Biológiai „Big Data” – Transzkripciós zaj elemzése nagy mennyiségű génexpressziós adaton

TDK vagy szakdolgozati téma a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai es Kísérleti Rákkutató Intézetének Bioinformatika csoportjában
Dr. Sebestyén Endre vezetésével.

Bővebb információ