Délelőtt

Ünnepélyes megnyitó – Tanácsterem, 8:30-10:00

 • Prof. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektorának megnyitó beszéde
 • Prof. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elnökének megnyitó beszéde
 • Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő Díjak átadása
 • A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Hallgatója egyetemi kitüntetések átadása
 • Publikációs pályázat díjainak átadása
 • Dr. Noszál Béla, intézetigazgató egyetemi tanár, dékán, GYTK, Gyógyszerészi Kémiai Intézet: „ Be- és kilépő konformerek koncentrációjának meghatározása hatóanyagok membrán-penetrációjában”

Gyógyszerészeti tudományok – Tanácsterem, 10:00-14:00

 • 10:00-10:15 Jeszenői Norbert SE GYTK IV.
  α2-adrenoceptorok és agonisták kölcsönhatásának vizsgálata molekula modellezési módszerekkel: szelektivitási szempontok
 • 10:15-10:30 Marosi AttilaSE GYTK IV.
  A famotidin vizsgálata NMR spektroszkópiával
 • 10:30-10:45 Bodnár Réka SE ÁOK VI.
  A gyermekkori tbc kezelésének költségelemzése
 • 10:45-11:00 Horvátits Barbara Anna SE GYTK III.
  A rozmaring (Rosmarinus officinalis L.) illóolaj hatóanyagainak vizsgálata fluoreszcencia mikroszkópos és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel
 • 11:00-11:15 Rozmer Katalin SE GYTK III.
  Adenozin-foszfátok protonálódásának multinukleáris NMR vizsgálata
 • 11:15-11:30 Riethmüller Eszter SE GYTK V.
  Alnus glutinosa antioxidáns fenoloidjainak vizsgálata
 • 11:30-11:45 Konrád Csaba SE GYTK V. – Kiss Gergely SE GYTK V.
  Artemia Franciscana embriókból nyert mitokondriumok szokatlan válasza adenin nukleotid transzlokáz (ANT) ligandumokra
 • 11:45-12:15 Szünet
 • 12:15-12:30 Szabó Ágnes Zsuzsanna SE GYTK V.
  Félszintetikus cukoralkohol alkalmazása a granulálásban és hatása a tablettázhatóságra
 • 12:30-12:45 Molnár Éva SE GYTK V.
  Filmbevonás, bevonórendszerek és bevont gyógyszerformák stabilitának vizsgálata
 • 12:45-13:00 Gyetvai László SE GYTK V.
  Gyermekkori medulloblasztomás betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon
 • 13:00-13:15 Szádvári Enikő SE GYTK V.
  Kinázgátlók izomériájának vizsgálata
 • 13:15-13:30 Sándor-Kerestély Ágnes SE GYTK V.
  Liposzomális fényvédő formulálása és vizsgálata
 • 13:30-13:45 Deme Ruth SE GYTK V.
  Policiklusos vegyületek előállítása a terc-amino effektus alkalmazásával
 • 13:45-14:00 Kertesy Dóra GYTK V.
  Géntranszformált Rubia tinctorum L. szövetkultúrák fitokémiai screenvizsgálata

Fogorvostudományok – Zöld előadóterem, 10:00-15:30

 • 10:00-10:15 Dobai Adrienn SE ÁOK IV. – Baranyai Zsombor SE ÁOK VI.
  A Bergen analízis kefalometriai pontjainak lokalizációs vizsgálata 3 dimenziós adatállományon
 • 10:15-10:30 Berze Ildikó SE FOK IV.
  A dentális erózió in vitro vizsgálata
 • 10:30-10:45 Nagy Izabella SE FOK V.
  A hidrogén-peroxid hatásának vizsgálata a gingivalis venulák átmérőjére
 • 10:45-11:00 Hallgató Júlia SE FOK V. – Szalai Eszter SE FOK V.
  A subgingivalis mikroflóra meghatározása az I. típusú diabeteses betegekben PCR módszerrel
 • 11:00-11:15 Pátser Anikó SE FOK V.
  A véletlenül az ínyre kerülő fogfehérítő zselé mellékhatásainak vizsgálata
 • 11:15-11:30 Szalai Eszter SE FOK V. – Hallgató Júlia SE FOK V.
  Az IL-1 szerepe a I. es típusú diabetesesek oralis statusában
 • 11:30-12:00 Szünet I.
 • 12:00-12:15 Slezák Sára Mária SE FOK III.
  Creviculáris folyadék sejtjeinek azonosítása és adhéziójuk befolyásolása a kemotaktikus drug-targeting segítségével
 • 12:15-12:30 Demeter Tamás SE FOK IV. – Papp Zsuzsanna SE FOK IV.
  Egy protézisragasztó hatása a nyugalmi kevert és a kisnyálmirigyek szekréciójára, valamint a szubjektív orofaciális sicca tünetekre teljes lemezes fogpótlást viselőkben
 • 12:30-12:45 Stiedl Péter SE FOK V. – Trimmel Bálint SE FOK IV.
  Egyszerű nukleotid polimorfizmusok vizsgálata gyulladásos fogágy betegségekben
 • 12:45-13:00 Porcsalmy Balázs ELTE TTK V. Szabó Előd Levente SE FOK IV. Emberi fogbélből és foggyökérhártyából izolált progenitor sejtek in vitro neuronális differenciálódásának molekuláris és funkcionális szintű összehasonlítása
 • 13:00-13:15 Hontvári Dorina BME VBK IV. – Stiedl Péter SE FOK V.
  Fogcsírahiányok kialakulásában szerepet játszó egyszerű nukleotid polimorfizmusok vizsgálata
 • 13:15-13:30 Beck Anita SE FOK V. – Molnár Eszter SE FOK IV.
  Fogyatékkal élők rajzparamétereinek fogászati vonatkozásai
 • 13:30-14:00 Szünet II.
 • 14:00-14:15 Boross Boglárka SE FOK V. – Radó Ágoston SE FOK IV.
  Izolált humán nyálmirigy sejtek molekuláris és funkcionális jellemzése
 • 14:15-14:30 Pém Barbara SE FOK V. – Tóth Emese SE FOK V.
  Két sealer in vitro összehasonlítása festékpenetrációs módszerrel
 • 14:30-14:45 Bosca Ágnes Bernadett MOGYE FOK VI.
  Különböző borfajták fogakra gyakorolt erozív hatásának inn vitro vizsgálata
 • 14:45-15:00 Zsoldos Géza Márton SE FOK IV. – Sulyok Lili SE FOK IV.
  Serdülők nyálparaméterei és összefüggésük a savas erózió előfordulásával
 • 15:00-15:15 Gótai Laura SE FOK V. – Nartey Dávid William SE FOK IV.
  Szlovákiai magyarság fogásztai félelem és szorongás értékei
 • 15:15-15:30 Ágh Orsolya SE FOK V. – Al-Katib Kamil SE FOK IV.
  Új csontpótló anyagok biokompatibilitásának vizsgálata cavitális csontdefektus modellben

Keringési betegségek, kardiológia I. – Barna előadóterem, 10:00-14:30

 • 10:00-10:15 Bartykowszki Andrea SE ÁOK VI. – Matlakovics Balázs SE ÁOK VI.
  A coronariák összehasonlító vizsgálata képalkotó eljárásokkal (IVUS, DSA és MDCT angiographia) és ugyanazon erek fénymikroszkópos szövettani analízisével
 • 10:15-10:30 Solymossy Katalin SE ÁOK IV. – Végh Eszter Mária SE ÁOK VI.
  A katéterablációs kezelés hatékonyságának vizsgálata pitvarfibrillációs betegeink körében
 • 10:30-10:45 Horváth Zsófia SE ÁOK VI.
  Invazív koronária beavatkozás okozta endothelsérülés jellemzése
 • 10:45-11:00 Körei Róbert MOGYE ÁOK IV.
  A virtuális hisztológiával társított intravaszkuláris echográfia szerepe egyes koszorúérléziók komplex diagnózisában
 • 11:00-11:15 Antal Ádám SE ÁOK V.
  Acut coronaria syndroma prehospitális ellátása
 • 11:15-11:30 Dézsi András Döme SE ÁOK VI.
  AVNRT, WPW és típusos pitvari fluttern előfordulása, katéterablátiós kezelésének sikeraránya
 • 11:30-11:45 Majoros Zsuzsanna SE ÁOK V. – Hering Kriszta SE ÁOK V.
  Door to balloon idő és ápolási idő transradialis primer percutan coronaria interventioban
 • 11:45-12:00 Jánosi Olivér SE ÁOK IV. – Pepó Lilla SE ÁOK IV.
  A ventricularis-vascularis interakció és bal kamrai, bal pitvari funkció vizsgálata megtartott ejectiós frakciójú hypertoniás betegekben
 • 12:00-12:30 Szünet
 • 12:30-12:45 Jakó Beáta MOGYE ÁOK VI.
  Ischaemiás szívizom életképességének vizsgálata dobutamin terheléses 3 dimenziós echokardiographiával
 • 12:45-13:00 Móri Teréz Júlia SE ÁOK VI.
  Kalcifikált coronaria plaque kvantifikáció 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedők körében
 • 13:00-13:15 Jenei Zsigmond Máté SE ÁOK VI. – SzabóViktória SE ÁOK VI.
  Kardiológiai Központban 2008-ban ellátásra került kórházon belüli és kívüli resuscitation átesett betegek összehasonlító vizsgálata
 • 13:15-13:30 Végh Eszter Mária SE ÁOK VI. – Solymossy Katalin SE ÁOK IV.
  Kettős stentelés alkalmazása sinus coronarius elektróda pozícionálására és stabilizálására
 • 13:30-13:45 Móri Anna Erzsébet SE ÁOK VI.
  Perkután koronária intervencióval kezelt, ST elevációval nem járó akut koronária szindrómás betegek prognózisa a „GRACE” score alapján várható kimenethez képest
 • 13:45-14:00 Dékány Gábor SE ÁOK IV.
  Thrombocyta aggregáció gátlás hatásossága stent behelyezést követően, STEMI-s betegekben
 • 14:00-14:15 Tiba Eszter SE ÁOK VI. – Horváth Rita SE ÁOK V.
  Transradialis primer percutan coronaria interventio: rövid és hosszú távú túlélési adatok
 • 14:15-14:30 Zátroch István SE ÁOK V. – Gulyás Zalán SE ÁOK IV.
  Túlélést befolyásoló tényezők primer percutan coronaria interventioban: a transradialis primer PCI szerepe

 

Gyermekgyógyászat I. – SZ4 terem, 10:00-13:30

 • 10:00-10:15 Lónyai Rita SE ÁOK VI. – Sike Lili SE ÁOK VI.
  A BPD kialakulását befolyásoló tényezők vizsgálata
 • 10:15-10:30 Bors Máté SE ÁOK VI. – Lex Dániel SE ÁOK IV.
  A magasabb vércukor értékek kapcsolata az infekcióval a pediátriai szívsebészeti műtétek után
 • 10:30-10:45 Marjai Tamás SE ÁOK V. – Kiss Laura Anna SE ÁOK IV.
  A minimális reziduális betegség (MRD) markereinek vizsgálata gyermekkori akut limfoid leukémiában (ALL)
 • 10:45-11:00 Pusztai Linda SE ÁOK V. – Csekő Anna Judit SE ÁOK VI.
  Amplitúdó integrált EEG (aEEG) vizsgálat prognosztikai értéke hipotermiával kezelt újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE) hosszútávú kimenetelének előrejelzésére
 • 11:00-11:15 Tóbiás Adrienn SE ÁOK VI.
  Májtranszplantált betegek vesefunkciójának vizsgálata az immunszuppresszió tükrében
 • 11:15-11:30 Sümegi Edina SE ÁOK VI.
  D vitaminhiány és tumorgenezis
 • 11:30-12:00 Szünet
 • 12:00-12:15 Vančová Ildikó SE ÁOK V.
  Dasatinib hatása in vitro medulloblatoma sejtkultúrákon
 • 12:15-12:30 Krekó Marianna SE ÁOK V.
  Gyermekkorban diagnosztizált szisztémás lupus erythematodes miatt gondozott betegek országos regisztere
 • 12:30-12:45 Tordas Dániel SE ÁOK VI.
  Keringési állapot és terhelhetőség felmérése Fontan típusú műtétek után gyermekkorban
 • 12:45-13:00 Kárdási Judit SE ÁOK VI.
  Perifériás vér fehérvésejtszám és a neurológiai kimenetel kapcsolatának vizsgálata asphyxiás újszülöttekben
 • 13:00-13:15 Nagy Imola Beatrix SE ÁOK V. – Andorka Csilla SE ÁOK V.
  Szérum N-acetil-aszpartát változása hipoxiás-iszkémiás károsodás után malacmodellben
 • 13:15-13:30 Frank Veronika SE ÁOK V.
  Teljes test hipotermiás kezelésben részesült aszfixiás újszülöttek agyi keringés vizsgálata

Gasztroenterológia – SZ5 terem, 10:00-13:00

 • 10:00-10:15 Elekes Zsuzsanna SE ÁOK VI. – Nagy Péter SE ÁOK VI.
  A gyomorrákos betegek prognózisát meghatározó klinikai tényezők
 • 10:15-10:30 Nagypál Anna SE ÁOK V.
  A kettős-ballonos endoszkópia szerepe a vékonybél betegségeinek diagnózisában és kezelésében összehasonlítva a kapszulás endoszkópiával, tapasztalataink 150 vizsgálat során
 • 10:30-10:45 Tóth-Fülöp Orsolya SE ÁOK IV.
  A szérum Na+ prediktív értéke a májcirrhosis súlyosságának meghatározásában
 • 10:45-11:00 Kispál Zsófia SE ÁOK IV.
  Adherencia és komplementer medicina használat gyulladásos bélbetegekben
 • 11:00:11:15 Kiss Katalin SE ÁOK VI.
  Az adipokin és az inkretin hormonok hatásának vizsgálata humán hepatikus csillag-sejtek mátrixfehérje termelésére
 • 11:15-11:45 Szünet
 • 11:45-12:00 Brandhuber Ildikó SE ÁOK V.
  Betegtől és beavatkozástól függő tényezők hatása endoscopos sphincterotomiával kezelt acut biliaris pancreatitis kimenetelére
 • 12:00-12:15 Horváth Péter SE ÁOK IV.
  D-vitamin hatása vastagbélrák proliferációra in vitro körülmények között
 • 12:15-12:30 Németh Dániel SE ÁOK IV. – Pesti Veronika SE ÁOK IV.
  Környezeti tényezők szerepe a hepatocellularis carcinoma kialakulásában
 • 12:30-12:45 Varga-Heier Krisztina SE ÁOK VI.
  Krónikus hepatitis C fertőzés és steatosis hepatis együttes diagnózisa esetén a Peginterferon és a Ribavirin terápia effektivitásának növelése Metforminnal
 • 12:45-13:00 Németh Adrienn SE ÁOK VI.
  Szabad DNS mennyiségének diagnosztikai alkalmazása CRC betegek perifériás véréből

Szemészet, szájsebészet, fül-orr-gégészet – SZ8 terem, 10:00-13:30

 • 10:00-10:15 Restár László SE ÁOK V.
  A biszfoszfonátok okozta állcsont nekrózisok kezelési módszereinek összehasonlító elemzése
 • 10:15-10:30 Sándor Gábor László SE ÁOK V.
  A LenSx® femtolézer készülék segítségével végzett szürkehályog műtétek vizsgálata
 • 10:30-10:45 Szinyei Merse Kata SE ÁOK VI.
  A macula térfogatának vizsgálata veseátültetett betegeken
 • 10:45-11:00 Németh Enikő SE ÁOK VI.
  A retinoid metabolizmus fehérjéinek prognosztikai hatása fej-nyaki elszarusodó laphámrákos betegeknél
 • 11:00-11:15 Nelhűbel Györgyi SE ÁOK VI.
  Az EGF-receptor szerepének vizsgálata különböző lokalizációjú fej-nyaki tumorokban
 • 11:15-11:30 Mikesy Noémi SE ÁOK V.
  Chorioretinopathia centralis serosa (CSC) morfológiai, funkcionális és genetikai vizsgálata
 • 11:30-12:00 Szünet
 • 12:00-12:15 Szikszai Adél Ágnes SE ÁOK IV. – Gergely László Hunor SE ÁOK IV.
  Cisplatin okozta ototoxicitás vizsgálata
 • 12:15-12:30 Répássy Gábor SE ÁOK V.
  Főemlős cochlea lágy-és keményszöveteinek háromdimenziós leképezése mikrométeres tartományban
 • 12:30-12:45 Orgyina Marija SE ÁOK VI.
  Különböző terápiás eszközök hatásának vizsgálata a horkolás és az alvási apnoe kezelésében
 • 12:45-13:00 Kránitz Kinga SE ÁOK VI.
  LenSx femtosecond capsulotomiák és a manuális capsulorrhexisek összehasonlító elemzése
 • 13:00-13:15 Révész Mónika SE ÁOK VI.
  Orrpolyposisban szenvedő betegek acusticus rhinometeres vizsgálata
 • 13:15-13:30 Nagy Erzsébet SE ÁOK VI.
  Szédülés és fejfájás komorbiditása gyermekkorban

Délután

Kísérletes és klinikai immunológia – Tanácsterem, 14:30-17:30

 • 14:30-14:45 Kocsis Adrienn Nikoletta SE ÁOK IV.
  A 16-os típusú humán papillómavírus ’long control region’ promoter transzkripciós szabályozásának vizsgálati módszere
 • 14:45-15:00 Sébor Zsófia SE ÁOK IV.
  A komplement B-faktor enzimaktivitásának mérésére szolgáló mérési rendszer beállítása
 • 15:00-15:15 Balázs Bálint PPKE ITK II.
  A Syk elengedhetetlen az autoimmun arthritis effektor fázisának kialakulásához
 • 15:15-15:30 Lugosi Katalin SE ÁOK V.
  Alma provokáció kiváltja-e a kilélegzett levegő NO-szintjének emelkedését fapollen-érzékeny betegekben?
 • 15:30-15:45 Zotter Zsuzsanna SE ÁOK IV. – Szabó Erika SE ÁOK V.
  Hematológiai paraméterek vizsgálata Herediter Angioneurotikus Ödémában szenvedő betegekben
 • 15:45-16:15 Szünet
 • 16:15-16:30 Pongor Vince SE ÁOK V. – Toldi Gergely SE ÁOK V.
  Kálium csatornák szerepe a limfociták aktivációjában újszülöttkorban
 • 16:30-16:45 Varga Viktória SE ÁOK V.
  Mikro RNS expresszió vizsgálat humán lymphoma sejtvonalakon
 • 16:45-17:00 Vincze Diána SE ÁOK V.
  Őssejt-transzplantált gyermekek immunkompromittált állapotban jelentkező lázas betegségeinek prognosztikai faktorai
 • 17:00-17:15 Kádár Béla SE ÁOK V.
  Pseudomonas aeruginosa törzsek biofilm képzése és ennek hatása az antibiotikum- rezisztenciára
 • 17:15-17:30 Laub Krisztina SE ÁOK V.
  Staphylococcus aureus hordozás felmérése a Semmelweis Egyetem harmadéves hallgatói körében

 

 

Radiológia, noninvazív képalkotás- Barna előadóterem, 15:00-18:15

 • 15:00-15:15 Séra Péter SE ÁOK VI. – Kiss Barna SE ÁOK VI.
  A korai EKG-kapuzott SPECT vizsgálat haszna a globális bal kamrai funkció értékelésében
 • 15:15-15:30 Jenei Mónika SE ÁOK V.
  A necrotizáló enterocolitis röntgen és ultrahang diagnosztikájának összehasonlítása
 • 15:30-15:45 Lakatos Lili SE ÁOK V. – Mózsik Gábor SE ÁOK VI.
  A virtuális kolonoszkópia eredményességének vizsgálata hazai beteganyagon kolonoszkópos validálással
 • 15:45-16:00 Mózsik Gábor SE ÁOK VI. – Lakatos Lili SE ÁOK V.
  A virtuális kolonoszkópiával történő vastag- és végbélrákszűrés első magyarországi tapasztalatai
 • 16:00-16:15 Kőhegyi Vera SE ÁOK VI. – Papp Györgyi SE ÁOK V.
  A. uterina embolizáció a myoma ellátásában
 • 16:15-16:30 Kiss Barna SE ÁOK VI. – Séra Péter SE ÁOK VI.
  Az EKG kapuzott miokardium perfúziós szcintigráfia kvantitatív kiértékelésének diagnosztikai haszna
 • 16:30-17:00 Szünet
 • 17:00-17:15 Borbély Eszter SE ÁOK III.
  Cerebrális véráramlás és citotoxikus ödéma összefüggése újszülöttkorihipoxiás-iszkémiás enkefalopatiában
 • 17:15-17:30 Károlyi Mihály SE ÁOK VI.
  Dual Source CT szerepe a percutan aortabillentyű beültetésben
 • 17:30-17:45 Iring András SE ÁOK VI.
  Féloldali a. carotis communis-elzárás hatása az agykérgi mikrocirkulációra egérben
 • 17:45-18:00 Kolumbán Zsuzsa SE ÁOK V.
  Gliomák 125I-brachyterápiáját leíró polinomiális analízis 48 hónapra
 • 18:00-18:15 Tallós Zsuzsa SE ÁOK V.
  Korai makrovaszkuláris szövődmények vizsgálata gestacios diabetes mellitus miatt gondozott terhesekben

 

 

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan – SZ4 terem, 14:00-18:15

 • 14:00-14:15 Gaál Emese Kinga SE ÁOK V.
  A CD 23 izoformák megjelenése és szerepe a B-sejtes lymphomákban
 • 14:15-14:30 Nagy Richárd SE ÁOK IV.
  A korai válasz megítélése agresszív limfómás betegekben FDG PET/CT segítségével
 • 14:30-14:45 Sulyok Mihály SE ÁOK V.
  A nukleofosmin mutáció kimutatása normál kariotípusú akut myeloid leukémiában
 • 14:45-15:00 Puskás Rita SE ÁOK V.
  A platinabázisú kemoterápia hatása az ERCC1 expresszióra nem-kissejtes tüdőrákban
 • 15:00-15:15 Kiszner Gergő SE ÁOK V.
  A sejtciklus szabályozása melanoma malignumban és naevus pigmentosusban
 • 15:15-15:30 Bartykowszki Andrea SE ÁOK VI. – Matlakovics Balázs SE ÁOK VI.
  A virtuális post mortem cardiovascularis diagnosztika jelentősége napjainkban (Hagyományos autopszia, post mortem virtuális coronarographia és korróziós eljárás összehasonlítása)
 • 15:30-15:45 Hajnáczky András SE ÁOK VI. – Kaposi Ambrus SE ÁOK VI.
  Az ösztrogén receptor pozitív emlőcarcinomák elemzése a HER2 státusz és a hagyományos prognosztikai faktorok tükrében
 • 15:45-16:15 Szünet
 • 16:15-16:30 Barkaszi Bernadett SE ÁOK V.
  Colorectális tumorsejtek izolálása és multidrogrezisztencia (MDR)-aktivitásának meghatározása
 • 16:30-16:45 Baranyák Zsuzsanna SE ÁOK VI. – Szittya Liliána SE ÁOK V.
  Mir31 mikroRNS expresszió vizsgálata primer emlőcarcinomák és szervi áttéteik paraffinos mintáiban
 • 16:45-17:00 Maros Máté Előd SE ÁOK V. – Kelemen Zoltán SE ÁOK V.
  Sejtciklus szabályozás az óriássejtes csonttumorban (GCTB)
 • 17:00-17:15 Szekeres Ibolya SE ÁOK VI.
  Szén-monoxid mérgezési esetek vizsgálata az igazságügyi orvostani gyakorlatban
 • 17:15-17:30 Prosszer Mária SE ÁOK VI.
  Szulfatáz-1 és -2 expresszió vizsgálata intrahepatikus kolangiocelluláris rákokban
 • 17:30-17:45 Fügedi Gergely SE ÁOK IV.
  Tumorbimbózás prognosztikai jelentősége colorectalis carcinomákban
 • 17:45-18:00 Zsoldos Fanni SE ÁOK V. – Kovács István SE ÁOK V.
  Új fehérje a tight junction típusú sejtkapcsoló struktúrákban: tricellulin vizsgálata egyes egér- és humán szövetekben
 • 18:00-18:15 Marcsa Boglárka ÁOK IV. – Marton Nikolett ÁOK
  Tömegközlekedési eszközök okozta halálos gyalogos balesetek

 

 

Magatartástudomány, pszichiátria – SZ5 terem, 13:30-17:45

 • 13:30-13:45 Vályi-Nagy István SE ÁOK VI. – Pécsi Ilona SE ÁOK VI.
  A bipoláris affektív zavar altípusainak összehasonlítása klinikai és neuropszichológiai szempontból
 • 13:45-14:00 Farkas Kinga SE ÁOK VI.
  A DISC1 és BDNF kandidáns gének összefüggése a szkizofrénia deficit és nem-deficit alcsoportjaival és a kognitív funkciókkal
 • 14:00-14:15 Pálfy Adrienn SE ÁOK IV. – Kovács Magdolna SE ÁOK IV.
  A korábban gesztációs diabetes mellitus (GDM) és a depresszió kapcsolatának vizsgálata
 • 14:15-14:30 Kollár Edit SE ÁOK VI.
  A Virtuális Valóság terápiás alkalmazása repülési fóbiás betegeknél
 • 14:30-14:45 Szakács-Németh Blanka SE ÁOK V.
  Álomminőség, alvásminőség és egyes személyiségjegyek összefüggése migréneseknél ésaz egészséges populációban
 • 14:45-15:00 Elek Zsuzsanna ELTE TTK V. – Brauswetter Diána SE ÁOK IV.
  Új funkcionális polimorfizmusok a depresszió genetikájának kutatásában
 • 15:00-15:15 Haraszti Réka Ágnes SE ÁOK IV.
  Cirkadián deszinkronizáció esti preferenciával rendelkezők körében
 • 15:15-15:30 Kránicz Virág SE ÁOK V.
  Én és a dadám /Frida Kahlo festőművész esete/
 • 15:30-16:00 Szünet
 • 16:00-16:15 Szentesi Kinga SE ÁOK IV.
  Glükokortikoid és mineralokortikoid receptor gén polimorfizmusainak vizsgálata depressziós betegek körében
 • 16:15-16:30 Horváth N. Orsolya SE ÁOK III.
  Öngyilkossági adatok pontosítása statisztikai elemzéssel
 • 16:30-16:45 Jászay Emese SE ÁOK V.
  Rheumatoid arthritises betegek együttműködésének, terápiás hűségének, informáltságának vizsgálata
 • 16:45-17:00 Horváth Erzsébet Zsófia ELTE TTK V.
  Szerotonin transzporter gén polimorfizmusainak vizsgálata gyermekkorban kezdődő kényszeres zavarban
 • 17:00-17:15 Závorszky Lőrinc SE ÁOK V. – Horváth Gábor SE ÁOK V.
  Szkizofrén betegek közötti komorbid kábítószer-abúzus hatása a tüneti súlyosságra és a neurokognícióra
 • 17:15:17:30 László Gergely SE ÁOK V. – Kelemen Andrea SE ÁOK V.
  Az alváshatékonyság és a mélyalvás valamint a kardiovaszkuláris rizikó kapcsolata dializált és vesetranszplantált vesebetegekben
 • 17:30-17:45 Kelemen Andrea Judit SE ÁOK V. – László Gergely SE ÁOK V.
  Viselkedészavarok és depresszió vesetranszplantált gyermekek körében