Általános belgyógyászat, családorvostan

Elnök: Dr. Vörös Péter, egyetemi tanár, osztályvezető főorvos, Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház, II. Belgyógyászat

Tagok:

 • Dr. Békési Gábor, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinka
 • Dr. Járai Zoltán, egyetemi docens, SE – ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Müller Veronika, igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Sax Balázs, Ph. D. hallgató, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Anatómia, sejtbiológia, fejlődésbiológia

Elnök: Dr. Kovács Magdolna, intézetigazgató-helyettes, egyetemi tanár, PTE – ÁOK Anatómiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Köves Katalin, egyetemi tanár, SE – ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 • Dr. Kulka Janina, igazgatóhelyettes, egyetemi tanár, SE – ÁOK II. sz. Patológiai Intézet
 • Dr. Peták István, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. Szanda Gergő, Ph.D. hallgató, SE – ÁOK Élettani Intézet

Anyagcsere, endokrinológia

Elnök: Dr. Jermendy György, címzetes egyetemi tanár, Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati Osztály

Tagok:

 • Dr. Hosszúfalusi Nóra, egyetemi docens, SE – ÁOK III. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Sallai Ágnes, klinikai szakorvos, SE – ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Lakatos Péter, egyetemi tanár, SE – ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Műzes Györgyi, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

Biofizika, biokémia, laboratóriumi diagnosztika

Elnök: Dr. Váradi András, egyetemi tanár, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet

Tagok:

Dr. György Bence, Ph.D. ösztöndíjas, SE – ÁOK Genetika, Sejt – és Immunbiológiai Intézet

Dr. Herényi Levente, egyetemi docens, SE – ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Jakus Zoltán, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Élettani Intézet

Dr. Riba Pál, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Bőrgyógyászat, reumatológia

Elnök: Dr. Poór Gyula, főigazgató főorvos, tanszékvezető, egyetemi tanár, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Tagok:

 • Dr. Berta Balázs, Ph.D. hallgató, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Erős Nóra, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Hídvégi Bernadett, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Szakonyi József, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Élettan, kórélettan

Elnök: Dr. Bartha Tibor, osztályvezető, egyetemi tanár, SZIE – Állatorvos – Tudományi Kar, Élettani Osztály

Tagok:

 • Dr. Kékesi Violetta, egyetemi docens, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Kőhidai László, egyetemi docens, SE – ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Oláh Márk, cím nélküli tanársegéd, SE – ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 • Dr. Zsembery Ákos, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató – és Humán Élettani Intézet

Farmakológia

Elnök: Dr. Détári László, egyetemi tanár, ELTE Biológiai Intézet – Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Tagok:

 • Dr. Arányi Tamás, tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
 • Dr. Benyó Zoltán, egyetemi docens, SE – ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
 • Dr. Kecskeméti Valéria, professor emeritus, ny. egyetemi tanár, SE – ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 • Dr. Tretter László, egyetemi docens, SE – ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet

Fogorvostudományok

Elnök: Dr. Rakonczay Zoltán, egyetemi tanár, SZTE – FOK Orálbiológiai Tanszék

Tagok:

 • Dr. Gallatz Katalin, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Molnár Bálint, egyetemi tanársegéd, SE – FOK Parodontológiai Klinika
 • Dr. Nagy Gábor, részlegvezető, egyetemi tanár, SE – FOK Orális Diagnosztika Részleg
 • Dr. Rigó Orsolya, szakmai és tudományos kapcsolatok vezetője, Oral Care Scientific & Professional Relation Procter & Gamble Central Europe South
 • Dr. Simon György, ny. egyetemi tanár, SE – FOK Orálbiológiai Tanszék

Gasztroenterológia

Elnök: Dr. Demeter Pál, osztályvezető főorvos, Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak – budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház, Gasztroenterológiai Osztály

Tagok:

 • Dr. Becker Dávid, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Herszényi László, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Horváth Henrik Csaba, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Németh Annamária, klinikai főorvos, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

Genetika, molekuláris biológia

Elnök: Dr. Vértessy Beáta, tudományos tanácsadó, MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, SE – ÁOK Élettani Intézet
 • Dr. Németh Tamás, Ph.D. ösztöndíjas, SE – ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató – és Humán Élettani Intézet
 • Dr. Tóth Sára, egyetemi docens, SE – ÁOK Genetika, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Várnai Péter, egyetemi docens, SE – ÁOK Élettani Intézet

Gyermekgyógyászat I.

Elnök: Dr. Blatniczky László, főigazgató főorvos, Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet

Tagok:

 • Dr. Bánki Nóra Fáni, Ph. D. hallgató, SE – ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Fogarasi András, tudományos igazgató, osztályvezető főorvos, Bethesda Gyermekkórház
 • Dr. Tomsits Erika, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Vásárhelyi Barna, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermekgyógyászat II.

Elnök: Dr. Velkey György, főigazgató főorvos, Bethesda Gyermekkórház

Tagok:

 • Dr. Garami Miklós, igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Hajdú Júlia, egyetemi tanár, SE – ÁOK I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Molnár Zoltán, klinikai orvos, SE – ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Tory Kálmán, klinikai orvos, SE – ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Gyógyszerészeti tudományok

Elnök: Dr. Szalai Hilda, szakmai főigazgató-helyettes, Országos Gyógyszerészeti Intézet

Tagok:

 • Dr. Horváth Péter, egyetemi docens, SE – GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet
 • Dr. Kursinszki László, egyetemi docens, SE – GYTK Farmakognóziai Intézet
 • Dr. Stampf György, egyetemi docens, SE – GYTK Gyógyszerészeti Intézet
 • Dr. Szökő Éva, egyetemi tanár, SE – GYTK Gyógyszerhatástani Intézet

Idegtudományok

Elnök: Dr. Juhász Gábor, tudományos tanácsadó, ELTE – TTK Biológiai Intézet, Proteomikai Csoport

Tagok:

 • Dr. Arányi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Neurológiai Klinika
 • Dr. Dobolyi Árpád, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Kovács Krisztina, intézetigazgató, osztályvezető, MTA KOKI Endokrin Neurobiológia, Molekuláris Neuroendokrinológia Kutatócsoport
 • Dr. Takács József, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Keringési betegségek, kardiológia I.

