Élettani Intézet Rektori pályázat 2022/2023

Rektori pályázat címe Témavezető (fokozattal)
Plazmamembrán receptorok jelátvitel szelektív agonizmusának vizsgálata. Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
Az angiotenzin II hatásainak vizsgálata simaizom sejtek működésében Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
DUSP enzimek szerepének vizsgálata az angiotenzin II hatásaiban Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD, Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Az AT1-receptor működésének új aspektusai Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD, Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Kannabinoidok és oxidatív-nitratív stressz kapcsolata. Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Cannabinoids and oxidative-nitrative stress. Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer élettani és patológiás állapotaiban Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD
A TRESK háttér K+ csatorna szabályozása Dr. Czirják Gábor, egyetemi docens, az MTA doktora
A Rac/Rho GAP-ok specifikus hatásainak vizsgálata gyulladással járó betegségekben. Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD
Az ARHGAP25 fehérje szabályozásának vizsgálata Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD
Élettani rendszerek komplexitása. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Humán agyi regionális vérkeringés és oxigenáció képalkotó vizsgálata. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Spatio-temporal dynamics of resting-state brain activity. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Humán EEG-alapú agyi hálózatok kognitív folyamatokat kísérő dinamikájának vizsgálata Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD; Dr. Mukli Péter, egyetemi tanársegéd
Metabolikus változások és a cirkadián óra kölcsönhatásai Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens
Fluoreszcens bioszenzorok működése és alkalmazása Dr. Enyedi Balázs, egyetemi docens, PhD
Új fluoreszcens bioszenzor fejlesztése a Leukotrién B4 sebgyógyulásbeli szerepének megismeréséért Dr. Enyedi Balázs, egyetemi docens, PhD
Poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció szerepe gyulladásos betegségekben Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok és a poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció diabétesz mellituszban és inzulinrezisztens állapotokban, különös tekintettel a késői szövődmények kialakulására. Új diagnosztikus és terápiás eljárások vizsgálata Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
V2 vazopresszin receptor mutációk által okozott betegségek vizsgálata Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A nefrogén kóros antidiurézis szindróma genetikai háttere Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
G-fehérjéhez kapcsolt receptorok dimerizációjának biológiai jelentősége Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A szervspecifikus nyirokérfunkció vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokerek és a nyirokérnövekedési jelpályák szerepe a gyulladásos folyamatok szabályozásában Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokérnövekedést szabályozó molekuláris mechanizmusok jellemzése in vivo állatmodellek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokérműködés zavarával összefüggő kórfolyamatok Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A szervspecifikus nyirokérnövekedési program vizsgálata in vivo állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A magzati tüdőt az újszülöttkori légzésre felkészítő mechanizmusok vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A központi idegrendszerhez kapcsolódó nyirokér struktúrák szerepének vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A magzati tüdőt az újszülöttkori légzésre felkészítő mechanizmusok vizsgálata kísérletes állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokrendszer szerepének vizsgálata gyulladásos bőrbetegségekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A cirkadián óra működésének molekuláris mechanizmusa és annak orvosi vonatkozásai Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D.
A cirkadián ritmus szabályozása Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D.
Fehérvérsejtek működésének napi ritmusa Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D., Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus
A kénhidrogén élettani és kórélettani szerepe a kardiovaszkuláris rendszerben Dr. Kiss Levente, egyetemi docens, PhD
Neutrofil granulocitából keletkező extracelluláris vezikulumok hatásai Dr. Kolonics Ferenc, egyetemi tanársegéd
Neutrofil granulociták extracelluláris vezikula termelésének vizsgálata Dr. Kolonics Ferenc, egyetemi tanársegéd
Új diagnosztikus lehetőségek a mikróbák elleni küzdelemben Dr. Lőrincz Márton Ákos, egyetemi adjunktus, PhD
Neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák hatása a makrofágok érésére Dr. Lőrincz Márton Ákos, egyetemi adjunktus, PhD
Neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák hatása a monociták biológiai funkcióira Dr. Lőrincz Márton Ákos, egyetemi adjunktus, PhD
Jelátviteli folyamatok szerepe az egészséges és kóros csontlebontásban Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Az oszteoklasztok fejlődésének és működésének molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Az autoimmun gyulladásos betegségek in vivo vizsgálati modelljei Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
A kristály-indukált gyulladás celluláris és molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Jelátviteli folyamatok autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Autoimmun betegségek vizsgálata sejtvonal-specifikus megközelítéssel Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Tirozin-foszforilációs jelpályák szerepe autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Autoimmun hólyagos bőrbetegségek celluláris és molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Az Src-kinázok szerepe a gyulladásos folyamatok létrejöttében Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Autoimmun hólyagos bőrbetegségek vizsgálata sejtvonal-specifikus megközelítéssel Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
A foszfolipáz Cγ2 fehérje szerepének vizsgálata az oszteoklasztok biokémiai érésében egy új fluoreszcens mikroszkópiás módszer segítségével Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, Dr. Győri Dávid, egyetemi adjunktus, PhD
Assessment of brain network dynamics during cognitive processes with electroencophalography Dr. Mukli Péter, egyetemi tanársegéd
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok koszorúerekben Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Az életkor hatásai a nagy- és a kiserek hálózati és biomechanikai tulajdonságaira Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok kísérletes hipertóniában Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
A vénás rendszer alkalmazkodása gravitációs terheléshez Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
A szinoviális fibroblasztok szerepe autoimmun ízületi gyulladásban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A C-típusú lektin receptorok és az autoimmun gyulladás Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
Az Fc-receptorok jelátvitelének vizsgálata autoimmun bőrgyulladásban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
EEG-alapú agyi hálózatok vizsgálata fokozott kognitív stimuláció során Dr. Rácz Frigyes Sámuel, PhD, Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Extracelluláris mátrix fehérjék szerepe a sejtek közötti jelátvitel szabályozásában Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi adjunktus, PhD
A citokin-jelátvitel szabályozási mechanizmusai Dr. Szanda Gergő, egyetemi docens, PhD
Endokannabinoidok és kannabinoid CB1 receptorok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer működésében Dr. Szekeres Mária, tudományos munkatárs, PhD
Genetikai állatmodellek az érelmeszesedés vizsgálatában Dr. Szekeres Mária, tudományos munkatárs, PhD
Neutrofil granulocitákból keletkező mikrovezikulumok antibakteriális hatásának jellemzése Dr. Timár Csaba István, egyetemi adjunktus, PhD
Neutrofil granulociták szepszisben jellemző elváltozásainak vizsgálata Dr. Timár Csaba István, egyetemi adjunktus, PhD
Foszfoinozitidek metabolizmusának vizsgálata akutan indukálható enzimdegradációval Dr. Tóth Dániel, egyetemi adjunktus PhD
Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata gépi tanulás alkalmazásával Dr. Turu Gábor, egyetemi docens PhD, Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Az arresztinek szerepe a nem receptor fehérjék szabályozásában Dr. Turu Gábor, egyetemi docens PhD, Soltész-Katona Eszter, tudományos segédmunkatárs
Fehérjedomének inozitol lipid-függő membránlokalizációjának molekuláris mechanizmusa Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora