Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika rektori pályatételei a 2016/2017. tanévben

 

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
Navigációs rendszerek alkalmazásának lehetőségei a modern implantológiában Dr. Decker Iván klinikai főorvos
A modern képalkotó eljárásokhoz kapcsolódó diagnosztikai szoftverek vizsgálata és felhasználása a maxillofaciális régió csontpótló eljárásainak tervezésében és értékelésében Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A dohányzás szerepének vizsgálata a szájsebészeti csontpótló műtétek és implantációs műtétek sikeressége szempontjából Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Állcsont atrophiák és állcsont defektusok pótlására használt csontpótló anyagok és csontpótló eljárások összehasonlító vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Autológ csontgraftok átépülésének vizsgálata modern képalkotó eljárások segítségével Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Modern biológiai eljárások alkalmazása az állcsont defektusok kezelésében Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Az implantátum felületkezelésének hatása a csontintegrációra Dr.Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Fiatalkori szájüregi daganatos betegek klinikai és pathológiai vizsgálata. Szájüregi léziók, prémalignus állapotok, malignómák korszerű szűrővizsgálata új képalkotó eljárások segítségével. Dr.Németh Zsolt egyetemi docens
Az arc-állcsont-szájüregi tumorok prognosztikai tényezői Dr.Németh Zsolt egyetemi docens
A szájüregi rák előfordulásának növekvő tendenciája a fiatalok, nem dohányzók és nem alkoholisták körében Dr.Németh Zsolt egyetemi docens
Fiatal korban előforduló szájüregi daganatok etiológiája, epidemiológiája Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Pre-és posztoperatív komplikációk az alsó bölcsességfog eltávolítása után Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
A temporomandibuláris ízületi diszfunkció gyógyítása minimál invazív módszerekkel Dr.Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus
A piezosebészet helye az arc-állcsont-szájsebészetben Dr.Bogdán Sándor egyetemi adjunktus
A horizontális processus alveoláris csontpótlási technikák összehasonlító vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus