Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

A Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet TDK munkacímei és témavezetői a 2017/2018. tanévben

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Nanotechnológiai módszerekkel előállított, felszívódó sérvháló állatkísérletes vizsgálata. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Beültetett idegentestek hatása az adhézióképződésre. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Klór-dioxid (ClO2) és a desinfekció. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Elektrosebészeti eszközök összehasonlító vizsgálata állatkísérletes műtét kapcsán. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Az EBVS eszközök használatának intraabdominalis hőmérséklet változására kifejtett hatása laparoscopos műtétek során. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
EBVS eszközzel képzett tápcsatorna anasztomózisok. (kísérletes)
 Prof. Dr. Wéber György
Intraabdominalis sebészi füst vizsgálatok. (kísérletes)
 Prof. Dr. Wéber György
A klór-dioxid alkalmazása napjainkban és további felhasználási lehetőségei a medicinában (irodalomkutatás) Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
A klór-dioxid sebkezelésben betöltött szerepének vizsgálata. (kísérletes) Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
A klór-dioxid urotheliumra kifejtett hatásának- illetve chronicus cystitisben való felhasználhatóságának vizsgálata. (kísérletes) Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
Robot és manuális sebészet összehasonlítása. (kísérletes) Dr. Juhos Krisztina,
Dr. Szabó Zoltán
Robotsebészet fejlődése – irodalmi adatok összefoglalása. (irodalmi) Dr. Juhos Krisztina,
Dr. Szabó Zoltán
A laparoszkópos és mikrosebészeti technika nehézségi fokának összehasonlítása. (kísérletes) Dr. Juhos Krisztina,
Dr. Szabó Zoltán
Laparoszkópia oktatásának technikai lehetőségei (Apollo,  stb.). (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Laparoszkópia oktatásának hatékonysága. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Az intellektuális készség vizsgálata. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
3D technika lehetőségei a sebészeti oktatásban. (kísérletes) Prof. Dr. Wéber György
Sebészi bemosakodás minőségének objektív vizsgálata. (kísérletes) Lehotsky Ákos,
Prof. Dr. Wéber György
A hazai laparoszkópia története. (irodalomkutatás) Prof. Dr. Sándor József
A modern sebészet fejlődésének technikai háttere. (irodalomkutatás) Prof. Dr. Sándor József
A sebészi bemosakodás Semmelweistől napjainkig. (irodalomkutatás) Dr. Ferenc Andrea
A sebészi vérzéscsillapítás mérföldkövei. (irodalomkutatás) Dr. Ferenc Andrea
Theatrum anatomicum-tól az operating theatre-ig. A műtők fejlődése. (irodalomkutatás) Dr. Ferenc Andrea
Mit, mivel varrtak régen és mivel varrunk ma? A sebészi varróanyagok. (irodalomkutatás) Dr. Ferenc Andrea
Térhálós szerkezetű, polimer alapú scaffoldon sejtaggregátum létrehozás. (kísérletes) Fehér Daniella
In vivo es in vitro kísérletek polimer alapú scaffoldokkal és őssejtkultúrákkal. (kísérletes) Fehér Daniella
A hasűri adhéziók kialakulásának pre- és postoperatív megelőzése állatkísérleti modellen. (kísérletes) Dr. Szabó Györgyi,
Dr. Gamal Eldin Mohamed
Adhéziót generáló tényezők vizsgálata, szövettani és molekuláris értékelés. (kísérletes) Dr. Szabó Györgyi,
Dr. Gamal Eldin Mohamed
Állatkísérletek a „sötét” középkorban (irodalomkutatás)  Dr. Szabó Györgyi 
Állatkísérletek a XIX-XX. században (irodalomkutatás) Dr. Szabó Györgyi 
Az állatkísérletek etikai megítélésének változásai a történelem során (irodalomkutatás)  Dr. Szabó Györgyi 
Sebellátás az emberiség történelmében (irodalomkutatás)  Dr. Szabó Györgyi 
Sebellátás a természeti népeknél (irodalomkutatás) Dr. Szabó Györgyi 
A PIM sejtek (pulmonaris intravascularis makrofágok) szöveti izolációja és elsődleges in vitro jellemzése a CARPA reakcióban játszott szerepük tisztázása céljából. (kísérletes) Dr. Csukás Domokos
A PIM sejtek (pulmonaris intravascularis makrofágok) előfordulásának vizsgálata különböző modellállatokban és szövettani jellemzésük a CARPA reakcióban játszott szerepük alapján. (kísérletes) Dr. Csukás Domokos
