Semmelweis Tudományos Diákköri Konferencia bizottságai 2021.

Biofizika      
Elnök Dr. Mátyus László egyetemi tanár DE, Biofozikai és sejtbiológiai Intézet
Tag  Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán egyetemi tanár SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Tag  Dr. Hegedűs Tamás tudományos főmunkatárs SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Tag  Dr. Herényi Levente egyetemi docens SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Tag  Dr. Voszka István egyetemi docens SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Bioinformatika      
Elnök Dr. Csirik János egyetemi tanár SZTE, TTIK, Informatikai Intézet
Tag  Dr. Tusnády Gábor kutatócsoport-vezető ELTE, TTK, Enzimológiai Intézet
Tag  Dr. Dinya Elek ny. egyetemi tanár SE, Digitális Egészségtudományi Intézet
Tag  Dr. Osváth Szabolcs tudományos főmunkatárs SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Tag  Dr. Menyhart Otília adjunktus SE, Bioinformatika Tanszék
Biokémia, laboratóriumi diagnosztika      
Elnök Dr. Erdődi Ferenc  egyetemi tanár Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Tag  Dr. Fehér Adrienne szakorvos SE Laboratóriumi Medicina Intézet
Tag  Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens SE Molekuláris Biológiai Tanszék
Tag  Dr. Kökény Gábor egyetemi docens SE Transzlációs Medicina Intézet
Tag  Dr. Ravasz Dóra tanársegéd SE, Biokémia Tanszék
Élettan, kórélettan A      
Elnök Dr. Ábrahám István egyetemi tanár PTE, Élettani ntézet
Tag  Dr. Tordai Attila intézetigazgató, egyetemi tanár SE, Transzlációs Medicina Részleg
Tag  Dr. Hamar Péter egyetemi docens SE, Transzlációs Medicina Részleg
Tag  Dr. Várnai Péter egyetemi tanár SE, Élettani Intézet
Tag  Dr. Sirokmány Gábor egyetemi adjunktus SE, Élettani Intézet
Élettan, kórélettan B      
Elnök Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár SZIE, AOTK, Élettani és Biokémiai Tanszék
Tag  Dr. Jakus Zoltán egyetemi docens SE, Élettani Intézet
Tag  Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens SE, Transzlációs Medicina Intézet
Tag Dr. Vásárhelyi Barna  egyetemi tanár SE, Laboratóriumi Medicina Intézet
Tag  Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár SE, Élettani Intézet
Genetika, molekuláris biológia      
Elnök Dr. Balogh István egyetemi docens DE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetika Tanszék
Tag  Dr. Hegyesi Hargita egyetemi docens SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Tag  Dr. Grosz Zoltán főorvos  SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
Tag  Félné Dr. Semsei Ágnes egyetemi adjunktus SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Tag  Dr. Pálóczi Krisztina tanszéki mérnök SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Sejtbiológia, sejtélettan      
Elnök Dr. Ifj. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár Szegedei Tudományegyetem
Tag Dr. Visnovitz Tamás tudományos mukatárs SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Tag  Dr. Láng Orsolya egyetemi docens SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Tag  Dr. Csala Miklós egyetemi tanár SE, Molekuláris Biológiai Tanszék
Tag  Dr. Buday László egyetemi tanár SE, Molekuláris Biológiai Tanszék
Fogorvostudományok A      
Elnök Dr. Szabó Árpád egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem
Tag  Dr. Kaán Miklós egyetemi docens SE, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Tag  Dr. Kivovics Márton egyetemi adjunktus SE, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Tag  Dr. Szűcs Attila egyetemi docens SE, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati 
Tag  Dr. Dobai Adrienn szakorvos SE, Neuroradiológia Tanszék
Fogorvostudományok B      
Elnök Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár Debreceni Egyetem
Tag  Dr. Hermann Péter egyetemi tanár SE, Fogpótlástani Klinika
Tag  Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens SE, Konzerváló Fogászati Klinika
Tag  Dr. Kerémi Beáta egyetemi docens SE, Orálbiológiai Tanszék
Tag  Dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus SE, Parodontológiai Klinika
Gyógyszerésztudományok A      
Elnök Dr. Szántay Csaba egyetemi magántanár Richter Gedeon NyRT.
Tag  Dr. Tóth Gergő egyetemi adjunktus SE, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Tag  Dr. Juriga Dávid egyetemi tanársegéd SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Tag  Dr. Deme Ruth egyetemi tanársegéd SE GYTK Szerves Vegytani Intézet
Tag  Dr. Tapolcsányi Pál egyetemi adjunktus Richter Gedeon NyRT.
Gyógyszertudományok B      
Elnök Dr. Marosi György egyetemi tanár BME, VBK, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
Tag  Dr. Szoboszlai Norbert adjunktus ELTE, TTK
Tag  Dr. Dávid Ádám tudományos szakértő Egis Gyógyszergyár Zrt.
Tag  Dr. Ludányi Krisztina egyetemi docens SE, Gyógyszerészeti Intézet
Tag  Dr. Marosi Attila Kutató-fejlesztő Richter Gedeon NyRT. Hatóanyagmorfológiai Osztály
Farmakológia      
Elnök Dr. Détári László professor emeritus ELTE, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Tag  Dr. Tóthfalusi László egyetemi docens SE,Gyógyszerhatástani Intézet
Tag  Dr. Miklya Ildikó egyetemi docens SE, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Tag  Dr. Tábi Tamás egyetemi docens SE, Gyógyszerhatástani Intézet
Tag  Dr. Hársing László Gábor tudományos tanácsadó SE, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Anyagcsere, endokrinológia      
Elnök Dr.  Mezősi Emese egyetemi tanár PTE, Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Karádi István egyetemi tanár SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Tag  Dr. Nagy Zsolt  egyetemi docens SE, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Tag  Dr. Somogyi Anikó egyetemi tanár SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Tag  Dr. Pánczél Pál egyetemi tanár SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Bőrgyógyászat      
Elnök Dr. Remenyik Éva egyetemi tanár Debreceni Egyetem
Tag  Dr. Marschalkó Márta egyetemi tanár SE, Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Tag  Dr. Blága Kincső klinikai szakorvos SE, Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Tag  Dr. Hidvégi Bernadett Éva egyetemi adjunktus SE, Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Tag  Dr. Sárdy Miklós egyetemi tanár SE, Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Gyermekgyógyászat A      
Elnök Dr. Szabó Tamás  egyetemi docens Debreceni Egyetem
Tag  Dr. Farkas Viktor klinikai főorvos SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár SE, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Kenesei Éva tudományos főmunkatárs SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Karoliny Anna osztályvezető főorvos Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Gyermekgyógyászat B      
Elnök Dr. Fogarasi András osztályvezető főorvos Bethesda Gyermekkórház
Tag  Dr. Máttyus István egyetemi adjunktus SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Tulassay Tivadar professor emeritus SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Tomsits Erika egyetemi docens SE, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Antal Zsuzsanna egyetemi adjunktus SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Gyermekgyógyászat C      
Elnök Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár PTE, Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Nagy Anikó főorvos Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Tag  Dr. Czelecz Judit főorvos Bethesda Gyermekkórház
Tag  Dr. Szabó Attila egyetemi tanár SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Erdélyi Dániel egyetemi docens SE, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Hematológia      
Elnök Dr. Borbényi Zita  egyetemi tanár SZTE II.sz Belgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Masszi Támás  egyetemi tanár SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Tag  Dr. Demeter Judit egyetemi tanár SE, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Tag  Dr. Kárpáti Ágnes klinikai főorvos SE, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Tag  Dr. Müller judit egyetemi docens SE, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Idegtudományok A      
Elnök Dr. Czirják Sándor  egyetemi tanár Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet
Tag  Dr. Varga Viktor tudományos főmunkatárs KOKI
Tag  Dr. Zsiros Viktória egyetemi adjunktus SE, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tag  Dr. Adorján István tudományos munkatárs SE, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tag  Dr. Gunda Bence klinikai szakorvos SE, Neurológiai Klinika
Idegtudományok B      
Elnök Dr. Acsády László egyetemi tanár KOKI
Tag  Dr. Padányi Csaba adjunktus Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet
Tag  Dr. Kovács Tibor egyetemi docens SE, Neurológiai Klinika
Tag  Dr. Kozsurek Márk egyetemi adjunktus SE, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tag  Dr. Papp Zoltán Attila adjunktus Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet
Idegtudományok C      
Elnök Dr. Hájos Norbert kutató KOKI
Tag  Dr. Lendvai Dávid adjunktus SE, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tag  Dr. Lele Zsolt kutató KOKI
Tag  Dr. Alpár Alán egyetemi tanár SE, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tag  Dr. Holderith Noemi tudományos főmunkatárs KOKI
Kardiológia, keringési betegségek A      
Elnök Dr. Merkely Béla egyetemi tanár SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Tag Dr. Piróth Zsolt osztályvezető főorvos Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Tag Dr. Nagy Klaudia Vivien  adjunktus SE, Kardiológia Tanszék
Tag Dr. Kis Éva  szakorvos GOKVI
Tag Dr. Nagy Viktor osztályvezető klinikai főorvos SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Kardiológia, keringési betegségek B      
Elnök Dr. Sallai László  főorvos Szent Imre Kórház
Tag  Dr. Becker Dávid egyetemi adjunktus SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Tag  Dr. Bálint Olga Hajnalka főorvos GOKVI
Tag  Dr. Szilveszter Bálint rezidens  SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Kardiológia, keringési betegségek C      
Elnök Dr. Tóth Kálmán  egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem
Tag  Dr. Zsáry András adjunktus SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Tag  Dr. Sax Balázs rezidens orvos SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Gellér László egyetemi tanár SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Kardos Attila  elektrofiziológia GOKVI
Kardiológia, keringési betegségek D      
Elnök Dr. Járai Zoltán  egyetemi tanár Szent Imre Kórház
Tag  Dr. Dósa Edit egyetemi docens SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Zima Endre egyetemi tanár SE, Kardiológiai Tanszék
Tag  Dr. Maurovich-Horvath Pál egyetemi docens SE, Orvosi Képalkotó Klinika
Tag  Dr. Dénes Mónika főorvos GOLVI
Közegészségtan, epidemiológia A      
Elnök Dr. Szűcs Sándor  egyetemi docens Debreceni Egyetem
Tag  Dr. Burgettiné dr. Böszörményi Erzsébet főiskolai docens SE, Közegészségtudományi Tanszék
Tag  Dr. Alliquander Anna tanársegéd SE,Népegészségtani Intézet
Tag  Dr. Janik Leonárd tanársegéd SE, Népegészségtani Intézet
Tag  Dr. Szelid Zsolt László egyetemi tanársegéd SE, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Közegészségtan, epidemiológia B       
Elnök Dr. Sárosi Veronika főorvos  PTE, Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Tárnoki Ádám Domonkos egyetemi docens SE, Radiológia Tanszék
Tag  Dr. Ongrádi József egyetemi docens SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Tag  Dr. Heltai Krisztina egyetemi docens SE, Kardiológiai Tanszék
Tag  Dr. Kriván Gergely  PhD DPC Kórház
Magatartástudomány, pszichiátria, pszichológia      
Elnök Dr. Kurimay Tamás  egyetemi tanár János Kórház
Tag  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár SE, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Tag  Dr. Susánszky Éva egyetemi docens SE Magatartástudományi Intézet
Tag  Dr. Bódizs Róbert Tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes SE Magatartástudományi Intézet
Tag  Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens SE Magatartástudományi Intézet
Mikrobiológia      
Elnök Dr. Kónya József egyetemi tanár Debereceni Egyetem
Tag  Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Tag  Dr. Ostorházi Eszter egyetemi docens SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Tag  Dr. Dobay Orsolya egyetemi docens SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Tag  Dr. Kocsis Béla egyetemi adjunktus SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Operatív A      
Elnök Dr. Banczerowski Péter egyetemi tanár Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet
Tag  Dr. Szabó Gábor Viktor egyetemi docens SE, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
Tag  Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár Kardiológiai Tanszék
Tag  Dr. Balázs Ákos egyetemi adjunktus SE, I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Tag  Dr. Várbíró Szabolcs egyetemi docens SE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Operatív B      
Elnök Dr. Büki András egyetemi tanár PTE, Idegsebészeti Klinika
Tag  Dr. Szeberin Zoltán egyetemi docens SE, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
Tag  Dr. Hartyánszky István  egyetemi docens SE, Kardiológiai Tanszék
Tag  Dr. Holló Gábor egyetemi tanár SE, Szemészeti Klinika
Tag  Dr. Benke Kálmán rezidens SE, Kardiológiai Tanszék
Operatív C      
Elnök Dr. Bajory Zoltán egyetemi tanár SZTE, Urológia Klinika
Tag  Dr. Sótonyi Péter  egyetemi tanár SE, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
Tag  Dr. Szőke György egyetemi tanár SE, Ortopédiai Klinika
Tag  Dr. Ágoston Péter főorvos Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum
Tag  Dr. Bánhidy Ferenc egyetemi tanár SE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Operatív D      
Elnök Dr. Koppán Miklós  egyetemi tanár PTE, Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Tag  Dr. Kóbori László  egyetemi tanár SE, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Tag  Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár SE,Urológia Klinika
Tag  Dr. Horkay  Ferenc egyetemi tanár SE, Kardiológiai Tanszék
Tag  Dr. Darvas Katalin  professor emerita SE, I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Onkológia      
Elnök Dr. Polgár Csaba egyetemi tanár Országos Onkológiai Intézet
Tag  Dr. Dank Magdolna  egyetemi tanár SE, Onkológiai Részleg
Tag  Dr. Szentmártoni Gyöngyvér egyetemi adjunktus SE, Onkológiai Részleg
Tag  Dr. Petrányi Ágota Eszter klinikai főorvos SE, Onkológiai Részleg
Tag  Dr. Mészáros Norbert egyetemi tanár Országos Onkológiai Intézet
Radiológia, orvosi képalkotás      
Elnök Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem
Tag  Dr. Doros Attila klinikai főorvos SE, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Tag  Dr. Györke Tamás egyetemi docens SE, Nukleáris Medicina Központ
Tag  Dr. Kozák Lajos Rudolf egyetemi docens SE, Neuroradiológia Tanszék
Tag  Dr. Karlinger Kinga egyetemi tanár SE, Radiológiai Klinika