Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet rektori pályatételei a 2017/2018. tanévben

 

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
ÁOK
A szubventrikuláris zóna fejlődésének immunhisztokémiai követése
Dr. Adorján István tud. munkatárs, PhD, és Dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora (biológia)
Celluláris biomarkerek keresése neuropszichiátriai betegségekben
Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
Eltérő gliapopulációk kialakulása a főemlősök striatumának filogenezise során
Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
Különböző gliapopulációk jelenléte a főemlősök ventromedialis es dorzolateralis prefrontalis kortexében
Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
Speciális mikrogliapopulációk fejlőd ése a humán szubventrikuláris zóna ontogenezise során
Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
A neuroserpin szerepe a humán kortikogenezis során es hipoxiás állapotokban
Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
A secretagogin kalcium-szenzor fehérje szabályozó szerepe az emlős agytörzsének noradrenerg rendszerében
Dr. Alpár Alán egyetemi docens, PhD
Az arckoponya klinikai anatómiája, a legújabb képalkotó eljárások tükrében
 
Dopaminerg neuronrendszerek szerepe a tanulásban és a viselkedés motivációjában
Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tud. doktora
A bazális ganglionok összehasonlító neuroanatómiája
Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tud. doktora
A prefrontalis kéreg összehasonlító neuroanatómiája
Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tud. doktora és Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD
Neokortikális interneuronok thalamikus inputjának quantitativ analízise
Dr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus
Liquorkontakt neuronok fejlődése és morfológiai analízise
Dr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus
Transzformáló növekedési faktorok a központi idegrendszerben
Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD
Parathormon peptidek szerepe a fájdalomérzés szabályozásában
Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD
Egy oxytocin neuronokat aktiváló thalmo-hypothalamicus útvonal
Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD
A thalamo-hypothalamic pathway that activates oxytocin neurons in social contexts in the rat
Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD
A szövetpótláshoz felhasználható izomlebenyek vérellátásának vizsgálata
Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus; Dr. Tamás Róbert osztályvezető főorvos; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
Akvaporinok a fejlődő agyban ill. agyi károsodások nyomán. Irodalmi összefoglalás, önálló kísérletekkel kiegészítve
Dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora (biológia)
Oliva superior synaptikus és neurokémiai organizációja
Dr. Kiss Árpád szaktanácsadó, az orvostud. kandidátusa
A szegmentális epeútszerkezeti variációk jelentősége a májsebészetben, parciális májátültetésben.
Dr. Kiss Mátyás; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
A vena portae intersegmentalis anastomosisai és jelentőségük a határeseti resecabilitású malignus májdaganatok sebészi kezelésében
Dr. Kiss Mátyás; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
Patkány limboretinalis rendszerének vizsgálata tracing technikákkal
Dr. Köves Katalin egyetemi tanár
A limboretinalis rendszer eredő sejtjeinek kémiai karakterizálása patkányban
Dr. Köves Katalin egyetemi tanár
Hosszan tartó ösztrogén és progeszteron kezelés hatása a hypophysis mellső lebeny hormon termelésére
Dr. Köves Katalin egyetemi tanár
Caveolák szerepe hashártya mesothel sejtjeiben
Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus
Hám/mesenchyma átalakulás (transzdifferenciáció) vizsgálata patkány hashártya mesothel sejtjein
Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus
A TGFβ jelátviteli útvonal szerepe a mesothel sejtek transzdifferenciációjának szabályozásában
Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus
Caveolin izoformák szerepe a fejlődő retinában
Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens
Autizmus genetikai háttere (patkánymodellben)
Dr. Magyar Attila egyetemi docens; Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus (Állatorvostudományi Egyetem)
Környezeti tényezők és autizmus (érett egerekben és embriókban)
Dr. Magyar Attila egyetemi docens; Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus (Állatorvostudományi Egyetem)
Viselkedésmodellek és autizmus
Dr. Magyar Attila egyetemi docens; Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus (Állatorvostudományi Egyetem)
A kéregalatti hallóközpontok neuronális szerkezete
Dr. Majorossy Kálmán Professzor Emeritus, az orvostud. kandidátusa
Kérgi hallómezők összehasonlító neurohisztológiai elemzése
Dr. Majorossy Kálmán Professzor Emeritus, az orvostud. kandidátusa
A nyirokszervek fejlődésbiológiája
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens
A bélidegrendszer fejlődése
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens
Hám-mesenchyma kölcsönhatások a lymphoid organogenezis során
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens
Extraembryonalis őssejtek
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens
Szöveti őssejtek a bélidgrendszerben
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens
Hirschsprung-kór fejlődésbiológiája
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens
A coecum szerepe a bélidegrendszer fejlődésében
Dr. Nagy Nándor egyetemi docens, Dr. Dóra Dávid egyetemi tanársegéd
A szív koszorúserek klinikai anatómiája. Koszorúserek rendellenes eredése, elágazódása. Inter- és intracoronaria anasztomózisok vizsgálata. Korróziós szívpreparátumok. Post mortem CT coronarográfia
Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
Módszerek a máj ér- és epeútrendszerének post mortem 3D megjelenítésére – az ér és epeútrendszer variációi, különös tekintettel a parciális májtranszplantációra, valamint a preoperatív v. portae embolizációra
Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Kiss Mátyás
Bőr-izom szabad lebenyek képzésének új lehetőségei fej-nyaki rekonstrukciós műtéteknél. Cadaver alapú kutatás.
Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Klárik Zoltán (Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti Osztály)
Komparatív szövettani vizsgálatok a beültetett műbillentyű körül kialakuló pannus szövetben. A pannus képződésért a reumás degeneratív folyamatok felelősek-e?
Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Szántó Mária (Gottsegen Országos Kardiológiai Intézet, Felnőtt Szívsebészeti Osztály)
Prefrontalis agykéreg
Dr. Palkovits Miklós Professzor Emeritus, akadémikus
Az insula topográfiája, szerkezete és funkcionális szerepe
Dr. Palkovits Miklós Professzor Emeritus, akadémikus
Neuropeptidek a hypothalamusban
Dr. Palkovits Miklós Professzor Emeritus, akadémikus
A nervus facialis extracranialis szakaszának sebészi anatómiája
Dr. Patonay Lajos külső munkatárs és Dr. Gerber Gábor, docens, PhD
Az emberi koponya erővonal rendszerének feszültség optikai eljárással történővizsgálata
Dr. Patonay Lajos külső munkatárs, Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD
A dipeptidil-peptidáz 4 (DPP4/CD26) enzim előfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelőben
Dr. Puskár Zita, tudományos főmunkatárs, PhD és Dr. Kozsurek Márk egyetemi adjunktus, PhD
A thalamus és a limbikus rendszer kapcsolata
Dr. Somogyi György nyug. docens, szaktanácsadó, az orvostud. kandidátusa
Az orrmelléküregek variációi és annak klinikai jelentősége
Dr. Somogyi György szaktanácsadó, az orvostudomány kandidátusa
Növekedési faktorok expressziójának és hatásának in vivo és in vitro vizsgálata humán és állati retinában
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A kék- és zöldérzékeny csapok expressziós mintázatának eltérései
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A humán retina regenerációs kapacitásának vizsgálata organotipikus tenyészet modellben
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A mikro- és makroglia sejtek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
Gliózis modellezése human organotipikus retina tenyészetben
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
Fotoreceptorok morfológiai vizsgálata human organotipikus retina tenyészetben
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A neuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
Sertés retina organotipikus tenyésztése
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A pigment epithelium és a neurális retina kölcsönhatásának vizsgálata humán és állat modellben
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
Humán retinabetegségek in vitro modellezése
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd; Dr. Kusnyerik Ákos tudományos munkatárs (Szemészeti Klinika)
A humán retina expressziós mintázatának centroperifériás eltérései
Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
Korai diabeteszes elváltozások vizsgálata a retinában rágcsáló modellekben
Szabó Klaudia egyetemi tanársegéd; Dr. Énzsöly Anna (Szemészeti Klinika)
Az ideghártya ganglionsejtjeinek leíró vizsgálata humán patológiás állapotokban és állatkísérletes körülmények között
Szabó Klaudia egyetemi tanársegéd; Dr. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus (Szemészeti Klinika)
Retinális fotoreceptorok fejlődése és differenciálódása
Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár
A felső légút anatómiai variációi, és klinikai vonatkozásuk a légútbiztosításban
Dr. Szuák András egyetemi tanársegéd; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
Az alvás-ébrenlét és a táplálélfelvétel szabályozás összefüggései
 
