dr. Lakatos Péter, egyetemi tanár, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Müller Veronika, igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE ÁOK Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Békési Gábor, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Sax Balázs, belgyógyász rezidens, PhD-hallgató, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia

Elnök: Dr. Dinnyés András (ELTE, SZIE), egyetemi magántanár, SZIE MKK Állattudományi Alapok Intézet, Molekuláris Állatbiotechnológiai Laboratórium

Tagok:

 • Dr. Kulka Janina, egyetemi tanár, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
 • Dr. Krenács Tibor, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. L. Kiss Anna, egyetemi docens, SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 • Dr. Altdorfer Károly, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Anyagcsere, endokrinológia

Elnök: Dr. Jermendy György, címzetes egyetemi tanár, Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Sz. Belgyógyászati Osztály

Tagok:

 • Dr. Kempler Péter, egyetemi tanár, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Körner Anna, egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Mûzes Györgyi, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Pánczél Pál, egyetemi docens, SE III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Biofizika, bioinformatika

Elnök: Dr. Juhász Gábor, egyetemi tanár, ELTE TTK Biológiai Intézet, Proteomikai Csoport

Tagok:

 • Dr. Tornóci László, intézeti mérnök, SE ÁOK Kórélettani Intézet
 • Dr. Várnai Péter, egyetemi docens, SE ÁOK Élettani Intézet
 • Dr. Balog Erika, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
 • Dr. Voszka István, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Biokémia, laboratóriumi diagnosztika

Elnök: Dr. Vértessy Beáta, tudományos tanácsadó, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Vántus Tibor tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
 • Patobiokémiai Intézet
 • Dr. Herényi Levente, egyetemi docens, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
 • Dr. Csanády László, egyetemi docens, SE ÁOK Orvosi Biokémia Intézet
 • Dr. Lévay Magdolna egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Élettani Intézet

Bőrgyógyászat, reumatológia

Elnök: Dr. Széll Márta, tudományos főmunkatárs, SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Centrum, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Tagok:

 • Dr. Erős Nóra, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Holló Péter, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Szakonyi József, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Berta Balázs, PhD-hallgató, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Élettan, kórélettan

Elnök: Dr. Bartha Tibor, osztályvezető, egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Élettani Osztály

Tagok:

 • Dr. Kékesi Violetta, egyetemi docens, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Hamar Péter, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Kórélettani Intézet
 • Dr. Zsembery Ákos, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
 • Dr. Szanda Gergő, PhD-hallgató, SE ÁOK Élettani Intézet

Farmakológia

Elnök: Dr. Détári László, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Tagok:

 • Dr. Tretter László, egyetemi tanár, SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet
 • Dr. Török Tamás, egyetemi tanár, SE GYTK Gyógyszerhatástani Intézet
 • Dr. Tábi Tamás, egyetemi adjunktus, SE GYTK Gyógyszerhatástani Intézet
 • Dr. Arányi Tamás, tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
 • Dr. Tóbiás Bálint, PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Fogorvostudományok

Elnök: Dr. Rakonczay Zoltán, egyetemi tanár, SZTE FOK Orálbiológiai Tanszék

Tagok:

 • Dr. Rigó Orsolya, szakmai és tudományos kapcsolatok vezetője, Oral Care Scientific & Professional Relations Procter&Gamble Central Europe South
 • Dr. Simon György, ny. egyetemi tanár, SE FOK Orálbiológiai Tanszék
 • Dr. Nagy Gábor, részlegvezető, egyetemi tanár, SE FOK Orális Diagnosztika Részleg
 • Dr. Gerber Gábor, egyetemi docens, igazgatóhelyettes, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Gasztroenterológia

Elnök: Dr. Demeter Pál, osztályvezető főorvos, Főv. Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház Gasztroenterológiai Osztály

Tagok:

 • Dr. László András, főorvos, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Takács István, egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Mihály Emese, egyetemi adjunktus, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Horváth Henrik Csaba, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Genetika, molekuláris biológia

Elnök: Dr. Váradi András, egyetemi tanár, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, SE ÁOK Élettani Intézet
 • Dr. Darvas Zsuzsanna, egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Tóth Sára, egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Szilágyi Ágnes, tudományos munkatárs, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Gyermekgyógyászat I.

Elnök: Dr. Szabó László, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház II. Csecsemő és Gyermekimmununológia Osztály

Tagok:

 • Dr. Hajdú Júlia egyetemi tanár, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Tomsits Erika, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Szabó Attila, egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Prókai Ágnes, PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermekgyógyászat II.

Elnök: Prof. Sulyok Endre, egyetemi tanár, dékáni tanácsadó, PTE ETK

Tagok:

 • Dr. Vásárhelyi Barna, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Dr. Kovács Gábor, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Tory Kálmán, tanársegéd, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Cseh Áron, PhD-hallgató, SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Gyógyszerészeti tudományok

Elnök: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, szakmai főigazgató-helyettes, Országos Gyógyszerészeti Intézet

Tagok:

 • Dr. Szökő Éva, egyetemi tanár, SE GYTK Gyógyszerhatástani Intézet
 • Dr. Horváth Péter, egyetemi docens, SE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet
 • Dr. Kursinszki László, egyetemi docens, SE GYTK Farmakognóziai Intézet
 • Dr. Stampf György, egyetemi docens, SE GYTK Gyógyszerészeti Intézet

Idegtudományok

Elnök: Dr. Nusser Zoltán József, csoportvezető, tudományos tanácsadó, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Tagok:

 • Dr. Nagy Zoltán, tudományos igazgatóhelyettes, egyetemi tanár, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Takács József, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Arányi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Neurológiai Klinika
 • Dr. Fekete Katalin, PhD-hallgató, SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Kardiológia I.

Elnök: Dr. Tóth Kálmán, igazgató egyetemi tanár, PTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Tagok:

 • Dr. Monos Emil, professor emeritus, egyetemi tanár, SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
 • Dr. Jánoskúti Lívia, egyetemi docens, SE ÁOK III. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Szelid Zsolt László, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Kutyifa Valentina, klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Kardiológia II.

Elnök: Dr. Préda István, egyetemi tanár, Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

Tagok:

 • Dr. Prohászka Zoltán, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Igaz Péter, egyetemi adjunktus, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Jambrik Zoltán, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Németh Tamás, PhD-hallgató, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Kardiológia III.

Elnök: Dr. Tenczer József, profilvezető főorvos, Főv. Önk. Szent Imre Kórház, Általános Kardiológiai Profil

Tagok:

 • Dr. Nagy Viktor, klinikai főorvos, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Zima Endre, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Zsáry András, egyetemi adjunktus, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Szilágyi Szabolcs, klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Keringési betegségek, pulmonológia

Elnök: Dr. Somfay Attila, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék

Tagok:

 • Dr. Vereckei András, egyetemi docens, osztályvezető, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Hidvégi Edit, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Marozsán Ibolya, klinikai szakorvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Édes István, klinikai orvos, PhD, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia

Elnök: Dr. Kacskovics Imre, egyetemi docens, ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

Tagok:

 • Dr. Buzás Edit, általános igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Varga Lilian, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Prechl József, tudományos főmunkatárs, ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék
 • Dr. Nagy György, egyetemi adjunktus, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika I. Sz. Kihelyezett Részleg (a Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán)

Közegészségtan, epidemiológia, orvosi történelem – Szervezéstan, menedzsment, informatika

Elnök: Dr. Szűcs Sándor, egyetemi docens, DEOEC Népegészségügyi Kar

Tagok:

 • Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Horváth Ferenc, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Népegészségtani Intézet
 • Dr. Janik Leonárd, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Népegészségtani Intézet
 • Dr. Soós Pál, klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Magatartástudomány, pszichiátria I.

Elnök: Dr. Gádoros Júlia, főorvos, Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia

Tagok:

 • Dr. Kovács József, általános igazgató helyettes, egyetemi docens, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Czenner Zsuzsa, egyetemi docens, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Tölgyes Tamás, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Pilinszki Attila, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Mentálhigiéné Intézet

Magatartástudomány, pszichiátria II.

Elnök: Dr. Perczel Forintos Dóra, tanszékvezető, egyetemi docens, SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

Tagok:

 • Dr. Aszalós Zsuzsa, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Simon Lajos, egyetemi docens, SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Miklósi Mónika, PhD-hallgató, SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

Ortopédia, traumatológia

Elnök: Dr. Kádas István, részlegvezető főorvos PhD, Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Mozgásszervi Sérültek osztálya

Tagok:

 • Dr. Lakatos József, egyetemi docens, SE ÁOK Ortopédiai Klinika
 • Dr. Kiss János, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Ortopédiai Klinika
 • Dr. Sződy Róbert, egyetemi adjunktus, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet
 • Dr. Pánics Gergely, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Traumatológiai Tanszék

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan

Elnök: Dr. Méhes Gábor, igazgató, egyetemi tanár, DEOEC Pathologiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Törő Klára, egyetemi docens, SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
 • Dr. Rásó Erzsébet, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
 • Dr. Gallatz Katalin, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Felszeghy Endre, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Radiológia, noninvazív képalkotás

Elnök: Dr. Harkányi Zoltán, osztályvezető főorvos, Heim Pál Gyermekkórház

Tagok:

 • Dr. Karlinger Kinga, általános igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Radiológiai és
 • Onkoterápiás Klinika
 • Dr. Doros Attila, klinikai főorvos, SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Dr. Tarján Zsolt, osztályvezető egyetemi docens, SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
 • Dr. Szidonya László, klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Scientific session in English – Clinical Topics

Elnök: Dr. Langer Róbert, igazgató, egyetemi tanár, SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Tagok:

 • Dr. Rácz Károly, igazgató, egyetemi tanár, SE ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Varga Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár, SE FOK Orálbiológiai Tanszék
 • Dr. Szijártó Attila, egyetemi tanársegéd, SE ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. Széplaki Gábor, klinikai orvos, SE ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Scientific session in English – Experimental Topics

Elnök: Dr. Kollai Márk, igazgató egyetemi tanár, SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Tagok:

 • Prof. Zelkó Romána, igazgató egyetemi tanár, SE GYTK Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
 • Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, SE ÁOK Élettani Intézet
 • Dr. Chinopoulos Christos, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet
 • Jan Grimminger, hallgató, TDT-tag, Asklepios Campus Hamburg der Fakultät für Medizin der Semmelweis Universität

Sebészet

Elnök: Prof. Oláh Attila, osztályvezető, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Sebészeti Osztály

Tagok:

 • Dr. Entz László, egyetemi tanár, SE ÁOK Érsebészeti Klinika
 • Dr. Harsányi László, egyetemi docens, igazgatóhelyettes, SE ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. Sugár István, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. Végső Gyula, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Szájsebészet, fül-orr-gégészet

Elnök: Dr. Tamás László, osztályvezető főorvos, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály

Tagok:

 • Dr. Farkas Henriette, egyetemi docens, SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Szûcs Attila, egyetemi adjunktus, SE FOK Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Dr. Rezek Ödön, egyetemi adjuntus, SE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti Klinika
 • Dr. Fülöp-Papp Márta, PhD hallgató, SE FOK Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Szemészet

Elnök: Dr. Kerényi Ágnes, osztályvezető főorvos, Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Szemészeti Osztály

Tagok:

 • Dr. Papp András, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Szemészeti Klinika, Tömő utcai részleg
 • Dr. Vámos Rita, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Szemészeti Klinika, Mária utcai részleg
 • Dr. Lukáts Olga, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Szemészeti Klinika, Tömő utcai részleg
 • Dr. Garas Anita, PhD hallgató, SE ÁOK Szemészeti Klinika, Tömő utcai részleg

Szülészet, nőgyógyászat, urológia

Elnök: Dr. Csapó Zsolt, ny. egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tagok:

 • Dr. Gimes Gábor, egyetemi docens, SE ÁOK II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Görbe Éva, egyetemi docens, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Keszthelyi Attila, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Urológiai Klinika
 • Dr. Gullai Nóra, rezidens, SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Transzplantáció

Elnök: Prof. emeritus Perner Ferenc, nyugalmazott egyetemi tanár, SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Tagok:

 • Dr. Hartyánszky István, igazgató-helyettes egyetemi tanársegéd, SE ÁOK Szívsebészeti Klinika
 • Dr. ifj. Sótonyi Péter, egyetemi adjunktus, SE ÁOK Érsebészeti Klinika
 • Dr. Fazakas János, egyetemi docens, SE ÁOK Transzplantációs Klinika
 • Dr. ifj. Entz László, rezidens, SE ÁOK Idegsebészeti Tanszék