Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az Élettani Intézet rektori pályatételei a 2017/2018. tanévben

 

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
Plazmamembrán receptorok jelátvitel szelektív agonizmusának vizsgálata. Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD; Dr. Szakadáti Gyöngyi, egyetemi tanársegéd
Az angiotenzin II hatásainak vizsgálata simaizom sejtek működésében Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD; Dr. Szakadáti Gyöngyi, egyetemi tanársegéd
Kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata simaizomsejtekben Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD; Dr. Szakadáti Gyöngyi, egyetemi tanársegéd
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer élettani és patológiás állapotaiban Dr. Benkő Rita, egyetemi tanársegéd, PhD, Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD
A TRESK háttér K+ csatorna szabályozása Dr. Czirják Gábor, egyetemi docens, Ph.D.
Élettani rendszerek komplexitása. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Humán agyi regionális vérkeringés és oxigenáció képalkotó vizsgálata. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
A genom fajspecifikus fraktális szerkezete. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
K2P típusú kálium csatornák szabályozása Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, sz MTA doktora
Promiszkuitás a káliumcsatornák világában Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, sz MTA doktora
Domináns optikus atrófia állatmodellekben és az emberben Dr. Fülöp László, Ph.D. hallgató
Duox enzimek működése Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
Emlős peroxidázok szerepe az immunvédekezésben Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
Új génmódosítási technikák emlős sejtekben Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok és a (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció diabétesz mellituszban és inzulinrezisztens állapotokban, különös tekintettel a késői szövődmények kialakulására. Új diagnosztikus és terápiás eljárások vizsgálata Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi tanársegéd, PhD
Oxidatív-nitratív stressz és poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció detektálásának diagnosztikai lehetőségei humán és állati vérben, illetve szövetekben Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi tanársegéd, PhD
Poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció szerepe gyulladásos betegségekben Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD
Nefrogén diabetes insipidus genetikai háttere Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
V2 vazopresszin receptor mutációk által okozott betegségek vizsgálata Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A nefrogén kóros antidiurézis szindróma genetikai háttere Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A nyirokérnövekedést szabályozó molekuláris mechanizmusok Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokrendszer működésének szerepe az élettani folyamatokban a folyadékegyensúly szabályozásán túl Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokműködés zavarával összefüggő kórfolyamatok Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokérnövekedést serkentő jelátviteli folyamatok szerepe a gyulladásos folyamatok szabályozásában Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokérrendszer kialakulását szabályozó folyamatok jellemzése in vivo álatmodellek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
Új távlatok a nyiroködéma kezelésében a szervspecifikus nyirokér növekedés serkentésén keresztül Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A szervspecifikus nyirokérnövekedési program vizsgálata in vivo állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A szervspecifikus nyirokér funkció élettani és kórélettani szerepének vizsgálata in vivo állatmodellek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A cirkadián óra működésének molekuláris mechanizmusa és annak orvosi vonatkozásai Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D.
A cirkadián ritmus szabályozása Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D.
Fehérvérsejtek működésének napi ritmusa Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D.
A kénhidrogén élettani és kórélettani szerepe a kardiovaszkuláris rendszerben Dr. Kiss Levente, egyetemi adjunktus, PhD
Endotélfunkció és érfalrugalmasság összefüggésének vizsgálata egészséges fiatalokban. Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
Endotélfunkció és kardiovagális autonóm aktivitás összefüggésének vizsgálata egészséges fiatalokban Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
Endotélfunkció, érfalrugalmasság és autonóm idegrendszeri funkció változása szívfejlődési rendellenességekben Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
Baroreflex-érzékenység, érfalrugalmasság és endotélfunkció vizsgálata végállapotú májbetegekben Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
Hipertóniás családi háttér és edzettség hatása az endotélfunkcióra egészséges fiatalokban Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
Mikrovaszkuláris endotélfunkció öröklődésének vizsgálata ikerpárokban Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
Neutrofil granulocitákból keletkező mikrovezikulumok antibakteriális hatásának jellemzése Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A Rac/Rho GAP-ok specifikus hatásainak vizsgálata fagocitában/Specific effects of Rac/RhoGAPs in phagocytes Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Baktéirumölési módszerek összehasonlító elemzése Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
ARHGAP25 szerepe a fagociták működésében Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Neutrofil granulocitából keletkező extracelluláris vezikulumok hatásai Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Az ARHGAP25 fehérje szabályozásának vizsgálata Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Jelátviteli folyamatok szerepe az egészséges és kóros csontlebontásban Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Az oszteoklasztok fejlődésének és működésének molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Az autoimmun gyulladásos betegségek in vivo vizsgálati modelljei Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
A kristály-indukált gyulladás celluláris és molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Jelátviteli folyamatok autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Autoimmun betegségek vizsgálata sejtvonal-specifikus megközelítéssel Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Tirozin-foszforilációs jelpályák szerepe autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Az Src-kinázok szerepe a gyulladásos folyamatok létrejöttében Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
A vénás rendszer alkalmazkodása gravitációs terheléshez Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD, Dr. Monos Emil, professor emeritus, az MTA doktora
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok kísérletes hipertóniában Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD, Dr. Monos Emil, professor emeritus, az MTA doktora
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok koszorúerekben Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Az életkor hatásai a nagy- és a kiserek hálózati és biomechanikai tulajdonságaira Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Extracelluláris mátrix fehérjék szerepe a sejtek közötti jelátvitel szabályozásában Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi adjunktus, PhD
cAMP és Ca2+ jelátviteli rendszer a mitokondriumban Dr. Spät András, professor emeritus, az MTA rendes tagja, Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD
Az energiaforgalom szabályozása fiziológiás és pathológiás körülmények között Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD
A kannabinoidok szerepe a táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD
Angiotenzin II génexpressziós és remodeling hatásai erekben Dr. Szekeres Mária, egyetemi adjunktus, PhD
Endokannabinoidok szerepe az angiotenzin II-indukálta hipertónia patomechanizmusában. Dr. Szekeres Mária, egyetemi adjunktus, PhD
Intracelluláris lipidtranszfer fehérjék Dr. Gulyás Gergő egyetemi tanársegéd, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
A kannabinoid receptorok jelátvitelének szerepe az idegsejtek differenciálódásban Dr. Tóth András egyetemi tanársegéd, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
Organellumok közötti kapcsolatok jelentősége a sejtek működésében Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
A foszfatidilinozitol-4-foszfát sejtélettani szerepe Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
Új lehetőségek a receptor-ligand interakció vizsgálatában Dr. Tóth András, tanársegéd, Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A foszforiláció szerepe a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok szabályozásában Dr. Turu Gábor, adjunktus PhD, Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A sejtalkotók közötti kontaktpontok szerepe a nem vezikuláris lipidtranszportban és egyéb folyamatokban Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Gulyás Gergő egyetemi tanársegéd
Spatio-temporal dynamics of resting-state brain activity. Subtitle: Multifractal properties of dynamic functional connectivity in the resting-state EEG
Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD