Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika rektori pályatételei a 2017/2018. tanévben

 

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
Navigációs rendszerek alkalmazásának lehetőségei a modern implantológiában Dr. Decker Iván klinikai főorvos
A modern képalkotó eljárásokhoz kapcsolódó diagnosztikai szoftverek vizsgálata és felhasználása a maxillofaciális régió csontpótló eljárásainak tervezésében és értékelésében Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A dohányzás szerepének vizsgálata a szájsebészeti csontpótló műtétek és implantációs műtétek sikeressége szempontjából Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Állcsont atrophiák és állcsont defektusok pótlására használt csontpótló anyagok és csontpótló eljárások összehasonlító vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Autológ csontgraftok átépülésének vizsgálata modern képalkotó eljárások segítségével Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Modern biológiai eljárások alkalmazása az állcsont defektusok kezelésében Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Szájüregi daganatok Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Oral cancer in young adults  Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Mundöhlentumoren bei jungen Patienten Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Alsó bölcsességfogak műtéti eltávolítása során alkalmazott lebenytípusokk összehasonlító vizsgálata Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
A temporomandibuláris ízületi diszfunkció gyógyítása minimál invazív módszerekkel Dr.Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus
A piezosebészet helye az arc-állcsont-szájsebészetben Dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus
A horizontális processus alveoláris csontpótlási technikák összehasonlító vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A maxillofaciális régió defektusainak rekonstrukciójához használt mikrovaszkuláris szabadlebenyek keringésének vizsgálata laser speckle módszerrel Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens
A PRP és PRF szerepe az állkapocsízületi diszfunkció terápiájában Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus