Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

Dr. Széman Zsuzsa
    Idősek gondozása a családban
    Az infokommunikáció szerepe az idősellátásban
    Az infokommunikáció szerepe az idősek életében
    Innovációk az idősellátásban
    Az infokommunikáció szerepe az intergenerációs kapcsolatokban
    Idősbarát környezet

Dr. Török Szabolcs
    Érzelem Fókuszú Párterápia intervenciós eszköztárának vizsgálata. (Angol nyelvtudás szükséges)
    Az Érzelem Fókuszú Párterapeuta képzési folyamat hatásvizsgálata
    A krónikusan beteg gyermeket nevelő családok sajátosságai rendszerszemléletű megközelítésben

Dr. Pethesné Dávid Beáta
    Szociális munka kapcsolathálózati megközelítésben. Egyéni és intézményi szint
    Civil és közösségi részvétel. A Társadalmi tőke megjelenése és megerősítése
    Családi kapcsolatok, családstruktúrák

Dr. Danis Ildikó
    Egyéni, családi és tágabb környezeti tényezők a szülővé válás és a korai szülő-gyermek kapcsolat
    hátterében
    Kockázati- és védőfaktorok a szülői- és koragyermekkori lelki egészség hátterében

Dr. Asztalos Bernadett
    A non-direktív segítés támasznyújtó lehetőségei  a segítő hivatásúaknál

Dr. Pilinszki Attila
    A mediáció lehetőségei a szociális munkában
    Az alternatív vitarendezés formái – egyéni és közösségi szinten
    Innovációk a szociális munka területén