A PIM sejtek (pulmonaris intravascularis makrofágok) reakciókészségének  in vitro vizsgálata a CARPA reakcióban játszott szerepük tükrében. (kísérletes) Dr. Csukás Domokos
Kis-csontok egyesítésének jelentősége. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
A  vérzéscsillapítás prehospitalis és hospitalis lehetőségei. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
Légútbiztosítás az oxyológiai és a klinikai gyakorlatban. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
Vénabiztosítások lehetőségei a klinikai gyakorlatban, szövődmények. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
Légembolia, zsírembolia. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
Diabetes mellitus hatása a sebgyógyulásra. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
A replantacio lehetőségei, szövődményei. (klinikai) Dr. Szokoly Miklós
Ischaemia/reperfusio az experimentális és klinikai gyakorlatban. (klinikai és kísérletes) Dr. Szokoly Miklós
Új műtéti és technikai lehetőségek a térd arthroscopiában. (klinikai) Dr. Knoll Zsolt
A sebméret csökkentésének határai szürkehályog műtéteknél. (klinikai) Dr. Gombos Katalin
Szürke hályog műtétek során használt pozitív szuggesztív kommunikáció módszerei, előnyei. (klinikai) Dr. Gombos Katalin, Dr Jakubovitsa Edit
Develop and evaluate in animal hernia model a new absorbable mesh (NME) created by nanotechnology Prof. Dr. Wéber György
Evaluaton of intellectual skills of medical students Prof. Dr. Wéber György
3D in surgical teaching Prof. Dr. Wéber György
Technical development in laparoscopic teaching Prof. Dr. Wéber György
The evidence for clean hands Prof. Dr. Wéber György
ClO2 and desinfection
 Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
The usage of the chlorine-dioxide (ClO2) and its’ additional utilization possibilities in medicine. (literature) Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
The role of the chlorine-dioxide (ClO2) in wound treatment. (experimental) Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
The effect of the chlorine-dioxide (ClO2) to the urothelium tissue and its’ usability in chronic cystitis. (experimental) Dr. Juhos Krisztina,
Prof. Dr. Wéber György
 Comparison of the robotic- and the manual (open) surgery (experimental) Dr. Juhos Krisztina,
Dr. Szabó Zoltán
The evolution of the robotic surgery – summary of literature studies (literature) Dr. Juhos Krisztina,
Dr. Szabó Zoltán
Comparison of the difficulty of laparoscopic- and microsurgical technique (experimental) Dr. Juhos Krisztina,
Dr. Szabó Zoltán
Ex-vivo isolation and preliminary in vitro characterization of the PIM cells (pulmonary intravascular macrophages) in order to reveal their role in the CARPA reactions. Dr. Csukás Domokos
Appearance of the PIM cells (pulmonary intravascular macrophages) in difference laboratory animal species and their histological characterization based on their role in the CARPA reactions. Dr. Csukás Domokos
In vitro reactogenicity of the PIM cells (pulmonary intravascular macrophages) and their contribution in the CARPA reaction. Dr. Csukás Domokos
In vivo and in vitro studies of polymer-based scaffolds (PVA, PSI) with stem cell cultures. – experimental Fehér Daniella
Mechanical and biological evaluation of PVA meshes Prof. Dr. Wéber György, Fehér Daniella
Animal experiments in the middle age (literature) Dr. Szabó Györgyi
Animal experiments in the 19-20th centuries (literature) Dr. Szabó Györgyi
Changing the ethical consideration of animal experiments (literature) Dr. Szabó Györgyi
Wound treatment methods in the history (literature) Dr. Szabó Györgyi
Wound treatment methods in different tribes in the world (literature) Dr. Szabó Györgyi
Intraabdominal adhesion prevention in an animal model (experimental) Dr. Szabó Györgyi
Histological and molecular evaluation of adhesion generation (experimental) Dr. Szabó Györgyi
Surgical scrubbing from Semmelweis to present (literature) Dr. Ferencz Andrea
The surgical hemostasis milestones (literature) Dr. Ferencz Andrea
From theatrum anatomicum to operating theaters. The development of operating rooms (literature) Dr. Ferencz Andrea
What used to be sewn? And what suture materials we can use today? The history of surgical materials (literature) Dr. Ferencz Andrea