A NUCB2 élettani hatásaiés a hypothalamikus expressziója a postnatal fejlődés során patkányban
 
Az energiaháztartás szabályozás központi idegrendszeri mechanizmusai
Dr. Tóth Zsuzsanna, tud. főmunkatárs, PhD
A locus coeruleus finomabb szerkezete
Dr. Tótpál Géza nyug. egyetemi adjunktus, szaktanácsadó
A nociceptív-interneuronok funkcionális immunocytokémiai jellemzése a patkány gerincvelőben
Dr.Puskár Zita tudományos főmunkatárs, PhD
Agyi léziók hatása csirkék szociális izoláció és ragadozó jelenléte esetén mutatott félelmi reakciójára
Zachar Gergely tud. mtárs, PhD
FOK
Az arckoponya klinikai anatómiája, a legújabb képalkotó eljárások tükrében
 
A hasi zsigerek nyirok-elvezetése
Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár, az orvostud. Doktora
Neuroimmunmoduláció gastritisben
Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár, az orvostud. doktora
A tonsillák vérellátása és nyirokelvezetése
Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora
A nyelv beidegzésében résztvevő neuropeptid tartalmú idegelemek változása diabetes mellitus hatására
Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora
A sinus maxillaris morfológiája (saját preparátum és képalkotó módszerekkel, CT, MRI)
Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD
Fog- és fogágyeredetű őssejtek eredete, elhelyezkedése és lehetséges szerepe
Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD
A gerincvelői sérülést követő szöveti elváltozások és annak okai
Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD
A központi idegrendszeri regeneráció és az azt akadályozó tényezők
Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD
Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával
Dr. Székely Andrea Dorottya docens, PhD
A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlősebészeti vonatkozásai
Dr. Székely Andrea Dorottya docens, PhD
Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával
Dr. Székely Andrea Dorottya egyetemi docens, PhD