délelőtti program

8:30-10:00

Ünnepélyes megnyitó – Tanácsterem

  • Prof. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektorának megnyitó beszéde
  • Prof. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elnökének beszéde
  • A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője egyetemi kitüntetések átadása
  • A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Hallgatója kitüntetések átadása
  • Publikációs pályázat díjainak átadása
  • Felkért előadás: Dr. Környei Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet: „Őssejtből idegsejt: a retinoidok szerepe a központi idegrendszer kialakulásában és működésében.”

Gyógyszerészeti tudományok – Tanácsterem, 10:00-14:00

10:00-10:15
Tóth Balázs SE GYTK IV.
Acetaminophen, valamint BGP-15 hatásai normál, és cyclophilin D knock-out egerek máj mitokondriumain

10:15-10:30
Kleiner Dénes SE GYTK IV.
Az aszkorbát fotooxidációjának mechanizmusa fejes káposzta (Brassica oleacea L.) belső leveleiben

10:30-10:45
Hetényi Gergely SE GYTK III. – Bogdán Dóra SE GYTK III.
Dibenzo-oxazonin vázas vegyületek  előállítása tercier-amino effektus alkalmazásával

10:45-11:00
Molnár Borbála SE GYTK IV. – Csontos Júlia Diána SE GYTK III.
Gyógyszermaradványok elemzése szennyvizekben trimetilszilil származékokként,  GC-MS eljárással

11:00:11:15
Orosz Ádám Péter SE GYTK III.
Kationos porfirinek és tetrapeptid konjugátumaik DNS-kötődésének elemzése spektroszkópiai módszerekkel

11:15-11:30
Tóth Eszter SE GYTK V.
Korszerű tömegspektrometriás lehetőségek a bioanalitikában: a kazettás módszer előnyei és nehézségei

11:30-11:45
Sólyomváry Anna SE GYTK IV.
Lignán-összetétel vizsgálata a fészkesvirágzatúak családjából kiválasztott növényfajok terméseiben

11:45-12:15
SZÜNET

12:15-12:30
Kocsmárszky József SE GYTK IV.
Mátrixtabletták préselhetőségének optimálása és hatóanyagleadásának szabályozása

12:30-12:45
Balogh Tamás SE GYTK IV.
Permeábilitás hőmérséklet-függésének vizsgálata különböző membrán modelleken

12:45-13:00
Poros Eszter SE GYTK V.
pH oszcillátorok előállítása zárt fizikai-kémiai rendszerekben

13:00-13:15
Marosi Attila SE GYTK V.
pH-modulált kismolekulájú receptormodellek keresése: új ciklohexántrimetanol-aminosav-észterek sav-bázis tulajdonságai

13:15-13:30
Tamás Bianka SE GYTK III.
Porfirin-tetrapeptid konjugátumok hatása a DNS szerkezeti stabilitására

13:30-13:45
Szilvásy-Szabó Ágnes SE GYTK V.
Szájban széteső tabletta formulálása fagyasztva szárításos technikával

13: 45-14:00
Rozmer Katalin SE GYTK IV.
Terápiában alkalmazott biszfoszfonátok protonálódásának multinukleáris NMR vizsgálata

Gyermekgyógyászat I. – SZ3 terem, 10:00-14:15

10:00-10:15
Kővári Éva Gabriella SE ÁOK VI. – Szabó Dolóresz SE ÁOK VI.
A csont-anyagcsere változásai infliximabbal kezelt Crohn-beteg gyermekekben

10:15-10:30
Szegedi László SE ÁOK V.
A gyermekkori hátsó scala tumorok túlélési mutatóit befolyásoló tényezők elemzése magyar tapasztalatok alapján

10:30-10:45
Farkas M. Kristóf SE ÁOK VI.
A H1N1 influenzajárvány gyermekkori neurológiai szövődményeinek vizsgálata

10:45-11:00
Szepesi Ágnes SE ÁOK VI. – Szabados Beatrix SE ÁOK V.
A methotrexat terápia hatékonysága enthesitis asszociált arthritisben

11:00:11:15
Varsányi Péter SE ÁOK V. – Koller Anita SE ÁOK IV.
A testtömeg index (BMI) szerepe a gyermek és serdülőkori steatosis hepatis kialakulásában

11:15-11:30
Szabados Beatrix SE ÁOK V. – Szepesi Ágnes SE ÁOK VI.
Az autoinflammatios kórképek, periódikus láz szindrómák epidemiológiájának vizsgálata Magyarországon

11:30-11:45
Antalfi Réka SE ÁOK IV. Balogh Eszter SE ÁOK IV. Cisztás vesebeteg gyermekek adatbázisa

11:45-12:15
SZÜNET

12:15-12:30
Gulácsi Ágnes SE ÁOK V.
Farmakokinetikai tényezők jelentőségének vizsgálata osteosarcomás gyermekek methotrexát kezelésében

12:30-12:45
Hajósi-Kalcakosz Szofia SE ÁOK IV.
Képalkotó vizsgálómódszerek összehasonlító elemzése gyermekkori gyulladásos bélbetegségben

12:45-13:00
Koncz Judit SE ÁOK V.
Konjugált epesavak meghatározása szárított vércseppből tandem tömegspektrometriával

13:00-13:15
Dános Zsófia SE ÁOK V.
Landau-Kleffner szindróma neuropszichológiai profilja

13:15-13:30
Stréhn Anita SE ÁOK VI.
Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség (PTLD) szerv- és csontvelő-transzplantált gyermekekben és fiatalokban

13:30-13:45
Szabó Dolóresz Ildikó SE ÁOK VI. – Kővári Éva Gabriella SE ÁOK VI. Széklet calprotectin jelentősége krónikus gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő gyermekekben

13: 45-14:00
Debreceni Dávid SE ÁOK V.
Valós idejű elemzésen alapuló, orvosi döntéshozatalt támogató rendszer bevezetése a gyermekonkológiai ellátásban

14:00-14:15
Balogh Eszter SE ÁOK IV. – Antalfi Réka SE ÁOK IV.
Az NPHP1 homozigóta deléció szűrése juvenilis nephronophthisisben. A nephronophthisis és az ADPKD közötti különbségek a vese morfológiájában

Idegtudományok – SZ4 terem, 10:00-14:15

10:00-10:15
Gyimesi Klára SE ÁOK IV.
A CART peptid lehetséges szerepének funkcionális és morfológiai vizsgálata az endomorfin 2 de novo bioszintézisében

10:15-10:30
Hegedüs Miklós SE ÁOK VI.
A GABA-erg sejtek tónusos gátló szerepe a stressz-válaszban az agytörzsi noradrenerg és dopaminerg neuronokon

10:30-10:45
Sándor Réka Zsuzsanna SE ÁOK V. – Reinhoffer Viktória SE ÁOK VI.
A hipofízis elülső lebenyi tirozin-hidroxiláz (TH) és dopamin-béta-hidroxiláz (DBH) enzimek funkcionális vizsgálata.

10:45-11:00
Zelei Edina Bernadett SE ÁOK III.
A neuropeptid Y hnRNS-ének és mRNS-ének eltérő szabályozása a hypothalamusban és az agytörzsben különböző stresszorok hatására

11:00:11:15
Mogyoródi Bence SE ÁOK V.
A nucleus paralemniscalis medialis efferens neuronális kapcsolatai patkányban

11:15-11:30
Domonkos Andor SE ÁOK V.
A nucleus raphe medianus VGLUT3-tartalmú neuronjainak tüzelésmintázata és kapcsoltsága a hippocampus aktivitásához

11:30-11:45
Szőnyi András SE ÁOK IV.
A periszomatikus gátlás nitroxiderg modulációja a hippokampuszban

11:45-12:15
SZÜNET

12:15-12:30
Radics Péter SE ÁOK V.
A putamen és a motoros kéregterületek működésének vizsgálata electroencephalograhiával és electrocorticographiával

12:30-12:45
Dérczy Péter Dániel SE ÁOK II. – Kala Márton Tamás SE ÁOK II.
A salsolinol és más tetrahidroizokinolin származék hatásának több paraméteres (LAMBA) vizsgálata az amfetamin kiváltotta hipermotilitásra.

12:45-13:00
Pál Gabriella SE ÁOK IV.
A TGF-β fehérjék expressziója patkányagyban kísérletesen indukált fokális ischaemiát követően

13:00-13:15
Milanovich Dániel SE ÁOK IV.
Amygdalostriatalis axonok végződési mintázata és kémiai természete patkányagyban

13:15-13:30
Stagl Attila SE ÁOK IV.
Az eminentia mediana-nucleus arcuatus tirozin-hidroxiláz foszforiláció/defoszforiláció összefüggése a hipofízis prolaktin elválasztásával

13:30-13:45
Szadai Zoltán SE ÁOK V.
Dendritikus aktív zónák CA’ interneuronokon

13: 45-14:00
Mahalek Judit Mária SE ÁOK VI. – Sadeghian Sam SE EM V.
Gliovaszkuláris kapcsolatok és vér-agy gát sérülés utáni vizsgálata patkányban

14:00-14:15
Balicza Péter SE ÁOK V.
Innovatív biobanking a fiatalkori Parkinson-kóros betegek genotípus-fenotípus vizsgálatára

 

 

Szülészet, nőgyógyászat, urológia – SZ5 terem, 10.00-14:30

10:00-10:15
Supák Dorina SE ÁOK V. – Papp Márton SE ÁOK V.
A fehérvérsejtszám a gesztációs diabétesz (GDM) független prediktora

10:15-10:30
Ujvárosi Boróka Éva SE ÁOK VI.
A nátriuretikus peptid prekurzor B gén (TTTC)n polimorfizmus vizsgálata egészséges és preeclampsiás terhesek DNS mintáiban

