Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
506415 Összes oltás

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Igazgató: Dr. Csillag András egyetemi tanár
TDK-felelős: Dr. Kálmán Mihály

Meghirdetett TDK-témák 2011/2012. tanév

 • Pályakutatás transzszinaptikus vírus jelöléssel
  Dr. Dobolyi Árpád, főmts., PhD
 • Emocionális funkciók molekuláris biológiai vizsgálata
  Dr. Dobolyi Árpád, főmts., PhD
 • A vegetatív idegrendszer vizsgálata
  Prof. Dr. Fehér Erzsébet, az orvostud. doktora
 • Neuroimmunmoduláció a hasi zsigerekben
  Prof. Dr. Fehér Erzsébet, az orvostud. doktora
 • A tanulás és motiváció morfológiai alapjai madár idegrendszerben
  Prof. Dr. Csillag András, a biológiai tud. doktora
 • A glia jelentősége a fejlődő és sérült idegrendszerben
  Prof. Dr. Kálmán Mihály, az MTA doktora
 • A vér-agy gát és más agyi határfelületek immunhisztokémiai és elektronmikroszkópos vizsgálata
  Prof. Dr. Kálmán Mihály az MTA doktora
 • A vér-agy gát és más agyi határfelületek immunhisztokémiai és elektronmikroszkópos vizsgálata
  Prof. Dr. Kálmán Mihály, az MTA doktora
 • A gerincvelő szerkezetének vizsgálata
  Dr. Gerber Gábor docens, PhD, Dr. Puskár Zita, főmts, PhD
 • A fogpulpa őssejtjeinek vizsgálata
  Dr. Gerber Gábor docens, PhD
 • Az emberi vestibularis rendszer funkcionális vizsgálata
  Dr. Simon László szaktanácsadó
 • A retina érszerkezetének számítógépes elemzése
  Dr. Simon László szaktanácsadó
 • A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlősebészeti vonatkozásai
  Dr. Székely Andrea docens, PhD
 • Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával
  Dr. Székely Andrea, docens, PhD
 • Az idegrendszer hisztológiai és funkcionális változásai anyai adaptáció során
  Dr. Dobolyi Árpád, főmts, PhD
 • Fájdalomérzésben szerepet vivő agyterületek és agypályák kísérletes morfológiai és immunohisztokémiai vizsgálata
  Dr. Puskár Zita főmts., PhD
 • Stresszel kapcsolatos idegpályák vizsgálata
  Prof. Dr. Palkovits Miklós, akadémikus
 • Étvággyal, táplálkozással kapcsolatos idegpályák vizsgálata
  Prof. Dr. Palkovits Miklós, akadémikus
 • Hipotalamikus neuropeptidek funkcionális vizsgálata
  Prof. Dr. Palkovits Miklós akad., Dr. Tóth Zsuzsanna főmts, PhD
 • Táplálékfelvétel szabályozásban részvevő neuropeptidek funkcionális vizsgálata
  Dr. Tóth Zsuzsanna főmts, PhD
 • A nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz szerepe az agykérgi aktivitás szabályozásában
  Dr. Négyessy László főmts, PhD
 • Implantáció okozta szöveti elváltozások vizsgálata agykéregben
  Dr. Négyessy László főmts, PhD
 • Az agykéreg szerepe a tapintási ingerek feldolgozásában
  Dr. Négyessy László főmts, PhD
 • Nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz (TNAP) génkiütött egerek neokortikális piramissejtjeinek jellemzése
  Dr. Kántor Orsolya, főmts, PhD
 • Alkalikus foszfatáz eloszlása a retinában normál es pathologiás állapotokban
  Dr. Kántor Orsolya, főmts, PhD, Dr. Lukáts Ákos
 • Designer drogok hatása a fejlődő és érett idegrendszer szerkezetére és viselkedés-szabályozó mechanizmusaira
  Dr. Ádám Ágota tud. mts, PhD
 • A subventricularis zóna hisztodifferenciációjának vizsgálata gliamarkerekkel
  Dr. Adorján István tanársegéd