Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal) E-Mail cím
Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel Acsády László (DSc) acsady.laszlo@koki.mta.hu
A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során Dénes Ádám (Ph.D) denes.adam@koki.mta.hu
Energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok tanulmányozása rágcsáló és emberi agyban Fekete Csaba (DSc) fekete.csaba@koki.mta.hu
Az alacsony T3 szindrómát kiváltó központi idegrendszeri és perifériás folyamatok tanulmányozása Fekete Csaba (DSc) fekete.csaba@koki.mta.hu
Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása Gereben Balázs (DSc) gereben.balazs@koki.mta.hu
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás Attila (DSc) gulyas.attila@koki.mta.hu
Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata Gulyás Attila (DSc) gulyas.attila@koki.mta.hu
Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése Hájos Norbert (DSc) hajos.norbert@koki.mta.hu
A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban Hájos Norbert (DSc) hajos.norbert@koki.mta.hu
A bazális előagy szerepe a tanulásban Hangya Balázs (Ph.D) Hangya.balazs@koki.mta.hu 
Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai Hangya Balázs (Ph.D) Hangya.balazs@koki.mta.hu 
Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció központi idegrendszeri szabályozásában Hrabovszky Erik (DSc) hrabovszky.erik@koki.mta.hu
Kisspeptin szerepe a pubertás szabályozásában  Hrabovszky Erik (DSc) hrabovszky.erik@koki.mta.hu
Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával Hrabovszky Erik (DSc) hrabovszky.erik@koki.mta.hu
Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése Káli Szabolcs (Ph.D) kali.szabolcs@koki.mta.hu
Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben Káli Szabolcs (Ph.D) kali.szabolcs@koki.mta.hu
Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására Káli Szabolcs (Ph.D) kali.szabolcs@koki.mta.hu
A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban Kalló Imre (Ph.D) kallo.imre@koki.mta.hu
Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása  Kittel Ágnes (DSc) kittel.agnes@koki.mta.hu
A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata Kovács Krisztina (DSc) kovacs.krisztina@koki.mta.hu
Retinoidok szerepe az agyi barrier funkciók fenntartásában és szabályozásában Környei Zsuzsa (Ph.D) kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu
A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban Maglóczky Zsófia (DSc) magloczky.zsofia@koki.mta.hu
Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban Maglóczky Zsófia (DSc) magloczky.zsofia@koki.mta.hu
A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban Makara Judit (Ph.D) makara.judit@koki.mta.hu
Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel Nyíri Gábor (Ph.D.) nyiri.gabor@koki.mta.hu
Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában Nyíri Gábor (Ph.D) nyiri.gabor@koki.mta.hu
A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával Rózsa Balázs (Ph.D) rozsa.balazs@koki.mta.hu
Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások Sárvári Miklós (Ph.D) sarvari.miklos@koki.mta.hu
Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalom csillapítás) Sperlágh Beáta (Ph.D) sperlagh.beata@koki.mta.hu
A neurotranszmitter felszabadulás szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel   Sperlágh Beáta (Ph.D) sperlagh.beata@koki.mta.hu
Neurodegeneratív betegségek (ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai Sperlágh Beáta (Ph.D) sperlagh.beata@koki.mta.hu
A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata Szabadics János (Ph.D) szabadics.janos@koki.mta.hu
Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára Szabó Gábor (Ph.D) szabo.gabor@koki.mta.hu
Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével Vizi E Szilveszter (DSc) esvizi@koki.mta.hu
A median raphe magatartási szerepe Zelena Dóra (Ph.D) zelena.dora@koki.mta.hu
A poszttraumás stresszzavar glutamaterg befolyásolhatósága Zelena Dóra (Ph.D) zelena.dora@koki.mta.hu
Skizofrénia állatmodelljei: a vazopresszin-hiányos Brattleboro patkány Zelena Dóra (Ph.D) zelena.dora@koki.mta.hu
Az agresszió vazopresszinerg szabályozása Brattleboro patkányokban Zelena Dóra (Ph.D) zelena.dora@koki.mta.hu