Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 27.
20260 Összes oltás
8048 Beoltott Semmelweis Polgár

A Tudományos Diákkör online nyílt napjának programja 2021. január 15.

Az interaktív kérdésfeltevési lehetőséget biztosító felületre (Zoom) az első 300 regisztrálónak lesz lehetősége bekapcsolódni, a további regisztrálók élő közvetítésben (stream) követhetik az eseményt, kérdéseiket pedig a regisztrációkor előre beküldhetik.

2021. január 15. péntek – Interaktív program

13:00 – 13:05 Dr. Szijártó Attila, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke köszönti a résztvevőket
13:05 – 13:20 A TDK bemutatása
A leendő orvostanhallgatók kutatási lehetőségeinek ismertetése, illetve a kutatáshoz kapcsolódó egyéb anyagok (nemzetközi kapcsolatok, publikációk, pályamunkák, szakdolgozatok írása) bemutatása. Korábbi és jelen Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők és Kiváló Diákköri Hallgatók tapasztalatainak ismertetése.
13:20 – 13:30 Kutatómunka bemutatása az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK)
13:30 – 13:40 Kutatómunka bemutatása a Fogorvostudományi Karon (FOK)
Tudományos diákköri élet a Fogpótlástani Klinikán
13:40 – 13:50 Kutatómunka bemutatása a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK)
A kémiától a farmakológiáig – az előadásban röviden, néhány példán keresztül bemutatjuk a Gyógyszerésztudományi Karon folyó Kutatásokat, melyekbe az elmúlt években TDK hallgatóink sikeresen kapcsolódtak be.
13:50 – 14:00 Kutatómunka bemutatása az Egészségtudományi Karon (ETK)
Kutatási lehetőségek a mozgástudományokban: hogyan találjuk meg a kutatási témákat? Lehetőségek a Semmelweis Egyetemen.
14:00 – 14:10 Kutatómunka bemutatása a Pető András Karon (PAK)
Az előadás bemutatja, hogy a karon mely szakterületen nyílik lehetősége leendő hallgatóinknak vizsgálódásokat végezni és áttekintést nyújt a karon folyó Tudományos Diákköri kutatásokról. Végül megmutatjuk azt a távlati lehetőséget, hogy miért éri meg a hallgatóknak kutatást folytatni.
14:20 – 14:30 Kutatás a hallgató szemszögéből (ÁOK): A kurrikulumon túl – A Tudományos Diákköri munka rejtelmei
A Tudományos Diákköri tevékenység folyamata a kezdetektől az eredmények eléréséig, továbbá az eredmények adta lehetőségek és előnyök bemutatása.
14:30 – 14:40 Kutatás a hallgató szemszögéből (FOK): Mi szükséges a sikeres tudományos diákköri munkához és hogyan segít a gyakorló orvossá válás folyamatában?
14:40 – 14:50 Kutatás a hallgató szemszögéből (GYTK): Gyógyszerész csodaországban, avagy mit csinál egy gyógyszerész az agykutatásban?
A gyógyszerészi hivatás nagyon sokszínű, így az is előfordul, hogy egy gyógyszerész olyan kérdésekre keresi a választ, mint „A gyógyszerek milyen hatással vannak az agyra?” vagy „A táplálkozás hogyan befolyásolja agyunk működését?”. Hogyan lesz gyógyszerész kutató egy kémiát kedvelő gimnazistából.
14:50 – 15:00 Kutatás a hallgató szemszögéből (PAK): Miért jó ez nekem? – érvek és ellenérvek a TDK-val kapcsolatosan