10:30-10:45
Balogh Sára SE ÁOK V.
A platina érzékenység vizsgálata az ERCC1 expresszió tükrében, kemoterápiás kezelés előtti, rosszindulatú petefészek daganatok különböző szövettani típusainál

10:45-11:00
Erős Fanni Rebeka SE ÁOK V.
A prenatalis ultrahang-diagnosztika hatékonysága az újszülötteknél megjelenő urogenitalis fejlődési rendellenességek kimutatásában

11:00-11:15
Romics Miklós SE ÁOK V.
A radicalis prostatectomia szerepe az idősödő prosztatarákos betegek kezelésében

11:15-11:30
Gérecz Balázs SE ÁOK V. – Marczell István SE ÁOK VI. A tibolone és aktív metabolitjainak antioxidáns hatása

11:30-11:45
Szakács Miklós SE ÁOK VI.
Az IVF-kezelések kimenetele az alkalmazott gonadotropin készítmény függvényében

11:45-12:00
Mezei Tünde SE ÁOK V.
Emlőcarcinómára predisponáló tényezők vizsgálata postmenopauzális hormonszubsztitúciós kezelésben részesülő betegeknél

12:00-12:30
SZÜNET

12:30-12:45
Grolmusz Vince Kornél SE ÁOK V. – Ács Orsolya Dóra SE ÁOK V.
Genetikai tényezők a policisztás ovárium szindróma fenotípusának kialakításában

12:45-13:00
Kecskeméti András SE ÁOK VI.
Human placentaris eNOS aktiválása pravastatinnal: a praeeclampsia potenciális kezelési módja

13:00-13:15
Kehler Nils SE ÁOK VI.
Isolation fetaler freier Nukleinsäuren aus dem mütterlichen Plasma und Nachweis des fetalen Geschlechtes

13:15-13:30
Csiki Vanda SE ÁOK VI.
Kialakul-e a neuropathia gestetios diabetes esetén?

13:30-13:45
Supák Dorina SE ÁOK V.
Magasabb szérum ghrelin-szintek összefüggése a terhességi testsúllyal, az inzulinrezisztenciával és a magzat antropometriai paramétereivel

13:45-14:00
Hanuszka Brigitta SE ÁOK IV.
PlGF gyorsteszt diagnosztikus szerepe terhességi hipertóniákban

14:00-14:15
Wettstein Dániel SE ÁOK IV.
Szervtranszplantációt követő gyermekvállalás Magyarországon

14:15-14:30
Melcher Bálint Mihály SE ÁOK VI.
Van-e szerepe a korábbi urogynaecológiai beavatkozásoknak a női inkontinencia-gátló műtétek utáni vizelési zavarok kialakulásában?

Sebészet – SZ7 terem, 10:00-14:15

10:00-10:15
Ender Gábor SE ÁOK VI. – Madari Adrián SE ÁOK VI.
A Captopril növeli a kísérletes vastagbél anasztomózis szakítási nyomását

10:15-10:30
Németh Balázs Tamás SE ÁOK IV. – Hidi László SE ÁOK IV.
A Custodiol N, új szervkonzerváló oldat hatásai szívtranszplantáció során

10:30-10:45
Szabó József SE ÁOK V.
A Fiatalkori palmaris- és axillaris hyperhidrosis kezelése szimultán kétoldali thoracosopos sympathectomiával

10:45-11:00
Tóth Richárd Gábor SE ÁOK V. – Németh Balázs SE ÁOK IV.
A vérzéscsillapítás új gyógyszeres lehetőségei a szívsebészetben

11:00:11:15
Pongrácz Mónika SE ÁOK V. – Móró Viven SE ÁOK V.
Az intraoperatív hőmérséklet csökkenésének megelőzése a beadott infúzió melegítésével

11:15-11:30
Szpaszkij László SE ÁOK III.
Egyportos sebészet – Single Port Cholecystectomia – híd a laparoscopia és a NOTES között?

11:30-11:45
Lakatos Kinga SE ÁOK VI.
Hirschsprung betegség miatt minimálisan invazív módszerrel műtött gyermekek utánkövetése

11:45-12:00
Turóczi Zsolt SE ÁOK V. – Fülöp András SE ÁOK V.
Hosszú idejű alsó végtagi verőér-elzáródások lokális következményeinek csökkentése postconditionálással

12:00-12:30
SZÜNET

12:30-12:45
Ágg Bence Károly SE ÁOK IV.
Marfan cardiomyopathia a perioperatív echocardiographiás vizsgálatok tükrében

12:45-13:00
Pálházi Péter SE ÁOK V. – Berényi Beáta SE ÁOK IV.
Overtube a mágnesekkel készített gastro-enterális anastomosis kivitelezésének megkönnyítésére

13:00-13:15
Herczeg György SE ÁOK V.
Percutan endoscopos gastrostoma általános és speciális indikációi

