Szerzők

 • Elsőszerzős előadást csak az a hallgató tarthat, aki legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös ugyanazon a kutatóhelyen.
  Kivételt képeznek ez alól az idegennyelvi és az MSc képzésben részt vevő hallgatók.
 • Egy hallgató ugyanabból az intézetből/klinikáról csak egy előadásnak lehet első szerzője.
 • Egy előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet.

Előadások

 • Az előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott adatok részletes leírását.
  A szöveg szóközökkel együtt maximum 2400 karakter hosszú lehet!
 • Külön kérjük az előadás témájában a témavezető vagy csoportja által megjelentetett korábbi publikációk listáját, bemutatva, hogy a jelen előadás azokat mely elemében haladja meg.
  A lista szóközökkel együtt maximum 500 karakter hosszú lehet!
 • A beérkezett előadás-kivonatok a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. E bizottság az előadás-kivonatok mintegy 90-95t fogja engedni a konferencián való bemutatásra, és a pontatlan, hibás, nyilvánvalóan színvonaltalan előadás-kivonatok bemutatását nem engedélyezi. Az elutasítás okairól a benyújtót e-mail-ben értesítjük.
 • A Tudományos Diákköri Tanács kötelező jelleggel minden előadás végén kérni fogja egy olyan ábra bemutatását, amely részletezi, hogy az előadó(k)nak mi volt a saját munkája a bemutatott anyagban.

 

Választható szekciók

 

 

 1. Élettan, kórélettan
 2. Biokémia, laboratóriumi diagnosztika
 3. Farmakológia
 4. Biofizika, bioinformatika
 5. Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia
 6. Genetika, molekuláris biológia
 7. Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia
 8. Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan
 9. Idegtudományok
 10. Közegészségtan, epidemiológia, orvosi történelem
 11. Gyógyszerészeti tudományok
 12. Fogorvostudományok
 13. Szervezéstan, menedzsment, informatika
 14. Konzervatív orvostudomány – általános belgyógyászat, családorvostan
 15. Konzervatív orvostudomány – gyermekgyógyászat
 16. Konzervatív orvostudomány – keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia
 17. Konzervatív orvostudomány – anyagcsere, endokrinológia, hematológia
 18. Konzervatív orvostudomány – gasztroenterológia
 19. Konzervatív orvostudomány – radiológia, noninvazív képalkotás
 20. Konzervatív orvostudomány – bőrgyógyászat, reumatológia, rehabilitáció
 21. Konzervatív orvostudomány – magatartástudomány, pszichiátria
 22. Műtéti orvostudomány – sebészet, idegsebészet, transzplantáció
 23. Műtéti orvostudomány – szemészet, szájsebészet, fül-orr-gégészet
 24. Műtéti orvostudomány – szülészet, nőgyógyászat, urológia
 25. Műtéti orvostudomány – ortopédia, traumatológia
 26. Sportegészségtan