Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika TDK munkacímei és témavezetői a 2021/2022 tanévben

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Életminőség vizsgálatok az arc-állcsont-szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek körében Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
Daganatos betegségben szenvedő betegek életminőség vizsgálata Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos – Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Dysgnath betegségben szenvedő betegek életminőség vizsgálata Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos – Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A maxillofaciális régió defektusainak rekonstrukciójához használt mikrovaszkuláris szabadlebenyek keringésének vizsgálata laser speckle módszerrel Dr. Bogdán Sándor  egyetemi docens
A fej-nyakrégió elváltozásainál végzett vékony tű aspirációs citológia sensitivitásának és specificitásának vizsgálata Dr. Bogdán Sándor  egyetemi docens
Autológ csontblokkok posztoperatív volumenváltozásának vizsgálata modern képalkotókkal Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens
Piezosebészeti eszközök hőtermelésének standardizált in vitro vizsgálata Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens
Digitális technológiák szerepe a max. faciális sebészetben Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens
Navigációs rendszerek alkalmazásának lehetőségei a modern implantológiában Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus – Dr. Decker Iván klinikai főorvos  
Navigált sebészeti módszerek pontosságának, életminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus – Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
A számítógépes technikák alkalmazásának lehetőségei az arc-állcsont-szájsebészeti és fogorvosi területeken Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus – Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
Fogászati implantátumok sikeressége sinuslift műtétet követően Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Az implantátum felületkezelésének hatása a csontintegrációra Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Az alsó bölcsességfog műtétek pre-és posztoperatív szövődményei Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Arcüreg emelés klinikai vizsgálata különböző műtéti technikák összevetésével Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Biszfoszfonát okozta állcsontnekrózis denzitometriai vizsgálata Dr. Koppány Ferenc egy. tanársegéd
Titán felületkezelési eljárások hatása a biofilmre Dr. Koppány Ferenc egy. tanársegéd
Állcsontciszták terápiás lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata Dr. Kovács Noémi klinikai szakorvos
Az endodonciai sebészetben használt anyagok in-vitro vizsgálata Dr. Körmöczi Kinga egyetemi tanársegéd
Alsó bölcsességfogak sebgyógyulásának prospektív randomizációs vizsgálata Dr. Körmöczi Kinga egyetemi tanársegéd
Pre-és posztoperatív komplikációk az alsó bölcsességfog eltávolítása után  Dr. Körmöczi Kinga egyetemi tanársegéd
 Szájüregi léziók, prémalignus állapotok, malignómák korszerű szűrővizsgálata új képalkotó eljárások segítségével Dr. Németh Zsolt egyetemi docens – Dr. Mensch Károly egyetemi tanársegéd 
Szájüregi daganatos betegek etiológiai – epidemiológiai vizsgálata. A szájüregi daganatok kialakulásának és megelőzésének népegészségügyi vonatkozásai Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Szájüregi daganatok keringésének vizsgálata képalkotó és hisztológiai módszerekkel Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Fiatal korban előforduló szájüregi daganatok etiológiája, epidemiológiája Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Génpolimorphismusok vizsgálata gyógyszer okozta állcsontnekrózisban Dr. Szentpéteri Szófia klinikai szakorvos
Szájüregi praecancerosusok és a DM összefüggései Dr. Ujpál Márta egyetemi docens
Inzulinrezisztencia és a szájüregi daganatok kapcsolata Dr. Ujpál Márta egyetemi docens
Jóindulatú nyálmirigydaganatok diagnosztikája és kezelése Dr. Ujpál Márta egyetemi docens
Nyálmirigyek specifikus gyulladásai Dr. Ujpál Márta egyetemi docens
Temporomandibuláris ízület betegségei Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus
Biszfoszfonát okozta állcsontnekrózis Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus 
Mesenchymalis őssejtek a fogászatban Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus 
Nanomorfológiájú implantátum felület vizsgálata Dr.Koppány Ferenc – Dr. Csomó Krisztián

Implantátumok hosszútávú túlélési és sikerességi rátájának vizsgálata

Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens