Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
506415 Összes oltás

A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet rektori pályatételei a 2018/2019. tanévben

High efficacy opioids versus morphine in the management of painful diabetic neuropathy in rats

Konzulens: Al-Khrasani Mahmoud PhD, Balogh Mihály PhD-hallgató

 

Nagyállatmodellek a szív iszkémia-reperfúziós károsodásának vizsgálatában

Konzulens: Dr. Giricz Zoltán, PhD, Dr. Brenner Gábor PhD-hallgató

 

A gyógyszerek kardiotoxicitásának vizsgálata állatmodellekben  

Konzulens: Dr. Giricz Zoltán PhD, Dr. Brenner Gábor PhD-hallgató

 

Csökkent NMDA receptor aktivitás autoimmun encephalitisekben
Konzulens: Hársing László, szaktanácsadó
 
Development of new, high-efficiency methods for extracellular vesicle isolation 
Konzulens: Giricz Zoltán tudományos főmunkatárs, Pelyhe Csilla tudományos munkatárs