13:15-13:30
Garbaisz Dávid SE ÁOK VI. – Nánási Rita SE ÁOK V.
Postconditionálás – érsebészeti technika infrarenális aortaműtétek veseszövődményeinek csökkentésére

13:30-13:45
Pomizs István SE ÁOK V. – Udvarhelyi Gábor SE ÁOK V.
Postconditionálás ciklushosszának vizsgálata patkány vékonybél ischaemiás-reperfusiós modellben

13: 45-14:00
Dániel Ádám SE ÁOK V. – Rosero Olivér SE ÁOK VI.
Postconditionálás hatása a lokális és szisztémas károsodás alakulására arteria mesenterica superior occlusio patkánymodelljében

14:00-14:15
Czigány Zoltán SE ÁOK IV. – Turóczi Zsolt SE ÁOK V.
Távoli szervi ischaemiás perconditionálás hatásának vizsgálata patkánymáj ischaemia-reperfúziós modellben

Kardiológia I. – Barna Előadóterem, 10:30-14:15

10:30-10:45
Vigváry Gergely SE ÁOK V.
A felnőttkori aortabillentyű szűkület kezelésének perkután lehetőségei

10:45-11:00
Püspöki Zsuzsanna SE ÁOK V. – Kosztin Annamária SE ÁOK VI.
A gondozás hatása akut miokardiális infarktus miatt hospitalizált, csökkent szisztolés bal kamra funkciójú betegek túlélésére

11:00:11:15
Majoros Zsuzsanna SE ÁOK VI. – Hering Kriszta SE ÁOK VI.
A verapamil alkalmazása transradialis coronarographiak és interventiok esetén. Valóban szükséges?

11:15-11:30
Szabó Roxána SE ÁOK VI. – Szabó Viktória SE ÁOK VI.
Acut coronaria syndroma és szívelégtelenség kapcsán fellépő acut veseelégtelenség vizsgálata, kezelése

11:30-11:45
Nagy Zsolt SE ÁOK IV.
Az Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálatának adatbázisában az ST elevációs myocardialis infarctussal kezelt betegek ellátásának vizsgálata

11:45-12:00
Sári Csaba SE ÁOK V.
Az intraaortikus-ballonpumpa kezelés lehetőségei és korlátai

12:00-12:30
SZÜNET

12:30-12:45
Mohammed Muhemin SE ÁOK IV. – Kőszegi Andrea SE ÁOK VI.
Fokális vírus-perzisztencia vizsgálata idiopathiás cardiomyopathiában

12:45-13:00
Gerencsér Dóra SE ÁOK V. – Szabó Viktória SE ÁOK VI.
Intravénás amiodarone májelégtelenséget okozó hatásának vizsgálata

13:00-13:15
Takács Júlia SE ÁOK V. – Szigeti László SE ÁOK V.
Invazív koronária beavatkozás közvetlen, illetve hosszútávú endotheliális és szisztémás hatásainak elemzése stabil angina pectorisban

13:15-13:30
Németh Éva Judit SE ÁOK V. – Erhardt Luca Anna SE ÁOK IV.
LVAD vagy BiVAD – a klinikai döntés vizsgálata tartós mechanikus keringéstámogatás esetén

13:30-13:45
Iszlai Zoltán MOGYE IV. – Balan Róbert MOGYE IV.
Regionális akut miokardiális infarktus regiszter – 5 év tapasztalata

13: 45-14:00
Zubek Gábor SE ÁOK VI.
Rotabláció 75 év felett, hatékony revaszkularizációs eljárás a meszes koronária szűkületektől szenvedő időskorú betegek kezelésében

14:00-14:15
Celeng Csilla SE ÁOK V. – Váradi Tímea SE ÁOK V.
Thrombocyta aggregáció gátlás hatásossága  a clopidogrel teíltő dózis függvényében stentelt STEMI-s betegeknél

Gyermekgyógyászat II. – SZ6 terem, 11:00-15:00

11:00:11:15
Horváth Orsolya SE ÁOK IV.
A cukoranyagcsere és a vérnyomás vizsgálata elhízott gyermekekben

11:15-11:30
Göblyös Bozsáná SE ÁOK VI. – Dégi Arianna Amália SE ÁOK VI.
A csontanyagcsere és az érfalrugalmasság kapcsolata vesetranszplantált gyermekeknél

11:30-11:45
Lex Dániel SE ÁOK V. – Bors Máté SE ÁOK VI.
A posztoperatív infekció kialakulásában szerepet játszó tényezők gyermekek szívsebészeti műtétje során

11:45-12:00
Kerényi Áron SE ÁOK III.
A teljes-test hypothermia (35, 33 és 30°C) szisztémás hatásai az újszülöttkori asphyxia állatkísérletes modelljében

12:00-12:15
Vančová Ildikó SE ÁOK VI.
Az internetes „gyermekorvos szakértő” szerepének vizsgálata a gyermekorvosi ellátásban

12:15-12:30
Bagoly Anna Zsuzsa SE ÁOK III
BNP és nongeometriai echocardiographiás paraméterek szerepe a csecsemő- és gyermekkori szívizombetegségekben

12:30-12:45
Kardulecz Ottilia SE ÁOK V.
Dizlipidémia 1-es típusú diabéteszes gyermekekben

12:45-13:15
SZÜNET

13:15-13:30
Werner Dóra SE DM V. – Mózes Viktor SE ÁOK VI.
Gyermekkori dilatatív cardiomyopathia retrospektív vizsgálata hazai adatbázis alapján

13:30-13:45
Tallós Zsuzsa SE ÁOK VI.
Izolált corpus callosum agenesiával szövődött esetek fejlődésének követése

13: 45-14:00
Lovász Barbara Dorottya SE ÁOK V. – Gellai Renáta SE ÁOK V.
MR vizsgálatok anesztéziája gyermekkorban

14:00-14:15
Mészáros Krisztina SE ÁOK VI.
Peritoneális dialízis gyermekkorban – a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinika gyakorlata és tapasztalatai

14:15-14:30
Nagy Dóra Zsuzsanna SE ÁOK V. – Borbély Eszter SE ÁOK IV.
Szérum S-100 B protein vizsgálat újszülöttkori aszfixia kimenetelének előrejelzésében

14:30-14:45
Botlik Dóra SE ÁOK VI. – Novoszel Csilla SE ÁOK VI.
Testzsírösszetétel normálértékeinek meghatározása gyermekekben DEXA módszerrel

14:45-15:00
Tiszolci Ildikó SE ÁOK V.
Újszülöttkori kritikus valvularis aortastenosis ballonkatéteres dilatációja – hosszú távú nyomonkövetés

Fogorvostudományok – Zöld előadóterem, 11:30-15:30

11:30-11:45
Döbrentey Zsolt SE FOK IV. – Geiszelhardt Bence SE FOK IV.
A fogzománc demineralizációs folyamatainak in vitro vizsgálata DIAGNOdent készülékkel

11:45-12:00
T. Báthory Edit SE FOK IV.
A nők és férfiak fogszín meghatározó képessége közötti különbség vizsgálata számítógépes oktatóprogram segítségével

12:00-12:15
Farkas Mátyás SE FOK IV. – Kovács Viktória SE FOK IV.
A szájüregi formaérzékelés és a nyál szekretoros ráta kölcsönhatásának vizsgálata

12:15-12:30
Vingender Szonja SE FOK IV.
A temporomandibularis ízületi diszfunkciók intraarticularis kezelése szteroiddal illetve hyaluronsavval

12:30-12:45
Micsinay Anna SE FOK IV. – Molnár Eszter SE FOK V.
Fény és hang sorozat impulzusok hatása a nyál szekretoros rátára

12:45-13:00
Molnár Eszter SE FOK V. – Micsinay Anna SE FOK IV.
Fény sorozat impulzusok és komplex képek hatása a nyál szekretoros rátára

13:00-13:15
Maier Maria Christina SE FOK V.
ICON-Caries Infiltration in okklusalen Zahnfissuren

13:15-13:45
SZÜNET

13: 45-14:00
Kovács Viktória SE FOK IV. – Farkas Mátyás SE FOK IV.
Komplex íz mintázatok hatása a nyál szekretoros rátára

14:00-14:15
Schablik Georgina SE FOK IV.
Különböző fogszín meghatározási módszerek összehasonlítása

14:15-14:30
Berze Ildikó SE FOK V.
Szájvizek dentális eróziót gátló hatásának in vitro vizsgálata

14:30-14:45
Breier Anna SE FOK IV. – Várnai György Sándor SE FOK IV.
Tesztrendszer kidolgozása lézerrel aktiválható fogfehérítő anyagok vizsgálatához

14:45-15:00
Szura András SE FOK V. – Flumbort Laura SE FOK V.
Többszörös ínyrecessziók kezelési lehetőségeinek összehasonlító klinikai értékelése

15:00-15:15
Kis Patrik Attila SE FOK IV. – Berkei Gábor SE FOK IV.
Transzparens 3D intravitális mikroszkópia és 3D RTG kifejlesztése, valamint potenciális fogászati alkalmazásuk

15:15-15:30
Hontvári Dorina BME V. – Trimmel Bálint SE FOK IV.
Újabb eredmények a fogcsírahiányok genetikai hátterének vizsgálatában

 

délutáni program

Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia – Tanácsterem, 14:30-18:15

14:30-14:45
Fejszák Nóra ELTE TTK V.
7H3: egy új hemopoietikus és T sejt specifikus monoklonális ellenanyag

14:45-15:00
Van-Weert Szuzan ELTE TTK II.
A felnőttkorban születő hippocampalis szemcsesejtek elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata

15:00-15:15
Gáti Endre SE ÁOK IV. – Németh Károly SE ÁOK VI.
A felső hasi artériás variációk vizsgálata, különös tekintettel a pancreas vérellátására

15:15-15:30
Salamon Petra SE ÁOK IV. – Illyés Ildikó SE ÁOK IV.
A katekolamin bioszintézis egyes enzimeinek immuncitokémiai kimutatása egér hipofízis elülső lebenyében

15:30-15:45
Horti Ildikó SE ÁOK VI. – Nguyen Thuy Tien SE ÁOK V.
A V. Hepatica és a V. Portae társuló beszájadzási és oszlási variációinak vizsgálata, jelentőségük májsebészetben, parciális májgraft transzplantációban

15:45-16:00
Barad Csilla Mária SE ÁOK III.
A vastagbélidegrendszer embryonális fejlődésének karakterizálása madár embryoban

16:00-16:15
Dorogi Bence SE ÁOK V. – Börzsönyi Anna SE ÁOK III.
Az ingerképző és vezető rendszer vénás elvezetése. A vénás drenázs anatómiai variációi és lehetséges klinikai jelentőségük

16:15-16:45
SZÜNET

16:45-17:00
Visolyi Gergely SE ÁOK IV. – Berecz Edina SE ÁOK IV.
Az oldalkamrában elhelyezkedő szubventrikuláris zóna fejlődésének immunhisztokémiai követése patkányban

17:00-17:15
Tóth Klaudia SE ÁOK IV.
Az UV sugárzás sejtek adhéziójára és migrációjára kifejtett hatása eltérő invazivitású melanoma sejtvonalak esetében

17:15-17:30
Molnár Ágnes SE ÁOK IV.
Coronaria anastomosisok jelentősége az ischaemiás szívbetegségekben

17:30-17:45
Szántó Balázs SE ÁOK IV.
Immunsejtek apoptózisa során keletkező vezikulák méreteloszlásának vizsgálata

17:45-18:00
Dóra Dávid SE ÁOK V.
Nyúlványos CD45+ sejtek ontogenezisének tanulmányozása madárembryoban

18:00-18:15
Grundtner Bálint SE ÁOK IV. – Csikász András SE ÁOK IV.
Proteinalkotó 20 aminosav kemotaxisra és kemokinézisre kifejtett hatásának vizsgálata módosított kapilláris assay-vell

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan – Barna előadóterem, 14:30-19:00

14:30-14:45
Egervári Gábor SE ÁOK VI.
A bcl-2 család és az mTOR jelátviteli útvonal tagjai, mint prognosztikai faktorok akut myeloid leukémiában

14:45-15:00
Gémes Blanka SE ÁOK V.
A glypican3 expresszió vizsgálata jó és rosszindulatú májtumorokban

15:00-15:15
Rókusz András SE ÁOK IV.
A máj progenitor sejtcompartmentjének kiterjedése felgyorsítja a regenerációt

15:15-15:30
Váradi Zsófia SE ÁOK V.
A rapamycin érzékenység és a rictor expresszió összefüggésének vizsgálata lymphoid eredetű tumorsejtekben

15:30-15:45
Kiszner Gergő SE ÁOK VI.
A sejtciklus szabályozása melanoma malignumban és naevus pigmentosusban

15:45-16:00
Regős Eszter SE ÁOK IV.
A syndecan-1 szerepe a máj fibrogenezisében és az ezt követő gyógyulásában

16:00-16:15
Illyés Ildikó SE ÁOK IV.
Axilláris státusz megítélése sentinel nyirokcsomó vizsgálatával emlőrákos betegekben

16:15-16:30
Gyöngyösi Benedek SE ÁOK VI.
Az adipophilin immunhisztokémiai kimutatása a lipidfelhalmozódás markere humán betegségekben

16:30-17:00
SZÜNET

17:00-17:15
Molnosi Zsófia SE ÁOK V. – Dobra Mónika SE ÁOK V.
Az emlőrák primer szisztémás terápiája, és a klinikai válasz monitorozása

17:15-17:30
Selmeci Laura SE ÁOK V.
Citológia a gyakorlatban

17:30-17:45
Vincze Eszter SE ÁOK V.
Emlőrákok és agyi metasztázisainak ER, PR és Her2/neu összehasonlító vizsgálata

17:45-18:00
Németh Orsolya SE ÁOK V.
GIST (gastrointestinalis stromalis tumor) regiszter és jelentősége különös tekintettel a molekuláris vizsgálatokra

18:00-18:15
Sághi Márton SE ÁOK IV.
Hasnyálmirigy aspirációs citológiai vizsgálata, mint pre-, és intraoperatív diagnosztikai módszer

18:15-18:30
Margitics Anikó SE ÁOK V.
miR-122 és miR-221 expressziós szint vizsgálata steatotikus hepatitis C-vírus-pozitív májbiopsziákban

18:30-18:45
Dékány Csaba SE ÁOK V. – Kornfeld Ákos SE ÁOK IV.
Osteopontin és CD44 vizsgálata primer emlőtumorokban és távoli áttétjeikben

18:45-19:00
Csibi Noémi SE ÁOK V.
Primer emlőtumorok és távoli áttétek elemzése: hasonlóságok és különbségek

Transzplantáció – SZ3 terem, 14:30-17:15

14:30-14:45
Szanyi Szilárd SE ÁOK V.
A máj retranszplantációk vizsgálata

14:45-15:00
Berta Nóra SE ÁOK V.
A PTPN22 polimorfizmus vizsgálata vesetranszplantált betegekben

15:00-15:15
Paksicza Lilla Mária SE ÁOK V.
A vesetranszplantált betegek saját vesejében kialakult vesesejtes rák jellemzése

15:15-15:30
Gámán György SE ÁOK V.
Hosszútávú veseérintettség a májátültetés után

15:30-15:45
Balogh Andrea SE ÁOK V.
Kolesztatikus májbetegségek miatt végzett májátültetések elemzése a hazai programban

15:45-16:15
SZÜNET

16:15-16:30
Gieszer Balázs SE ÁOK V. – Nagy Gergely SE ÁOK V.
Kombinált vese-pancreas transplantatioban részesült és transplantatiora váró betegek szénhidrát-anyagcseréjének vizsgálata folyamatos glükóz monitorozással

16:30-16:45
Puskás László SE ÁOK V. – Gieszer Balázs SE ÁOK V.
Poszttranszplantációs anaemia kezelése folyamatos erythropoietin receptor stimuláló szerekkel (CERA)

16:45-17:00
Nagy Gergely SE ÁOK V. – Puskás László SE ÁOK V.
Thrombophilia előfordulása és a thrombosis veszélye veseátültetett betegeknél.

17:00-17:15
Pápai Zsolt SE ÁOK V. – Kürti Zsuzsanna SE ÁOK II.
Új szimulációs technika a parciális májátültetés modellezésére, ér- és epeútszerkezeti asszociációs variációk tanulmányozására

Biokémia, laboratóriumi diagnosztika – SZ7 terem, 14:45-18:45

14:45-15:00
Németh   Csenge SE GYTK IV. – Szalay Erika SE GYTK IV.
A mátrix NADH és a dihidrolipoil dehidrogenáz szerepe a mitokondriumok Reaktív Oxygén Származék termelésében

15:00-15:15
Kovács Hajnal Anna SE       ÁOK IV.
A peroxidazin rövid izoformájának jellemzése

15:15-15:30
Láng Júlia SE ÁOK IV.
A SIRT1 deacetiláz hősokk válaszra gyakorolt hatásának vizsgálata

15:30-15:45
Csomó Krisztián Benedek SE FOK IV. – Fábián Orsolya SE ÁOK V.
A statinok pleitróp hatása: statinok és pancreatitis

15:45-16:00
Kálmán Fanni Sára SE FOK IV.
A zsírsav-deszaturációban résztvevő SCD1 és NCB5OR géntermékek mutációanalízise

16:00-16:15
Tóth Laura Andrea SE ÁOK IV. – Fejér Bence SE ÁOK IV.
Aptamer alapú vírusfehérje detektálás real-time PCR alkalmazásával

16:15-16:30
Barkai László SE ÁOK V.
Az AT1-es angiotenzin receptor G-fehérje aktiválásának vizsgálata energia transzfer módszerrel

16:30-17:00
SZÜNET

17:00-17:15
Pap Viktor SE GYTK IV.
Az elágazó aminosavak hatása a mitokondriális metabolizmusra izolált agyi mitokondriumokban

17:15-17:30
Pataky Borbála SE ÁOK IV.
Az oxidált lipidek lehetséges szerepe a pancreatitis kialakulásában

17:30-17:45
Koller Júlia SE ÁOK VI.
Egy hiszton-dezacetiláz-gátlószer hatása a monoaminerg neurotranszmisszióra

17:45-18:00
Pittner Rebeka SE FOK IV.
Glukóz metabolizmusában résztvevő enzimek vizsgálata HL-60 sejtek differenciálódása során

18:00-18:15
Nagy Dóra BME IV. – Berceli Mónika BME IV.
Szuperoxid-anion: egy új fogaskerék a cirkadián órában

18:15-18:30
Polgár Lívia SE ÁOK VI.
Új, impedancia alapú technika alkalmazása thrombocyta-adhézió mérésére

18:30-18:45
Herczeg Réka SE ÁOK IV.
VIVID: egy „molekuláris napszemüveg” szerepe a cirkadián ritmus szabályozásában

Biofizika, bioinformatika – SZ4 terem, 15:00-17:45

15:00-15:15
Józsvai Dávid SE GYTK IV.
Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia az α-kimotripszin alkaloidkötésének vizsgálatában