Elnök: Dr. Préda István, egyetemi tanár, Állami Egészségügyi Központ

Tagok:

 • Dr. Édes István, klinikai orvos, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Monos Emil, professor emeritus, egyetemi tanár, SE – ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
 • Dr. Nagy Viktor, klinikai főorvos, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Szelid Zsolt László, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Keringési betegségek, kardiológia II.

Elnök: Dr. Édes István, intézetvezető, egyetemi tanár, DEOEC Kardiológiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Igaz Péter, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Kutyifa Valentina, Ph.D. hallgató, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
 • Dr. Prohászka Zoltán, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Zima Endre, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia

Elnök: Dr. Kacskovics Imre, egyetemi docens, ELTE – TTK, Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

Tagok:

 • Dr. Buzás Edit, általános igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Gombos Tímea, Ph.D. jelölt, rezidens orvos, SE – ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Nagy György, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Prechl József, tudományos főmunkatárs, ELTE – TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

Magatartástudomány, pszichiátria

Elnök: Dr. Gádoros Júlia, főorvos, Vadaskert Kórház és Szakambulancia

Tagok:

 • Dr. Kovács József, általános igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Perczel Forintos Dóra, tanszékvezető, egyetemi docens, SE – ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék
 • Dr. Tolna Judit, egyetemi docens, SE – ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Tölgyes Tamás, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Ortopédia, traumatológia, érsebészet, idegsebészet

Elnök: Dr. Hangódy László, osztályvezető főorvos, Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Ortopéd-Traumatológia

Tagok:

 • Dr. Entz László, egyetemi tanár, SE – ÁOK Érsebészeti Klinika
 • Dr. Lakatos József, egyetemi docens, SE – ÁOK Ortopédiai Klinika
 • Dr. Pánics Gergely, Ph.D. hallgató, Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház
 • Dr. Sződy Róbert, egyetemi adjunktus, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan

Elnök: Dr. Méhes Gábor, igazgató, egyetemi docens, DEOEC Pathológiai Intézet

Tagok:

 • Dr. Kiss András, igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Patológiai Intézet
 • Dr. Kovalszky Ilona, egyetemi tanár, SE – ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. Marschalkó Márta, egyetemi docens, SE – ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Rásó Erzsébet, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK II. sz. Patológiai Intézet

Pulmonológia

Elnök: Dr. Somfay Attila, tanszékvezető, egyetemi tanár, SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék

Tagok:

 • Dr. Komlósi Zsolt, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Muraközy Gabriella, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Orosz Márta, egyetemi docens, SE – ÁOK Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Vereckei András, egyetemi docens, osztályvezető, SE – ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika

Radiológiai, noninvazív képalkotás

Elnök: Dr. Harkányi Zoltán, osztályvezető főorvos, Heim Pál Gyermekkórház

Tagok:

 • Dr. Doros Attila, klinikai főorvos, SE – ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Dr. ifj. Hartyánszky István, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Szívsebészeti Klinika
 • Dr. Karlinger Kinga, általános igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs, SE – ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
 • Dr. Szidonya László, klinikai orvos, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Scientific session in English

Elnök: Dr. Kollai Márk, egyetemi tanár, SE – ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Tagok:

 • Dr. Langer Róbert, igazgató, egyetemi docens, SE – ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Dr. Rácz Károly, igazgató, egyetemi tanár, SE – ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Széplaki Gábor, klinikai orvos, SE – ÁOK Kardiológiai Központ – Kardiológiai tanszék
 • Dr. Varga Gábor, tanszékvezető, egyetemi tanár, SE – FOK Orálbiológiai Tanszék

Sebészet, transzplantáció

Elnök: Dr. Sándor József, egyetemi tanár, mb. tanszéki csoportvezető SE – ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika Sebészeti Tanszéki Csoport

Tagok:

 • Dr. Harsányi László, igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. ifj. Sótonyi Péter, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Érsebészeti Klinika
 • Dr. Sugár István, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. Végső Gyula, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Szemészet, szájsebészet, fül-orr-gégészet

Elnök: Dr. Kerényi Ágnes, osztályvezető főorvos, Fővárosi Önkormányzat Bajcsy – Zsilinszky Kórház, Szemészet

Tagok:

 • Dr. Füst Ágnes, egyetemi adjunktus, SE – ÁOK Szemészeti Klinika
 • Dr. Gáborján Anita, egyetemi tanársegéd, SE- ÁOK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
 • Dr. Küstel Marianna, egyetemi docens, SE – ÁOK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
 • Dr. Somfai Gábor Márk, egyetemi tanársegéd, SE – ÁOK Szemészeti Klinika

Szülészet, nőgyógyászat, urológia

Elnök: Dr. Lintner Ferenc, osztályvezető főorvos, Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent János Kórház Szülészeti – Nőgyógyászati Osztály

Tagok:

 • Dr. Ács Nándor, igazgatóhelyettes, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Görbe Éva, egyetemi docens, SE – ÁOK I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Valent Sándor, egyetemi docens, SE – ÁOK II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Várkonyi Tibor, Ph.D. ösztöndíjas, SE – ÁOK I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika