Pályatétel címe Konzulens (fokozattal) Szervezeti egység
A piezosebészet helye az arc-állcsont-szájsebészetben Dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
A maxillofaciális régió defektusainak rekonstrukciójához használt mikrovaszkuláris szabadlebenyek keringésének vizsgálata laser speckle módszerrel Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Navigációs rendszerek alkalmazásának lehetőségei a modern implantológiában Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Alsó bölcsességfogak műtéti eltávolítása során alkalmazott lebenytípusok összehasonlító vizsgálata Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Kiégés a fogorvosi és szájsebészeti szakmákban Dr. Németh Zsolt egyetemi docens Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Szájüregi daganatok Dr. Németh Zsolt egyetemi docens Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Oral cancer in young adults  Dr. Németh Zsolt egyetemi docens Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Mundöhlentumoren bei jungen Patienten Dr. Németh Zsolt egyetemi docens Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
A PRP és PRF szerepe az állkapocsízületi diszfunkció terápiájában Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Genetikai variáció szerepe az állcsont nekrózis hátterében Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
A temporomandibuláris ízületi diszfunkció gyógyítása minimál invazív módszerekkel Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati  Klinika
Teljes lemezes fogpótlásokkal antagonizáló természetes fogak parodontális státusza dr. Büchler János Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Implantátum és implantátum felépítmények kapcsolata dr. Czinkóczky Béla Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
A fogszabályozás kezelési eredményének stabilitása a retenció problémái és módszerei dr. Horváth János Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Divatok és trendek az elmúlt évtizedek orthodonciájában a szakirodalom és a populáris média alapján dr. Horváth János Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
A fogszabályozó bracketek ragasztásának módszerei, azok összehasonlítása a bracket elvesztési ráta alapján   dr. Horváth János Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
A biszfoszfonát terápia laborvizsgálati vonatkozásai dr. Iványi Dóra Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Fogászati implantológia területén alkalmazható képalkotó eljárások összehasonlítása dr. Kivovics Márton Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Implantációs, fedőlemezes pótlások lehetőségei dr. Kivovics Márton Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Az e-egészségügyi alkalmazások fogászat területére való bevezetése dr. Németh Orsolya Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Pethő András Karon tanuló gyermekek fogászati szűrővizsgálatának lehetőságei dr. Németh Orsolya Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Esztétikus fogpótlások anyagi vonatkozásai dr. Seereiner Tamás Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Gyermekfogászati, szájsebészeti beavatkozások aneszteziológiai lehetőségei dr. Soós Gábor Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
A bruxizmus prevalenciájának vizsgálata fogorvostanhallgatok körében Bruxchecker fólia segítségével Dr Schmidt Péter Fogpótlástani Klinika
Digitális lenyomatok pontossága Dr Vecsei Bálint Fogpótlástani Klinika
Cirkónium-dioxidok spektrofotometriai vizsgálata Dr. Ábrám Emese Fogpótlástani Klinika
Dr. Borbély Judit: Magyarországon elérhető digitális lenyomatvételi eszközök összehasonlítása egységes szempontrendszer alapján  Dr. Borbély Judit Fogpótlástani Klinika
Laboratóriumi- és intraorális szkenner rendszerek vizsgálata Dr. Borbély Judit Fogpótlástani Klinika
Gas phase of chlorine dioxide used as anantibacterial agent in the endodontic field   Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens Konzerváló Fogászati Klinika
The penetration depth of endodontic irrigants into dentinal tubuli  Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens Konzerváló Fogászati Klinika
Fognyaki keresztmetszet meghatározása Cone Beam CT felvételek segítségével az implantátum körüli emergence profile kialakításához.  Dr. Vág János egyetemi docens Konzerváló Fogászati Klinika
A palatum morfológiájának három dimenziós vizsgálata szájszkennerrel Dr. Vág János egyetemi docens Konzerváló Fogászati Klinika
Szkeletális elhorgonyzású fogszabályozó készülékek alkalmazása állcsont eltérések esetén Dr. Juhász Fanni SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
A funkcionális fogszabályozó készülékek izületi hatásai Dr. Radó Zsuzsanna Stefánia SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Az alvásfüggő légzészavarok és az orthodontiai anomáliák összefüggései Dr. Radó Zsuzsanna Stefánia SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Az intraosszeális implantátumok és csontszövett közötti kapcsolat funkcionális tanulmányozása in vivo modellekkel Dr. Varga Gábor DSc egyetemi tanár dr. Farkasdi Sándor PhD hallgató Orálbiológiai Tanszék
A baktériumok és a humán sejtek közötti „quorum sensing” kommunikáció  Dr. Zsembery Ákos PhD Orálbiológiai Tanszék
A bikarbonát szerepe a Pseudomonas aeruginosa és a Staphylococcus aureus biofilm képző képességének szabályozásában  Dr. Zsembery Ákos PhD Orálbiológiai Tanszék
A preoperatív staging vizsgálatok pontosságának meghatározása a fej-nyaki tumorok diagnosztikájában Prof. Dr. Tamás László, Dr. Dános Kornél szakorvos Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Fülkürt diszfunkciók áttekintése Prof. Dr. Tamás László, Dr. Grimm András Ph.D. hallgató Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Cochlearis implantatio Dr. Küstel Marianna egy. docens, Dr. Szőnyi Magdolna egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Egyoldali halláscsökkenés rehabilitációja beültethető hallókészülékkel Dr. Küstel Marianna egy. docens, Dr. Szőnyi Magdolna egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Rehabilitáció középfül implantátumokkal Dr. Küstel Marianna egy. docens, Dr. Szőnyi Magdolna egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Szédülés és életminőség Dr. Szirmai Ágnes egy. docens  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Kemoteràpiàs kezelés mellékhatàsainak vizsgàlata, követése Dr. Prekopp Péter egy. tanársegéd Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
A hanganalízis szerepe a fül-orr-gégészeti betegségek diagnosztikájában Dr. Fent Zoltán egyetemi adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Az endoszkópos melléküreg műtétek szájsebészeti határterüle Dr. Fent Zoltán egyetemi adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Tinnitus és cochlearis implantatio Dr. Bencsik Beáta egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Vezetéses halláscsökkenések műtéti rehabilitációs lehetőségei Dr. Polony Gábor egyetemi adjunktus  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Stapes fixáció műtéti megoldása korszerű szemlélettel: laser asszisztált stapedotomia Dr. Polony Gábor egyetemi adjunktus  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Szaglásvizsgálat, szaglástréning Dr. Kraxner Helga egy. adjunktus, Dr. Krasznai Magda egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Zajhatások audiológiai vizsgálata Dr. Gáborján Anita egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Újszülöttek és csecsemők hallásszűrése és audiológiai vizsgálata Dr. Gáborján Anita egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
I. típusú diabeteses betegek részletes hallásvizsgálata Dr. Gáborján Anita egy. adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Benignus horkoló és OSAS- ban szenvedő betegek kivizsgálása, terápiás lehetőségek Dr. Molnár Viktória egy. tanársegéd Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Kétirányú ok- okozati kapcsolat a chronicus parodontitis és a diabetes mellitus között
Prof. Dr. Gera István Parodontológiai Klinika