15:15-15:30
Bőcskei-Antal Barnabás SE ÁOK VI.
Fényérzékenyítő anyagok összehasonlítása spektroszkópiai módszerekkel

15:30-15:45
Dúl Zoltán SE FOK III. – Módos Dezső SE ÁOK V.
Hálózati motívumok azonosítása és elhelyezkedése a jelátviteli útvonalak hálózatában

15:45-16:00
Molnár Zsanett ELTE TTK III.
Humán metafázisos kromoszómák nanomechanikai vizsgálata

16:00-16:15
Veres Dániel SE ÁOK IV.
Kompartmentalizált fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózaton alapuló öregedési modell vizsgálata

16:15-16:45
SZÜNET

16:45-17:00
Módos Dezső SE ÁOK V. – Fazekas Dávid ELTE TTK IV.
Kritikus pontok a jelátviteli hálózatban

17:00-17:15
Lakatos  Dóra ELTE TTK IV.
Különböző stabilitású aggregátumok a lizozim aggregációs útvonalán

17:15-17:30
Butykai Ádám BME IV.
Malária diagnózisa mágnesesen indukált kettőstörés révén

17:30-17:45
Hegedűs Nikolett SE GYTK IV. – Rácz Kitti SE GYTK IV.
Multimodális nanopartikulum szintézise és vizsgálata

Magatartástudomány, pszichiátria I. – SZ6 terem, 15:30-18:45

15:30-15:45
Farkas Tamás SE ÁOK V. – Takó Katalin SE ÁOK IV.
A szorongás és iskolázottság szerepe szívműtétek után: hosszútávú követés

15:45-16:00
Szakács-Németh Blanka SE ÁOK VI.
Álomminőség, alvásminőség és személyiségjegyek mig-rénes és egészséges populációban és a relaxáció hatása migréneseknél

16:00-16:15
Horváth Lilla SE ÁOK IV.
Az életminőség összefüggése a beteg állapotának súlyosságával

16:15-16:30
Golovics Petra Anna SE ÁOK V.
Az idősebb korosztály viszonya a betegséghez és a halálhoz a társadalmi- és társas támogatottság tükrében

16:30-16:45
Mihalicza Ingrid SE ÁOK VI.
Gyermekkori testkép

16:45-17:00
Biró László ELTE TTK IV. – Sörös Petra SE ÁOK V.
Korai szociális izoláció hatására megjelenő abnormális agresszivitás patkányban

17:00-17:30
SZÜNET

17:30-17:45
Farkas Enikő Krisztina SE ÁOK V. – Farkas Szabolcs Dávid SE ÁOK V.
Mentalizációs képesség zavara borderline személyiségzavarban

17:45-18:00
Horváth Erzsébet Zsófia ELTE TTK VI.
Monoamin transzporter gének asszociáció elemzése gyermekpszichiátriai zavarok körében

18:00-18:15
Kelemen Andrea SE ÁOK VI. – Becze Ádám SE ÁOK VI.
Paradox inszomnia? – A poliszomnográfiával mért és a szubjektíven becsült alvásadatok összehasonlítása inszomniás betegekben

18:15-18:30
Kruk Emese SE ÁOK IV.
Szerotonin 1B receptor gén polimorfizmusok és agresszív viselkedés asszociáció vizsgálata

18:30-18:45
Sörös Petra SE ÁOK V. – Biró László ELTE TTK IV.
Traumatikus élmény rövid- és hosszútávú neurobiológiai hatásai egy PTSD állatmodellben

 

 

Ortopédia, traumatológia– SZ5 terem, 16:00-17:45

16:00-16:15
Vandrus Boglárka SE ÁOK V.
A csontminőség változásának összefüggése a WHO új kockázatbecslő rendszerével

16:15-16:30
Szukovics Petra Ágota SE ÁOK VI. – Lukács Adrienn SE ÁOK VI.
A tokplasztikával kiegészített Schede műtét 3-4 éves eredményei

16:30-16:45
Kocsis Koppány SE ÁOK VI.
Az új fejlesztésű Sanat Swing típusú total felszínpótló térdprotézis prospektív összehasonlító vizsgálatának korai eredményei

16:45-17:00
Reha Gábor MOGYE VI.
Humán gyakorlatban szerzett tapasztalatok osteoinduktív típusú biodegradábilis anyaggal

17:00-17:15
Paksicza Lilla Mária SE ÁOK V. – Csitári Gergő László SE ÁOK V.
Idiopathiás scoliosisos gyermekek propriocepciójának és talpnyomásának vizsgálata

17:15-17:30
Csitári Gergő László SE ÁOK V. – Paksicza Lilla Mária SE ÁOK V.
Idiopátiás scoliosis hatása a nagyízülek helyzetére

17:30-17:45
Papp Dániel SE ÁOK VI.
Magyar gyártmányú protézisszárakkal végzett csípőprotézis revíziós műtétek hosszútávú utánkövetése az Ortopédiai Klinikán