Dr. Merkely Béla, a TDT elnökének  tanácsai a TDK konferenciára

A konferencia helyszíne: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.

Az számít érvényes részvételnek, ha az előadó saját előadása megtartása mellett  végighallgatja a saját szekcióját.

Az előadók a konferencia ideje alatt az Sz10 szemináriumi teremben tekinthetik meg előzetesen a vetítésre szánt ábráikat.

Az előadások időtartama 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.

VIGYÁZAT! A zsűri az időtúllépést pontlevonással bünteti (l. lentebb a pontozási szempontokat). A vetítés projektorral történik.

Kérünk minden előadót, hogy demonstrációs anyagát ppt kiterjesztésű fájlban pendrive-on, CD-n vagy DVD-n hozza magával. A fájl elnevezése utaljon az előadó nevére. Minden teremben Windows XP operációs rendszer és 2003-es Office áll rendelkezésükre. Van lehetőség videófájl beillesztésére is, de ezt érdemes kipróbálni előtte, és kérjük, külön fájlban is hozzák el. Saját laptop használatára nincs lehetőség! A technikai problémák elkerülése érdekében kérjük az előadókat, hogy a prezentációk elkészítésekor gondoljanak annak méretére is, igyekezzenek elkerülni a túlméretezett fájlokat. A vetítésre szánt ábrákat a számítógépekre feltölteni kizárólag az előadást tartalmazó szekciót megelőző szünetben lehet, ellenkező esetben a bíráló bizottság dönti el, megtarthatják-e előadásukat.

A TDK előadás bemutatásának pontozási szempontjai:

  • Egy előadásra adható pontszám: maximum 25 pont
  • Az előadás kivonatára adható pontszám: maximum 5 pont
  • Az előadás tartalmának értékelése adható pontszám: maximum 10 pont
  • A hallgató előadókészségének vitakészségének adható pontszám: maximum 10 pont

Előadás kivonata (0-5 pont)

Az absztrakt megfelel a konferencia felhívásában közzétett formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és korrekt, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az előadásban szerepelnek. Stílusa megfelel a tudományterület szabványainak.

Az előadás tartalma (0-10 pont)

A témaválasztás aktuális és a tudományterület szempontjából fontos, esetleg potenciális szerepe van a gyógyításban, illetve a betegségek patomechanizmusának megértésében. Az eredmények ismertetése tárgyilagos és lényegre törő, az előadó a diszkusszióban említi a terület kurrens irodalmi forrásait, az alkalmazott módszerek a tudományterület jelenlegi korszerű módszerei közé tartoznak. A képi dokumentáció alátámasztja az elmondottakat, szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját; jól látható, érthető, nem szorul magyarázatra. A statisztikai eljárások korrekt módon és meggyőzően bizonyítják az előadó állításait.

Előadókészség, vitakészség, stílus (0-10 pont)

Folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus. Az előadó a kérdésekre jól válaszol, a kérdéseket arra használja, hogy irodalmi tájékozottságát és a kísérleti munkában való jártasságát, a saját maga által elvégzett önálló munkát bizonyítsa. A szekció egésze során való aktivitás számít! A zsűri munkájának megkönnyítése érdekében a feltett kérdések előtt javasoljuk, mutatkozzanak be.

A bírálói pontrendszert a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2006. áprilisi ülésén fogadta el.

A konferencia minden résztvevőjének sok sikert, jó eredményt kívánnak a konferencia szervezői