Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

A Genetikai-, Sejt- és Immunbiológiai Intézet TDK munkcímei és témavezetői a 2020/2021. tanévben

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Treg sejtaktivitás vizsgálata akut GvHD modellben Pós Zoltán PhD
aGvHD plazma biomarker vizsgálata Dr. Lupsa Nikolett
Markers characteristic for aggressive tumor cells identify distinct subpopulations in colorectal cancer Kelemen Andrea, Dr. Wiener Zoltán (PhD)
Kemoszenzitivitást befolyásoló stromális tényezők vizsgálata colorectalis carcinoma organoid modellel Soós András Áron, Dr. Wiener Zoltán (PhD)